• Záujmové útvary

    • PONUKA ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV pre šk.rok 2021/22

      

     Krúžok: Literárno-dramatický (divadelný) 

     Vedúca krúžku: Mgr. Silvia Dubovská

     Termín: štvrtok 13:30 – 15:00

     Krúžok je určený pre žiakov 3. - 9. ročníka. Zameraný je na dramatické činnosti, rozvoj slovnej zásoby, pantomimické aktivity, prípravu divadelného predstavenia na Divadelnú Šuňavu (okresné kolo amatérskych divadiel), zapájanie sa do kultúrnych akcií školy. Žiaci budú patriť do detského divadelného súboru Kubachichi.

      

     Krúžok: Čitateľský krúžok

     Vedúca krúžku: Mgr. Lívia Glevaňáková                          

     Termín: predbežne streda

     Krúžok je určený pre žiakov 4. - 6. ročníka. Cieľom krúžku je podporiť záujem žiakov o čítanie kníh, pomôcť získať správne čitateľské návyky, vzťah ku knihám a knižnici, naučiť ich čítať s porozumením a oboznámiť ich s vhodnou detskou literatúrou a spisovateľmi.

      

     Krúžok : Chovateľský

     Vedúca krúžku: Bc. Dana Chalupecká

     Termín: deň a termín bude určený po dohode so záujemcami

     Starostlivosť o zvieratká v našej školskej záhrade,  spoznávanie  prejavov ich života  a správanie sa v spojení s pohybom v prírode.  Termín: :vyhovuje kedykoľvek  

      

     KrúžokMladý Einstein 

     Vedúca krúžku: Mgr. Jitka Šafranková

     Termín: deň a termín bude určený po dohode so záujemcami

     Fyzikálny krúžok je určený pre žiakov 7. až 9. ročníka ročníka. Je zameraný na riešenie jednoduchších aj náročnejších výpočtových úloh z fyzikálnej praxe.

      

     Moderný spev a tanec  /1.-4. ročník/

     Vedúca krúžku: Mgr. Daniela Zeleňáková

     Termín: deň a termín bude určený po dohode so záujemcami

     Spev a tanec je veľmi obľúbená forma vyjadrenia sa detí a mladých ľudí. Pohyb a radosť z tanca, rozvoj kondície, pohybovej koordinácie. Nácvik spevu karaoke verzie podľa známej relácie Tvoja tvár znie povedome na mikrofón aj bez mikrofónu, nácvik repertoáru piesní, s ktorým budú môcť deti  vystúpiť na verejnosti. Ambíciou je tiež účasť v speváckych súťažiach. To všetko čaká na deti v mojom krúžku. Nacvičíme rôzne jednoduché choreografie a verzie piesní. Teším sa aj na chlapcov!

      

     Všestranný žiak  /1. a 2. ročník/

     Vedúca krúžku: Mgr. Daniela Zeleňáková 

     Termín: deň a termín bude určený po dohode so záujemcami

     Krúžok bude zameraný na upevňovanie a precvičovanie získaných vedomostí a rôznych logopedických  zručností  najmä zo slovenského jazyka. Na krúžku budeme aj kresliť a zhotovovať zaujímavé kreatívne výrobky.

      

     Angličtina hrou  /1. ročník/

     Vedúce krúžku: Mgr. Erika Bobko,Ing. Gabriela Ivanová

     Termín: deň a termín bude určený po dohode so záujemcami

     Na krúžku si hravou formou priblížime cudzí jazyk - Angličtinu. Pomocou hier, pesničiek a kreslenia sa naučíme základné slovíčka a frázy používané v anglickom jazyku. Na krúžku pracujeme aj s učebnicou spojenou s pracovným zošitom určenou pre I. ročník. 

      

     Krúžok: Lego programovanie  /3.-6. ročník/ 

     Vedúci krúžku: Mgr. Daniela Moravčíková

     Termín: štvrtok

     Už si dal lego do pohybu? Tvoje výtvory dokázali cúvať, napredovať, točiť sa…? Rád riešiš prostredníctvom počítača zaujímavé logické úlohy? Tak sa už na Teba teším. 

      

     Krúžok: Tvorivá dielnička /1.- 4.ročník/

     Vedúci krúžku: Mgr. Terézia Šimková   

     Termín: utorok

     Žiaci sa oboznámia s novými výtvarnými technikami, ručnými prácami s prírodným materiálom. Tvoriť budeme prevažné v školskej záhrade, altánku. Kreatívne výrobky budú zdobiť areál školy.

      

     KrúžokLomihlav 

     Vedúca krúžku: Mgr. Katarína Šelengová

     Termín: deň a termín bude určený po dohode so záujemcami

     Krúžok je určený pre žiakov 5. ročníka. Na krúžku budeme riešiť zaujímavé matematické a logické úlohy, hlavolamy. Budeme súťažiť medzi sebou navzájom, pracovať s rôznymi matematickými pomôckami, modelmi a zabávať sa s matematikou.

      

     Krúžok: Hravá logopédia /2.roč./

     Vedúca krúžku: Mgr. Erika Bobko

     Termín: deň a termín bude určený po dohode so záujemcami

     Cieľom záujmového útvaru bude rozvoj reči, čítania, písania, jemnej a hrubej motoriky a  hravou formou odstráneniu narušenej komunikačnej schopnosti pri jednotlivých hláskach. Ak ťa nepočúva jazýček, príď, a daj mu poriadnu rozcvičku!

      

     Krúžok: Turistický   /1.-9. ročník/  

     Vedúce záujmového útvaru: Mgr. Mária Lištinská, Mgr. Kamila Demková

     Termín: 1x za dva týždne, v závislosti od počasia

     Záujmový útvar je zameraný na spoznávanie okolia obce a Vysokých Tatier. Krúžok sa bude konať 1x za dva týždne, v závislosti od počasia. Neseďme doma a poďme aktívne stráviť voľný čas s kamarátmi v prírode prechádzkou, túrou či sánkovačkou v zimnom období.

      

     Krúžok: Šachový  /1. – 9. Ročník/

     Vedúci záujmového útvaru : PhDr. Peter Roth, PhD.

     Termín: deň a termín bude určený po dohode so záujemcami

     Tento záujmový útvar je určený pre nadšencov a začiatočníkov o tejto kráľovskej hry.

     Naučia sa tam základy šachu, taktike, ale najmä zistia, že hrať šach je veľká zábava.

      

     Krúžok : Strelecký

     Vedúci krúžku: Mgr. František Teplický

     Termín: deň a termín bude určený po dohode so záujemcami

     Krúžok je určený pre žiakov , ktorí sa chcú naučiť bezpečne a zodpovedne zaobchádzať so vzduchovou puškou. Naučiť sa sebaovládať, upokojiť a sústrediť sa.

      

     Krúžok: Bedmintonový

     Vedúci krúžku: Mgr. Štefan Luha    

     Termín: deň a termín bude určený po dohode so záujemcami

     Krúžok je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť základom tejto raketovej hry. Chcú spoznať radosť z hry a zabaviť sa.

      

     Krúžok: Športový 1  /8.-9.ročník/

     Vedúci krúžku: Mgr. Ľubomír Duda   

     Termín: predbežne streda

     Krúžok je určený pre všetkých. Športový krúžok bude zameraný na rozvoj a zdokonaľovanie pohybových zručností v športoch-  florbal a futbal.V primeranej miere budú aktivity zamerané na rozvoj morálno -vôľových vlastností  s dôrazom na tímovú spoluprácu , zodpovednosť, cieľavedomosť a rešpekt voči všetkým účastníkom.

      

     Krúžok: Športový 2  /5.-7.ročník/

     Vedúci krúžku: Mgr. Ľubomír Duda   

     Termín: predbežne utorok

     Krúžok je určený pre všetkých. Športový krúžok bude zameraný na rozvoj a zdokonaľovanie pohybových zručností v športoch-  florbal a futbal.V primeranej miere budú aktivity zamerané na rozvoj morálno -vôľových vlastností  s dôrazom na tímovú spoluprácu , zodpovednosť, cieľavedomosť a rešpekt voči všetkým účastníkom.

      

     Krúžok : Biblický

     Vedúci krúžku: PaedDr. ThLic. Jozef Siska

     Termín: utorok 13:30  

     Krúžok je určený pre žiakov 8. a 9. ročníka, ktorí sa pripravujú na sviatosť birmovania. 

      

     Krúžok :  Džudo                   

     Vedúci krúžku: Ing. Jozef Lenčeš, tréner 2.kvalifikačného stupňa

     Termín :  2x týždenne po 1hodine

     Krúžok je určený pre všetkých žiakov, ktorí sa chcú stať obratnejšími, silnejšími a chcú systematicky pracovať na svojom fyzickom a duševnom rozvoji v olympijskom športe.