Jazyky, ZUŠ

    • Target

    • Aj v novom školskom roku spúšťame v spolupráci s Jazykovou školou TARGET na našej škole krúžky.

      

     Rodičom ponúkame prihlásenie sa na celoročný krúžok ako obvykle, s tým, že počas pandémie sa riadime podľa školského semaforu, ktorý umožňuje krúžky pre ZUŠ, CVČ a jazykové školy vo všetkých fázach okrem čiernej (v čiernej fáze sú umožnené len individuálne krúžky).

      

     Pokiaľ budú triedy alebo žiaci v karanténe, príp. budú pozastavené aktivity alebo úplne uzavreté školy, naša výučba v ZŠ automaticky prechádza do online formy s tým, že časy výučby prispôsobíme potrebám a požiadavkám žiakov a ich rodičom.

      

     Krúžky budú prebiehať priamo v priestoroch našej školy v čase po vyučovaní.

     Prihlášky odporúčame vyplniť online na webe www.target-skola.sk.

      

     Prihláška na krúžok Zážitková angličtina pre 1. stupeň

     Prihláška na krúžok Moderná angličtina pre 2. stupeň

      

      

     Prečo sú tieto kurzy obľúbené rodičmi?

     - uvidíte pokroky v jazykových zručnostiach vašich detí, najmä rozprávanie

     - deti budú mať angličtinu jednoznačne radi a spoja si ju navždy s niečím príjemným a zábavným

     - 1 x ročne slovné hodnotenie dieťaťa pošleme na email každému rodičovi

     - 1 x ročne zasielame video z vyučovacej hodiny rodičom detí z danej skupinky

     -  Dochádzku a obsah každej hodiny sledujete v reálnom čase vďaka aplikácii alebo na vašom emaily

     - Video online kurz, aplikácia a množstvo Youtube videí ku kurzu sú skvelými možnosťami ako deti môžu byť v kontakte s angličtinou čo najčastejšie

      

     Prečo sú kurzy efektívne a obľúbené u detí?

     - Lebo sú plné pohybu, zábavy a prekvapujúco rýchlom napredovaní.

     - Deti vtiahneme do deja a spolu robíme aktivity v angličtine, kde deti reagujú na slová lektora a sami rozprávajú  nielen osamotené slovíčka, ale od začiatku ich spájajú do vetičiek.

     - A čo je najlepšie – deti si angličtinu zamilujú!

      

     Cena krúžkov po zľave pre našu školu: 13,90 € mesačne (platí sa naraz alebo v troch splátkach)

      

     Bližšie informácie sú vám k dispozícii v Jazykovej škole TARGET na 0948 47 46 01 alebo na info@target-skola.sk.