• Recyklohry

      • Recyklohry sú školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov
        v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií.