• TERMÍN KONZULTÁCIÍ

    • Vážení rodičia, milí žiaci!

     V tomto školskom roku máte možnosť využiť konzultačné hodiny našich pedagogických zamestnancov. Žiaci ich môžu využiť na vysvetlenie učiva, poradenie či pomoc. Rodičia na konzultovanie študijných výsledkov, správania žiaka,...

     Konzultácie prebehnú po vzájomnej dohode rodiča s učiteľom, resp. učiteľa so žiakom.
     Na konzultácie je potrebné sa vopred ohlásiť, najneskôr v daný deň do 08:00.

     MENO PRIEZVISKO DEŇ       ČAS
     Miriam Bendíková utorok 12:30 - 13:30 hod. 
     Oľga Bendová  utorok 13:30 - 14:30 hod. 
     Erika Bobko štvrtok 13:30 - 14:30 hod. 
     Ľudmila Bodyová pondelok 16:00 - 16:45 hod. 
     Silvia Dubovská pondelok 13:30 - 14:30 hod. 
     Dominika Dulovičová  štvrtok 13:30 - 14:30 hod. 
     Aneta Ďuricová štvrtok 13:30 - 14:30 hod. 
     Lenka Franková piatok 13:00 - 14:00 hod. 
     Anna Gibová utorok 13:30 - 14:30 hod. 
     Lívia Glevaňáková utorok 13:30 - 14:30 hod. 
     Dávid Grigľák  utorok 13:30 - 14:30 hod. 
     Martina Guláková  pondelok 13:00 - 14:00 hod. 
     Martina Hreňová pondelok 13:30 - 14:30 hod. 
     Dana Chalupecká štvrtok 13:00 - 14:00 hod.
     Veronika Chmurová utorok 13:30 - 14:30 hod. 
     Gabriela Ivanová pondelok 13:15 - 14:15 hod. 
     Štefan Luha pondelok 13:30 - 14:30 hod. 
     Zuzana Maškulková utorok 13:00 - 14:00 hod. 
     Daniela Moravčíková utorok 13:00 - 14:00 hod. 
     Anna Mrázová  streda 13:30 - 14:30 hod. 
     Jana Neupauerová piatok 12:00 - 14:00 hod., streda 13:30 - 14:30 hod. 
     Mária  Novotná  pondelok 12:30 - 13:30 hod. 
     Benjamín Oravec pondelok 13:30 - 14:30 hod. 
     Slavomír Petrus piatok 13.00 - 14.00 hod.
     Matúš Regec streda 13:30 - 14:30 hod. 
     Ivana Ručková utorok 13:00 - 14:00 hod. 
     Marek Sikula  utorok 13:30 - 14:30 hod. 
     Jozef Siska piatok 13:10 14:10 hod. 
     Jitka Šafranková pondelok 13:30 - 14:30 hod. 
     Katarína Šelengová utorok 13:30 - 14:30 hod. 
     Terézia Šimková štvrtok 13:00 - 14:00 hod. 
     Petra Teplická utorok 13.00 - 14:00 hod.
     Peter Ujčík piatok 13:30 - 14:30 hod. 
     Marcela  Vavrová pondelok 16:00 - 16:45 hod. 
     Martina  Kopaničáková pondelok 16:00 - 16:45 hod. 
     Lenka Benková pondelok 13:30 - 14:30 hod.