Mimoškolské súťaže vhodné pre žiakov školy

    • MIlí rodičia,   

     aj v tomto školskom roku sa môžu deti zapojiť do súťaže Matematický klokan. Ak by ste chceli, aby si Vaše deti vyskúšali netradičné úlohy, je potrebné žiaka prihlásiť u vyučujúcich matematiky najneskôr do 7.2.2020 a zaplatiť štartovné 4€. 

     Takisto si na stránke matematickyklokan.sk si žiaci môžu vyskúšať vlaňajšie úlohy, prípadne sa zapojiť do minisúťaže ÚLOHA NA DNES, v ktorej denne dostanú aktuálnu hravú úlohu. S Klokanom sa môžu hrať aj v mobilnej aplikácii, ktorú si môžu stiahnuť na stránke.