Elektronická prihláška

Prihláška na štúdium na našej škole

POSTUP VYPLNENIA ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY DO 1.ROČNÍKA ZŠ

Vyplňte, prosím, potrebné údaje na prihláške, zadajte aj informácie o stravovaní v školskej jedálni, výbere povinne voliteľného predmetu a pobyte v ŠKD.

Prosíme Vás o dôsledné vyplnenie prihlášky, pretože údaje z nej budú zadané do informačného systému školy ( ASC agenda). 

Na konci prihlášky je overovací kód. Ten prepíšte do okienka vedľa overovacieho kódu. Vaša prihláška bude zaevidovaná pod týmto kódom. Tento kód vám vygeneroval systém automaticky. Prosím, odpíšte si ho a odložte.

Ak si do konca termínu zápisu budete chcieť niečo v prihláške zmeniť, tak namiesto vyplniť novú prihlášku kliknete na pozrieť stav/zmeniť prihlášku. Nám v systéme ostane vždy len Vaša posledná aktualizovaná prihláška.

Zdravotné údaje žiaka netreba v tomto období overovať priamo u lekára. Ak má dieťa nejaký závažný problém, napíšte ho do poznámky.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: