• Riaditeľ ZŠ s MŠ: Mgr. Štefan Luha

    Zástupkyňa pre ZŠ: Mgr. Veronika Chmurová

    Zástupkyňa pre MŠ: Bc. Dominika Lopušeková

    Vedúca ŠJ: Mgr. Lívia Zmok-Palgutová