• Výtvarná súťaž DEŇ ZEME

     • Naši žiaci 1. stupňa sa zapojili do výtvarnej súťaže DEŇ ZEME, ktorú usporiadala Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť so sídlom v Poprade.

      Téma životného prostredia bola žiakom veľmi blízka. Maľovali s veľkým nadšením. Za výtvarné diela získali hodnotné ceny.

      Zapojení žiaci:

      Marek Benko I.A, Šarlota Lopušeková III.A, Matej Stašák III.B, Matej Pirožek III.A,

      Dávid Friedman III.A, Miriam Palgutová III.A, Katarína Lopuchová III.A,

      Nela Fašková III.A, Adrián Lopuch III.A, Marco Jurčo III.A

     • FOTOGRAFOVANIE triednych kolektívov 4.6.2021

     • Po minuloročnej prestávke budeme mať opäť možnosť získať pamiatku na tento školský rok v podobe fotografie s kamarátmi a triednym kolektívom.

      PRVÁCI budú odfotografovaní so Šlabikárom ako pamiatka na 1. ročník ZŠ. (foto ako na plagáte s kresielkom)

      OSTATNÍ majú možnosť okrem kolektívnej fotografie aj skupinové fotografovanie s kamarátmi.


      Cenník:

      Jednotlivec - 1 ks - 10 x 15 cm - 1 €

      Kamarátska skupinka - 1 ks - 10 x 15 cm - 1 €

      Triedny kolektív - 1 ks - 18 x 13 cm - 1,50 €


      PRE KAŽDÉHO ODFOTOGRAFOVANÉHO ŽIAKA JE ZAKÚPENIE FOTOGRAFIE ZÁVÄZNÉ!


      Záujem o fotografovanie (kolektívne alebo aj kamarátske fotky) môžete už teraz hlásiť triednemu učiteľovi, ktorému rovno prinesiete aj príslušnú sumu za fotografie.

       

       

     • Medzinárodné testovanie úrovne čitateľskej gramotnosti PIRLS

     • V dňoch 13. a 14. mája 2021 sa naši štvrtáci zúčastnili medzinárodného testovania úrovne čitateľskej gramotnosti PIRLS. (PIRLS je medzinárodná štúdia, ktorá sa uskutočňuje v päťročných cykloch a poskytuje medzinárodné dáta o tom, ako dobre deti vedia čítať po štyroch rokoch primárneho vzdelávania. Štúdie sa zúčastňuje vyše 60 krajín.)

      Štvrtáci si okrem úrovne čitateľskej gramotnosti zmerali sily aj v digitálnych zručnostiach, pretože po prvýkrát toto testovanie absolvovali on-line.

     • KRÁSNY DEŇ MATIEK!

     • Na svete sú poklady, ktoré kde kto hľadá.

      Ja však hľadať nemusím, to čo mám tak rada.

      Netreba mi nádheru kráľovského zámku.

      Stačí mi, keď pri sebe, mám vždy svoju mamku.

      Deň matiek je ten správny čas, kedy môžeme našim mamám povedať, ako ich máme radi, čo všetko pre nás znamenajú a vyjadriť im veľkú vďaku za všetko, čo pre nás robia. Pri tejto príležitosti sme pre vás, milé mamky, pripravili aspoň krátke video, ktorým vás chceme potešiť a aspoň takouto cestou vám v mene vašich detí chceme poďakovať za vašu lásku, starostlivosť a obetavosť.

     • Koľko kilometrov sa dá prejsť za 45 minút?

     • Žiaci sa nám do škôl síce vrátili, ale hodiny telesnej a športovej výchovy ešte stále nemôžu prebiehať v plnom režime. Žiakom tak ostávajú iba odporúčané turistické vychádzky.

      Slovo "iba" treba napísať v úvodzovkách, pretože ak tempo chôdze zrýchlime, telo sa na rýchlosť musí adaptovať, zrýchli sa tep, prekrvia sa svaly, a spotreba kyslíka sa úmerne tomu zvyšuje. Toľko k fyziológii...

      Ak k tomu pridáme ešte príjemný pocit z krásnej jarnej prírody a spevu vtákov v lese, je hodina telesnej výchovy dokonalá. 

      S deviatačkami sme prešli presne 4,5 km.

      Koľko sa chystáte prejsť cez víkend Vy?

     • Poďakovanie za dar od spoločnosti AT&T Global Network Services, Slovakia

     • Naše rodičovské združenie sa zapojilo do zamestnaneckého grantu AT&T Global Network Services, Slovakia, ktorý nám sprostredkoval jej zamestnanec a náš rodič, pán Štefan Lipták.

      V žiadosti o grant sme poprosili o 10 notebookov, ktoré by boli vhodné pre žiakov školy počas online vzdelávania alebo na hodinách informatiky. 

      Spoločná snaha bola zavŕšená túto stredu v Košiciach slávnostným odovzdaním notebookov pre našu školu. 

      Spoločnosti  AT&T a pánovi Liptákovi patrí naše úprimné  poďakovanie za nezištnú pomoc a podporu, ktorá nám pomôže skvalitniť vyučovanie. 

     • MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ V ANGLICKOM JAZYKU “ENGLISH STAR“

     • prvýkrát aj na našej škole

      ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Súťaž umožňuje žiakom písomnou a zároveň aj zábavnou formou porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl a získať titul ENGLISH STAR a tiež iné vecné ocenenia úspešných žiakov.

      Súťaž prebieha  kategóriách: 3.- 9. ročník.

      Podmienkou účasti žiaka v súťaži je uhradenie účastníckeho poplatku („štartovného“), ktorého výška je v šk. roku 2020/21 stanovená na 5,00 € na súťažiaceho.

      Tak neváhajte a prihláste sa u svojich vyučujúcich anglického jazyka !

     • Deň Zeme v Školskom klube detí

     • Aj deti v školskom klube sa zapojili do aktivít počas Dňa Zeme. V piatok popoludní nám počasie prialo a preto sme popoludnie strávili vonku.

      Vyčistili sme okolie športového areálu, ktorý pravidelne čistíme každý týždeň, počas environmentálneho štvrtku. Hrabali sme lístie, ktorého aj po zime bolo neúrekom. Deti práca bavila, aj keď sú často sklamané zo správania starších spolužiakov a športovcov, ktorí nie vždy nechajú areál čistý.

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa o areál, v ktorom trávime veľa času, starajú. Nezabúdajme, že o naše okolie sa treba starať neustále, nielen počas Dňa Zeme.

     • Diecézne kolo Biblickej olympiády

     • Dňa 20.4.2021 sa naše žiačky Denisa Dirová 9.A, Viktória Orolinová 9.A a Silvia Šimková 9.B zúčastnili diecézneho kola Biblickej olympiády.

      Popri náročných súperoch z celej diecézy obsadili pekné 6. miesto.

      Blahoželáme!

     • Sladká pomoc

     • Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom a učiteľom, ktorí sa zapojili do charitatívnej akcie „Sladká pomoc“. 

      Spolu sme predali 294 čokolád a sumou 147 eur sme podporili projekty v afrických krajinách. Vyzbieraná suma bola zaslaná na účet Pápežských misijných diel.

      Pomáhať nám robí radosť. Myslíme na tých, ktorí majú menej ako my.

      Ďakujeme.

     • Vyliečme planétu

     • Téma Dňa Zeme 2021 (22. apríl)

      Nech sa páči, PONUKA aktivít :

       

      • AKTIVITA 1:

      Školská súťaž o NAJORGINÁLNEJŠIU VÝZVU (REKLAMU) k triedeniu papiera a plastov v triedach (1.- 9.ročník)

      Navrhnite plagát, video, krátky shot, zdokumentujte a pošlite do  1.5.2021 na adresu zsspisskebystreFB@gmail.com 

      A samozrejme hlavne realizujte triedenie.

       

      • AKTIVITA 2:

      EkoKvíz -  Zapojte sa do nášho kvízu a súťažte o zaujímavé ceny! (klikni)

      PRVÝ CELOSLOVENSKÝ EKOLOGICKÝ ONLINE KVÍZ, ktorý je určený nielen pre žiakov, študentov ale aj pre širokú verejnosť.

      Chcete získať nové vedomosti a poznatky z mnohých environmentálnych tém a otázok? Chcete vedieť viac o nástrahách klimatickej krízy? Viete, ako je možné zmierňovať negatívne dopady na životné prostredie? V termíne od 22.4. 2021 do 21. 5. 2021 máte možnosť sa to dozvedieť.  

       

      • AKTIVITA 3:

      Navštívte na webe online produkciu múzeí - 22.4.2021

      Zaujímavé postrehy z virtuálnej návštevy múzea napíšte (zdokumentujte) a odošlite do 1.5.2021 na  adresu zsspisskebystreFB@gmail.com 

       

      • AKTIVITA 4:

      Zapojte sa do Ekovýchovného programu BOCIAN (klikni)  - iste sa poteší aj náš Kubo :)

       

      • AKTIVITA 5:

      Hurá do školy po svojich! (klikni)


      Výzva pre rodičov:

      oslavou Dňa Zeme môže byť aj cesta do školy pešo, na bicykli či na kolobežke. Deti trávili príliš veľa času zatvorené doma, podporte preto ich pohyb vonku a nechajte ich na ceste do a zo školy kráčať po svojich alebo iným eko – spôsobom šetrným k prírode a ich zdraviu. Auto nechajte doma a prejdite sa s nimi, budete milo prekvapení, aké skvelé podnety ponúka jarná príroda.

       

      Výzva pre školy:

      o tom, koľko kilometrov sa deťom vo vašej triede podarí prejsť po svojich a čo všetko po ceste objavia, nám dajte vedieť najneskôr do 27.4. 2021 

      3 najoriginálnejšie pešie / bicyklové / kolobežkové príbehy odmeníme Hurá von balíčkom pre celú triedu!

       

       

      Vyberte si aktivitu, ktorá vás najviac oslovila. Zapojiť sa však môžete do všetkých.

     • "Čisté Kubachy"

     • Pri príležitosti Dňa Zeme Vás pozývame k vyčisteniu a skrášleniu nášho životného prostredia a k odstráneniu odpadu v prírode a vodných tokov. Urobme spoločnými silami niečo pre životné prostredie.

      Vrecia, potrebné na zber odpadu si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade počas úradných hodín, alebo na obecnom kompostovisku počas otváracej doby.

      Vyzbieraný vyseparovaný odpad môžete doniesť na obecné kompostovisko (streda 15:00-18:00 hod, sobota 13:00-15:00 hod.).

      Dobrovoľnícka akcia „Čisté Kubachy“ k dňu Zeme potrvá od 22.4.2021 do 30.4.2021.

      Dobrovoľníci, ktorí zašlú v rámci dobrovoľníckej aktivity „Čisté Kubachy" do 2.mája 2021 jednu až tri fotografie na email: kultura@spisskebystre.sk budú zaradení do žrebovania o 5 darčekových balíčkov od obce Spišské Bystré. K zaslaným fotografiám je potrebné uviesť meno, priezvisko, Vašu adresu, telefónne číslo a lokalitu čistenia.

      V pondelok 4. mája 2021 vyžrebujeme výhercov, ktorí následne budú kontaktovaní obecným úradom.

      Fotografie, ktoré nám pošlete budú zverejnené na webovom sídle a oficiálnom Facebookovom profile obce Spišské Bystré.

      Pevne veríme, že aj tento rok spoločne zbavíme našu prírodu a okolie od odpadu!

     • Okresné kolo Pytagoriády

     • Okresné kolo Pytagoriády sa konalo v tomto školskom roku dištančnou formou v dňoch 13. a 14. apríla. Žiaci museli dospieť za čo najkratší čas k správnym výsledkom a okrem vedomostí z matematiky využiť netradične aj technické zručnosti pri práci s PC.

       

      V jednotlivých kategóriách sa umiestnili nasledovne:

      Kategória P3

      Katarína Lopuchová 3.A - 20.-21. miesto - úspešná riešiteľka

      Denis Szokovács 3.B - 40.-50. miesto

       

      Kategória P4

      Timotej Kikta 4.A - 3.-5. miesto - úspešný riešiteľ

      Nela Levocká 4.B - 22. miesto - úspešný riešiteľ

      Ryan Husár 4.A - 27.-29. miesto - úspešný riešiteľ

      Jakub Lavčák 4.B - 22. miesto - úspešný riešiteľ

      Denis Lopuch 4.B - 66.-67. miesto 

       

      Kategória P5

      Matej Matonok 5.B - 6.-7. miesto - úspešný riešiteľ

      Tobias Kováč 5.B - 20.-21. miesto - úspešný riešiteľ

       

      Kategória P6

      Terézia Malatinová 6.A - 7. miesto - úspešná riešiteľka

      Tobias Ján Mirko 6.B - 59.-69. miesto 

       

      Kategória P7

      Daniel Sopko 7.A - 28. miesto - úspešný riešiteľ

       

      Kategória P8

      Dávid Javorský 8.A - 18.-30. miesto 

      Michaela Orolínová 8.A - 44.-45. miesto

       

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu a úspešným riešiteľom blahoželáme!

     • ZÁPIS NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

     • Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad školskej dochádzky.

      Čo naša škola ponúka:

      Na zápis si môžete zvoliť jednu z nasledujúcich alternatív:

      1. Zápis do ročníka elektronickou formou v termíne od 1.4. - 30.4.2021.

      • Vyplníte prihlášku elektronickou formou
      • Po vyplnení ju vytlačíte a podpísanú obidvoma rodičmi/ zákonnými zástupcami ju doručíte do školy v čase zápisu (poštou, osobne alebo do schránky umiestnenej na budove školy)
      • POZOR! k prihláške je potrebné priložiť kópiou rodného listu a odporúčanie všeobecného lekára 

      2. Osobne v termíne 14.4 - 15.4.2021  v čase od 14:00—16:30h. a to za dodržania všetkých platných       protipandemických opatrení.

      • na t.č.:+421 527792125 si vopred  dohodnete presný čas  zápisu
      • k zápisu je potrebné priniesť, občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, odporúčanie všeobecného lekára a v prípade neprítomnosti druhého zákonného zástupcu aj jeho splnomocnenie k zápisu dieťaťa.

       - Tlačivo Splnomocnenie k zápisu 

      3. Ak nemáte možnosť elektronicky komunikovať so školou a nechcete sa zdržiavať v budove školy, bude Vám poskytnutá prihláška v papierovej forme a to v budove školy alebo v materskej škole v Spišskom Bystrom počas celého trvania elektronického zápisu.

      • Následne postupujete podľa alternatívy č. 1.
     • Jarný zber papiera - VYHODNOTENIE

     • Milí žiaci a rodičia,

      ďakujeme Vám za zapojenie sa do jarného zberu papiera, v ktorom sa 41 zapojeným žiakom spoločne podarilo vyzbierať úctyhodných 4388 kg papiera.

      Tento papier v zberných surovinách dostane svojou recykláciou druhú šancu, aby mohol ešte raz poslúžiť.

      Všetci berieme používanie papiera ako úplnú samozrejmosť, ale nezabúdajme, že prvotnou surovinou na jeho výrobu je drevo zo stromov z našich lesov. Snažme sa preto o šetrné a zmysluplné používanie papiera a o jeho ďalšiu recykláciu v modrých zberných nádobách v triedach aj doma.

      Najlepší je však ten papier, ktorý nikdy nepoužijeme :-)

       

      Víťazkou zberu je na:

      1. mieste Nina Milanová      4.A           914 kg

      2. mieste Tobiáš Javorský  9.B           645 kg

      3. mieste Klára Orolínová   2.B           377 kg

       
      Poradie zapojených tried je nasledovné:

      4.A      1087 kg

      9.B       645 kg

      1.A       589 kg

      3.B       529 kg

      2.B       381 kg

      2.A       318 kg

      4.B       265 kg

      3.A       254 kg

      6.A       113 kg

      5.B       72 kg

      5.A       44 kg

       

     • Ďalšie úspechy našich žiakov

     • Okresné kolo Biologickej olympiády - kategória Botanika

      Tento školský rok sa v predmetových súťažiach našim žiakom výnimočne darí.

      Inak tomu nebolo ani na okresnom kole Biologickej olympiády v kategórii Botanika, kde sa na 2. mieste s postupom na krajské kolo umiestnila Silvia Šimková z 9.B a pekné 4. miesto obsadil Matej Matonok z 5.B

      Obom srdečne blahoželáme a Sisi držíme palce na krajskom kole!

     • Čítanie nemusí byť nuda

     • Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj naši malí žiaci 1.-3. ročníka.

      Hodiny slovenčiny si spestrili čítaním veselej literatúry pre deti. Prežívali príbehy zaujímavých a zábavných postáv. Vytvorením plagátov, leporela, či záložky do knihy si ponechajú v pamäti humorné dobrodružstvá z prečítaných kníh. Úsmev na detských tváričkách ukázal, že čítanie môže byť aj zábavné.

      Veríme, že nadšenie z čítania v škole sa prenesie aj do ich domovov a pretrvá počas ďalších mesiacov a rokov.

      Celý fotoalbum