Národný projekt - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

   • Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" (NP POP II)

   • Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

    Riadiaci orgán:  www.ludskezdroje.gov.sk

    Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk

    Prijímateľ Národného projektu: www.mpc-edu.sk

  • zatiaľ žiadne údaje