• Diecézne kolo Biblickej olympiády

     • Dňa 20.4.2021 sa naše žiačky Denisa Dirová 9.A, Viktória Orolinová 9.A a Silvia Šimková 9.B zúčastnili diecézneho kola Biblickej olympiády.

      Popri náročných súperoch z celej diecézy obsadili pekné 6. miesto.

      Blahoželáme!

     • Sladká pomoc

     • Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom a učiteľom, ktorí sa zapojili do charitatívnej akcie „Sladká pomoc“. 

      Spolu sme predali 294 čokolád a sumou 147 eur sme podporili projekty v afrických krajinách. Vyzbieraná suma bola zaslaná na účet Pápežských misijných diel.

      Pomáhať nám robí radosť. Myslíme na tých, ktorí majú menej ako my.

      Ďakujeme.

     • Vyliečme planétu

     • Téma Dňa Zeme 2021 (22. apríl)

      Nech sa páči, PONUKA aktivít :

       

      • AKTIVITA 1:

      Školská súťaž o NAJORGINÁLNEJŠIU VÝZVU (REKLAMU) k triedeniu papiera a plastov v triedach (1.- 9.ročník)

      Navrhnite plagát, video, krátky shot, zdokumentujte a pošlite do  1.5.2021 na adresu zsspisskebystreFB@gmail.com 

      A samozrejme hlavne realizujte triedenie.

       

      • AKTIVITA 2:

      EkoKvíz -  Zapojte sa do nášho kvízu a súťažte o zaujímavé ceny! (klikni)

      PRVÝ CELOSLOVENSKÝ EKOLOGICKÝ ONLINE KVÍZ, ktorý je určený nielen pre žiakov, študentov ale aj pre širokú verejnosť.

      Chcete získať nové vedomosti a poznatky z mnohých environmentálnych tém a otázok? Chcete vedieť viac o nástrahách klimatickej krízy? Viete, ako je možné zmierňovať negatívne dopady na životné prostredie? V termíne od 22.4. 2021 do 21. 5. 2021 máte možnosť sa to dozvedieť.  

       

      • AKTIVITA 3:

      Navštívte na webe online produkciu múzeí - 22.4.2021

      Zaujímavé postrehy z virtuálnej návštevy múzea napíšte (zdokumentujte) a odošlite do 1.5.2021 na  adresu zsspisskebystreFB@gmail.com 

       

      • AKTIVITA 4:

      Zapojte sa do Ekovýchovného programu BOCIAN (klikni)  - iste sa poteší aj náš Kubo :)

       

      • AKTIVITA 5:

      Hurá do školy po svojich! (klikni)


      Výzva pre rodičov:

      oslavou Dňa Zeme môže byť aj cesta do školy pešo, na bicykli či na kolobežke. Deti trávili príliš veľa času zatvorené doma, podporte preto ich pohyb vonku a nechajte ich na ceste do a zo školy kráčať po svojich alebo iným eko – spôsobom šetrným k prírode a ich zdraviu. Auto nechajte doma a prejdite sa s nimi, budete milo prekvapení, aké skvelé podnety ponúka jarná príroda.

       

      Výzva pre školy:

      o tom, koľko kilometrov sa deťom vo vašej triede podarí prejsť po svojich a čo všetko po ceste objavia, nám dajte vedieť najneskôr do 27.4. 2021 

      3 najoriginálnejšie pešie / bicyklové / kolobežkové príbehy odmeníme Hurá von balíčkom pre celú triedu!

       

       

      Vyberte si aktivitu, ktorá vás najviac oslovila. Zapojiť sa však môžete do všetkých.

     • "Čisté Kubachy"

     • Pri príležitosti Dňa Zeme Vás pozývame k vyčisteniu a skrášleniu nášho životného prostredia a k odstráneniu odpadu v prírode a vodných tokov. Urobme spoločnými silami niečo pre životné prostredie.

      Vrecia, potrebné na zber odpadu si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade počas úradných hodín, alebo na obecnom kompostovisku počas otváracej doby.

      Vyzbieraný vyseparovaný odpad môžete doniesť na obecné kompostovisko (streda 15:00-18:00 hod, sobota 13:00-15:00 hod.).

      Dobrovoľnícka akcia „Čisté Kubachy“ k dňu Zeme potrvá od 22.4.2021 do 30.4.2021.

      Dobrovoľníci, ktorí zašlú v rámci dobrovoľníckej aktivity „Čisté Kubachy" do 2.mája 2021 jednu až tri fotografie na email: kultura@spisskebystre.sk budú zaradení do žrebovania o 5 darčekových balíčkov od obce Spišské Bystré. K zaslaným fotografiám je potrebné uviesť meno, priezvisko, Vašu adresu, telefónne číslo a lokalitu čistenia.

      V pondelok 4. mája 2021 vyžrebujeme výhercov, ktorí následne budú kontaktovaní obecným úradom.

      Fotografie, ktoré nám pošlete budú zverejnené na webovom sídle a oficiálnom Facebookovom profile obce Spišské Bystré.

      Pevne veríme, že aj tento rok spoločne zbavíme našu prírodu a okolie od odpadu!

     • Okresné kolo Pytagoriády

     • Okresné kolo Pytagoriády sa konalo v tomto školskom roku dištančnou formou v dňoch 13. a 14. apríla. Žiaci museli dospieť za čo najkratší čas k správnym výsledkom a okrem vedomostí z matematiky využiť netradične aj technické zručnosti pri práci s PC.

       

      V jednotlivých kategóriách sa umiestnili nasledovne:

      Kategória P3

      Katarína Lopuchová 3.A - 20.-21. miesto - úspešná riešiteľka

      Denis Szokovács 3.B - 40.-50. miesto

       

      Kategória P4

      Timotej Kikta 4.A - 3.-5. miesto - úspešný riešiteľ

      Nela Levocká 4.B - 22. miesto - úspešný riešiteľ

      Ryan Husár 4.A - 27.-29. miesto - úspešný riešiteľ

      Jakub Lavčák 4.B - 22. miesto - úspešný riešiteľ

      Denis Lopuch 4.B - 66.-67. miesto 

       

      Kategória P5

      Matej Matonok 5.B - 6.-7. miesto - úspešný riešiteľ

      Tobias Kováč 5.B - 20.-21. miesto - úspešný riešiteľ

       

      Kategória P6

      Terézia Malatinová 6.A - 7. miesto - úspešná riešiteľka

      Tobias Ján Mirko 6.B - 59.-69. miesto 

       

      Kategória P7

      Daniel Sopko 7.A - 28. miesto - úspešný riešiteľ

       

      Kategória P8

      Dávid Javorský 8.A - 18.-30. miesto 

      Michaela Orolínová 8.A - 44.-45. miesto

       

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu a úspešným riešiteľom blahoželáme!

     • ZÁPIS NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

     • Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad školskej dochádzky.

      Čo naša škola ponúka:

      Na zápis si môžete zvoliť jednu z nasledujúcich alternatív:

      1. Zápis do ročníka elektronickou formou v termíne od 1.4. - 30.4.2021.

      • Vyplníte prihlášku elektronickou formou
      • Po vyplnení ju vytlačíte a podpísanú obidvoma rodičmi/ zákonnými zástupcami ju doručíte do školy v čase zápisu (poštou, osobne alebo do schránky umiestnenej na budove školy)
      • POZOR! k prihláške je potrebné priložiť kópiou rodného listu a odporúčanie všeobecného lekára 

      2. Osobne v termíne 14.4 - 15.4.2021  v čase od 14:00—16:30h. a to za dodržania všetkých platných       protipandemických opatrení.

      • na t.č.:+421 527792125 si vopred  dohodnete presný čas  zápisu
      • k zápisu je potrebné priniesť, občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, odporúčanie všeobecného lekára a v prípade neprítomnosti druhého zákonného zástupcu aj jeho splnomocnenie k zápisu dieťaťa.

       - Tlačivo Splnomocnenie k zápisu 

      3. Ak nemáte možnosť elektronicky komunikovať so školou a nechcete sa zdržiavať v budove školy, bude Vám poskytnutá prihláška v papierovej forme a to v budove školy alebo v materskej škole v Spišskom Bystrom počas celého trvania elektronického zápisu.

      • Následne postupujete podľa alternatívy č. 1.
     • Jarný zber papiera - VYHODNOTENIE

     • Milí žiaci a rodičia,

      ďakujeme Vám za zapojenie sa do jarného zberu papiera, v ktorom sa 41 zapojeným žiakom spoločne podarilo vyzbierať úctyhodných 4388 kg papiera.

      Tento papier v zberných surovinách dostane svojou recykláciou druhú šancu, aby mohol ešte raz poslúžiť.

      Všetci berieme používanie papiera ako úplnú samozrejmosť, ale nezabúdajme, že prvotnou surovinou na jeho výrobu je drevo zo stromov z našich lesov. Snažme sa preto o šetrné a zmysluplné používanie papiera a o jeho ďalšiu recykláciu v modrých zberných nádobách v triedach aj doma.

      Najlepší je však ten papier, ktorý nikdy nepoužijeme :-)

       

      Víťazkou zberu je na:

      1. mieste Nina Milanová      4.A           914 kg

      2. mieste Tobiáš Javorský  9.B           645 kg

      3. mieste Klára Orolínová   2.B           377 kg

       
      Poradie zapojených tried je nasledovné:

      4.A      1087 kg

      9.B       645 kg

      1.A       589 kg

      3.B       529 kg

      2.B       381 kg

      2.A       318 kg

      4.B       265 kg

      3.A       254 kg

      6.A       113 kg

      5.B       72 kg

      5.A       44 kg

       

     • Ďalšie úspechy našich žiakov

     • Okresné kolo Biologickej olympiády - kategória Botanika

      Tento školský rok sa v predmetových súťažiach našim žiakom výnimočne darí.

      Inak tomu nebolo ani na okresnom kole Biologickej olympiády v kategórii Botanika, kde sa na 2. mieste s postupom na krajské kolo umiestnila Silvia Šimková z 9.B a pekné 4. miesto obsadil Matej Matonok z 5.B

      Obom srdečne blahoželáme a Sisi držíme palce na krajskom kole!

     • Čítanie nemusí byť nuda

     • Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj naši malí žiaci 1.-3. ročníka.

      Hodiny slovenčiny si spestrili čítaním veselej literatúry pre deti. Prežívali príbehy zaujímavých a zábavných postáv. Vytvorením plagátov, leporela, či záložky do knihy si ponechajú v pamäti humorné dobrodružstvá z prečítaných kníh. Úsmev na detských tváričkách ukázal, že čítanie môže byť aj zábavné.

      Veríme, že nadšenie z čítania v škole sa prenesie aj do ich domovov a pretrvá počas ďalších mesiacov a rokov.

      Celý fotoalbum

     • Ďalšie úspechy našich žiakov na okresnom kole Matematickej olympiády

     • Tesne pred veľkonočnými prázdninami - 31. marca sa konalo dištančnou formou okresné kolo Matematickej olympiády v kategóriách Z6, Z7 a Z8 (6., 7. a 8. ročník).

      Reprezentanti našej školy si poriadne potrápili hlavičky nad náročnými matematickými úlohami, kde nestačí len počítať, ale svoje myšlienkové pochody treba aj dostatočne opísať. 

      Ich snaha a vedomosti sa vyplatili a všetci sa umiestnili ako úspešní riešitelia jednotlivých kategórií.

       

      V kategórii Z6:

      12.-13. miesto     Oliver Ordzovenský  6.B
      14.-15. miesto     Terézia Malatínová  6.A


      V kategórii Z7:

      20. miesto            Daniel Sopko  7.A


      V kategórii Z8:

      3.- 8. miesto         Dávid Javorský  8.A
      9.-12. miesto  
            Dominika Kiktová  8.A

       

      Všetkým srdečne blahoželáme!

     • FYZKVÍZ

     • Posledný marcový deň si žiaci našej školy overili svoje vedomosti z fyziky v každoročnej fyzikálnej súťaži – FYZKVÍZ. Tá tento školský rok, podobne ako mnohé ďalšie, prebehla online formou.

      Zúčastnili sa jej žiaci 6. až 9. ročníka a porovnali si svoje vedomosti pri lúštení krížovky, vysvetlení jednoduchého fyzikálneho pokusu a riešení príkladu.    

      Víťazmi v jednotlivých ročníkoch sa stali:

      6. ročník: Kotuľák Kristián 6.A
      7. ročník: Sopko Daniel 7.A
      8. ročník: Klinga Tobias 8.A
      9. ročník: Šimková Silvia 9.B

      Srdečne blahoželáme a tešíme sa na Vašu účasť opäť o rok!

     • Vyhodnotenie - MAREC MESIAC KNIHY

     • Ukážky žiackych prác:

      Skončil marec, prišiel mesiac apríl, a ten nám spravil záverečnú bodku za našimi marcovými, tvorivo-čitateľskými aktivitami. Chceme sa veľmi pekne poďakovať zapojeným žiakom, najmä tým, ktorí to nevzdali a zapojili sa do všetkých šiestich aktivít (8 žiakov). Máme z vás úprimnú radosť!

      Dostali sme od vás veľa zaujímavých a nápaditých riešení. Vôbec ste nám neuľahčili výber víťazov, ktorých sme napokon  určili podľa vami zasielaných vypracovaní (volili sme podľa toho, kto sa najmenej zmýlil v kvízoch či hádankách, kto pri tvorení básne použil aj 5 zadaných slov, no brali sme do úvahy aj to, či ste úlohy odovzdali včas). Najviac vás asi potrápila 4. úloha, v ktorej ste hľadali odpovede na rôzne otázky.

      Veríme, že ste sa pri týchto aktivitách aj zabavili, aj niečo naučili a prajeme vám ešte veľa nezabudnuteľných čitateľských zážitkov!

      Víťazom SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

      VYHODNOTENIE:

      1. miesto - Kristián Krajč, V.B
      2. miesto - Tobias Kováč, V. B
      3. miesto - Eva Vitková, V. A

      (Prví traja víťazi získavajú knižnú cenu)

      Odmena neminie ani ostatných šikovných riešiteľov:

      4.) Nela Olexová – IV.B

      5.) L. Friedmann, IV.A

      6.) A. Friedmann, IV.A

      7.) B. Palgutová, V.B

      8.) M. M. Palgutová, III.A  

      9.) A. M. Ruizová, V.A

     • Bociany sa vracajú domov! Kedy priletí ten náš?

     • Sledujte naživo, čo sa bude diať v hniezde kubašského bociana KUBA :)

       

      TEN NAŠ ŠKOLSKÝ BOCIAN "KUBO"
      KAŽDÚ JAR K NÁM PRILETÍ,
      ZASADNE SI DO HNIEZDOČKA
      A NA TEBA SI TU POČKÁ.

      JEHO PRÍLET MÔŽEŠ VIDIEŤ
      LEN SI ZAPNI VIDEO,
      KUBO SA UŽ NEVIE DOČKAŤ
      NA "LAJKY" A ŠŤASTNÉ OČKÁ.

      NA ODKAZE KUKAJ.SK
      UVIDÍŠ HO KAŽDÝ DEŇ,
      NEZABUDNI SLEDOVAŤ HO
      AKO SPRÁVNY FOLLOWER.

       

      ONLINE PRENOS

       

     • Čítam, čítaš, čítame – MAREC MESIAC KNIHY

     • Knihy sú dôležitou súčasťou každého z nás – spestrujú nám bežné dni, zlepšujú náladu, sú zdrojom informácií, prípadne naším únikom z reality a miestom fantázie.

      Sú krásne a mnohé z nich nás ovplyvnili natoľko, že si ich pamätáme dodnes.

      Čítajú nielen deti, no aj dospelí, a preto sme oslovili učiteľov našej školy, aby sme zistili, ktoré knihy čítali v detstve a ktoré z nich sa stali ich „srdcovkami“, na ktoré nevedia zabudnúť. „Sú to knihy, ktoré navždy ostanú v našich spomienkach.“

      Možno niekoho z vás inšpirujú, motivujú alebo vo vás vyvolajú zvedavosť a vy sa ich rozhodnete prečítať.

      Tak čo, nachádza sa niektorá z nasledujúcich kníh aj vo vašej knižnici?

       

      • p. uč. Neupauerová: knihy o Štoplíkovi, neskôr – Ch. Bronteová – Jana Eyrová
      • p. uč. Šimková: Z rozprávky do rozprávky
      • p. uč. Moravčíková: P. Dobšinský – Slovenské ľudové rozprávky
      • p. uč Teplická: N. Tanská – S dievčiskom sa nehráme
      • p. uč. Šafranková: J. R. R. Tolkien – Pán prsteňov, K. May – Vinnetou, J. Verne – Tajuplný ostrov
      • p. uč. Demková: K. Rowling - Harry Potter (najmä 1. – 4. diel)
      • p. uč. Cintelová: Ch. Bronteová -  Jana Eyrová, B. Němcová - Babička
      • p. uč. Glevaňáková: najmä dievčenské romány - E. Fortúnová – Celia, M. Cabot - Denník princeznej a séria kníh - Medzi nami dievčatami
      • p. uč. Dubovská: celkom v detstve – Svrček a mravce, encyklopédia Pestrá príroda a L. M. Montgomery – Anna zo Zeleného domu
      • p. uč. Ivanová: všetky knihy od A. Marca, edícia Čajka, top = trilógia od T. Gulbranssena: Večne spievajú lesy, Vanie vietor z hôr a Niet inej cesty
      • p. uč. Rachelová: J. C. Hronský – Smelý zajko v Afrike, L. M. Mongomery – Anna zo Zeleného domu
      • p. uč. Dachová: K. May: Vinnetou,  Alfred Hitchcock a traja pátrači
      • p. uč.: Alžbetkinová: F. Kráľ – Čenkovej deti, K. May – Duch Llana Estacada, A. Dumas – Gróf Monte Christo
      • p. uč. Ručková: K. Jarunková: Hrdinský zápisník, G. Holtz-Baumert – Alfonz, Vrtinôžka
     • Veľkonočné tvorivé dielne

     • Po chladných dňoch nás konečne začína slnko štekliť teplými lúčmi. Prebúdza prírodu a aj ľudia sa napĺňajú radosťou zo zmeny, ktorá prichádza.

      Tak aj žiaci prvého stupňa v piatok 26. marca „ťahali jar za nohy“.

      Na Veľkonočných tvorivých dielňach vytvárali rôzne jarné dekorácie, ktorými akoby „privolávali“ jar. Pozrite sa ako im to išlo. Možno inšpirujú aj svojich kamarátov z 2. stupňa a niečo jarné vytvoria aj oni doma.

      Všetky fotografie nájdete TU

     • MAREC - MESIAC KNIHY

     • ! Záverečná šiesta súťažná aktivita !

      Zahrajte sa na básnikov:

      Do štvrtka 1. 4. 2021 (do 15:00) napíšte minimálne 10-veršovú báseň o jari alebo Veľkej noci (verš = 1 riadok básne).

      V básni je potrebné použiť týchto 5 slov: JAR, SLNKO/SLNIEČKO, KRÁSA, KVET/KVIETOK, VESELÝ.

      Básničky vytvorte sami podľa svojej fantázie. Svoju tvorbu zasielajte na mail: silvia.dubovska@skolaspisskebystre.sk (k vašim odpovediam nezabudnite napísať aj vaše meno + priezvisko + trieda).

      Najneskôr 2. apríla sa dozviete víťazov!

      Ukážka a zadanie šiestej súťažnej aktivity

     • HODINA ZEME 2021

     • Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou akciou so zapojením verejnosti. Zhasnutím svetiel každoročne prepája viac ako miliardu ľudí na celom svete vo viac ako 7000 mestách a obciach, prepája verejný aj súkromný sektor.

      Zapojiť sa môžete aj Vy! 
      V sobotu, 27. 3. 2021 o 20:30 miestneho času na hodinu, Hodinu Zeme, zhasnite svetlá vo svojej domácnosti. Počas celej soboty pridávajte na sociálne siete fotografie z prírody spred pandémie koronavíru SARS-CoV-2 s hastagmi #MojaHodinaZeme a #spoluvprirode.

      Viac info o tejto akcii