• BUDOVA ŠKOLY

         

    INTERIÉR ŠKOLY

         

    ODBORNÉ UČEBNE

        

        

    ŠKOLSKÁ KNIŽNICA & KNIHOBÚDKA

       

        

    ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

    ŽIACKA ŠATŇA

      

    TELOCVIČŇA & POSILŇOVŇA

      

    ATLETICKÁ DRÁHA

    EXTERIÉR - ŠKOLSKÁ ZÁHRADA