• Kamera do bocianieho hniezda


   • V minulom roku sme sa zapojili do projektu nadácie VÚB, kde sme si okrem vtáčieho náučného chodníka, zádržných jazierok, či učebne v prírode vymysleli aj kameru do bocianieho hniezda, ktoré sa nachádza v bezprostrednom susedstve školy. O tom, že ľahšie je niečo vymyslieť ako zrealizovať sme sa presvedčili aj my. Naše takmer ročné úsilie sa neustále stretávalo s technickými prekážkami pri realizácii, ale dnes môžeme konečne povedať: 
    www.kukaj.sk.

    Kubašského bociana KUBA tak bude môcť sledovať celé Slovensko a najmä obyvatelia našej obce a všetci milovníci prírody.

    Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii živého prenosu, predovšetkým pánovi Františkovi Teplickému ml. a pánovi Ivanovi Daránimu z platformy Kukaj.sk.

    ONLINE PRENOS