• No uznajte! Učenie je zábava!

     • Učenie môže byť zábava aj pri zoznamovaní sa s elektrikou. My, štvrtáci, sme na pracovnom vyučovaní vytvárali jednoduché aj zložité elektrické obvody.

      Vyskúšali sme si prostredníctvom Micro:bitu vytvoriť „živý“ elektrický obvod. Pochytali sme sa za ruky, kruh sme uzavreli chytením sa svoriek pripojených na Micro:bit (zdroj len 3,5 V) a s napätím sme čakali či Micro:bit zasvieti. Zasvietil!

      A to nie je všetko. Zisťovali sme, cez ktoré materiály elektrický prúd prejde. S elektrickým prúdom sa kamarátil banán, alobal, voda, ... dokonca aj kvet. Papier a pastelka elektrický prúd neviedli.

     • Pilotné testovanie na ochorenie COVID 19 kloktaním

     • Naša škola sa dnes ako jedna z 8 škôl na Slovensku zapojila do pilotného testovania výplachom ústnej dutiny (kloktaním). Tento druh testovania je forma PCR testu na ochorenie COVID 19 a momentálne je určený iba žiakom II. stupňa základných škôl, ktorí navštevujú prezenčnú výučbu v malých skupinách.

      Testovanie nám zabezpečili a osobne vykonali p. riaditeľ Mgr. Luha a p. uč. Mgr. Duda, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

      Testovania sa zúčastnilo 30 žiakov našej školy a výsledky im budú zaslané SMS správou na mobilný telefón.

     • S aplikáciou WOCABEE je učenie slovíčok zábavné a efektívne

     • WocaBee je nová aplikácia, ktorá výrazne pomáha žiakom naučiť sa  slovíčka cudzieho  jazyka rýchlo, jednoducho a efektívne. Aj naši žiaci 3. až do 9. ročníka majú možnosť si vyskúšať, ako sa učiť slovíčka z anglického jazyka inovatívnou a zároveň zábavnou metódou. Všetkým boli pridelené kódy, ktorými sa do aplikácie prihlásia.

      Učiteľ pridáva balíky slov napr. raz alebo dvakrát týždenne. Slovíčka korešpondujú s našimi učebnicami. Žiaci si slovíčka precvičia na domácu úlohu pred stanoveným termínom. Zároveň medzi sebou aj súťažia, naučia sa správnu výslovnosť, správne slovíčko napísať. Učiteľ má prehľad o tom, kto si slovíčka precvičil, a taktiež aj o tom, ktoré slovíčka robili žiakom najväčšie problémy.

      Výhodou je tiež , že nie je potrebná žiadna inštalácia. Funguje on-line na každom zariadení (mobil, tablet, počítač).

      TAK VYSKÚŠAJME NIEČO NOVÉ !

      Aplikáciu wocabee si žiaci môžu vyskúšať na mesiac zadarmo. V prípade, že sa stretne s pozitívnymi ohlasmi, je potrebné si ju objednať, je však cenovo dostupná pre všetkých (od 80 centov mesačne za študenta).

      Podrobnejšie informácie: www.wocabee.app

       

     • MAREC – MESIAC KNIHY

     • Zapojte sa do čitateľských aktivít a získajte knižnú odmenu

      Mesiac marec sa nespája len s prebúdzaním prírody k životu, no aj s neutíchajúcim zdrojom inšpirácií či informácií – s knihami.

      O tom, že marec je mesiacom kníh, ste už určite všetci počuli, ale viete, prečo sa knihy spájajú práve s týmto mesiacom? Bolo to takto odpradávna?

      Tradícia, prečo marec dostal prívlastok mesiac kníh, tkvie v masovej akcii, ktorú iniciovalo Ministerstvo kultúry spolu so Zväzom československých spisovateľov, nakladateľmi či knižnými obchodmi v roku 1955. K myšlienke zvýšenia počtu čitateľov sa pripojili organizácie a občania, ktorí pravdepodobne na počesť ľudového básnika Mateja Hrebendu, za mesiac kníh zvolili marec. Tým vzdali úctu mesiacu, v ktorom sa narodil aj zomrel tento významný šíriteľ a milovník knižnej kultúry. Či už patríte k verným „knihomoľom“ alebo ste príležitostný čitateľ, nezabudnite, že knihy je potrebné čítať s láskou!

      V tomto mesiaci sme pre žiakov 3. – 6. ročníka pripravili niekoľko aktivít.

      Ako sa zapojíte?

      Je to veľmi jednoduché. Sledujte stránku školy, na ktorej sa vždy vo štvrtok a v pondelok objaví nová úloha, aktivita, zadanie, ktorú bude potrebné vyriešiť do konkrétneho termínu  a elektronicky poslať. Aby ste boli úspešní v tejto marcovej výzve, je potrebné  zapojiť sa do každej úlohy a nevynechať ani jednu z nich (dohromady ich bude 6).

      Tí z vás, ktorí budú mať všetky úlohy vyriešené správne, postúpia do záverečného losovania. Resp. celkové „finále“ bude závisieť od počtu zapojených žiakov (forma losovania alebo výberu najlepších riešení).
      Víťazov zverejníme 1. apríla.

      Sledujte stránku školy už zajtra – 11.3. 2021, kedy vám zverejníme prvú úlohu pre vás.

      Tešíme sa na krásny poučno-zábavno-tvorivý mesiac, ktorý strávime spoločne s vami :)

     • MENSA Slovensko - IQ Olympiáda 2021

     • „Odváž sa používať vlastný rozum“

      Súťaž pod záštitou prezidentky Zuzany Čaputovej je určená žiakom 5. – 9. ročníka

      Všetky súťažné úlohy sú založené na všeobecných princípoch a pre ich riešenie nie je treba žiadne špeciálne vedomosti. S trochou nadsadenia sa dá povedať, že pre ich riešenie je potrebný iba „zdravý rozum“. Nejde teda o vedomostnú  súťaž, ale o súťaž rozvíjajúcu predovšetkým schopnosť samostatného logického uvažovania.

       

      Registrácia je ZDARMA a prebieha do 31. marca 2021. Nezaberie Ti viac ako 5 minút.
      Po registrácií musí ešte rodič (zákonný zástupca) odsúhlasiť účasť dieťaťa v súťaži, opäť elektronicky (mailom). Bez tohto kroku sa žiak súťaže nemôže zúčastniť.

       

      Viac o REGISTRÁCII A PRAVIDLÁCH SÚŤAŽE

       

      Školské kolo bude prebiehať on-line v apríli a bude pozostávať z 25-tich rôznych logických úloh, ktoré je potrebné vyriešiť za 30 minút.

       

      Súťažiť budete o zaujímavé ceny – notebook, tablety, knihy, inteligentné hodinky, logické hry, .... a veľa ďalších cien


      Chcem sa REGISTROVAŤ do súťaže.

     • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na 2. stupni

     • Aj v týchto neľahkých časoch, keď sa nemôžeme stretnúť osobne, sme si uctili krásu hovoreného slova v rámci celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy -  Hviezdoslavov Kubín.

      Pre žiakov 2. stupňa tentokrát súťaž prebiehala netradičným  spôsobom. Žiaci 5. – 9. ročníka nahrávali svoje recitácie na videá a posielali ich učiteľom vyučujúcim SJL. Členovia poroty si potom pozreli všetky videá a vybrali najlepších recitátorov, ktorí nás budú ďalej reprezentovať na okresnom kole v Poprade. Nechýbala slávnostná atmosféra, pekné oblečenia, tréma aj veselé úsmevy. Vypočuli sme si zaujímavé, predovšetkým vtipné a hravé texty. Žiaci budú ocenení po ich návrate do školy. Veríme, že to bude už čoskoro ;)

      Víťazom srdečne blahoželáme!

       

      VYHODNOTENIE:

      II. kategória – POÉZIA

      1. Kristína Bendíková, 5. A
      2. Mia Lopušeková, 5. A
      3. Karolína Gurovičová, 6. A

      II. kategória – PRÓZA

      1. Klára Zámečníková, 5. A
      2. Tobias Kováč, 5. B
      3. Oliver Ordzovenský, 6. B

      III. kategória – PRÓZA

      1. Laura Dragošová, 9. B
      2. Liliana Lopušeková, 7. A

      Ďakujeme aj ostatným zapojeným žiakom za milé videá a odvahu: Viktória Wierna, Bronislava Palgutová a Matej Matonok :)

     • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na 1. stupni

     • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na 1. stupni sa uskutočnilo netradičnou formou. Žiaci prichádzali do školskej knižnice po ročníkoch, aby predniesli literárne texty pred porotou a ukázali svoj recitátorský talent. Porotu zaujali veku primerané, vtipné a zároveň aktuálne texty. Všetkým zúčastneným sa okrem poroty osobne poďakoval aj pán riaditeľ.

      Do obvodového kola postupujú Nela Olexová a Šarlota Lopušeková.

      Blahoželáme!

       

      VYHODNOTENIE:

      HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2021 - školské kolo

      I. kategória

      Poézia:

      1. miesto: Nela Olexová IV.B
      2. miesto: Chiara Svitaňová II.A
      3. miesto: Ema Lopušeková III.B

      Próza:

      1. miesto: Šarlota Lopušeková III.A
      2. miesto: Melánia Tomajková  II.B
      3. miesto: Alex Friedman IV.A
                     Katarína Lopuchová III.A 

      Fotoalbum              

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

     • dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o poukázanie 2% z Vašej zaplatenej dane za rok 2020 pre Rodičovské združenie pri Základnej škole v Spišskom Bystrom

      Vaše poukázané 2% z dane tvorili aj v minulých rokoch významnú časť príjmu Rodičovského združenia pri základnej škole v Spišskom Bystrom, ktoré tieto získané finančné prostriedky vždy veľmi účelne a transparentne použilo na  podporu školy, skvalitnenie vyučovania, na nákup školských  pomôcok a podporu žiakov v rôznych aktivitách a súťažiach.

      Budeme veľmi radi, ak nám aj v tomto školskom roku zachováte Vašu priazeň a oslovíte aj ďalších členov rodiny, Vašich priateľov alebo spriaznené podnikateľské subjekty.

       

      S úctou a poďakovaním za Vašu podporu                                                                                                               

      Mgr. Štefan Luha, riaditeľ školy

       

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný NÁVOD, ako na to.

      Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na daňový úrad alebo do 31.5.2021 odovzdať priamo v škole.

       

     • Ďalšie úspechy našich žiakov na okresných kolách olympiád!

     • Aj keď za neobvyklých podmienok, ktorým sme sa museli všetci prispôsobiť, prebiehajú naďalej okresné kolá olympiád vo viacerých vyučovacích predmetoch a aj naša škola v nich má svojich zástupcov. Tí zatiaľ zvládajú jej reprezentáciu na výbornú!

      Svoje vedomosti z Geografie si už stihli v hojnom počte otestovať 5. februára účastníci okresného kola Geografickej olympiády.

      Ako úspešní riešitelia sa umiestnili v kategórii E: Silvia Šimková (9.B), Dávid Javorský (8.A), Tomáš Orolin (8.A).

      V kategórii F boli úspešní riešitelia: Oliver Ordzovenský (6.B) a Terézia Malatínová (6.A).

      kategórii G, kde súťažili naši piataci sme zaznamenali mimoriadné úspechy. Na 1. mieste v okrese sa umiestnil Matej Matonok (5.B), na 6. mieste Gregor Pomietlo (5.A)13. miesto obsadil Tobias Kováč (5.B).

       

      Žiaci nepoľavili ani na okresnom kole Dejepisnej olympiády, ktoré sa konalo 11. februára, kde tiež preukázali svoje vedomosti a umiestnili sa ako úspešní riešitelia.

      V kategórii D obsadil 11. miesto Tomáš Orolin (8.A)

      V kategórii F sa na 4. mieste umiestnil Oliver Ordzovenský (6.B) a 6. miesto patrí Terézii Malatínovej (6.A).

       

      Všetkým blahoželáme k peknému umiesteniu!

       

       

     • Nuda počas lock-downu? Nehrozí!

     • Ak máš nápad a chuť tvoriť, neváhaj a zapoj sa do poľsko-slovenskej výtvarnej súťaže Euroregión ,,Tatry“ očami detí

      Viac informácií o pravidlách a priebehu výtvarnej súťaže nájdeš na tomto ODKAZE

     • Bežkárska trať má úspech

     • Minulotýždňová pozvánka na bežkársku trať sa vôbec neminula účinkom. Na našu veľkú radosť pravidelne stretávame na trati veľa našich žiakov či žiačok.

      Dúfame, že aj ostatní žiaci sa po pozretí fotografií nechajú inšpirovať a bežkársku trať navštívia.

      Jeden okruh meria 2800 metrov.

      Pozvánka stále platí pre všetkých a vstup je voľný :-).

       

     • Bežecká stopa

     • Milí žiaci a rodičia, 

      keďže  hodiny telesnej výchovy sa vďaka pandémii zrušili a online vzdelávanie tiež neprospieva nášmu fyzickému zdraviu, s radosťou Vám môžeme oznámiť, že  sa na poli pri Vodárenskej ulici podarilo urobiť zimnú bežeckú stopu pre všetkých fanúšikov bežeckého lyžovania.

      Na realizácii bežeckej stopy určenej na korčuľovanie aj na klasiku sa podieľal p. Vladimír Žemba so svojím ratrakom a  miesto na trať poskytlo PD v Spišskom Bystrom, za čo im patrí naše úprimné poďakovanie. Všetkých srdečne pozývame ...

     • Matematický Klokan 2021

     • Najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete

      Termín súťaže (papierovej či on-line) je 19. – 23. apríl 2021

       

      Aj tento rok môžete očakávať možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže Matematický Klokan, ktorá sa uskutoční podľa aktuálnej situácie papierovou formou - v škole alebo podobne ako to bolo naposledy, online formou. Táto súťaž sa teší aj na našej škole veľkej obľube u žiakov všetkých ročníkov.

      Pevne veríme, že aj napriek tomu, že sa väčšina z Vás naďalej vzdeláva dištančne, prejavíte záujem o účasť a porovnáte si svoje vedomosti a šikovnosť pri riešení úloh s rovesníkmi z celého sveta. Tí najúspešnejší dostanú aj zaujímavé ceny.

      Súťaž je určená pre žiakov 1. až 9. ročníka.

      Štartovné za žiaka je 4 €. 

      Viac informácií vrátane pravidiel a ukážkových úloh nájdete na stránke https://matematickyklokan.sk/

      Záväzný záujem o účasť v súťaži Matematický Klokan nahláste prosím mailom na adresu kamila.demkova@skolaspisskebystre.sk, kde treba uviesť celé meno a triedu do 8. marca (skorší termín kvôli vyzbieraniu štartovného a jeho úhrade).

       

     • Programovanie nás baví!

     •  

      Po dlhom čase strávenom doma sa aspoň žiakom prvého stupňa podarilo vrátiť do školských lavíc. Potešili sa nielen prítomnosti kamarátov, ktorí im tak chýbali, ale aj mnohým príležitostiam ako využívať čas strávený v škole a zároveň sa venovať činnostiam, ktoré ich zaujímajú a bavia. Inak tomu nebolo ani na krúžku Lego programovanie, kde si opäť vyskúšali niečo nové.

      Naši štvrtáci začínajú programovať s micro:bitom. BBC micro:bit je programovateľný minipočítač, ktorý dodáva programovaniu "hmatateľnosť".

      Stačí vytvoriť jednoduchý program a nahrať ho pomocou USB kábla. Má niekoľko zabudovaných senzorov, napríklad kompas alebo akcelerometer, no vieme k nemu pomocou vstupno/výstupných pinov pripojiť takmer akúkoľvek elektroniku – LED pásiky, motorčeky, senzor tepu...

      Dnes  pre všetkých žiakov našej školy pripravili šifrovanú správu. Rozlúštite ju?

      https://youtu.be/IW-iHZW9NkU

     • TESTOVANIE na ochorenie COVID-19

     • Testovanie na ochorenie COVID-19 určené výlučne  pre jedného zákonného zástupcu žiaka 1.stupňa a detí MŠ  sa uskutoční v sobotu 6.2.2021 v čase od 7.30 do 14:00 hod v budove Základnej školy s materskou školou Spišské Bystré, odbery sa budú vykonávať vo vestibule školy.

      Negatívny test jedného zákonného zástupcu je podmienkou pre nástup žiaka do školy. Vyučovanie bude obnovené od pondelka 8.2.2020 po  schválení vládou SR.

     • Kolotoč okresných kôl olympiád pokračuje!

     • Aj v novom kalendárnom roku sa naša škola aktívne zúčastňuje všetkých okresných kôl olympiád v jednotlivých predmetoch. Tieto náročné vedomostné súťaže prebiehajú v súčasnosti dištančne, online formou. Žiaci sa samostatne pripájajú prostredníctvom platformy Edupage a z domu riešia všetky úlohy, ktoré sú následne centrálne vyhodnotené odbornými komisiami.

      Ako prvé sa po prázdninách, 13.01.2021  uskutočnilo Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, kde reprezentovala našu školu žiačka Timea Alžbetkinová z 9.B triedy. Po vyhodnotení náročného testu, ktorý pozostával z preukázania znalostí z gramatiky, slovnej zásoby, čítania s porozumením a počúvania vo veľkej konkurencii obsadila pekné 16. miesto. Blahoželáme!

      V stredu, 27.01.2021 sa konalo Okresné kolo matematickej olympiády, v kategóriách Z5 a Z9. V kategórii Z9 súťažili Denisa Dirová - 9.A a Ján Lipták - 9.A.
      Naši reprezentanti v kategórii Z5, Tobias Kováč – 5.B a Matej Matonok – 5.B sa obaja umiestnili s plným počtom bodov na 1.- 4.mieste.
      Ku krásnemu úspechu obom srdečne blahoželáme!

      Výsledky nasledovných okresných kôl olympiád budeme postupne zverejňovať.

     • "K učeniu iba počítač nestačí"

     • Praktická domáca úloha pre všetkých :)

      V zimných mesiacoch si našu pomoc zaslúžia vtáčiky, ktoré nám celú jar a celé leto spríjemňujú pobyt v prírode svojim štebotaním. Vtáctvu môžeme pomôcť prežiť náročné zimné obdobie, kedy sa v prírode nachádza menej dostupnej potravy. Vtedy sa vtáčikom hľadá potrava veľmi ťažko a radi privítajú našu pomoc.

      Preto vyzývame všetkých našich žiakov, aby zareagovali na "Vtáčí inzerát" a v rámci každodennej vychádzky navštívili kŕmidlá pre vtáčiky a priniesli im aj vhodné krmivo.

      Budeme radi, ak nám túto svoju návštevu kŕmidiel zdokumentujete a pošlete fotografiu do stredy 3.2.2021 na mailovú adresu zsspisskebystreFB@gmail.com 
      (Nezabudnite do mailu uviesť aj svoje meno :) )

       

      Všetky svoje fotky nájdete vo fotoalbume

     • Viem, ako sa "nezamotám" do sociálnych sietí

     • Preventívna aktivita pre žiakov druhého stupňa pri príležitosti "Dňa bezpečného internetu" (9.2.2021)

      Problematika bezpečného internetu je veľmi aktuálna, nakoľko sa internetový svet stal kľúčovým komunikačným kanálom. Cieľom tejto preventívnej akcie zameranej na žiakov druhého stupňa je zvýšenie informovanosti a právneho vedomia v oblasti bezpečného používania informačných a komunikačných technológii s dôrazom na riziká súvisiace s používaním internetu.

      Danej problematike a dotazníku sa budeme bližšie venovať na tridnických hodinách.