• Červený deň

     • Konečne sme sa dočkali dňa, ktorý bol iný ako ostatné! A viete akého? No predsa červeného! 
      Červená farba neodmysliteľne patrí k Mikulášovi, preto sa celý pondelok 6.12. niesol v znamení tejto farby.

      Žiaci na to nezabudli a v snahe stať sa víťazom súťaže v počte červených vecí prišli do školy od hlavy po päty v tejto farbe. Zaslúžene ju však vyhrala za 1. stupeň 1.B trieda a za 2. stupeň 6.B trieda.

      Ocenili sme aj jednotlivcov a to Kristínku Ambrozovú z 1.B za 22 kusov červeného oblečenia, Lenku Milanovú zo 4.B za 23 kusov červeného oblečenia a Tobiasa Klingu z 9.A triedy s počtom  22 kúskov červeného oblečenia.

      Za kategóriu pedagógov sa víťazkou stala triedna pani učiteľka 1.B triedy - Terka Šimková, ktorej sa podarilo skombinovať 11 kusov červeného oblečenia a doplnkov. Žiaci získali za snahu sladkú odmenu.

      Srdečne gratulujeme.

       

      Zároveň našu školu neobišiel ani Mikuláš. Deti ho privítali básničkami, pesničkami aj tancom, za čo ich Mikuláš samozrejme odmenil.

      Prežili sme spoločne krásny červený deň.

      Poďakovanie patrí červenému tímu a samozrejme Vám.

     • Krúžok Lego programovanie

     • Aj tento školský rok pracujú žiaci v krúžku Lego programovanie. Viacerí z nich tento rok iba začínajú, ale nadšenie nechýba nikomu. Občas sa im podaria veľmi pekné výtvory. Veď posúďte sami...

      Učiť sa o jednoduchých strojoch je pre niekoho "netechnického" vraj ťažké. Pozrite ako si štvrtáci hravo poradili s týmto problémom. 

     • Školou sa opäť šírila vôňa medovníkov

     • S príchodom adventného obdobia sme všetci spomalili a začíname sa tešiť na Vianoce. V školskom klube sme si spríjemnili čakanie tradičným každoročným pečením vianočných medovníčkov.

      Spolu s deťmi sme medovníčky upiekli a následne ich ozdobili podľa vlastných predstáv. Deti sa veľmi tešili a pečenie a ozdobovanie si veľmi užili.

      Samozrejme nechýbala ani ochutnávka ich výtvorov. 

     • Zahlasujte za nás

     • Naša škola sa zapojila do grantového projektu Poštovej banky a 365. nadácie pod názvom "Nápad pre 3 generácie".

      Projekt ZŠ s MŠ Spišské Bystré  - "Štafetový trojgeneračný beh"bude zapojený do hlasovania o mimoriadnu prémiu vo výške 1 000€ .

      Hlasovať bude možné od 2.12.2021 (10:00 hod) do 10.12.2021 (10:00 hod)
      na stránke www.pre3generacie.sk.

      Prosíme o Váš hlas.

      ĎAKUJEME

     • Expert geniality show

     • Posledný novembrový deň sa uskutočnila celoslovenská vedomostná súťaž Expert. Organizačne ju zabezpečovala p. učiteľka Šafranková a veľa úspechov prišiel popriať súťažiacim aj pán riaditeľ.

      Žiaci 5. a 6. ročníka súťažili v 2 oblastiach: Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry. Súťažiaci zo 7., 8. a 9. ročníka si vyberali dve témy z 6-tich oblastí: Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English? a Góly, body, sekundy.

      Pri niektorých otázkach sa žiaci poriadne zapotili. J

      Prvé výsledky budú uverejnené 21.12.2021.

     • Výtvarná súťaž v časopise Vrabček

     • Naši žiaci z prvého stupňa sa pravidelne zapájajú do výtvarných súťaží vyhlásených detskými časopismi. Tentokrát bola uverejnená práca Vierky Petruľovej z 1.B triedy

      Podarilo sa Vám nájsť Vierkin obrázok?

     • Všetkovedko

     • Posledný novembrový deň sa žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili celoslovenskej súťaže Všetkovedko. Merali si vedomosti naozaj vo všetkom: riešili matematické, informatické, prírodovedné, vlastivedné úlohy, dokonca aj z anglického jazyka, či hudobnej výchovy. Mali dostatočný prehľad o všetkom? Dozvieme sa to v januári, kedy bude súťaž vyhodnotená.

     • Príbeh rieky Hornád

     • Ak ste náhodou zmeškali vysielanie v televízii, môžete si všetky dozeraz odvysielané diely pozrieť cez VIMEO.

      Heslo: pp
       

      Prvý diel

      Druhý diel

      Tretí diel

      Milí žiaci a rodičia, pozývame vás sledovať nový dokumentárny seriál Príbeh rieky Hornád, kde sú hlavnými aktérmi aj žiaci našej školy: Oliver a Edita.

      Dokument sa odvysiela v sobotu 13.11.2021 o 10:20 na RTVS 1.

       

      Každá dvojica detí bude účinkovať v dvoch dieloch. Dátumy sa  priebežne objavia na RTVS. 

       

      Predbežný plán vysielania:

      Diel  /  Škola

      1 Vikartovce 13.11. - ZŠ Vikartovce

      2 Spišské Bystré 20.11. - ZŠ Spišské Bystré

      3 Hrabušice 27.11. ZŠ Spišský Štiavnik

      4 Spišská Nová Ves - ZŠ Kožuchova SNV

      5 Spišské Vlachy - ZŠ Spišské Vlachy

      6 Krompachy - ZŠ Krompachy

      7 Kluknava - ZŠ Kluknava

      8 Smolník - ZŠ Smolník

      9 Obišovce - ZŠ Kysak

      10 Košice - ZŠ Staničná Košice

      11 Ždaňa - ZŠ Ždaňa

      12 Trstené pri Hornáde - ZŠ Trstené pri Hornáde

       

      Dopozerania☺ 

     • Školské kolo geografickej olympiády

     • Dňa 24. 11. 2021 sa na našej škole uskutočnil už 50. ročník  školského kola Geografickej olympiády (GO). Z dôvodu pandemických opatrení bolo školské kolo realizované online formou. Naši žiaci súťažili v troch kategóriách: kategória G 5. ročník, kategória F 6. – 7. ročník a kategória E 8. – 9. ročník. 

       

      Výsledky školského kola Geografickej olympiády:

      kategória G 5. ročník:

      1. miesto Alica Jasenčánková V.A
      2. miesto Leonard Friedmann V.A

      kategória F 6. – 7. ročník

      1. miesto Pavol Dominik VII.B
      2. miesto Terézia Malatínová VII.A
      3. miesto Tamara Dubravcová VII.A

      Úspešní riešitelia: Ivana Petruľová VI.A, Dávid Lipták VII.A, Oliver Ordzovenský VII.B, Sebastián Štrbjan VII.B, Edita Kolušová VII.A, Mária Slavkovská VII.B

      kategória E 8. – 9. ročník

      1. miesto Dávid Javorský IX.A
      2. miesto Tomáš Orolin IX.A
      3. miesto Michaela Šelengová VIII.A

      Úspešní riešitelia: Liliana Lopušeková VIII.A, Daniela Kubičková VIII.A, Dominik Bednár VIII.A, Tamara Lavčáková VIII.A, Dominika Greňová VIII.A, Ondrej Pavliga VIII.A

       

      Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme a víťazom prajeme veľa úspechov na okresnom kolo Geografickej olympiády, ktoré sa uskutoční vo februári 2022.

       

     • Školské kolo olympiády z anglického jazyka

     • V minulom týždni sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Súťaž prebehla prezenčnou formou. Žiaci vypracovali test zameraný na overenie slovnej zásoby, gramatiky, čítania a počúvania s porozumením.

      V utorok 16.11.2021 súťažila kategória 1A - 6., 7. ročník

      Výsledky: 1.m. Samuel Šoltis            VII.B

                       2.m. Karin Gajdošová       VII.A

                       3.m. Terézia Malatinová    VII.A
       

      V piatok 19.11.2021 súťažila kategória 1B - 8., 9. ročník

      Výsledky: 1.m. Dominika Kiktová        IX.A

                       2.m. Sebastián Svitaň         IX.A

                       3.m. Michaela Šelengová   VIII.A

       

      Do okresného kola, ktoré sa uskutoční 13.01.2022 postupujú Samuel ŠoltisDominika Kiktová.

      Blahoželáme a držíme palce v okresnom kole!

     • Prevenčná prednáška spojená s diskusiou

     • V stredu 24.11.2021, za prísneho dodržania  pandemických opatrení,  sa konala prevenčná prednáška spojená s otvorenou diskusiou pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka.

      Prednáška bola zameraná na dopady detského pitia alkoholu a potencionálnu závislosť na ňom. Besedu viedol laický terapeut Braňo Mojsej, ktorý pútavou a presvedčivou formou  žiakom sprostredkoval všetky okolnosti a ničivé následky chorobnej závislosti na príklade jeho vlastnej odžitej skúsenosti.

      Týmto sa mu chceme poďakovať za dve naozaj efektívne a podnetne strávené hodiny, ktoré plne zaujali našich žiakov, ktorí sa otvorene  a s ľahkosťou zapájali do diskusie.

      Ani dvojhodinové stretnutie však nestačilo na zodpovedanie všetkých otázok a problémov, preto budeme v týchto prínosných prevenčných prednáškach pokračovať aj v ďalšom období.
      Radi preto
      privítame aj pomoc sponzorov, ktorí by boli ochotní podieľať sa na spolufinancovaní prednášok.
       

      Témy prednášok, ktoré zabezpečuje MOJSEJ clinic:
      1. Dopady detského pitia alkoholu a potencionálna závislosť na ňom. Vlastná skúsenosť. (absolvované)
      2. Otvorená spoveď závislého, po liečení, t.č. abstinujúceho ... alkohol, drogy, gambling. Vlastná skúsenosť. 
      3. Ako by sa mal zachovať rodič pri zistení, že jeho dieťa konzumuje alkohol pravidelne. Vlastná skúsenosť. AJ PRE VÁS!!!
      4. Ako môže rodina, priatelia a okolie pomôcť pri prvotnom zistení závislosti jedinca. Vlastná skúsenosť.
      5. Predispozícia či dedičnosť k závislosti na alkohole. Vlastná skúsenosť.
      6. Alkohol a ženy dnes. Závislosť na alkohole u žien. Vlastná skúsenosť.
      7. Baživosť po alkohole, tzv. craving. Kedy sa z konzumenta stáva pijan a postupne závislý? Vlastná skúsenosť.

       

      CELÝ FOTOALBUM

     • Európsky týždeň boja proti drogám

     • Hlavnou myšlienkou tohto týždňa v našej škole bolo viesť našich žiakov k zdravému životnému štýlu, k šíreniu osvety v oblasti protidrogovej výchovy a poukazovaniu na zľahčovanie významu  užívania legálnych i nelegálnych návykových látok v médiách a na  sociálnych sieťach.

      Prevencii sa venovali nielen triedni učitelia počas triednických hodín, ale v rámci prierezových tém sa téma rozoberala aj na hodinách chémie, biológie, hudobnej výchovy a samozrejme aj na hodinách telesnej a športovej výchovy. Žiaci pod vedením svojich učiteľov absolvovali mnoho intervenčných aktivít, pomocou ktorých sme žiakom  ozrejmili nežiadúce účinky týchto látok na telo a dušu človeka. Snažili sme sa ich upozorniť na prevažujúce nežiaduce účinky užívania tabaku a alkoholu v súčasnosti, ale aj  na ich dôsledky užívania z dlhodobého hľadiska.

      Naše aktivity sme ukončili prevenčnou prednáškou spojenou s diskusiou, ktorú viedol laický terapeut a mediálne známa osobnosť Braňo Mojsej. Zároveň   je však aj osobou, ktorú nezvládnutá závislosť na alkohole takmer stála vlastný život.

      CELÝ FOTOALBUM

     • Sladká pomoc - vyhodnotenie

     • Aj tento rok sme sa zapojili do milej dobročinnej akcie Sladká pomoc. Predajom 420 kusov čokoládok sme vyzbierali peknú sumu 210 eur, ktorá bola zaslaná na účet Pápežských misijných diel. Finančné prostriedky podporia projekty v afrických krajinách.

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa do akcie zapojili.

     • Zbierame okuliare pre Afriku

     • Žiacka rada vyhlasuje zbierku Okuliare pre Afriku.

      Darovať môžete všetky druhy nepoškodených dioptrických okuliarov. Tie sa následne vyčistia, premerajú a budú odoslané do africkej Kene. Tam pomôžu stovkám až tisíckam ľudí, ktorí okuliare potrebujú a nemôžu si ich dovoliť.

      Okuliare môžete nosiť do piatku 10. decembra 2021 do pripravenej krabice vo vestibule školy na recepcii.

      Zapojiť sa môžu aj občania našej obce a odovzdať okuliare v obchode u pani Denisy Lopušekovej a tiež v kostole.

       

     • Projektové vyučovanie v špeciálnej triede

     • Projektové vyučovanie je efektívny spôsob výučby, pri ktorom využívame vedomosti žiakov. Pri projektovej výučbe sa využívajú rôzne didaktické metódy, ako problémové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie, diskusia.

      Cieľom projektového vyučovania je aktívne zapojiť žiaka do poznávacieho procesu, zároveň ide o prehlbovanie a rozširovanie vedomostí, uvedomenie si významu daného učiva, rozvíjanie tvorivého myslenia.

      Takýto spôsob výučby zrealizovala školská psychologička aj v špeciálnej triede na hodine matematiky. Výsledok bol na prvýkrát veľmi povzbudivý.

      Veronika Chmurová špeciálny pedagóg v špeciálnej triede, školský psychológ

     • Práca školského psychológa na triednických hodinách

     • Školský psychológ má širokú škálu pôsobnosti. Pracuje skupinovo aj individuálne. Pomáha pedagógom, žiakom, rodičom.  Realizuje sa v rôznych aktivitách zameraných na triedne kolektívy, kde je cieľom zlepšenie sociálnej klímy v triede, sociálnych vzťahov, nadobúdanie vzájomného rešpektu, vzájomnej pomoci a spolupráce.

      Školská psychologička, Mgr. Veronika Chmurová, realizovala svoje aktivity postupne vo všetkých triedach školy. Triedne kolektívy v škole boli vždy veľmi spolupracujúce a ústretové. 

      V 5.A triede spoločne rozoberali problematiku vzájomného rešpektu, úcty voči sebe navzájom, vzájomnej pomoci. Veľká pochvala za rozumné riešenia a dohody patrí celej triede.  

     • Najkrajšia záložka do knihy

     • Vyhodnotenie súťaže

      Pri príležitosti Medzinárodného dňa knižníc vyhlásila školská knižnica súťaž o najkrajšiu záložku do knihy. Do súťaže sa zapojilo mnoho žiakov našej školy. Žiaci vytvorili zaujímavé záložky a skutočne bolo ťažké vybrať tú najkrajšiu, pretože spolu vyrobili až 120 záložiek. Záložky boli vytvárané rôznymi výtvarnými technikami, plné nápadov, fantázie a originality. Ocenenie získalo 27 žiakov. Autori tých najkrajších záložiek si vybrali, do ktorej knihy v školskej knižnici tú svoju založia.

       

      Súťažné kategórie:

      1. ročník:

      1. miesto:  Ambrozová K. (1.B)

      2. miesto: Jurčová I. H. (1.A)

      3. miesto: Poracká T. (1.A), Pružinská M. (1.B)

      2.-4. ročník:

      1. miesto: Tomajková M. (3.B)

      2. miesto: Krettová K. (2.A), Špirek M. (3.A)

      3. miesto: Fábry J. (4.B), Lopušeková Š. (4.A), Tomajka M.(2.A), Lišuchová K. (2.A), Hlisnikowska E. (2.A)

      V tejto kategórii bolo najviac súťažiacich, a preto cenu útechy získali: Michlíková E. (3.A), Pružinská N. (2.A), Palgutová M. M. (4.A), Dzurňáková L. (4.B), Lopušeková E. (4.A)

      5.-6. ročník:

      1. miesto: Zámečníková K. (6.A)

      2. miesto: Lešundáková L. (6.B)

      3. miesto: Zuskáčová L. (5.A), Palgutová B. (6.B)

      7.-9. ročník:

      1. miesto: Lacková V. (7.C), Hlaváčová M. (7.C), Baran N. (7.C), Čonka M. (7.C), Mirgová A. (7.C), Mirgová G. (7.C)

       

      Ďakujeme za účasť a preukázanú tvorivosť nielen výhercom, ale aj všetkým žiakom, ktorí chcú svojou záložkou urobiť radosť čitateľom našej knižnice.

      Výhercom srdečne gratulujeme!

       

      Ešte pripomíname, že školská knižnica sa nachádza v prístavbe na 2. poschodí a otvorená je každý pondelok v čase 13.00 hod. – 15.00 hod.