• Pedagogickí asistenti

   •  

    Ing. Miriam Bendíková

    Mgr. Monika Ovsiaková

    Mgr. Slavomír Petrus

    Bc. Matúš Regec

     

    Pedagogický asistent individuálnym prístupom pomáha v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu žiakom, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Tým pádom môžu byť aj žiaci s takýmito potrebami integrovaní do bežnej školy a môžu sa vzdelávať v hlavnom prúde vzdelávacieho procesu. Asistent učiteľa s pomocou špeciálneho pedagóga a školského psychológa pomáha skvalitňovať vyučovací proces žiaka so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním.