• Termíny prázdnin v školskom roku 2019/2020 a dôležité termíny

    • Prázdniny

     Posledný deň
     vyuč. pred zač. prázdnin

     Termín prázdnin

     Začiatok vyučovania
     po prázdninách

     jesenné

     29.október 2019 (utorok)

     30. október -31.október 2019

     4. november 2019 (pondelok)

     vianočné

     20. december 2019 (piatok)

     23. december 2019 – 7. január 2020

     8. január 2020(streda)

     polročné

     31. január 2020 (piatok)

     3. február 2020 (pondelok)

     4. február 2020 (utorok)

      

      

      

     jarné

      

      

      

     Košický, Prešovský  kraj

     28. február 2020 (piatok)

     2.marec - 6. marec
      2020

     9. marec 2020 (pondelok)

     Banskobystrický, Trenčiansky, Žilinský  kraj

     21. február 2020 (piatok)

     24. február –28.február 2020

     2.marec 2020 (pondelok)

     Bratislavský, Nitriansky, Trnavský  kraj

     14. február
      2020 (piatok)

     17.február -21. február
      2020

     24. február 2020 (pondelok)

     veľkonočné

     8 .apríl 2020
      (streda)

     9. apríl – 14. apríl
     2020

     15. apríl 2020
      (streda)

     letné

     30. jún 2020 
     (piatok)

     1. júl – 31. august 2020

     2. september 2020 (streda)

      

     Školský rok sa začína 1.septebra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2.septembra 2019 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roku sa končí 31. januára 2020 (piatok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

     Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2019) sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda).

     Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (T9-2020) sa uskutoční 1. apríla 2020 (streda).