• Deň "našich" detí

     • Medzinárodný deň detí sme si užli naplno! 

      Pre žiakov našej školy bol na oslavu ich dňa pripravený bohatý program, v ktorom si každé dieťa prišlo na svoje.

      Žiakov nižších ročníkov najprv čakalo divadelné predstavenie školského divadelného súboru Kubachichi pod vedením pani učiteľky Mgr. Silvie Dubovskej s názvom "Traja (?) kamaráti" a potom sa presunuli na pripravené stanoviská, aby si vyskúšali zručnosti a šikovnosť pri plnení zábavných aj športových disciplín, ktoré mali pripravené naši deviataci. Za aktívnu spoluprácu pri príprave im srdečne ďakujeme.

      O organizáciu športovo - zábavnej časti časti MDD sa postarala Mgr. Daniela Zeleňáková a inkluzívny tím.

      Súčasne v telocvični prebiehal za sprievodu búrlivého povzbudzovania na tribúnach medzitriedny turnaj vo vybíjanej žiakov 6.-9. ročníka, ktorý zorganizoval pán učiteľ Mgr. Benjamín Oravec. Jednotlivé zápasy občas pripomínali boj o holý život :)

      Žiaci 7.C si s triednou pani učiteľkou Mgr. Jankou Neupauerovou pripravili vlastný sladký program - spoločne si upiekli tortu so všetkým, ako sa patrí!

      Sladké prekvapenie čakalo na deti v ŠKD - pani vychovávateľky - Mgr. Zuzana Krompaščík Záčiková, Mgr. Marcela Vavrová a Mgr. Katarína Stanková -  im napiekli palacinky.

      Dnešný deň bol naplnený nielen súťažami a športovými aktivitami, ale hlavne detskou radosťou a súdržnosťou triednych kolektívov a ak k tomu pridáme aj príjemné počasie, čo viac sme si mohli priať...

       


      FOTOALBUM DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

      FOTOALBUM MDD

     • HAPPY CHILDREN´S DAY

     • V tomto školskom roku sa žiaci 6. a 7. ročníka na hodinách anglického jazyka zapojili do medzinárodného projektu eTwinning – CULTURAL DIVERSITY.

      Vytvorili sme zaujímavú spoluprácu so žiakmi z Portugalska, Talianska, Turecka a Poľska. Na hodinách angličtiny sme pracovali na rôznych tvorivých aktivitách. Jednou z nich bolo aj vytvorenie spoločného pozdravu pre všetky deti k MDD, ktorý vám venujeme.

      Nech je tento deň plný radosti, smiechu a zábavy!

     • Krajské kolo v malom futbale

     • V piatok 27.5.2022 sa naši žiaci zúčastnili krajského kola v malom futbale mladších žiakov ZŠ, ktorý sa odohral na trávnatých ihriskách TJ Sokol Ľubotice. Na krajské kolo sa dostalo 12 škôl z celého kraja. 

      Bohužiaľ naši reprezentanti nepostúpili zo skupiny. V skupine skončili na 2. mieste zo 4, kde prehrali prvý zápas so žiakmi zo Svidníka, ktorí boli na prvom mieste v skupine a postúpili do finále. Naši reprezentanti podali veľmi pekné športové výkony a sme na nich hrdí.

      Našu školu reprezentovali: Ferenc Sebastián, Gajan Gabriel, Hrkeľ Alex, Malatin Jakub, Ján Tobias Mirko, Orolín Dávid, Štrbjan Sebastián, Ujčík Samuel, Zeman Samuel a Skuhra Lukáš.

      Ešte raz chceme zagratulovať  a poďakovať za reprezentáciu školy našim žiakom.

     • Krok za krokom

     • V piatok, 27. mája, si deti zo ŠKD zacvičili.

      Cvičenie KROK ZA KROKOM (správny nácvik pohybových vzorcov)  viedla Barbora Zahareková, ktorá sa venuje cvikom zameraným na správne držanie tela a cvikom na ploché nohy.

      Nie každé cvičenie znamená len námahu, sú aj cvičenia, pri ktorých sa všetci zabavia. A to sa potvrdilo, deťom sa táto ukážka veľmi páčila.

     • Letný školský klub 2022

     • Spoznávame naše okolie ...

      Základná škola s materskou školou, Michalská 398/8, 059 18  Spišské Bystré

       

      PONUKA LETNÉHO ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ:

      SPOZNÁVAME NAŠE OKOLIE

       

      Vážení rodičia, milé deti.

      Aj tento školský rok sme pre vás pripravili letný školský klub pod názvom Spoznávame naše okolie s bohatým kultúrnym a športovým programom v našom okolí!

      Program vás prevedie náučným chodníkom v okolí obce, môžete si nazbierať lesné plody, či vychutnávať si pobyt na čerstvom vzduchu.

      Spoznáte niektoré zaujímavé kultúrne a prírodné pamiatky vo svojom okolí. V neposlednom rade prežijete časť prázdnin zmysluplne so svojimi rovesníkmi a profesionálnym pedagogickým dozorom. V prípade zlého počasia budú pre vás pripravené priestory školy, spoločenské hry, kvízy, tvorivé dielne, či športové alebo pohybové hry v telocvični.

      Aktivity flexibilne prispôsobíme počasiu, deťom, pandemickej situácii.

      Veková kategória účastníkov: klub je určený pre žiakov 1. – 4. ročníka.

       

      Termín: 01.07. – 15.07.2022

      Deti je možné prihlásiť na jednotlivé dni. Počet dní nie je obmedzený.

       

      Predbežný program:

      • 7.00 – 8.30 príchod detí, oddychové aktivity v priestoroch ŠKD, spoločenské hry, kreslenie, tematické hry, kvízy,
      • 8.30 – 11.30 vychádzky a výlety do okolia – podľa počasia, športové hry, pohybové hry
      • 12.00 – 13.30 obed, oddychové aktivity
      • 13.00 – 15.00 tvorivé dielne, športové a pohybové hry na ihrisku, v telocvični
      • 15.00 – 15.30 odchod detí domov

       

      Poplatok: 8€ / deň / dieťa

      Poplatok zahŕňa: obed, pitný režim, spotrebný materiál

      Výška poplatku sa môže meniť podľa počtu prihlásených detí.

      Pre otvorenie letného školského klubu je potrebné, aby sa doň prihlásilo minimálne 15 detí. Pri nižšom počte sa klub neotvorí.

      Svoj záujem o letný školský klub detí môžete potvrdiť cez Edupage (v najbližších dňoch bude spustené prihlasovanie na konkrétne dni) do 15.06.2022 vedúcej letného školského klubu Mgr. Zuzane Krompaščík Záčikovej.

       

      V Spišskom Bystrom, dňa 30.05.2022

       

                                                                                                               Mgr. Štefan Luha

                                                                                                                  riaditeľ školy

     • Stretnutie s micro:bitmi

     • Naša škola vyhrala projekt na zakúpenie micro:bitov pre žiakov. Zoznámili sa s nimi naši siedmaci na hodinách informatiky. A ako sa im s nimi pracovalo?

      „Micro:bity sú interaktívne, dajú sa s nimi robiť rôzne veci. Sú zábavné.“ (Samuel Šoltis)

      „Páčilo sa mi, že sme každú hodinu robili nové veci. Zaujímavé bolo, ako sme naprogramovali rôzne pozdravy a tie sa zobrazovali na led svetielkach na micro:bite. Tiež sa mi páčilo, keď sme z micro:bitu urobili počítadlo prichádzajúcich a odchádzajúcich ľudí.“ (Edita Kolušová)

      „S micro:bitmi bola zábava. Páčilo sa mi všetko, čo sme robili, ale najviac, keď sme rozblikali ledky (led diódy).“ (Adrián Lopuch)

      „Baví ma vytvárať nové programy. Hlavne sa mi páčilo vytváranie slovných reťazcov, alebo znakov, obrázkov. Tiež sme tvorili hudbu – jednoduché melódie, ktoré sme počúvali cez pripojený reproduktor.“ (Vanessa Kobolková)

      „Páčilo sa mi robiť s ledkami, podarilo sa mi postupne rozblikať červenú, žltú, zelenú ledku ... a mohol by z toho byť semafor. (Juraj Orolin)

      Micro:bit je minipočítač, ktorý sa používa v Británii od roku 2015. Je vo veľkosti kreditnej karty. Má svoj procesor, senzory pohybu a magnetometra, pripojenie Bluetooth a USB, displej s 25 LED diódami, dve programovateľné tlačidlá a možno ho napájať buď USB alebo externou batériou. Vstupy a výstupy micro:bitu prechádzajú cez päť konektorov. 

      Okrem oboznámenia sa so základnými funkciami tohto minipočítača, budú môcť žiaci micro:bity implementovať do ďalších zariadení ako je napr. meteostanica. To znamená, že microbit dokáže komunikovať s rôznymi senzormi na meranie napr. teploty, sily a smeru vetra, vlhkosti vzduchu... a zistené informácie poslať napr. na našu školskú web stránku. Túto časť projektu realizujeme s pomocou Mgr. Ivana Majerčáka, ktorý meteostanicu zostrojil a sfunkčnil. Zanedlho budeme možno na našej web stránke sledovať počasie nášho školského areálu.

     • Ďalší športový úspech našich dievčat

     • V pondelok 23.5.2022 sa naše žiačky zúčastnili okresného kola vo vybíjanej žiačok ZŠ, ktorý sa konal na ZŠ s MŠ Komenského v Poprade.
      Okresného kola sa zúčastnilo 5 škôl: ZŠ s MŠ Komenského Poprad, Spojená škola Letná, ZŠ s MŠ Spišské Bystré, ZŠ s MŠ Tajovského, ZŠ Komenského 2, Svit.

      Zápasy boli veľmi vyrovnané a dramatické. Našim dievčatám sa podarilo vybojovať 3. miesto.
      Reprezentovali nás : Bačová Sofia, Dubravcová Tamara, Jakubčová Kristína, Kolušová Edita, Malatínová Terézia, Orolínová Karolína, Pirožeková Miriam, Poracká Sofia, Šelengová Natália, Teplická Sabína, Wierna Viktória.

      Dievčatám gratulujeme a ďakujeme za úspešnú  reprezentáciu školy.

     • Európsky deň národných a prírodných parkov

     • V stredu 24. mája 2022 sme si pripomenuli významný deň v kalendári všetkých európskych národných a prírodných parkov - Európsky deň národných parkov (The European Day of Parks).

      Dátum pripomína ustanovenie prvých deviatich národných parkov v Európe vo Švédsku dňa 24. mája 1909. Cieľom tohto dňa je upozorniť na význam národných parkov ako neoddeliteľnej súčasti prírodného a kultúrneho dedičstva európskeho kontinentu.

      V našej škole sa tento deň niesol aj v duchu výzvy "DAJME SA DO ZELENA!"

     • Plavecký výcvik našich tretiakov

     • Tento týždeň žiaci tretieho ročníka absolvovali plavecký výcvik na plavárni vo Svite. Výcvik prebiehal pod vedením skúsených inštruktorov. Tretiaci počas piatich dní s nadšením zvládali prvé dotyky s vodou, základné techniky plávania a prekonávali počiatočný strach. Každý sa snažil a robil pokroky vlastným tempom. Najdôležitejšia bola radosť detí z pobytu vo vode, čo bolo na ich tvárach aj vidieť. Na konci každý získal „mokré vysvedčenie“ a malú odmenu. 

     • Deň Zeme

     • "Po väčšinu histórie musel človek bojovať s prírodou, aby prežil; v tomto storočí si začína uvedomovať, že aby prežil, musí prírodu chrániť."          Jacques-Yves Cousteau

      V stredu 18. mája, hoci trochu oneskorene, ale predsa, sme využili krásny slnečný deň na oslavu Dňa Zeme. A ako inak by sa dal tento deň osláviť lepšie ako úpravou okolia školy a starostlivosťou o naše prostredie, v ktorom žijeme.

      Žiaci a učitelia jednotlivých tried v spolupráci s pracovníkmi obecného úradu sa vybrali po stanovených trasách v obci a do blízkeho okolia, aby usilovne zbierali a triedili odpadky.

      Aj tento rok sme boli nemilo prekvapení, čo všetko dokážu obyvatelia obce vyhodiť voľne do prírody. Od bežného odpadu ako plechovky, fľaše, igelitové tašky až po kusy nábytku, starého oblečenia, či dokonca hrubý stavebný odpad. 😮😪

      Touto spoločnou akciou sme pomohli prírode a zbavili ju mnohých neželaných vecí, ktoré do nej nepatria. Zároveň sme si uvedomili, že každý z nás môže prispieť k tomu, v akom prostredí budeme žiť nielen my, ale aj budúce generácie.

       

      FOTOALBUM

     • Nadýchli sme sa vône kníh

     • V utorok 17. mája 2022 žiaci 6. ročníka navštívili Podtatranskú knižnicu v Poprade. V knižnici ich privítala pani knihovníčka, ktorá ich sprevádzala počas celej návštevy.

      Pre žiakov bol pripravený zaujímavý program: pani knihovníčka im čítala úryvky z knihy „Keby som mal brata“ od spisovateľky Jaroslavy Kuchtovej, so žiakmi viedla diskusiu na tému šikanovanie, žiaci medzi čítaním jednotlivých úryvkov pracovali v skupinách a dotvárali príbeh. Na záver sa zoznámili s priestormi knižnice, pani knihovníčka im vysvetlila, akým spôsobom sú knihy v knižnici poukladané, aký je výpožičný poriadok, správne zaobchádzanie s knihami a pozvala ich na návštevu knižnice spolu s rodičmi. Žiaci odchádzali spokojní, obohatení o nové zážitky.

      Dúfame, že návšteva priestorov knižnice podnietila záujem žiakov o literárne umenie a že sa z nich stanú vášniví čitatelia.

     • Strelecké talenty v „ženských“ radoch

     • Víťazstvo v krajskom kole v streľbe zo vzduchovej pušky a postup na Majstrovstvá Slovenska patrí našej žiačke Terézie Malatínovej. 

      Historický úspech sa podaril našej strelkyni Terézii Malatínovej (VII.A), ktorá si 7.5.2022 v Prešove svojim prvým miestom vybojovala postup na Majstrovstvá Slovenska v streľbe zo vzduchovej pušky s výkonom 268 bodov. 

      Terke blahoželáme k postupu a prajeme jej presnú mušku aj v celoslovenských majstrovstvách, ktoré sa budú konať vo Svätom Petri 20.5.2022.

      K svojmu postupu na MS Terka pridala aj celkové víťazstvo v kategórii mladších žiačok v päťkolovej žiackej streleckej ligy okresu Poprad, kde si poradila so všetkými súperkami výkonom 735bodov.  

      V tej istej súťaži, ale v kategórii starších žiačok sa na krásnom 3. mieste umiestnila ďalšia naša strelkyňa Viktória Jakubčáková (VII.B).

      Obom našim strelkyniam blahoželáme a držíme prsty v ďalšom tréningu a súťažiach.

     • Potulky dejinami

     • Po dvojročnej prestávke sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili prednášky na tému Pravek a Starovek. Prednáška sa uskutočnila v spolupráci s Obecným úradom a KVH Tatry 12.05.2022 v kultúrnom dome Villa Cubach. Prednášajúci bol pán Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc. a pán PhDr. Peter Roth PhD.
      Žiakov zaujímavou formou oboznámili s históriou nášho regiónu Spiš v najstarších historických obdobiach praveku a staroveku.  

     • Víťazstvo v OK v Malom futbale bez straty jediného bodu

     • V piatok 13.5.2022 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola v Malom futbale mladších žiakov ZŠ, ktorý sa konal na ZŠ s MŠ A.V. Scherfela v Poprade.

      Do okresného kola sa prebojovalo 5 škôl: ZŠ s MŠ Jarná, ZŠ s MŠ Dostojevského, ZŠ s MŠ Ždiar, ZŠ s MŠ Vikartovce, ZŠ s MŠ Spišské Bystré.

      Naši reprezentanti sa zaslúžene umiestnili na prvom mieste, kde v hernom systéme každý s každým nestratili ani jeden bod a svojou bojovnosťou, vytrvalosťou a chuťou dotiahli všetky zápasy do víťazného konca. Týmto naši žiaci taktiež získali vstupenku na krajské kolo, ktoré sa bude konať 27.5.2022 v Prešove.

      Držíme im palce a veríme, že ukážu rovnako pekné športové výkony ako na okresnom kole a vybojujú medailu.

      Našu školu reprezentovali: Ferenc Sebastián, Gajan Gabriel, Hrkeľ Alex, Malatin Jakub, Mirko Tobias Ján, Orolín Dávid, Štrbjan Sebastián, Ujčík Samuel, Zeman Samuel a Lopuch Denis.

      Gratulujeme!

     • Škola hľadá Superstar - výberové kolo

     • Do prvého kola súťaže Školská Superstar sa prihlásilo 34 žiakov.

       

      Porota po dlhom zvažovaní vybrala 10 finalistov:

      Karin Hozová 1.A

      Katka Krettová 2.A

      Radka Frisová 3.A

      Klára Orolinová 3.B

      Katka Lopuchová 4.A

      Klára Zámečniková 6.A

      Matúš Fris 6.A

      Broňa Palgutová 6.B

      Miriam Malatinová 7.B

      Natália Šelengová 7.B

     • Obvodné kolo v malom futbale

     • V piatok 9.5.2022 sa uskutočnilo na našej škole obvodné kolo v malom futbale mladších žiakov ZŠ. Turnaja sa zúčastnili: ZŠ s MŠ Spišské Bystré, ZŠ s MŠ Hranovnica, ZŠ s MŠ Švábovce a ZŠ s MŠ Šuňava.

      O prvé a druhé miesto bojovali ZŠ s MŠ Spišské Bystré a ZŠ s MŠ Hranovnica. Po prvom polčase bol stav nerozhodný, no v druhom polčase rozhodli domáci hráči zápas s konečným výsledkom 6:3 a tak si vybojovali postup na okresné kolo.

      Najlepší hráči obvodového kola sa stali Sebasián Ferenc a Tobias Ján Mirko. Našu školu reprezentovali: Ferenc Sebastián, Gajan Gabriel, Hrkeľ Alex, Malatin Jakub, Mirko Tobias Ján, Orolin Dávid, Štrbjan Sebastián, Ujčík Samuel, Zeman Samuel, Fris Matúš.

      Chlapcom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.

     • Biblia očami detí

     • Naša žiačka Klára Zámečníková (6.A) sa umiestnila v súťaži Biblia očami detí na 1.mieste dekanátneho kola so svojím dielom "Pavol na Malte". Toto jej dielo postupuje ďalej - do celoštátneho kola. Do súťaže bolo z našej diecézy zapojených 38 škôl, 183 diel a v danej kategórii až 40 diel.

      Klára si pre svoj výtvarný prejav, vybrala nasledujúci text zo Svätého písma:

      Skutky apoštolov 28, 3-5

      Keď Pavol nazbieral hŕbu raždia a prikladal na oheň, hodila sa mu na ruku vretenica, ktorá unikala pred horúčavou. Keď domorodci videli zviera, ako mu visí na ruke, hovorili si: "Tento človek je určite vrah; hoci sa zachránil z mora, pomsta mu nedovolila žiť." Ale on striasol zviera do ohňa a nič zlé sa mu nestalo.