• ZÁPIS NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

      Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad školskej dochádzky.

      Čo naša škola ponúka:

      Na zápis si môžete zvoliť jednu z nasledujúcich alternatív:

      1. Zápis do ročníka elektronickou formou v termíne od 1.4. - 30.4.2021.

      • Vyplníte prihlášku
     • Okresné kolo Pytagoriády

      Okresné kolo Pytagoriády sa konalo v tomto školskom roku dištančnou formou v dňoch 13. a 14. apríla. Žiaci museli dospieť za čo najkratší čas k správnym výsledkom a okrem vedomostí z matematiky využiť netradične aj technické zručnosti pri práci s PC.

      V jednotlivých kategóriách sa umiestnili nasledovne:

     • Jarný zber papiera - VYHODNOTENIE

      Milí žiaci a rodičia,

      ďakujeme Vám za zapojenie sa do jarného zberu papiera, v ktorom sa 41 zapojeným žiakom spoločne podarilo vyzbierať úctyhodných 4388 kg papiera.

      Tento papier v zberných surovinách dostane svojou recykláciou druhú šancu, aby mohol ešte raz poslúžiť.

      Všetci berieme používanie papiera ako úplnú samozrejmosť, ale nezabúdajme, že prvotnou surovinou na jeho výrobu je drevo zo stromov z našich lesov. Snažme sa preto o šetrné a zmysluplné používanie papiera a o jeho ďalšiu recykláciu v modrých zberných nádobách v triedach aj doma.

      Najlepší je však ten papier, ktorý nikdy nepoužijeme :-)

     • Ďalšie úspechy našich žiakov

      Okresné kolo Biologickej olympiády - kategória Botanika

      Tento školský rok sa v predmetových súťažiach našim žiakom výnimočne darí.

      Inak tomu nebolo ani na okresnom kole Biologickej olympiády v kategórii Botanika, kde sa na 2. mieste s postupom na krajské kolo umiestnila Silvia Šimková z 9.B a pekné 4. miesto obsadil Matej Matonok z 5.B

     • Čítanie nemusí byť nuda

      Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj naši malí žiaci 1.-3. ročníka.

      Hodiny slovenčiny si spestrili čítaním veselej literatúry pre deti. Prežívali príbehy zaujímavých a zábavných postáv. Vytvorením plagátov, leporela, či záložky do knihy si ponechajú v pamäti humorné dobrodružstvá z prečítaných kníh. Úsmev na detských tváričkách ukázal, že čítanie môže byť aj zábavné.

     • Ďalšie úspechy našich žiakov na okresnom kole Matematickej olympiády

      Tesne pred veľkonočnými prázdninami - 31. marca sa konalo dištančnou formou okresné kolo Matematickej olympiády v kategóriách Z6, Z7 a Z8 (6., 7. a 8. ročník).

      Reprezentanti našej školy si poriadne potrápili hlavičky nad náročnými matematickými úlohami, kde nestačí len počítať, ale svoje myšlienkové pochody treba aj dostatočne opísať.

     • FYZKVÍZ

      Posledný marcový deň si žiaci našej školy overili svoje vedomosti z fyziky v každoročnej fyzikálnej súťaži – FYZKVÍZ. Tá tento školský rok, podobne ako mnohé ďalšie, prebehla online formou.

      Zúčastnili sa jej žiaci 6. až 9. ročníka a porovnali si svoje vedomosti pri lúštení krížovky, vysvetlení jednoduchého fyzikálneho pokusu a riešení príkladu.

     • Vyhodnotenie - MAREC MESIAC KNIHY

      Ukážky žiackych prác:

      Skončil marec, prišiel mesiac apríl, a ten nám spravil záverečnú bodku za našimi marcovými, tvorivo-čitateľskými aktivitami. Chceme sa veľmi pekne poďakovať zapojeným žiakom, najmä tým, ktorí to nevzdali a zapojili sa do všetkých šiestich aktivít (8 žiakov). Máme z vás úprimnú radosť!

     • Bociany sa vracajú domov! Kedy priletí ten náš?

      Sledujte naživo, čo sa bude diať v hniezde kubašského bociana KUBA :)

      TEN NAŠ ŠKOLSKÝ BOCIAN "KUBO"
      KAŽDÚ JAR K NÁM PRILETÍ,
      ZASADNE SI DO HNIEZDOČKA
      A NA TEBA SI TU POČKÁ.

      JEHO PRÍLET MÔŽEŠ VIDIEŤ
      LEN SI ZAPNI VIDEO,
      KUBO SA UŽ NEVIE DOČKAŤ
      NA "LAJKY" A ŠŤASTNÉ OČKÁ.

      NA ODKAZE KUKAJ.SK
      UVIDÍŠ HO KAŽDÝ DEŇ,
      NEZABUDNI SLEDOVAŤ HO
      AKO SPRÁVNY FOLLOWER.

     • Čítam, čítaš, čítame – MAREC MESIAC KNIHY

      Knihy sú dôležitou súčasťou každého z nás – spestrujú nám bežné dni, zlepšujú náladu, sú zdrojom informácií, prípadne naším únikom z reality a miestom fantázie.

      Sú krásne a mnohé z nich nás ovplyvnili natoľko, že si ich pamätáme dodnes.

      Čítajú nielen deti, no aj dospelí, a preto sme oslovili učiteľov našej školy, aby sme zistili, ktoré knihy čítali v detstve a ktoré z nich sa stali ich „srdcovkami“, na ktoré nevedia zabudnúť. „Sú to knihy, ktoré navždy ostanú v našich spomienkach.“

     • Veľkonočné tvorivé dielne

      Po chladných dňoch nás konečne začína slnko štekliť teplými lúčmi. Prebúdza prírodu a aj ľudia sa napĺňajú radosťou zo zmeny, ktorá prichádza.

      Tak aj žiaci prvého stupňa v piatok 26. marca „ťahali jar za nohy“.

      Na Veľkonočných tvorivých dielňach vytvárali rôzne jarné dekorácie, ktorými akoby „privolávali“ jar. Pozrite sa ako im to išlo. Možno inšpirujú aj svojich kamarátov z 2. stupňa a niečo jarné vytvoria aj oni doma.

     • MAREC - MESIAC KNIHY

      ! Záverečná šiesta súťažná aktivita !

      Zahrajte sa na básnikov:

      Do štvrtka 1. 4. 2021 (do 15:00) napíšte minimálne 10-veršovú báseň o jari alebo Veľkej noci (verš = 1 riadok básne).

      V básni je potrebné použiť týchto 5 slov: JAR, SLNKO/SLNIEČKO, KRÁSA, KVET/KVIETOK, VESELÝ.

      Básničky vytvorte sami podľa svojej fantázie. Svoju tvorbu zasielajte na mail: silvia.dubovska@skolaspisskebystre.sk (k vašim odpovediam nezabudnite napísať aj vaše meno + priezvisko + trieda).

     • HODINA ZEME 2021

      Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou akciou so zapojením verejnosti. Zhasnutím svetiel každoročne prepája viac ako miliardu ľudí na celom svete vo viac ako 7000 mestách a obciach, prepája verejný aj súkromný sektor.

      Zapojiť sa môžete aj Vy!
      V sobotu, 27. 3. 2021 o 20:30 miestneho času na hodinu, Hodinu Zeme, zhasnite svetlá vo svojej domácnosti. Počas celej soboty pridávajte na sociálne siete fotografie z prírody spred pandémie koronavíru SARS-CoV-2 s hastagmi #MojaHodinaZeme a #spoluvprirode.

     • Kreatívne projekty žiakov z anglického jazyka

      Všetci vieme, že dištančné vzdelávanie prinieslo pre žiakov aj učiteľov veľa noviniek a zmien vo vyučovaní. Naši žiaci napriek sťaženým podmienkam vytvárajú inšpirujúce a kreatívne projekty, ktoré chceme predstaviť aj ostatným. Ich šikovnosť môžete posúdiť sami.

      Sú to ukážky rôznych projektov žiakov 6. až 9. ročníka spracované ako plagáty, textové dokumenty alebo prezentácie. Veríme, že sa aj naďalej v tejto oblasti budú zdokonaľovať a prezentovať svoje schopnosti v anglickom jazyku.

     • MAREC - MESIAC KNIHY

      ! Piata súťažná aktivita !

      Do pondelka 29. 3. 2021 (do 15:00) si prečítaj Ezopove bájky. Dostaneš sa k ním cez odkaz uvedený nižšie.

      Vyber si jednu bájku, ktorá ťa najviac zaujala a zmeň ju na ilustrovaný komiks. Svoje vypracovanie zasielajte na mail: livia.glevanakova@skolaspisskebystre.sk (k vašim odpovediam nezabudnite napísať aj vaše meno + priezvisko + trieda).

     • Jarný zber papiera

      Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia školy, prispejme spolu k ochrane životného prostredia a zapojme sa do zberu papiera.

      Pevne zviazaný papier prineste ráno v čase od 7:00 do 8:00 k budove školy, kde ho prevezme pán školník. Zber bude prebiehať do stredy 31. marca 2021. Zapojiť sa môže ktokoľvek.

     • Malí VŠETKOVEDKOvia

      Ešte v decembri zabojovali naši žiaci o titul VŠETKOVEDKA. Je to vedomostná súťaž pre žiakov 2.-4. ročníka, kde si môžu zmerať svoje sily s rovesníkmi z celého Slovenska. Súťaž je špecifická svojim zameraním, pretože vyžaduje vedomosti zo všetkých vyučovacích predmetov. Okrem toho žiaci riešia úlohy z bežného života a rodinného prostredia. Zároveň si precvičujú čítanie s porozumením a logické myslenie. I keď na výsledky súťaže sme čakali trocha dlhšie, o to viac nás potešili.

     • Divadelná Šuňava

      ,, Pokým ľudia budú hercami a herci ľuďmi, bude divadlo.“ (Karel Čapek)

      Nebyť nepriaznivej epidemiologickej situácie, konala by sa v týchto dňoch súťažná prehliadka amatérskych divadelných súborov – Divadelná Šuňava 2021.

      Do tejto súťaže by sa zapojil aj náš detský divadelný súbor Kubachichi (žiaci, ktorí sa prihlásili do dramatického krúžku). Toto podujatie organizuje Podtatranské osvetové stredisko v Poprade, ktoré na svojej novej stránke zverejnilo aj video s naším predstavením v kategórii divadla poézie z r. 2011 – Balada, s ktorým sme nás reprezentovali na krajskej prehliadke.

     • MAREC - MESIAC KNIHY

      ! Štvrtá súťažná aktivita !

      „KTO VEĽA ČÍTA, VEĽA SA DOZVIE.“

      Do štvrtku 25. 3. 2021 (do 15:00) si prečítajte nižšie uvedené otázky o rôznych svetových zaujímavostiach.

      Odpovede na tieto otázky vieš vyhľadať na internete, príp. v rôznych encyklopédiách.

      Pozorne si prečítajte zadanie, vyhľadajte správne odpovede na všetky otázky a svoje vypracovanie zasielajte na mail: silvia.dubovska@skolaspisskebystre.sk (k vašim odpovediam nezabudnite napísať aj vaše meno + priezvisko + trieda).

     • Spolu pomôžeme prírode

      V týchto dňoch prebieha v mnohých obciach na Slovensku jarné upratovanie prírody. Ani my nie sme výnimkou. V spolupráci s Obecným úradom Spišské Bystré naša ZŠ usporiadala pre žiakov zaujímavú aktivitu spojenú s prechádzkou v prírode. Každý žiak mal vyzbierať aspoň jedno vrecko odpadu a tak podať prírode pomocnú ruku.

     • MAREC - MESIAC KNIHY

      ! Tretia súťažná aktivita !

      „Si odvážnejší, ako dúfaš, silnejší, ako vyzeráš a múdrejší, ako si myslíš.“ – Medvedík Pu

      Viera je to najdôležitejšie, čo v živote pre šťastie a úspech potrebuješ!

      Nie nadarmo sa vraví, že uver, že to dokážeš a si na pol ceste tam. A je iba na tebe, v čo budeš skutočne veriť. V Boha, v seba, v ľudí… Hlavne začni veriť a tú vieru nikdy nestrať!

     • SLADKÁ POMOC - Dvakrát dobrá čokoláda

      Milí žiaci,

      v tomto pôstnom období máte možnosť zapojiť sa do dobročinnej zbierky kúpou sladkej čokoládky.

      Pamätajme na deti, ktoré zápasia s hladom, smädom, chorobami, alebo utekajú pred vojnou.
      Cena jednej čokoládky je 0,50 eur. Výťažok z predaja poputuje na pomoc a podporu projektov pre deti v misiách. Zbierku organizujú Pápežské misijné diela.
      Čokoládky si môžete zakúpiť u pani učiteľky Mgr. Moniky Ovsiakovej.

     • Dekanátne kolo Biblickej olympiády

      Dňa 10. 3. 2021 sa uskutočnilo dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády.

      Do súťaže sa zapojili aj žiačky našej školy:
      Denisa Dírová (9. A), Viktória Orolínová (9.A) a Silvia Šimková (9. B).
      Kvôli protipandemickým opatreniam sa táto vedomostná súťaž prvýkrát uskutočnila online formou.

      Dievčatá boli v súťaži úspešné a postúpili na diecézne (krajské) kolo, ktoré sa uskutoční 10. 4. 2021.

     • MAREC - MESIAC KNIHY

      ! Druhá súťažná aktivita !

      Do štvrtka 18. 3. 2021 (do 15:00) si prečítajte priloženú poviedku v zadaní a odpovedzte na 8 otázok pod textom.

      Správne odpovede zasielajte na mail: silvia.dubovska@skolaspisskebystre.sk (k vašim odpovediam nezabudnite napísať aj vaše meno + priezvisko + trieda).

      Vo štvrtok 18.3. sa na stránke školy objaví 3. súťažná úloha.

     • No uznajte! Učenie je zábava!

      Učenie môže byť zábava aj pri zoznamovaní sa s elektrikou. My, štvrtáci, sme na pracovnom vyučovaní vytvárali jednoduché aj zložité elektrické obvody.

      Vyskúšali sme si prostredníctvom Micro:bitu vytvoriť „živý“ elektrický obvod. Pochytali sme sa za ruky, kruh sme uzavreli chytením sa svoriek pripojených na Micro:bit (zdroj len 3,5 V) a s napätím sme čakali či Micro:bit zasvieti. Zasvietil!

     • Pilotné testovanie na ochorenie COVID 19 kloktaním

      Naša škola sa dnes ako jedna z 8 škôl na Slovensku zapojila do pilotného testovania výplachom ústnej dutiny (kloktaním). Tento druh testovania je forma PCR testu na ochorenie COVID 19 a momentálne je určený iba žiakom II. stupňa základných škôl, ktorí navštevujú prezenčnú výučbu v malých skupinách.

     • MAREC - MESIAC KNIHY

      ! Prvá súťažná aktivita !

      Do pondelka 15. 3. 2021 (do 15:00) si prečítajte nižšie priložený text, pozrite si aj video, na ktoré je priložený link a odpovedzte na 10 otázok pod textom.

      Vaše správne odpovede zasielajte na mail: livia.glevanakova@skolaspisskebystre.sk (k vašim odpovediam nezabudnite napísať aj vaše meno + priezvisko + trieda).

     • S aplikáciou WOCABEE je učenie slovíčok zábavné a efektívne

      WocaBee je nová aplikácia, ktorá výrazne pomáha žiakom naučiť sa slovíčka cudzieho jazyka rýchlo, jednoducho a efektívne. Aj naši žiaci 3. až do 9. ročníka majú možnosť si vyskúšať, ako sa učiť slovíčka z anglického jazyka inovatívnou a zároveň zábavnou metódou. Všetkým boli pridelené kódy, ktorými sa do aplikácie prihlásia.

     • MAREC – MESIAC KNIHY

      Zapojte sa do čitateľských aktivít a získajte knižnú odmenu

      Mesiac marec sa nespája len s prebúdzaním prírody k životu, no aj s neutíchajúcim zdrojom inšpirácií či informácií – s knihami.

      O tom, že marec je mesiacom kníh, ste už určite všetci počuli, ale viete, prečo sa knihy spájajú práve s týmto mesiacom? Bolo to takto odpradávna?

     • MENSA Slovensko - IQ Olympiáda 2021

      „Odváž sa používať vlastný rozum“

      Súťaž pod záštitou prezidentky Zuzany Čaputovej je určená žiakom 5. – 9. ročníka

      Všetky súťažné úlohy sú založené na všeobecných princípoch a pre ich riešenie nie je treba žiadne špeciálne vedomosti. S trochou nadsadenia sa dá povedať, že pre ich riešenie je potrebný iba „zdravý rozum“. Nejde teda o vedomostnú súťaž, ale o súťaž rozvíjajúcu predovšetkým schopnosť samostatného logického uvažovania.

     • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na 2. stupni

      Aj v týchto neľahkých časoch, keď sa nemôžeme stretnúť osobne, sme si uctili krásu hovoreného slova v rámci celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín.

      Pre žiakov 2. stupňa tentokrát súťaž prebiehala netradičným spôsobom. Žiaci 5. – 9. ročníka nahrávali svoje recitácie na videá a posielali ich učiteľom vyučujúcim SJL. Členovia poroty si potom pozreli všetky videá a vybrali najlepších recitátorov, ktorí nás budú ďalej reprezentovať na okresnom kole v Poprade. Nechýbala slávnostná atmosféra, pekné oblečenia, tréma aj veselé úsmevy. Vypočuli sme si zaujímavé, predovšetkým vtipné a hravé texty. Žiaci budú ocenení po ich návrate do školy. Veríme, že to bude už čoskoro ;)

     • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na 1. stupni

      Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na 1. stupni sa uskutočnilo netradičnou formou. Žiaci prichádzali do školskej knižnice po ročníkoch, aby predniesli literárne texty pred porotou a ukázali svoj recitátorský talent. Porotu zaujali veku primerané, vtipné a zároveň aktuálne texty. Všetkým zúčastneným sa okrem poroty osobne poďakoval aj pán riaditeľ.

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o poukázanie 2% z Vašej zaplatenej dane za rok 2020 pre Rodičovské združenie pri Základnej škole v Spišskom Bystrom

      Vaše poukázané 2% z dane tvorili aj v minulých rokoch významnú časť príjmu Rodičovského združenia pri základnej škole v Spišskom Bystrom, ktoré tieto získané finančné prostriedky vždy veľmi účelne a transparentne použilo na podporu školy, skvalitnenie vyučovania, na nákup školských pomôcok a podporu žiakov v rôznych aktivitách a súťažiach.

     • Ďalšie úspechy našich žiakov na okresných kolách olympiád!

      Aj keď za neobvyklých podmienok, ktorým sme sa museli všetci prispôsobiť, prebiehajú naďalej okresné kolá olympiád vo viacerých vyučovacích predmetoch a aj naša škola v nich má svojich zástupcov. Tí zatiaľ zvládajú jej reprezentáciu na výbornú!

      Svoje vedomosti z Geografie si už stihli v hojnom počte otestovať 5. februára účastníci okresného kola Geografickej olympiády.

     • Nuda počas lock-downu? Nehrozí!

      Ak máš nápad a chuť tvoriť, neváhaj a zapoj sa do poľsko-slovenskej výtvarnej súťaže Euroregión ,,Tatry“ očami detí

      Viac informácií o pravidlách a priebehu výtvarnej súťaže nájdeš na tomto ODKAZE

     • Bežkárska trať má úspech

      Minulotýždňová pozvánka na bežkársku trať sa vôbec neminula účinkom. Na našu veľkú radosť pravidelne stretávame na trati veľa našich žiakov či žiačok.

      Dúfame, že aj ostatní žiaci sa po pozretí fotografií nechajú inšpirovať a bežkársku trať navštívia.

      Jeden okruh meria 2800 metrov.

      Pozvánka stále platí pre všetkých a vstup je voľný :-).

     • Bežecká stopa

      Milí žiaci a rodičia,

      keďže hodiny telesnej výchovy sa vďaka pandémii zrušili a online vzdelávanie tiež neprospieva nášmu fyzickému zdraviu, s radosťou Vám môžeme oznámiť, že sa na poli pri Vodárenskej ulici podarilo urobiť zimnú bežeckú stopu pre všetkých fanúšikov bežeckého lyžovania.

      Na realizácii bežeckej stopy určenej na korčuľovanie aj na klasiku sa podieľal p. Vladimír Žemba so svojím ratrakom a miesto na trať poskytlo PD v Spišskom Bystrom, za čo im patrí naše úprimné poďakovanie. Všetkých srdečne pozývame ...

     • Matematický Klokan 2021

      Najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete

      Termín súťaže (papierovej či on-line) je 19. – 23. apríl 2021

      Aj tento rok môžete očakávať možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže Matematický Klokan, ktorá sa uskutoční podľa aktuálnej situácie papierovou formou - v škole alebo podobne ako to bolo naposledy, online formou. Táto súťaž sa teší aj na našej škole veľkej obľube u žiakov všetkých ročníkov.

     • Programovanie nás baví!

      Po dlhom čase strávenom doma sa aspoň žiakom prvého stupňa podarilo vrátiť do školských lavíc. Potešili sa nielen prítomnosti kamarátov, ktorí im tak chýbali, ale aj mnohým príležitostiam ako využívať čas strávený v škole a zároveň sa venovať činnostiam, ktoré ich zaujímajú a bavia. Inak tomu nebolo ani na krúžku Lego programovanie, kde si opäť vyskúšali niečo nové.

     • TESTOVANIE na ochorenie COVID-19

      Testovanie na ochorenie COVID-19 určené výlučne pre jedného zákonného zástupcu žiaka 1.stupňa a detí MŠ sa uskutoční v sobotu 6.2.2021 v čase od 7.30 do 14:00 hod v budove Základnej školy s materskou školou Spišské Bystré, odbery sa budú vykonávať vo vestibule školy.

      Negatívny test jedného zákonného zástupcu je podmienkou pre nástup žiaka do školy. Vyučovanie bude obnovené od pondelka 8.2.2020 po schválení vládou SR.

     • Kolotoč okresných kôl olympiád pokračuje!

      Aj v novom kalendárnom roku sa naša škola aktívne zúčastňuje všetkých okresných kôl olympiád v jednotlivých predmetoch. Tieto náročné vedomostné súťaže prebiehajú v súčasnosti dištančne, online formou. Žiaci sa samostatne pripájajú prostredníctvom platformy Edupage a z domu riešia všetky úlohy, ktoré sú následne centrálne vyhodnotené odbornými komisiami.

     • "K učeniu iba počítač nestačí"

      Praktická domáca úloha pre všetkých :)

      V zimných mesiacoch si našu pomoc zaslúžia vtáčiky, ktoré nám celú jar a celé leto spríjemňujú pobyt v prírode svojim štebotaním. Vtáctvu môžeme pomôcť prežiť náročné zimné obdobie, kedy sa v prírode nachádza menej dostupnej potravy. Vtedy sa vtáčikom hľadá potrava veľmi ťažko a radi privítajú našu pomoc.

     • Viem, ako sa "nezamotám" do sociálnych sietí

      Preventívna aktivita pre žiakov druhého stupňa pri príležitosti "Dňa bezpečného internetu" (9.2.2021)

      Problematika bezpečného internetu je veľmi aktuálna, nakoľko sa internetový svet stal kľúčovým komunikačným kanálom. Cieľom tejto preventívnej akcie zameranej na žiakov druhého stupňa je zvýšenie informovanosti a právneho vedomia v oblasti bezpečného používania informačných a komunikačných technológii s dôrazom na riziká súvisiace s používaním internetu.

     • DOPRAJME SI VIAC POHYBU

      Že sa vám veľmi nechce chodiť a počas dištančného vzdelávania ste zleniveli? Prečítajte si slová o dôležitosti pohybu od vášho obľúbeného učiteľa telesnej výchovy Mgr. Ľubomíra Dudu:

      Milí rodičia a deti,

      pohyb je kľúčový pre udržanie správneho fyzického ale i psychického fungovania ľudského tela. Nedostatok správneho pohybu dokáže vo veľkej miere poznačiť zdravotný stav človeka. V dnešnej spoločnosti vedie k nedostatku pohybu sedavý spôsob života. Najmä mládež a už aj malé deti uprednostňujú pohodlné kreslo a počítač, mobil pred aktivitami vonku a v prírode. Poniektorí sa doslova vyhýbajú telesnej aktivite!

     • Škola opäť úspešná v získavaní projektov

      Školská záhrada, ktorá učí: Včelí náučný chodník

      Takto znie názov ďalšieho úspešného projektu podaného našou školou, ktorý bol podporený Karpatskou nadáciou sumou 2500 eur v grantovom programe Škola budúcnosti.

      Vlaňajší rok bol pre našu školu v oblasti získavania projektov a ich realizácií mimoriadne úspešný. S pomocou rodičov a nezištnej práce vás, žiakov, sa nám podarilo vytvoriť učebňu v prírode, vtáčí náučný chodník či vysadiť ovocný sad a vytvoriť nejedno pekné miesto v našej záhrade. Nebude tomu inak ani tento rok. Rozhodli sme sa, že našu záhradu doplníme o ďalší náučný chodník. Tentokrát bude venovaný drobnému hmyzu - pre život na našej planéte nenahraditeľnej včele medonosnej. Jej produkt, sladký med, už ochutnal každý z nás. Ale vieme niečo aj o jej živote, o jej nesmiernej dôležitosti v prírode a o jej ochrane? Preto v našej záhrade umiestnime ďalšie náučné tabule tak, aby

     • Školské kolo Dejepisnej olympiády

      Ešte pred začiatkom vianočných prázdnin sa na našej škole uskutočnil 13. ročník Dejepisnej olympiády. Úlohou žiakov bolo vypracovať vedomostný test, ktorý sa skladal z troch častí. Prvá časť obsahovala úlohy z vybraného monotematického celku, druhá časť úlohy z príslušného učiva ročníka a tretia časť bola zameraná na úlohy z regionálnej histórie.

     • Poďakovanie zo SENIORPARK-u

      Dobrý deň,

      chceme vám touto cestou ešte raz veľmi pekne poďakovať za nádherné darčeky, ktoré ste pripravili spolu s deťmi pre našich starkých. Ani si neviete predstaviť tú radosť, ktorú mali.

      Darčeky dostali presne na Štedrý deň a každý si v ňom našiel to, čo ich potešilo.

      Poďakujte sa prosím za nás všetkých vašim úžasným deťom a tešíme sa, keď už budete môcť prísť aj osobne a spríjemniť našim seniorom čas nejakým pekným programom.

     • Odovzdali sme 86 krabíc plných lásky

      S láskou naplnené a starostlivo zabalené krabice plné lásky dnes za našu základnú a materskú školu odovzdali žiaci 4. ročníka Domovu sociálnych služieb Seniorpark v Spišskom Bystrom. Ešte raz ďakujeme všetkým žiakom a rodičom za zapojenie do tejto krásnej celoslovenskej výzvy.

     • Pytagoriáda - školské kolo

      Každoročne si žiaci môžu prostredníctvom Pytagoriády overiť svoje matematické vedomosti, logické myslenie a rýchlosť pri počítaní. Tento rok si mali po prvýkrát možnosť v dňoch 9. a 10.12.2020 vyskúšať online formu tejto matematickej súťaže. Za časový limit 60 minút museli vyriešiť 15 rôznorodých úloh, pričom bol veľmi dôležitý aj čas, za ktorý sa im to podarilo. Potrebovali minimálne 10 správne vyriešených úloh aby sa stali úspešnými riešiteľmi.

      Na základe bodov za príklady a ušetrený čas je poradie úspešných riešiteľov v jednotlivých ročníkoch nasledovné:

     • Školské kolo Geografickej olympiády

      V dňoch od 1.12.2020 do 3.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády (GO). Žiaci súťažili v troch kategóriách: kategória G 5. ročník, kategória F 6. – 7. ročník a kategória E 8. – 9. ročník. Hlavným cieľom uvedenej súťaže je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody.

     • Okresné kolo Olympiády zo SJL

      Dňa 27.11.2020 sa konalo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Uskutočnilo sa prvýkrát formou online testu bez ústnej časti. Reprezentovala nás deviatačka Silvia Šimková, ktorá sa stala úspešnou riešiteľkou (21 bodov, 11. - 14. miesto).

     • OZNAM pre stravníkov ŠJ

      Vážení rodičia, z dôvodu koncoročného zúčtovania, po 14. decembri nebude možné odhlásiť dieťa zo stravy.

      Prosím odhlasujte cez Edupage do 14.12.2020 do 14:00 h. V prípade choroby dieťaťa si v období od 15.12. do 22.12.2020 môžete obed vyzdvihnúť v školskej jedálni v čase od 11:30 do 13:00.

      Vedúca školskej jedálne

     • Ďakujeme!

      Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

      Srdečne ďakujeme rodičom a deťom našej základnej a materskej školy, že sa aj tento rok zapojili do zbierky vianočných balíčkov pre seniorov, ktoré ich určite potešia v tomto neľahkom období.

     • Školou sa rozliehala vôňa medovníčkov

      K vianočným sviatkom neodmysliteľne patrí aj vôňa medovníkov. Aj my, v školskom klube detí ich každý rok pečieme. Ani tento rok to nebolo inak. Táto činnosť je medzi deťmi veľmi obľúbená. Je príjemným spestrením inak bežných dní, ktoré trávia oddychom, hrami alebo učením.

     • Zavítal k nám Mikuláš!

      V tomto roku prišiel Mikuláš aj s pomocníkmi – anjelom a čertom do školy už v piatok 4.12.2020.
      Na 2. stupni nenašiel v triedach ani živej duše, preto sa so žiakmi stretol aspoň prostredníctvom online hodín. Na 1. stupni sa na jeho príchod deti dobre pripravili. V každej triede mu vedeli zaspievať alebo povedať básničku. Na rozlúčku mu prisľúbili, že budú aj naďalej dobrí, aby ich o rok navštívil opäť

     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

      V tomto školskom roku sme vzhľadom na momentálnu nepriaznivú epidemiologickú situáciu usporiadali školské kolá netradičnou dištančnou formou. Žiaci riešili test, ktorý pozostával zo zručností anglického jazyka: počúvania, čítania, gramatiky, slovnej zásoby. Ústna časť olympiády bola nahradená napísaním príbehu podľa obrázka. Úspešný riešiteľ musel dosiahnuť min. 60%.

     • Úspech našich štvrtákov na informatickej súťaži iBobor

      Po prvýkrát sa naši žiaci zapojili do informatickej súťaže iBobor. V kategórii Bobríci súťažili naši štvrtáci spolu s takmer 15 000 žiakmi z celého Slovenska. V priebehu tridsiatich minút riešili 12 informaticko-matematických úloh. Z jedenástich zúčastnených žiakov bolo 8 úspešných riešiteľov. Patria k nim: Ryan Husár, Nela Levocká, Denis Lopuch, Tomáš Kolumber, Alexander a Leonard Friedmann, Gabriel Gajan a Radovan Rusnák. Gratulujeme!

     • Prvý sneh potešil aj žiakov turistického krúžku

      Obmedzenia vyplývajúce zo súčasnej situácie zasiahli aj žiakov navštevujúcich turistický krúžok. Aj napriek tomu sa nám podarilo na sobotu 28. novembra absolvovať poriadnu turistickú vychádzku. Hneď ráno sme sa potešili čerstvo napadanému snehu a s dobrou náladou sme vyrazili od školy smerom na Zoty. Strávili sme nádherný deň v bielom lese, ktorý nám pripomínal blížiace sa Vianoce. Na starosti všedných dní sme ani nepomysleli. Počas túry sme si užívali sneh plnými dúškami. Domov sme sa vrátili celí premočení, ale s pocitom príjemne stráveného dňa.

     • Prvá vedecká live šou na Slovensku!

      Už tento piatok 27.11.2020!

      Zúčastnite sa Európskej noci výskumníkov 2020 prostredníctvom Online štúdia.

      Môžete sa tešiť na prezentácie, ukážky, diskusie, vedeckú a svetelnú šou od 9:00 do 21:45 hod.
      Celý program bude online dostupný zdarma.

      Všetky podrobnosti ako aj program Online štúdia nájdete na stránke: https://www.nocvyskumnikov.sk/

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

      Vážení rodičia, milí žiaci.

      Rok ubehol ako voda a opäť prichádza predvianočný čas. Čas, kedy viac myslíme aj na tých, ktorí potrebujú našu pomoc. Aj tento rok sa chceme na našej škole v spolupráci so žiackou radou zapojiť do celoslovenskej výzvy „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“.

      Po úspešnej realizácii v minulom roku, kedy sa nám podarilo potešiť sedemdesiat seniorov z našej obce, vás opäť prosíme o zapojenie sa do tejto hodnotnej akcie. Pre potešenie srdca nezáleží, či je darček malý alebo veľký.

     • Náboženstvo zábavne

      Vyučovacie hodiny náboženskej výchovy si žiaci 4. ročníka s pani učiteľkou Mgr. Monikou Ovsiakovou spestrili aktivitou na tému „Vyrob si svoj vlastný ruženec“. Žiaci 4.A - Alica Jasenčáková, Lukáš Orolin, Radka Gajdošová a 4.B - Tomáš Kikta, Matej Chalupecký, Nela Levocká a Nella Olexová sa do nej zapojili s radosťou. Vyrobili zaujímavé ružence z rôznych materiálov – orechový, kávový, elektrikársky, korálkový a gaštanový.

     • Pomôžte, aby táto Hodina deťom nebola poslednou

      Záleží nám na našich deťoch a ich budúcnosti. Nastala doba, kedy potrebujú našu pomoc ešte viac. 19.novembra sa mala na našej škole konať zbierka Hodina deťom, avšak kvôli pandemickým opatreniam sa tento rok spájame za všetky deti na Slovensku len virtuálne. Ak chcete podporiť deti v ohrození a krízových situáciách, môžete tak spraviť zaslaním SMS na číslo 800 v hodnote 4 alebo online na www.hodinadetom.sk.

     • Pomôžte získať našej škole ďalší grant

      Pomôžte získať našej škole ďalší grant na rozšírenie detského ihriska o zaujímavý prvok. Škôlkari vďaka nemu potrénujú hlávky aj ruky a dobre sa zabavia.

      V minulom roku sa nám zo zdrojov štyroch podobných súkromných fondov podarilo získať dokopy
      12 000€. Tie boli použité na výstavbu ekoučebne, miniamfiteátra, zádržných jazierok, nákup ovocných stromov a kríkov či chovateľskej stanice v priestoroch našej školskej záhrady. V dvoch prípadoch ste nám k získaniu financií na premenu záhrady pomohli aj vy vašimi hlasmi, spoliehame sa preto opäť na vás. Srdečne vopred ďakujeme za Váš hlas a zdieľanie medzi vašimi známymi.

     • Október - mesiac úcty k starším

      Milí starí rodičia,

      prihovárame sa Vám takto netradične - písaným slovom. Opäť sme tu mali mesiac október (mesiac úcty k starším), v ktorom sme sa vám po minulé roky prihovárali prostredníctvom stretnutia a kultúrneho podujatia venovaného vyslovene Vám. Tento rok to,žiaľ, nebolo možné, nakoľko je nepriaznivá epidemiologická situácia, a preto Vám aspoň touto cestou chceme odovzdať pozdravy od nás - žiakov ZŠ s MŠ Spišské Bystré. Posielame Vám naše básničky, pozdravy a milé kresby.

     • Zábava na krúžku Lego programovanie

      Žiaci prvého stupňa naďalej aktívne zdokonaľujú svoje zručnosti pri programovaní. Tentokrát to bolo využitie rotačného pohybu. Každý si pod tým predstavil svoje. Ventilátor, mixér, či navijak záchranárskeho auta, to je len zlomok nápadov, ktoré sa podarilo vytvoriť a naprogramovať.

     • Oznam o vyučovaní základnej umeleckej školy od 26. októbra 2020

      Zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy Rosnička so sídlom v Červenom Kláštore týmto oznamuje, že školské vyučovanie v individuálnej forme vzdelávania v SZUŠ Rosnička v jej sídle a vo všetkých elokovaných pracoviskách sa prerušuje do odvolania v zmysle Rozhodnutia ministra školstva Číslo: 2020/17949:1-A1810 s účinnosťou od 26.10.2020.

     • Vážení rodičia, venujte pozornosť tomuto oznamu:

      z organizačných dôvodov a v súlade s odporúčaniami o postupe pri neutralizácii ohrozenia Covidom 19 a po zvážení všetkých súvislostí bude činnosť školského klubu detí od pondelka 26.10.2020 skrátená do 14.30. Činnosť ŠKD bude prebiehať v jednotlivých triedach. Ranný klub bude od 6.30, ale aj tu prosím o zváženie nutnosti využívania ranného klubu z Vašej strany. Zároveň pripomíname a prosíme rodičov, aby v prípade podozrenia či príznakov u dieťaťa (celková únava, slabosť, suchý dráždivý kašeľ, zvýšená telesná teplota, bolesti hlavy a kĺbov, náhla strata čuchu a chuti...) ochorenia COVID 19 kontaktovali lekára. Zároveň upozorňujeme na dodržanie všetkých platných protiepidemiologických opatrení. Za pochopenie vzniknutej situácie a ochotu podieľať sa na jej riešení aj z Vašej strany Vám ďakujem. V prípade nejasností alebo otázok ma kontaktujte.

      Mgr. Štefan Luha, riaditeľ školy

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

      od pondelka 26.10.2020 sa pre žiakov 2.stupňa opäť začína dištančné vzdelávanie. V škole sme sa snažili na takúto situáciu vopred pripraviť nákupom technického vybavenia pre učiteľov, učitelia sa zúčastnili mnohých školení a samozrejme máme aj dostatok skúseností z prvého prerušenia vyučovania. Preto mi dovoľte upozorniť Vás na dôležité zmeny oproti 1.vlne:

     • Príprava na zimné zakrmovanie

      V sobotu 10. októbra sme s turistickým krúžkom spojili príjemné s užitočným. Vybrali sme sa zbierať kukuricu pre zver na zimné zakrmovanie. Jesenné počasie nám prialo. Za krátky čas sme mali úlohu splnenú, za čo chceme poďakovať aj PD Spišské Bystré. Tvorivosť detí však nepozná hranice a tak si postavili aj kukuričný domček. Aj napriek súčasnej situácii sme strávili krásne popoludnie na čerstvom vzduchu. Už sa tešíme na ďalšie stretnutie.
      Všetky fotografie nájdete vo fotoalbume.

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      Aj napriek súčasnej nepriaznivej situácii sa dňa 20. 10. 2020 v našej škole konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Prebiehalo netradične za prísnych hygienických opatrení. Aj keď sa súťaže zúčastnilo menej účastníkov ako obvykle, tí, ktorí sa do súťaže zapojili, sa rozhodli ukázať svoje kvality v rodnom jazyku a veruže nemali ľahkú úlohu. Sme radi, že sa nám z takého malého počtu účastníkov podarilo získať až dve úspešné riešiteľky. Víťazkou sa stala Silvia Šimková (9.B), ktorá postúpila do okresného kola. Tesne za ňou s jednobodovým rozdielom sa na druhom mieste umiestnila Laura Dragošová (9.B), na treťom mieste bol Patrik Švagerko (9.B), štvrté miesto získala Dominika Kiktová (8.A) a piate miesto patrí Tomášovi Orolinovi (8.A). Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazke gratulujeme a želáme jej veľa úspechov v ďalšej reprezentácii našej školy.

     • Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 9.ročník

      Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2020/2021 ročník výtvarnej ďalší súťaže: Rodina bez cigariet 9. ročník.

      Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:

      - zdravý životný štýl

      - ako chcem tráviť voľný čas

      - prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

     • Chovateľský krúžok sa teší veľkému záujmu

      V tomto školskom roku sa nám podarilo vybudovať a sprístupniť pre žiakov chovateľský kútik s králikmi a hydinou. O prácu a starostlivosť o zvieratká prejavilo záujem množstvo žiakov, ktorí chcú spoznávať prejavy ich života a správanie sa v prírode. So záujmom počúvajú odpovede na všetky ich zvedavé otázky a rôzne zaujímavosti.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Kubašský bocian KUBO - online prenos

  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 546484
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   • Streda21. 4. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje