• Základné informácie

   • Knihy z našej školskej knižnice si  môžete požičať počas školského roka v tieto dni:

    Utorok: 13:30 - 14:30

    Štvrtok: 13:30 - 14:30

    Školský knihovník: Mgr. Zdena Luhová