• Kreatívne projekty žiakov z anglického jazyka

     • Všetci vieme, že dištančné vzdelávanie prinieslo pre žiakov aj učiteľov veľa noviniek a zmien vo vyučovaní. Naši žiaci napriek sťaženým podmienkam vytvárajú inšpirujúce a kreatívne projekty, ktoré chceme predstaviť aj ostatným. Ich šikovnosť môžete posúdiť sami.

      Sú to ukážky rôznych projektov žiakov 6. až 9. ročníka spracované ako plagáty, textové dokumenty alebo prezentácie. Veríme, že sa aj naďalej v tejto oblasti budú zdokonaľovať a prezentovať svoje schopnosti v anglickom jazyku.

      Malú ukážku ich šikovnosti si môžete pozrieť vo fotoalbume a v nižšie uvedených odkazoch:

     • MAREC - MESIAC KNIHY

     • ! Piata súťažná aktivita !

      Do pondelka 29. 3. 2021 (do 15:00) si prečítaj Ezopove bájky. Dostaneš sa k ním cez odkaz uvedený nižšie.

      Vyber si jednu bájku, ktorá ťa najviac zaujala a zmeň ju na ilustrovaný komiks. Svoje vypracovanie zasielajte na mail: livia.glevanakova@skolaspisskebystre.sk (k vašim odpovediam nezabudnite napísať aj vaše meno + priezvisko + trieda).

      Vo pondelok 29.3. sa na stránke školy objaví už posledná 6. súťažná úloha.
       

      Úlohy k piatej súťažnej aktivite

     • Jarný zber papiera

     • Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia školy, prispejme spolu k ochrane životného prostredia a zapojme sa do zberu papiera.

      Pevne zviazaný papier prineste ráno v čase od 7:00 do 8:00 k budove školy, kde ho prevezme pán školník. Zber bude prebiehať do stredy 31. marca 2021. Zapojiť sa môže ktokoľvek.

      Trieda, ktorej sa podarí vyzbierať najviac papiera bude odmenená!

      Ďakujeme :)

     • Malí VŠETKOVEDKOvia

     • Ešte v decembri zabojovali naši žiaci o titul VŠETKOVEDKA. Je to vedomostná súťaž pre žiakov 2.-4. ročníka, kde si môžu zmerať svoje sily s rovesníkmi z celého Slovenska. Súťaž je špecifická svojim zameraním, pretože vyžaduje vedomosti zo všetkých vyučovacích predmetov. Okrem toho žiaci riešia  úlohy  z bežného  života a rodinného prostredia. Zároveň si precvičujú  čítanie s porozumením a logické myslenie. I keď na výsledky súťaže sme čakali  trocha dlhšie,  o to viac nás potešili. 

       

      Titul VŠETKOVEDKOV  UČEŇ  získali žiaci :

      2.A  Radoslava Frisová, Chiara Svitaňová, Oliver Kikta, Karol Hrkeľ

      2.B  Emma Bendíková

      3.A  Katarína Lopuchová, Šarlota Lopušeková, Matej Pirožek, Dávid Friedmann

      3.B  Matej Stašák

      4.A  Leonard Friedmann, Laura Zuskáčová

      4.B  Denis Lopuch, Nela Levocká, Tomáš Kolumber

       

      Titul VŠETKOVEDKO získali žiaci:

      Klára Orolinová – 2.B

      Lenka Milanová – 3.B

      Denis Szókovácz – 3.B

      Timotej Kikta - 4.A

      / títo žiaci vo svojej kategórii patria medzi 30% najúspešnejších riešiteľov/

       

      Najúspešnejšou súťažiacou na škole a titul VŠETKOVEDKO ŠKOLY získala Klára Orolinová  - 2.B 

       

      Všetkým žiakom k dosiahnutým úspechom  srdečne blahoželáme !  

     • Divadelná Šuňava

     • ,, Pokým ľudia budú hercami a herci ľuďmi, bude divadlo.“ (Karel Čapek)

      Nebyť nepriaznivej epidemiologickej situácie, konala by sa v týchto dňoch súťažná prehliadka amatérskych divadelných súborov – Divadelná Šuňava 2021.

      Do tejto súťaže by sa zapojil aj náš detský divadelný súbor Kubachichi (žiaci, ktorí sa prihlásili do dramatického krúžku). Toto podujatie organizuje Podtatranské osvetové stredisko v Poprade, ktoré na svojej novej stránke zverejnilo aj video s naším predstavením  v kategórii divadla poézie z r. 2011 – Balada, s ktorým sme nás reprezentovali na krajskej prehliadke.

      Keďže brány divadiel a kultúrnych domov ostali pre nás všetkých nateraz zatvorené, môžeme si aspoň takto pripomenúť atmosféru, ktorú sme v Šuňave každoročne zažívali. Možno niektorí aj spoznáte vašich starších kamarátov v predstavení Balada: Anička Králiková, Michaela Bukovinská, Anna Lavková, Terézia Zámečníková, Miriama Jurčíková, Jana Gavurová, Kristína Šelengová, Kristína Vitková, Karin Pitoňáková, Dominika Oravcová...

      Veríme, že o rok sa DDS KUBACHICHI opäť postaví na dosky, ktoré znamenajú svet!

     • MAREC - MESIAC KNIHY

     • ! Štvrtá súťažná aktivita !

      „KTO VEĽA ČÍTA, VEĽA SA DOZVIE.“

      Do štvrtku 25. 3. 2021 (do 15:00) si prečítajte nižšie uvedené otázky o rôznych svetových zaujímavostiach.

      Odpovede na tieto otázky vieš vyhľadať na internete, príp. v rôznych encyklopédiách.

      Pozorne si prečítajte zadanie, vyhľadajte správne odpovede na všetky otázky a svoje vypracovanie zasielajte na mail: silvia.dubovska@skolaspisskebystre.sk (k vašim odpovediam nezabudnite napísať aj vaše meno + priezvisko + trieda).

      Vo štvrtok 25.3. sa na stránke školy objaví predposledná 5. súťažná úloha.
       

      Otázky k štvrtej súťažnej aktivite 

     • Spolu pomôžeme prírode

     • V týchto dňoch prebieha v mnohých obciach na Slovensku jarné upratovanie prírody. Ani my nie sme výnimkou. V spolupráci s Obecným úradom Spišské Bystré naša ZŠ usporiadala pre žiakov zaujímavú aktivitu spojenú s prechádzkou v prírode. Každý žiak mal vyzbierať aspoň jedno vrecko odpadu a tak podať prírode pomocnú ruku.

      Žiaci spolu vyzbierali 20 plastových vriec odpadu, za čo sa im príroda určite poďakuje. Všetci boli odmenení pochvalou a čokoládovou dobrotou. 

     • MAREC - MESIAC KNIHY

     • ! Tretia súťažná aktivita !

      „Si odvážnejší, ako dúfaš, silnejší, ako vyzeráš a múdrejší, ako si myslíš.“ – Medvedík Pu

      Viera je to najdôležitejšie, čo v živote pre šťastie a úspech potrebuješ!

      Nie nadarmo sa vraví, že uver, že to dokážeš a si na pol ceste tam. A je iba na tebe, v čo budeš skutočne veriť. V Boha, v seba, v ľudí… Hlavne začni veriť a tú vieru nikdy nestrať! 

      .......................................................................................................................................................

      Do pondelka 22. 3. 2021 (do 15:00) si prečítajte uvedené hádanky, v ktorých sú skryté rôzne rozprávkové bytosti. Pripomeň si najznámejšie rozprávky a uhádni, koho meno sa skrýva v každej z nich.

      Svoje správne odpovede zasielajte na mail: livia.glevanakova@skolaspisskebystre.sk (k vašim odpovediam nezabudnite napísať aj vaše meno + priezvisko + trieda).

      V pondelok 22.3. sa na stránke školy objaví 4. súťažná úloha.

      HÁDANKY k súťažnej aktivite

       

     • SLADKÁ POMOC - Dvakrát dobrá čokoláda

     • Milí žiaci,

      v tomto pôstnom období máte možnosť zapojiť sa do dobročinnej zbierky kúpou sladkej čokoládky.

      Pamätajme na deti, ktoré zápasia s hladom, smädom, chorobami, alebo utekajú pred vojnou.
      Cena jednej čokoládky je 0,50 eur. Výťažok z predaja poputuje na pomoc a podporu projektov pre deti v misiách. Zbierku organizujú Pápežské misijné diela.
      Čokoládky si môžete zakúpiť u pani učiteľky Mgr. Moniky Ovsiakovej.

      Ďakujeme.

     • Dekanátne kolo Biblickej olympiády

     • Dňa 10. 3. 2021 sa uskutočnilo dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády.

      Do súťaže sa zapojili aj žiačky našej školy:
      Denisa Dírová (9. A), Viktória Orolínová (9.A) a Silvia Šimková (9. B).
      Kvôli protipandemickým opatreniam sa  táto vedomostná súťaž prvýkrát uskutočnila online formou.

      Dievčatá boli v súťaži úspešné a postúpili na diecézne (krajské) kolo, ktoré sa uskutoční 10. 4. 2021.
       

      Blahoželáme!

     • No uznajte! Učenie je zábava!

     • Učenie môže byť zábava aj pri zoznamovaní sa s elektrikou. My, štvrtáci, sme na pracovnom vyučovaní vytvárali jednoduché aj zložité elektrické obvody.

      Vyskúšali sme si prostredníctvom Micro:bitu vytvoriť „živý“ elektrický obvod. Pochytali sme sa za ruky, kruh sme uzavreli chytením sa svoriek pripojených na Micro:bit (zdroj len 3,5 V) a s napätím sme čakali či Micro:bit zasvieti. Zasvietil!

      A to nie je všetko. Zisťovali sme, cez ktoré materiály elektrický prúd prejde. S elektrickým prúdom sa kamarátil banán, alobal, voda, ... dokonca aj kvet. Papier a pastelka elektrický prúd neviedli.

     • Pilotné testovanie na ochorenie COVID 19 kloktaním

     • Naša škola sa dnes ako jedna z 8 škôl na Slovensku zapojila do pilotného testovania výplachom ústnej dutiny (kloktaním). Tento druh testovania je forma PCR testu na ochorenie COVID 19 a momentálne je určený iba žiakom II. stupňa základných škôl, ktorí navštevujú prezenčnú výučbu v malých skupinách.

      Testovanie nám zabezpečili a osobne vykonali p. riaditeľ Mgr. Luha a p. uč. Mgr. Duda, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

      Testovania sa zúčastnilo 30 žiakov našej školy a výsledky im budú zaslané SMS správou na mobilný telefón.

     • S aplikáciou WOCABEE je učenie slovíčok zábavné a efektívne

     • WocaBee je nová aplikácia, ktorá výrazne pomáha žiakom naučiť sa  slovíčka cudzieho  jazyka rýchlo, jednoducho a efektívne. Aj naši žiaci 3. až do 9. ročníka majú možnosť si vyskúšať, ako sa učiť slovíčka z anglického jazyka inovatívnou a zároveň zábavnou metódou. Všetkým boli pridelené kódy, ktorými sa do aplikácie prihlásia.

      Učiteľ pridáva balíky slov napr. raz alebo dvakrát týždenne. Slovíčka korešpondujú s našimi učebnicami. Žiaci si slovíčka precvičia na domácu úlohu pred stanoveným termínom. Zároveň medzi sebou aj súťažia, naučia sa správnu výslovnosť, správne slovíčko napísať. Učiteľ má prehľad o tom, kto si slovíčka precvičil, a taktiež aj o tom, ktoré slovíčka robili žiakom najväčšie problémy.

      Výhodou je tiež , že nie je potrebná žiadna inštalácia. Funguje on-line na každom zariadení (mobil, tablet, počítač).

      TAK VYSKÚŠAJME NIEČO NOVÉ !

      Aplikáciu wocabee si žiaci môžu vyskúšať na mesiac zadarmo. V prípade, že sa stretne s pozitívnymi ohlasmi, je potrebné si ju objednať, je však cenovo dostupná pre všetkých (od 80 centov mesačne za študenta).

      Podrobnejšie informácie: www.wocabee.app

       

     • MAREC – MESIAC KNIHY

     • Zapojte sa do čitateľských aktivít a získajte knižnú odmenu

      Mesiac marec sa nespája len s prebúdzaním prírody k životu, no aj s neutíchajúcim zdrojom inšpirácií či informácií – s knihami.

      O tom, že marec je mesiacom kníh, ste už určite všetci počuli, ale viete, prečo sa knihy spájajú práve s týmto mesiacom? Bolo to takto odpradávna?

      Tradícia, prečo marec dostal prívlastok mesiac kníh, tkvie v masovej akcii, ktorú iniciovalo Ministerstvo kultúry spolu so Zväzom československých spisovateľov, nakladateľmi či knižnými obchodmi v roku 1955. K myšlienke zvýšenia počtu čitateľov sa pripojili organizácie a občania, ktorí pravdepodobne na počesť ľudového básnika Mateja Hrebendu, za mesiac kníh zvolili marec. Tým vzdali úctu mesiacu, v ktorom sa narodil aj zomrel tento významný šíriteľ a milovník knižnej kultúry. Či už patríte k verným „knihomoľom“ alebo ste príležitostný čitateľ, nezabudnite, že knihy je potrebné čítať s láskou!

      V tomto mesiaci sme pre žiakov 3. – 6. ročníka pripravili niekoľko aktivít.

      Ako sa zapojíte?

      Je to veľmi jednoduché. Sledujte stránku školy, na ktorej sa vždy vo štvrtok a v pondelok objaví nová úloha, aktivita, zadanie, ktorú bude potrebné vyriešiť do konkrétneho termínu  a elektronicky poslať. Aby ste boli úspešní v tejto marcovej výzve, je potrebné  zapojiť sa do každej úlohy a nevynechať ani jednu z nich (dohromady ich bude 6).

      Tí z vás, ktorí budú mať všetky úlohy vyriešené správne, postúpia do záverečného losovania. Resp. celkové „finále“ bude závisieť od počtu zapojených žiakov (forma losovania alebo výberu najlepších riešení).
      Víťazov zverejníme 1. apríla.

      Sledujte stránku školy už zajtra – 11.3. 2021, kedy vám zverejníme prvú úlohu pre vás.

      Tešíme sa na krásny poučno-zábavno-tvorivý mesiac, ktorý strávime spoločne s vami :)

     • MENSA Slovensko - IQ Olympiáda 2021

     • „Odváž sa používať vlastný rozum“

      Súťaž pod záštitou prezidentky Zuzany Čaputovej je určená žiakom 5. – 9. ročníka

      Všetky súťažné úlohy sú založené na všeobecných princípoch a pre ich riešenie nie je treba žiadne špeciálne vedomosti. S trochou nadsadenia sa dá povedať, že pre ich riešenie je potrebný iba „zdravý rozum“. Nejde teda o vedomostnú  súťaž, ale o súťaž rozvíjajúcu predovšetkým schopnosť samostatného logického uvažovania.

       

      Registrácia je ZDARMA a prebieha do 31. marca 2021. Nezaberie Ti viac ako 5 minút.
      Po registrácií musí ešte rodič (zákonný zástupca) odsúhlasiť účasť dieťaťa v súťaži, opäť elektronicky (mailom). Bez tohto kroku sa žiak súťaže nemôže zúčastniť.

       

      Viac o REGISTRÁCII A PRAVIDLÁCH SÚŤAŽE

       

      Školské kolo bude prebiehať on-line v apríli a bude pozostávať z 25-tich rôznych logických úloh, ktoré je potrebné vyriešiť za 30 minút.

       

      Súťažiť budete o zaujímavé ceny – notebook, tablety, knihy, inteligentné hodinky, logické hry, .... a veľa ďalších cien


      Chcem sa REGISTROVAŤ do súťaže.

     • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na 2. stupni

     • Aj v týchto neľahkých časoch, keď sa nemôžeme stretnúť osobne, sme si uctili krásu hovoreného slova v rámci celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy -  Hviezdoslavov Kubín.

      Pre žiakov 2. stupňa tentokrát súťaž prebiehala netradičným  spôsobom. Žiaci 5. – 9. ročníka nahrávali svoje recitácie na videá a posielali ich učiteľom vyučujúcim SJL. Členovia poroty si potom pozreli všetky videá a vybrali najlepších recitátorov, ktorí nás budú ďalej reprezentovať na okresnom kole v Poprade. Nechýbala slávnostná atmosféra, pekné oblečenia, tréma aj veselé úsmevy. Vypočuli sme si zaujímavé, predovšetkým vtipné a hravé texty. Žiaci budú ocenení po ich návrate do školy. Veríme, že to bude už čoskoro ;)

      Víťazom srdečne blahoželáme!

       

      VYHODNOTENIE:

      II. kategória – POÉZIA

      1. Kristína Bendíková, 5. A
      2. Mia Lopušeková, 5. A
      3. Karolína Gurovičová, 6. A

      II. kategória – PRÓZA

      1. Klára Zámečníková, 5. A
      2. Tobias Kováč, 5. B
      3. Oliver Ordzovenský, 6. B

      III. kategória – PRÓZA

      1. Laura Dragošová, 9. B
      2. Liliana Lopušeková, 7. A

      Ďakujeme aj ostatným zapojeným žiakom za milé videá a odvahu: Viktória Wierna, Bronislava Palgutová a Matej Matonok :)

     • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na 1. stupni

     • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na 1. stupni sa uskutočnilo netradičnou formou. Žiaci prichádzali do školskej knižnice po ročníkoch, aby predniesli literárne texty pred porotou a ukázali svoj recitátorský talent. Porotu zaujali veku primerané, vtipné a zároveň aktuálne texty. Všetkým zúčastneným sa okrem poroty osobne poďakoval aj pán riaditeľ.

      Do obvodového kola postupujú Nela Olexová a Šarlota Lopušeková.

      Blahoželáme!

       

      VYHODNOTENIE:

      HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2021 - školské kolo

      I. kategória

      Poézia:

      1. miesto: Nela Olexová IV.B
      2. miesto: Chiara Svitaňová II.A
      3. miesto: Ema Lopušeková III.B

      Próza:

      1. miesto: Šarlota Lopušeková III.A
      2. miesto: Melánia Tomajková  II.B
      3. miesto: Alex Friedman IV.A
                     Katarína Lopuchová III.A 

      Fotoalbum              

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

     • dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o poukázanie 2% z Vašej zaplatenej dane za rok 2020 pre Rodičovské združenie pri Základnej škole v Spišskom Bystrom

      Vaše poukázané 2% z dane tvorili aj v minulých rokoch významnú časť príjmu Rodičovského združenia pri základnej škole v Spišskom Bystrom, ktoré tieto získané finančné prostriedky vždy veľmi účelne a transparentne použilo na  podporu školy, skvalitnenie vyučovania, na nákup školských  pomôcok a podporu žiakov v rôznych aktivitách a súťažiach.

      Budeme veľmi radi, ak nám aj v tomto školskom roku zachováte Vašu priazeň a oslovíte aj ďalších členov rodiny, Vašich priateľov alebo spriaznené podnikateľské subjekty.

       

      S úctou a poďakovaním za Vašu podporu                                                                                                               

      Mgr. Štefan Luha, riaditeľ školy

       

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný NÁVOD, ako na to.

      Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na daňový úrad alebo do 31.5.2021 odovzdať priamo v škole.