• IT škola v parku

    • Projekt bol podpoprený nadáciou Slovak telekom sumou 2500€.

     V tomto projekte sa naši starší žiaci zahrajú na učiteľov a žiakmi budú seniori z obce, ktorých budú naši žiaci školiť v internetových zručnostiach. Súčasťou realizácie projektu je aj zriadenie optickej prípojky internetu v škole a zavedenie wifi do školskej záhrady. 

     Galéria prvého školenia:

     Galéria druhého školenia: