• Recyklohry - zber použitých batérií

     • Aj použité a vybité batérie sa dajú recyklovať, ak skončia na správnom mieste...

      Správne vyzbierané batérie budú zrecyklované a druhotné suroviny získané recykláciou sa tak dostanú späť do obehu, zatiaľ čo batérie, ktoré skončia v nesprávnych nádobách alebo na skládkach sú pre životné prostredie záťažou.

      Naša škola v rámci zapojenia do projektu RECYKLOHRY použité batérie zbiera tiež, preto Vás chceme vyzvať, aby sme spoločne aspoň takto prospeli k ochrane prírody a zbavili sa tohto pre prírodu nebezpečného odpadu formou recyklácie.

      Použité batérie môžete vhodiť do pripravenej krabice na dolnej chodbe v budove školy

     • Vyjadrite svoj názor

     • Milí žiaci - stravníci, v rámci monitorovania kvality a obľúbenosti jedál podávaných v školskej jedálni, Vás chceme poprosiť, aby ste sa aktívne podieľali na hodnotení jednotlivých obedov prostredníctvom Edupage (v časti jedálny lístok).

      Podľa vlastného uváženia pridelíte danému obedu hviezdičky. Hodnotiť obed je možné len po odobratí obeda (na hlasovanie je potrebné byť aj odpípnutý v jedálni).

     • Týždeň vedy a techniky

     • Po minuloročnej prestávke tento školský rok od 17. do 21. januára opäť prebiehal Týždeň vedy a techniky.

      Vyučujúce fyziky, Mgr. K. ŠelengováMgr. J. Šafranková pozvali do učebne fyziky našich najmenších žiačikov z ŠKD.

      Malí vedci spoznali, že filmový pás sa skladá z obrázkov a pohybujúce sa postavičky vidíme v kine preto, lebo naše oko má zotrvačnosť a vidí obraz ešte zlomok sekundy potom, čo zmizol. Prakticky si to overili pri výrobe knižky – flipbooku, ktorého prelistovaním videli pohybujúce sa dievčatko a mačičku.

      V druhej časti zisťovali, či vzduch okolo nás je alebo nie je ťažký. Vyrobili si rovnoramenné váhy s prázdnym balónikom na jednej a vzduchom nafúknutým balónikom na druhej strane. Na ich veľké prekvapenie zistili, že balónik so vzduchom bol ťažší.

      Veríme, že sa objavovanie nových poznatkov malým vedcom páčilo a radi prídu na Týždeň vedy a techniky aj budúci rok.


      CELÝ FOTOALBUM

     • KNIŽNÁ BÚDKA

     • Zaujímavý „projekt“ pre milovníkov literatúry prišiel konečne aj k nám a v areáli školy pribudla novotou voňajúca KNIŽNÁ BÚDKA. Aj takto by sme chceli našich žiakov motivovať k čítaniu a prilákať ich ku knihám.

      Naša „búdka“ bude slúžiť na vypožičiavanie, vymieňanie a darovanie kníh. Bude takou malou exteriérovou knižnicou.

      Knihy v búdke sú voľne prístupné – dajú sa vypožičať, vymeniť za iné alebo doplniť.

      Knihy si môžete prečítať na mieste, vziať si ich domov a po prečítaní vrátiť, prípadne namiesto požičanej knihy dať do búdky inú.

      Knižné búdky fungujú už na mnohých miestach po celom Slovensku a veríme, že tá naša si nájde svojich obdivovateľov a najmä malých-veľkých čitateľov.

      Platí pravidlo: POŽIČAJ, VRÁŤ alebo VYMEŇ 😉

     • Mladí meteorológovia

     • Ani cez prázdniny žiaci 7.A7.B nezaháľali. Stali sa z nich mladí meteorológovia.

      Postavili si vlastné meteorologické stanice, kde merali teplotu ovzdušia, smer a rýchlosť vetra, množstvo zrážok a atmosférický tlak. Pozorovaním oblohy zisťovali oblačnosť. Všetky merania si zapisovali do prehľadnej tabuľky, či grafu.

      Všetky projekty boli krásne vypracované a aj žiaci potvrdili, že ich praktické skúmanie počasia bavilo.

      Veríme, že získané poznatky využijú v reálnom živote 😊

      Ich výtvory nájdete vo fotoalbume.

     • Úspech našich žiakov v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku

     • Aj v tomto školskom roku  sa víťazi školského kola olympiády v anglickom jazyku zúčastnili okresného kola, ktoré sa uskutočnilo dňa 13.01.2022, on-line formou. 

      Naši žiaci sa v silnej konkurencii  a náročnosti obsahu olympiády vôbec nestratili a dosiahli výborné výsledky.

      Samuel Šoltis zo VII.B triedy, v kat. 1A obsadil 7. miesto a stal sa úspešným riešiteľom.

      Dominika KiktováIX.A triedy, v kat. 1B obsadila 11. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou.
       

      Obidvom srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa ďalších úspechov!

     • Literárni velikáni v našej škole

     • Na hodine literatúry si žiaci VIII. A triedy overili svoje vedomosti v projektovom vyučovaní.
      Určite každý z nás pozná velikánov slovenského literárneho romantizmu či realizmu. Naši ôsmaci sa ich snažili predstaviť netradičnou formou projektov – vytvorením 3D modelov/postáv. Svojich úloh sa zhostili veľmi zodpovedne a na chodbu našej školy nainštalovali svoje výtvory – Ľ. Štúra, A. Sládkoviča so svojou láskou M. PischlovouP. O. Hviezdoslava. Pridali aj informácie zo života osobností.
      Pri prechádzaní školskou chodbou máte teda možnosť nazrieť do dávnej histórie a naštudovať si niečo o týchto výnimočných básnikoch a spisovateľoch.

     • Už sa na Vás tešíme!

     • Po vianočných prázdninách žiaci nastupujú do škôl na prezenčné vyučovanie v pondelok 10.01.2022.

      Škola sa bude riadiť podľa dokumentu Školský semafor. Výnimku z karantény majú plne očkované a prekonané osoby (túto informáciu poskytujete svojmu triednemu učiteľovi prostredníctvom Edupage). Podľa vyhlášky RÚVZ platí pre žiakov povinné nosenie rúšok v škole. Nezabudnite prosím cez Edupage vyplniť aj vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka a pred príchodom do školy pretestovať svoje dieťa  domácim Ag testom.

     • Vianočná pošta našla svojich adresátov

     • Hlavným cieľom "Vianočnej pošty" bolo šíriť radosť, dobré posolstvá a sviatočnú pohodu. Presne to sa aj podarilo. Doručili sme mnoho krásnych pozdravov.

      Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa do Vianočnej pošty zapojili a v škole tak pomohli vytvoriť radostnú atmosféru.

      Osobitne musíme poďakovať aj našim poštárikom zo 4.B - Jožkovi Fábrymu, Viktorke Fábryovej, Lenke Milanovej a Lenke Dzurňákovej ktorí boli výbornými pomocníkmi.

     • Školské kolo Pytagoriády

     • Žiaci 3. až 8. ročníka sa vo svojich kategóriách zúčastnili v dňoch 8. a 9. decembra školského kola Pytagoriády. Už druhý rok sa riešila táto zaujímavá matematická súťaž, kde nejde len o správnosť výsledkov ale aj o rýchlosť počítania v online prostredí. A ako dopadli?

      Úspešným riešiteľom blahoželáme a reprezentantom v okresnom kole prajeme veľa šťastia!

     • Báseň pre Františka

     • Žiaci našej ZŠ sa zapojili do literárno-výtvarného projektu Báseň pre Františka. Dni so Svätým Otcom na Slovensku boli dňami plnými nadšenia pre Krista a myšlienok hodných nasledovania. Vďaka médiám sme sa stali monohí priamymi účastníkmi septembrovej návštevy pápeža Františka a naši žiaci sa do súťaže zapojili s nadšením.

      KRÍŽ

      Kríž je ako kniha,

      ktorú máme otvoriť a čítať.

      Nestačí ju len kúpiť a do police dať,

      to nám neosoží...

      Ak mu srdce neotvoríme,

      ak sa nezastavíme, nezahľadíme,

      ak sa naše srdce nenaplní dojatím...

       

      Ak tak neurobíme?

      Kríž pre nás navždy ostane neprečítanou knihou.

      Otvor teda svoje srdce,

      v tichej meditácii sa stíš

      a s pokorou hľaď na Ježišov kríž, vnímaj, čo ti hovorí...

      .......................................................................................................................

      NEPREČÍTANÝ

      Kríž...

      drevený trám, na ktorom zomrel Ježiš.

      Kríž...

      slovo, ktoré v sebe skrýva mnoho myšlienok.

      Kríž,

      ktorý vidíme vyrezaný doma, v aute

      či v kostole.

       

      Kríž – slovo, ktoré je pre nás ako kniha,

      ktorá je založená na polici,

      padá na ňu prach,

      no nepozrie na ňu zrak.

       

      Kniha, ktorej sme sa ani nedotkli,

      no predsa sme si ju kúpili.

      Ilustrovaná, drevená, vyrobená...

      Len otvoriť ju a začítať sa

      a začať ju spoznávať.

       

      Kríž...

      to je to slovo,

      ktoré je záhadné a nedotknuté,

      otvoriť mu srdce,

      nechať sa očariť jeho ranami

      a naplniť ho dojatím.

       

      Kríž...

      ktorý pre nás stále ostane

      neotvorenou a neprečítanou knihou...

      .................................................................................................................................

      Láska a kríž

      Nevidieť v kríži slávu

      je ako kúpiť knihu, vystaviť a pozerať sa na ňu.

      Môžeš byť krížikmi ovenčený,

      no ak neotvoríš srdce Ukrižovanému, nebudeš spasený.

      Postoj, zastav sa, človeče!

      Uvažuj!

      Pre nás bol zranený, jeho láska k nám tečie.

      Nech kríž nie je pre nás knihou neprečítanou,

      predmet či kus dreva,

      nech bude pre nás pravdou poznanou,

      tu na zemi... kus neba.

      .............................................................................................................................................

      Kríž

      Čo je to kríž?

      Neprečítaná kniha?

      ...medený či drevený,

      v dome, na krku, v aute či chráme...

       

      Kríž...

      nezastavíme, neporazíme...

      Je ako kniha,

      lebo príbeh v knihe neovplyvníme.

       

      V kríži je ukrytá bolesť,

      bolesť Ježišova, vytesaná na kríži.

      Nebudeme plakať!

      Láska v našom srdci sa bude smiať!

       

      Kríž...

      nech nebude neprečítanou knihou,

      čítajme ho a žime s ním!

      ......................................................................................................................................

      VIERA

      Drevený kríž pred sebou mám,

      za veľkú knihu ho pokladám.

      Knihy čítam skoro každý deň,

      s Ježišom sa stretnúť chcem.

       

      Ani knihy nie sú prázdne,

      sú v nich napísané rôzne básne.

      Moje srdce veľkú lásku má,

      s Ježišom sa rozpráva.

       

      Ako sa mám? Čo mi je?

      Na kríž moju ťarchu povedať smiem.

      Aj Ježiš na kríži veľa vie,

      cez pocity to na mňa prenesie.

      .................................................................................................................................

      KRÍŽ

      Kríž je ako kniha,

      preto je v ňom veľká sila.

      Chceme ho viac spoznať,

      aby sme sa mohli radovať.

       

      Nestačí ho len vystaviť,

      ale sa aj pomodliť.

      Boh nás veľmi miluje,

      preto nám svoju lásku daruje.

       

      Ježiš rany na tele mal

      a zranený bol z lásky k nám.

      Veď kríž nie je len obyčajná vec,

      tak otvor srdce Ježišovi a ver!

      ........................................................................................................................

     • Dejepisná olympiáda - školské kolo

     • Ešte pred odchodom na vianočné prázdniny sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 14. ročníka Dejepisnej olympiády.

      Úlohou žiakov bolo vypracovať vedomostný test, ktorý sa skladal z troch častí. Prvá časť obsahovala úlohy z vybraného monotematického celku, druhá časť úlohy z príslušného učiva ročníka a tretia časť bola zameraná na úlohy z regionálnej histórie.

      Výsedky:

      7. ročník – kategória E: 1.miesto Oliver Ordzovenský

      9. ročník – kategória C: 1. miesto Tomáš Orolin

                                             2. miesto Dávid Javorský

       

      Výhercom gratulujeme a prajeme veľa šťastia na okresnom kole, ktoré sa uskutoční vo februári 2022.

     • Krabičky plné lásky

     • Ďakujeme všetkým žiakom a rodičom našej ZŠ s MŠ za opätovné zapojenie sa do celoslovenskej výzvy. Aj tento rok prostredníctvom darčekových krabičiek potešíte počas Vianoc mnohých seniorov. ❤

      FOTOALBUM z distribúcie balíčkov seniorom našej obce.

     • Tri zaslúžené predvianočné darčeky pre školu

     • Počas posledných dvoch rokov sme v škole vyvinuli veľké úsilie  na získavanie rozvojových grantov a projektov. Vďaka finančnej pomoci z nadácie ZSE, SPP, VÚB banky či Karpatskej nadácie sa nám podarilo pretvoriť zanedbanú školskú záhradu na  „Záhradu, ktorá učí“. Niekoľko náučných chodníkov, ekoučebňa v záhrade, zádržné jazierkaovocný sad, rozkvitnutá  lúka starých čias, či kútik s chovom živých zvierat, to je iba zlomok úspešných ukončených projektov, ktoré sme svojpomocne zrealizovali spolu so žiakmi a učiteľmi. 
      Počas jesenných mesiacov sme podali 12 projektových žiadostí. Z nich boli vybrané hodnotiacimi komisiami zatiaľ 3 projekty.

      A načo sa môžeme tešiť po ich realizácii?

      Prvým podporeným projektom v tejto sezóne bol „Projekt školskej knižnice Hexagon“, ktorý podporila nadácia VSE sumou 800 €. Nášmu projektu konkurovalo ďalších 85 projektov. Knižnicu zrealizujeme na hornej chodbe v budove školy a bude slúžiť na neformálne hodiny literatúry našich žiakov a stane sa dôstojným miestom pre uloženie kníh pre žiakov.Termín realizácie je stanovený na marec 2022, hneď po výmene podlahovej krytiny na chodbe. A ako bude knižnica vyzerať? Nech sa páči:

      Druhým podporeným projektom bol „Trojgeneračný štafetový beh na lyžiach“, v ktorom nás podporila nadácia Poštovej banky sumou 2000 €, za ktoré nakúpime bežkársku výstroj pre žiakov školy, aby sa do tohto krásneho športu mohli zapojiť aj žiaci, ktorí na to nemajú vybavenie.  
      ​​​​​​​Ozaj? Už ste boli túto zimu na bežkách? Podmienky sú v týchto dňoch vynikajúce.

      Tretím našim úspešným projektom je „Zdravá duša školy“  podporený sumou 1800 €Nadácie Orange. Tento projekt vybrala hodnotiaca komisia spomedzi neuveriteľných 234 ďalších konkurenčných projektov. Náš projekt je určený pre našich učiteľov, vďaka ktorému sa budú môcť zúčastniť mnohých školení zameraných na inovácie vo vzdelávaní.

      Držte nám palce pri realizácii úspešných projektov a získavaní ďalších, na ktorých vyhodnotenie stále čakáme.

     • Čo nosíme v školských taškách ...

     • Žiaci šiesteho ročníka sa na hodinách fyziky venovali fyzikálnej veličine HMOTNOSŤ. Pri tejto téme riešili aj zaujímavú úlohu, ktorá sa týka ich každodenného života. Zisťovali, koľko váži ich školská taška a či v nej nenosia aj nepotrebné veci, ktoré jej zbytočne pridávajú na hmotnosti. Odporúčaná hmotnosť školskej tašky šiestakov je maximálne 4,5 kg. Niektorí však majú tašky omnoho ťažšie. Nájdu sa však aj takí, ktorí si do školy nosia len potrebné veci a nič zbytočné im miesto v taške nezaberá.

      Okrem toho žiaci uvažovali aj o tom, ako si môžu ťažkou taškou poškodiť zdravie a chrbticu.

      Veríme, že aj takáto úloha dokáže deti motivovať k tomu, aby do školy nosili iba to, čo naozaj potrebujú.

     • Druháci a kostra - Čo sa skrýva pod kožou a svalmi človeka?

     • Druháci to už zistili na projektovej hodine prvouky ...

      V skupinách sa pohrali s kostrou, jednotlivými kosťami a nezabudli ani na naše kĺby, vďaka ktorým sa môžeme pohybovať.

      Ani chýbajúci žiaci si nenechali túto zaujímavú aktivitu ujsť, zapojili svoju fantáziu a svoj výtvor zdokumentovali fotkou.

     • Krabičky plné lásky ♥

     • POZOR ZMENA!!! Krabičky zbierame v škole len do pondelka 13.11.2021

      Vážení rodičia, milí žiaci.

      Rok ubehol ako voda a opäť prichádza predvianočný čas. Čas, kedy viac myslíme aj na tých, ktorí potrebujú našu pomoc. Aj tento rok sa chceme na našej škole v spolupráci so žiackou radou zapojiť do celoslovenskej výzvy „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“.

      Po úspešnej realizácii v minulom roku, kedy sa nám podarilo potešiť 86 seniorov z našej obce, vás opäť prosíme o zapojenie sa do tejto hodnotnej akcie. Pre potešenie srdca nezáleží, či je darček malý alebo veľký.
       

      Akcia bude prebiehať od 29.11.2021 do 17.12.2021.

      Žiaci môžu drobné darčeky, ktoré potešia našich osamelých seniorov nosiť svojim triednym učiteľkám.

      Do zbierky sa môžu zapojiť deti z materskej školy. Tie odovzdajú balíčky priamo tam.

       

      Tipy, čím naplniť krabičku

      Niečo teplé: káva, ovocný čaj, bylinkový čaj, cappuccino, horúca čokoláda, horúci nápoj

      Niečo slané: slané keksy, praclíky, kukuričné chrumky, krekry, paštéta Majka, macesy

      Niečo sladké: keksík, perníčky, šalviové cukríky, hroznový cukor, DIA sušienky, DIA čokoláda, piškóty, plnené croissanty, ovocné detské taštičky, detská výživa, krabičkový džúsik, maslové keksy, venčeky, džem, mäkké sušené ovocie

      Niečo voňavé: sprchový gél, šampón, tekuté mydlo, vlhčené servítky, telové mlieko, sprej, krém na ruky, krém na nohy, krém na tvár, balzam na pery, zubná pasta, corega tablety, toaletná voda, parfum

      Niečo na seba: teplé ponožky, papučky, rukavice, čiapka, veselé ponožky, tielko, textilné vreckovky, malý mäkký uteráčik

      Niečo na čítanie: krížovky, časopisy ako Slovenka, Život, Žena a život, Zdravie, kniha básní, duchovná a motivačná literatúra, knihy s pozitívnou tematikou, najviac však  poteší vlastnoručne napísaný list od srdca

      Niečo pre potešenie: kresbičky od detí, prázdne pohľadnice s nalepenou známkou (1 môže byť aj s Vašou vypísanou adresou ale nemusí), drobnú vianočnú dekoráciu, soška anjelika, malý vankúšik, termo-vankúšik, malý plyšový macko do ruky, náramok na ruku, ruženec, pekná šálka, veselý pohár so slamkou, hrebienok

      KRABICA MUSÍ BYŤ ZABALENÁ TAK, ŽE JE OSOBITNE OBALENÁ SPODNÁ ČASŤ A OSOBITNE VRCHNÁK KRABICE.

       

      ČO NEDÁVAŤ DO KRABIČKY!

      • Použité alebo špinavé veci (oblečenie, drogéria atď.)
      • Otvorené potraviny alebo potraviny po záručnej dobe 
      • Čerstvé ovocie a čerstvé potraviny (vzhľadom na dobu kým budú odovzdané)
      • Trvanlivé potraviny (napr. cestoviny, polievky, fazuľa, horčica, veci do mikrovlnky atď.)
      • Priveľké veci, ktoré zaberú veľkú časť krabice (napr. veľká krabica džúsu, veľké balenie papierových vreckoviek/toal. papiera, veľká plyšová hračka)
      • Špecifický kus oblečenia (tepláky, sveter, pyžamo- ťažko trafiť, že krabičku dostane niekto práve s touto veľkosťou oblečenia)
      • Sviečky, zapaľovače, čistiace prostriedky
      • Lieky, alkohol, šumivé rozpustné tablety do vody 
      • Nebezpečné predmety (napr. ostré nožničky, pilníky atď.)
      • Zbytočnosti, ktoré vám samým doma zavadzajú (napr. rôzne staré sošky, staré dekorácie, staré knihy nezaujímavého alebo pesimistického obsahu atď.)
      • Nevyvážené krabičky (plná krabička jedného kusu oblečenia, plná krabička len čajov alebo len sladkostí či kozmetiky)

      Viac informácií nájdete na stránke  https://www.kolkolasky.sk/

     • Vážené pani učiteľky, páni učitelia, milí žiaci,

     • už ste stihli napísať vianočný pozdrav svojmu spolužiakovi, kamarátovi či pani učiteľke?
      Ešte nie? Tak sa poponáhľajte, aby ste to stihli do stredy 15.12. do 14:00 hod., kedy sa otvorí krabica s vianočnými pozdravmi. Tento rok môžete vhodiť pohľadnicu, pozdrav alebo list s komukoľvek,
      koho chcete zo školy potešiť a prekvapiť.

      Ako na to?

      1. Napíš  list, pohľadnicu či pozdrav. Môžeš pridať aj kresbu.
      2. Nezabudni napísať meno a triedu obdarovaného.
      3. Vhoď Tvoj pozdrav do „Vianočnej pošty“, ktorá sa nachádza na prízemí našej školy. Určite ju neprehliadneš.
      4. Naša školská rada sa určite postará, aby sa Vianočná pošta dostala do správnych rúk.
      5. Vianočné pozdravy si rozdáme piatok 17.12.2021
      6. Žiaci, ktorí v škole nebudú ich dostanú po príchode do školy v januári.

      A teraz hor sa do písania vianočných pozdravov.