• Rodičovská rada

    Rodičovská rada v tomto školskom roku bude pracovať v tomto zložení:

    Predseda: Ján Petruľa
    Podpredseda: Ing. Ján Krajč
    Pokladníčka: Ing. Lenka Szókovács
    Členovia: Jana Kiktová
      Ing. Denisa Lopušeková
      Ing. Mgr. Katarína Lopuchová
      Lýdia Javorská
      Mária Paulová