• AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE

   • V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Základná škola s materskou školou, Školská 398/8, Spišské Bystré uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:

    • AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE - Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa
     Hodnotenie programu TU.
    • AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE - Tvorba interaktívnych úloh v programe ALF, databáza a online testovanie
     Hodnotenie programu TU.