• Spolu múdrejší 3

   •  

    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporilo v rámci výzvy „Spolu múdrejší 3“ časť škôl z iných zdrojov.

    Do programu doučovania Spolu múdrejší 3 sa zapojili aj 4 naši učitelia.

    Cieľom výzvy je podpora pre tie základné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu na predmety na 1. aj 2.stupni. V našej škole sa môžu doučovať z predmetov: Slovenský jazyk, Matematika, Fyzika, Vlastiveda.

    Celkový počet odučených hodín: 299

    Celkový počet doučovaných žiakov: 53