• Ďalšie úspechy našich žiakov na okresných kolách olympiád!

     • Aj keď za neobvyklých podmienok, ktorým sme sa museli všetci prispôsobiť, prebiehajú naďalej okresné kolá olympiád vo viacerých vyučovacích predmetoch a aj naša škola v nich má svojich zástupcov. Tí zatiaľ zvládajú jej reprezentáciu na výbornú!

      Svoje vedomosti z Geografie si už stihli v hojnom počte otestovať 5. februára účastníci okresného kola Geografickej olympiády.

      Ako úspešní riešitelia sa umiestnili v kategórii E: Silvia Šimková (9.B), Dávid Javorský (8.A), Tomáš Orolin (8.A).

      V kategórii F boli úspešní riešitelia: Oliver Ordzovenský (6.B) a Terézia Malatínová (6.A).

      kategórii G, kde súťažili naši piataci sme zaznamenali mimoriadné úspechy. Na 1. mieste v okrese sa umiestnil Matej Matonok (5.B), na 6. mieste Gregor Pomietlo (5.A)13. miesto obsadil Tobias Kováč (5.B).

       

      Žiaci nepoľavili ani na okresnom kole Dejepisnej olympiády, ktoré sa konalo 11. februára, kde tiež preukázali svoje vedomosti a umiestnili sa ako úspešní riešitelia.

      V kategórii D obsadil 11. miesto Tomáš Orolin (8.A)

      V kategórii F sa na 4. mieste umiestnil Oliver Ordzovenský (6.B) a 6. miesto patrí Terézii Malatínovej (6.A).

       

      Všetkým blahoželáme k peknému umiesteniu!

       

       

     • Nuda počas lock-downu? Nehrozí!

     • Ak máš nápad a chuť tvoriť, neváhaj a zapoj sa do poľsko-slovenskej výtvarnej súťaže Euroregión ,,Tatry“ očami detí

      Viac informácií o pravidlách a priebehu výtvarnej súťaže nájdeš na tomto ODKAZE

     • Bežkárska trať má úspech

     • Minulotýždňová pozvánka na bežkársku trať sa vôbec neminula účinkom. Na našu veľkú radosť pravidelne stretávame na trati veľa našich žiakov či žiačok.

      Dúfame, že aj ostatní žiaci sa po pozretí fotografií nechajú inšpirovať a bežkársku trať navštívia.

      Jeden okruh meria 2800 metrov.

      Pozvánka stále platí pre všetkých a vstup je voľný :-).

       

     • Bežecká stopa

     • Milí žiaci a rodičia, 

      keďže  hodiny telesnej výchovy sa vďaka pandémii zrušili a online vzdelávanie tiež neprospieva nášmu fyzickému zdraviu, s radosťou Vám môžeme oznámiť, že  sa na poli pri Vodárenskej ulici podarilo urobiť zimnú bežeckú stopu pre všetkých fanúšikov bežeckého lyžovania.

      Na realizácii bežeckej stopy určenej na korčuľovanie aj na klasiku sa podieľal p. Vladimír Žemba so svojím ratrakom a  miesto na trať poskytlo PD v Spišskom Bystrom, za čo im patrí naše úprimné poďakovanie. Všetkých srdečne pozývame ...

     • Matematický Klokan 2021

     • Najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete

      Termín súťaže (papierovej či on-line) je 19. – 23. apríl 2021

       

      Aj tento rok môžete očakávať možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže Matematický Klokan, ktorá sa uskutoční podľa aktuálnej situácie papierovou formou - v škole alebo podobne ako to bolo naposledy, online formou. Táto súťaž sa teší aj na našej škole veľkej obľube u žiakov všetkých ročníkov.

      Pevne veríme, že aj napriek tomu, že sa väčšina z Vás naďalej vzdeláva dištančne, prejavíte záujem o účasť a porovnáte si svoje vedomosti a šikovnosť pri riešení úloh s rovesníkmi z celého sveta. Tí najúspešnejší dostanú aj zaujímavé ceny.

      Súťaž je určená pre žiakov 1. až 9. ročníka.

      Štartovné za žiaka je 4 €. 

      Viac informácií vrátane pravidiel a ukážkových úloh nájdete na stránke https://matematickyklokan.sk/

      Záväzný záujem o účasť v súťaži Matematický Klokan nahláste prosím mailom na adresu kamila.demkova@skolaspisskebystre.sk, kde treba uviesť celé meno a triedu do 8. marca (skorší termín kvôli vyzbieraniu štartovného a jeho úhrade).

       

     • Programovanie nás baví!

     •  

      Po dlhom čase strávenom doma sa aspoň žiakom prvého stupňa podarilo vrátiť do školských lavíc. Potešili sa nielen prítomnosti kamarátov, ktorí im tak chýbali, ale aj mnohým príležitostiam ako využívať čas strávený v škole a zároveň sa venovať činnostiam, ktoré ich zaujímajú a bavia. Inak tomu nebolo ani na krúžku Lego programovanie, kde si opäť vyskúšali niečo nové.

      Naši štvrtáci začínajú programovať s micro:bitom. BBC micro:bit je programovateľný minipočítač, ktorý dodáva programovaniu "hmatateľnosť".

      Stačí vytvoriť jednoduchý program a nahrať ho pomocou USB kábla. Má niekoľko zabudovaných senzorov, napríklad kompas alebo akcelerometer, no vieme k nemu pomocou vstupno/výstupných pinov pripojiť takmer akúkoľvek elektroniku – LED pásiky, motorčeky, senzor tepu...

      Dnes  pre všetkých žiakov našej školy pripravili šifrovanú správu. Rozlúštite ju?

      https://youtu.be/IW-iHZW9NkU

     • TESTOVANIE na ochorenie COVID-19

     • Testovanie na ochorenie COVID-19 určené výlučne  pre jedného zákonného zástupcu žiaka 1.stupňa a detí MŠ  sa uskutoční v sobotu 6.2.2021 v čase od 7.30 do 14:00 hod v budove Základnej školy s materskou školou Spišské Bystré, odbery sa budú vykonávať vo vestibule školy.

      Negatívny test jedného zákonného zástupcu je podmienkou pre nástup žiaka do školy. Vyučovanie bude obnovené od pondelka 8.2.2020 po  schválení vládou SR.

     • Kolotoč okresných kôl olympiád pokračuje!

     • Aj v novom kalendárnom roku sa naša škola aktívne zúčastňuje všetkých okresných kôl olympiád v jednotlivých predmetoch. Tieto náročné vedomostné súťaže prebiehajú v súčasnosti dištančne, online formou. Žiaci sa samostatne pripájajú prostredníctvom platformy Edupage a z domu riešia všetky úlohy, ktoré sú následne centrálne vyhodnotené odbornými komisiami.

      Ako prvé sa po prázdninách, 13.01.2021  uskutočnilo Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, kde reprezentovala našu školu žiačka Timea Alžbetkinová z 9.B triedy. Po vyhodnotení náročného testu, ktorý pozostával z preukázania znalostí z gramatiky, slovnej zásoby, čítania s porozumením a počúvania vo veľkej konkurencii obsadila pekné 16. miesto. Blahoželáme!

      V stredu, 27.01.2021 sa konalo Okresné kolo matematickej olympiády, v kategóriách Z5 a Z9. V kategórii Z9 súťažili Denisa Dirová - 9.A a Ján Lipták - 9.A.
      Naši reprezentanti v kategórii Z5, Tobias Kováč – 5.B a Matej Matonok – 5.B sa obaja umiestnili s plným počtom bodov na 1.- 4.mieste.
      Ku krásnemu úspechu obom srdečne blahoželáme!

      Výsledky nasledovných okresných kôl olympiád budeme postupne zverejňovať.

     • "K učeniu iba počítač nestačí"

     • Praktická domáca úloha pre všetkých :)

      V zimných mesiacoch si našu pomoc zaslúžia vtáčiky, ktoré nám celú jar a celé leto spríjemňujú pobyt v prírode svojim štebotaním. Vtáctvu môžeme pomôcť prežiť náročné zimné obdobie, kedy sa v prírode nachádza menej dostupnej potravy. Vtedy sa vtáčikom hľadá potrava veľmi ťažko a radi privítajú našu pomoc.

      Preto vyzývame všetkých našich žiakov, aby zareagovali na "Vtáčí inzerát" a v rámci každodennej vychádzky navštívili kŕmidlá pre vtáčiky a priniesli im aj vhodné krmivo.

      Budeme radi, ak nám túto svoju návštevu kŕmidiel zdokumentujete a pošlete fotografiu do stredy 3.2.2021 na mailovú adresu zsspisskebystreFB@gmail.com 
      (Nezabudnite do mailu uviesť aj svoje meno :) )

       

      Všetky svoje fotky nájdete vo fotoalbume

     • Viem, ako sa "nezamotám" do sociálnych sietí

     • Preventívna aktivita pre žiakov druhého stupňa pri príležitosti "Dňa bezpečného internetu" (9.2.2021)

      Problematika bezpečného internetu je veľmi aktuálna, nakoľko sa internetový svet stal kľúčovým komunikačným kanálom. Cieľom tejto preventívnej akcie zameranej na žiakov druhého stupňa je zvýšenie informovanosti a právneho vedomia v oblasti bezpečného používania informačných a komunikačných technológii s dôrazom na riziká súvisiace s používaním internetu.

      Danej problematike a dotazníku sa budeme bližšie venovať na tridnických hodinách.

       

     • DOPRAJME SI VIAC POHYBU

     • Že sa vám veľmi nechce chodiť a počas dištančného vzdelávania ste zleniveli? Prečítajte si slová o dôležitosti pohybu od vášho obľúbeného učiteľa telesnej výchovy Mgr. Ľubomíra Dudu:

      Milí rodičia a deti,

      pohyb je kľúčový pre udržanie správneho fyzického ale i psychického fungovania ľudského tela. Nedostatok správneho pohybu dokáže vo veľkej miere poznačiť zdravotný stav človeka. V dnešnej spoločnosti vedie k nedostatku pohybu sedavý spôsob života. Najmä mládež a už aj malé deti uprednostňujú pohodlné kreslo a počítač, mobil pred aktivitami vonku a v prírode. Poniektorí sa doslova vyhýbajú  telesnej aktivite!

      Nedostatok pohybu u detí vedie k zníženej pozornosti, nevydržia sústredene dlhší čas, majú problém vypočuť si pokyny, nevydržia sedieť alebo stáť v rade. Toto konanie má často ako následok zhoršenie zdravotného stavu. Nedostatok pohybu podstatne zvyšuje riziko vzniku ochorení srdca, osteoporózy, obezity, cukrovky, hypertenzie a psychických porúch, rôznym bolestiam kĺbov a svalov a mnohým ďalším.

      Prečo je však pohyb pre zdravie taký dôležitý?

      Pravidelný pohyb a cvičenie je jedna z najúčinnejších foriem prevencie pred týmito ochoreniami. Pohyb by mal byť každodennou súčasťou nášho života. Nehovoríme o vrcholovom športe. Hovoríme o bežnom pohybe a fyzickej záťaži, ktorá je pre každého individuálna.

      Aké druhy cvičení sú pre deti vhodné?

      Samozrejme záťaž si prispôsobíme svojim schopnostiam a možnostiam. Pre veľkú časť zdravých ľudí sa odporúča turistika, beh, bicyklovanie, korčuľovanie na  kolieskových korčuliach, plávanie, bedminton a podobne aspoň 30 minút denne. Rýchla chôdza je niečo, čo by malo byť samozrejmé pre každého z nás. Tieto pohybové aktivity nám pomáhajú predchádzať rôznym ochoreniam a prispievajú k celkovej kvalite života.

      Už polhodina denne prináša množstvo pozitív:

      • ­zlepšuje cirkuláciu krvi v tele
      • zvyšuje sa schopnosť využívať kyslík v organizme
      • zlepší sa koordinácia pohybov a motorika
      • prispieva k psychickej pohode a zlepšuje celkovú kvalitu života
      • znižuje a odbúrava stres
      • prospieva kĺbom a svalom a teda celkovej kondícii
      • udržať správnu hmotnosť

      Na záver by som doplnil, že pravidelný pohyb, vám deťom, pomáha zlepšovať koncentráciu, rozvíja spoluprácu, vzájomnú súdržnosť, bojovnosť,  férovosť potrebnú pri výhrach aj prehrách a mnoho ďalšieho. To všetko sa vám zíde v  športe, ale aj v budúcnosti pre kvalitný osobný život.

      Budem veľmi rád, ak sa nám s vašou spoluprácou podarí, aby deti znova objavili radosť z pohybu a naučíme ich, aby si program dňa vedeli zorganizovať tak, aby sa pohyb stal ich každodennou súčasťou. Verím, že sa nám to spoločne podarí. Jednoducho byť fit sa oplatí. : -)

      Športu zdar a turistike v okolí obce zvlášť.   Mgr. Ľubomír Duda

      PS: Buďte usilovní ako tie včeličky 

      Nechajte sa inšpirovať spolužiakmi - fotoalbum

     • Škola opäť úspešná v získavaní projektov

     • Školská záhrada, ktorá učí: Včelí náučný chodník

      Takto znie názov ďalšieho úspešného projektu podaného našou školou, ktorý bol podporený Karpatskou nadáciou sumou 2500 eur v grantovom programe Škola budúcnosti.

      Vlaňajší rok bol pre našu školu v oblasti získavania projektov a ich realizácií mimoriadne úspešný. S pomocou rodičov a nezištnej práce vás, žiakov, sa nám podarilo vytvoriť učebňu v prírode, vtáčí náučný chodník či vysadiť ovocný sad a vytvoriť nejedno pekné miesto v našej záhrade. Nebude tomu inak ani tento rok. Rozhodli sme sa, že našu záhradu doplníme o ďalší náučný chodník. Tentokrát bude venovaný drobnému hmyzu - pre život na našej planéte nenahraditeľnej včele medonosnej. Jej produkt, sladký med, už ochutnal každý z nás. Ale vieme niečo aj o jej živote, o jej nesmiernej dôležitosti v prírode a  o jej ochrane? Preto v našej záhrade umiestnime ďalšie náučné tabule tak, aby sa naša záhrada stala naozaj záhradou, v ktorej sa aj niečo naučíte. Už teraz sa môžete tešiť na chvíle strávené v našej záhrade, a to nielen pri prácach na realizácii chodníka, ale aj pri oddychu a získavaní vedomostí v spojení s pobytom na čerstvom vzduchu.

       

      S pobytom na čerstvom vzduchu súvisí aj náš ďalší úspešný projekt, ktorý sa podaril získať pani vychovávateľke Mgr. Márii Alžbetkinovej, ktorá vedie aj žiakmi veľmi obľúbený turistický krúžok. Jej projekt zvíťazil v grantovom programe Učiteľ budúcnosti a je zameraný na zmapovanie jednoduchých turistických trás, ktoré by ste mohli absolvovať sami alebo so svojimi rodičmi. Priznajme si, prešli ste sa už náučným chodníkmi na Zoty a na Skalicu? Viete,  kadiaľ sa ide na Findrikovu skalu, do  Majera, na Kolieska? Viete, kde je Ugovské, Krížny vrch, Rovienka, Hyľok alebo Preslop? Tieto názvy vám nič nehovoria? Nebojte sa. Všetky tieto  miesta  sa nachádzajú v najbližšom okolí našej krásnej obce. Spolu ich všetky navštívime, ba čo viac, vytlačíme si aj jednoduché mapky s popisom trasy, aby ste sa kedykoľvek mohli vybrať preskúmať zaujímavé okolie obce.

     • Školské kolo Dejepisnej olympiády

     • Ešte pred začiatkom vianočných prázdnin sa na našej škole uskutočnil 13. ročník Dejepisnej olympiády. Úlohou žiakov bolo vypracovať vedomostný test, ktorý sa skladal z troch častí. Prvá časť obsahovala úlohy z vybraného monotematického celku, druhá časť úlohy z príslušného učiva ročníka a tretia časť bola zameraná na úlohy z regionálnej histórie.

      Naši výhercovia:

      6. ročník – kategória F: 1.miesto Oliver Ordzovenský

                                              2. miesto Terézia Malatínová

      8. ročník – kategória D: 1. miesto Tomáš Orolin
       

      Výhercom gratulujeme a prajeme veľa šťastia na okresnom kole Dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutoční vo februári 2021.

     • Poďakovanie zo SENIORPARK-u

     • Dobrý deň,

      chceme vám touto cestou ešte raz veľmi pekne poďakovať za nádherné darčeky, ktoré ste pripravili spolu s deťmi pre našich starkých. Ani si neviete predstaviť tú radosť, ktorú mali. 

      Darčeky dostali presne na Štedrý deň a každý si v ňom našiel to, čo ich potešilo.

      Poďakujte sa prosím za nás všetkých vašim úžasným deťom a tešíme sa, keď už budete môcť prísť aj osobne a spríjemniť našim seniorom čas nejakým pekným programom. 

      Ešte raz ďakujeme.

      S pozdravom a prianím všetkého dobrého do roku 2021 želá celý kolektív personálu a klientov SENIORPARK, n.o..

     • Odovzdali sme 86 krabíc plných lásky

     • S láskou naplnené a starostlivo zabalené krabice plné lásky dnes za našu základnú a materskú školu odovzdali žiaci 4. ročníka Domovu sociálnych služieb Seniorpark v Spišskom Bystrom. Ešte raz ďakujeme všetkým žiakom a rodičom za zapojenie do tejto krásnej celoslovenskej výzvy.

     • Pytagoriáda - školské kolo

     • Každoročne si žiaci môžu prostredníctvom Pytagoriády overiť svoje matematické vedomosti, logické myslenie a rýchlosť pri počítaní. Tento rok si mali po prvýkrát možnosť v dňoch 9. a 10.12.2020  vyskúšať online formu tejto matematickej súťaže. Za časový limit 60 minút museli vyriešiť 15 rôznorodých úloh, pričom bol veľmi dôležitý aj čas, za ktorý sa im to podarilo. Potrebovali minimálne 10 správne vyriešených úloh aby sa stali úspešnými riešiteľmi.

      Na základe bodov za príklady a ušetrený čas je poradie úspešných riešiteľov v jednotlivých ročníkoch nasledovné:

      3. ročník:

      1. miesto: Denis Szókovács III.B       24 bodov

      2. miesto: Katarína Lopuchová III.A  23 bodov

      3. miesto: Dávid Friedman  III.A         20 bodov

      4. miesto: Šarlota Lopušeková III.A  19 bodov

                       Matej Stašák III.B              19 bodov

      5. miesto: Matej Pirožek III.A             18 bodov         

       

      4. ročník:

      1. miesto: Ryan Husár IV.A                 21 bodov

      2. miesto: Gabriel Gajan IV.B             20 bodov

      3. miesto: Jakub Lavčák IV.B             19 bodov

                      Timotej Kikta IV.A               19 bodov

      4. miesto: Laura Zuskáčová IV.A       18 bodov

      5. miesto: Denis Lopuch IV.B             17 bodov

      6. miesto: Matej Benko IV.A                17 bodov

      7. miesto: Nela Levocká IV.B              16 bodov

      8. miesto: Filip Kolbaský IV.B             15 bodov

       

      5. ročník:

      1. miesto: Tobias Kováč V.B                21 bodov

      2. miesto: Matej Matonok V.B              18 bodov

      3. miesto:  Laura Keďuchová V.B        14 bodov

      4. miesto: Lea Szókovács V.A              13 bodov

       

      6. ročník:

      1. miesto: Tobias Ján Mirko VI.B         21 bodov

      2. miesto: Terézia Malatínová VI.A      17 bodov

      3. miesto: Oliver Ordzovenský VI.B    15 bodov

      4. miesto: Edita Kolušová VI.A            15 bodov

      5. miesto: Tamara Dubravcová VI.A    14 bodov

      6. miesto: Pavol Dominik VI.B             13 bodov

      7. miesto: Kristián Kotuľák VI.A          13 bodov

      8. miesto: Dávid Lipták VI.A                 12 bodov

       

      7. ročník:

      1. miesto: Daniel Sopko VII.A                18 bodov

       

      8. ročník:

      1. miesto: Dávid Javorský VIII.A            16 bodov

      2. miesto: Michaela Orolínová VIII.A      11 bodov

       

      Úspešným riešiteľom blahoželáme a veríme, že tí najlepší budú našu školu úspešne reprezentovať aj naďalej.