• MINIOLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

     • Pred jarnými prázdninami, 17. februára, si žiaci 4. a  5. ročníka preverili svoje znalosti z anglického jazyka v miniolympiáde.

      Cieľom tejto školskej súťaže bolo motivovať a podporiť talentovaných žiakov nižších ročníkov. Z každej triedy sa súťaže zúčastnili štyria žiaci. Museli preukázať vedomosti v čítaní, odposluchu, gramatike a písaní.

      Na základe úspešnosti v jednotlivých kategóriách boli určení najlepší žiaci a následne aj celkové poradie tried po sčítaní bodov súťažiacich reprezentujúcich svoju triedu.


      VÝSLEDKY:    1.m: Vanessa Chmurová                    96%                4.A

                              2.m: Diana Šolonyová                         83%               5.A

                              3. m: Šarlota Lopušeková                   76%                4.A

                             
      Najlepší odposluch: Diana Šolonyová

                            
      Najlepšie čítanie s porozumením: Diana Šolonyová, Denis Lopuch           

                             
      Najlepšia gramatika: Vanessa Chmurová

                             
      Najlepšie  písanie: Vanessa Chmurová, Diana Šolonyová. Šarlota Lopušeková

       

      PORADIE TRIED:     1. m: 5.A         150b

                                         2. m: 4.A         126b

                                         3. m: 4.B         81b

                                         4. m: 5.B         53b     


      Blahoželáme a želáme našim štvrtákom a piatakom ešte veľa úspechov a pokroku v  štúdiu anglického jazyka!

     • Okresné kolo Geografickej olympiády

     • Vo štvrtok 17. februára sa uskutočnil jubilejný 50. ročník okresného kola Geografickej olympiády. Online priebeh súťaže nebol pre našich žiakov už žiadnou novinkou.
      Zúčastnení žiaci súťažili v troch kategóriách a preukázané vedomosti im priniesli titul úspešných riešiteľov okresného kola.

      Úspešní riešitelia:

      kategória G 5. ročník: Alica Jasenčánková V.A (21. miesto),  Leonard Friedmann V.A (22. miesto)

      kategória F 6. – 7. ročník: Pavol Dominik VII.B (5. miesto), Terézia Malatínová VII.A (10. miesto), Tamara Dubravcová VII.A (24. miesto)

      kategória E 8. – 9. ročník: Dávid Javorský IX.A (36. miesto), Tomáš Orolin IX.A (37. miesto), Michaela Šelengová VIII.A (41. miesto)

       

      Gratulujeme!

     • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

     • Ani tento školský rok si naši žiaci nenechali ujsť okresné kolo Dejepisnej olympiády. Napriek náročným podmienkam a požiadavkám na vedomosti sa stali vo svojich kategóriách úspešnými riešiteľmi.

      Úspešní riešitelia:

      Oliver Ordzovenský 7.B – kategória E - 4. miesto

      Tomáš Orolin 9.A – kategória C - 12. miesto

      Dávid Javorský 9.A – kategória C - 25. miesto
       

      Ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme ešte veľa úspechov v ďalších vedomostných súťažiach.

     • Lyžiarske preteky

     • Posledný deň jarných prázdnin sa niesol v športovom duchu. Už v ranných hodinách sa na slnkom zaliatom svahu v Ski centrum Kubašok začali schádzať lyžiari, od tých najmenších - škôlkarov až po najstarších žiakov našej ZŠ. Sme radi, že sa nenechali odradiť mrazivým počasím a prišli si zasúťažiť.
      Všetkým ďakujeme za účasť, víťazom jednotlivých kategórií blahoželáme a už teraz sa tešíme na budúci rok!

      FOTOALBUM
       

      Výsledky:

      Dievčatá 1. - 2. ročník

      1. HLISNIKOWSKÁ EMA 2.A

      2. SKOKANOVÁ BARBORA 1.A

      3. PRUŽINSKÁ MICHAELA 1.B

       

      Dievčatá 3. - 4. ročník

      1. OROLINOVÁ KLÁRA 3.B

      2. TOMAJKOVÁ MELANIE 3.B

      3. PALGUTOVÁ MIRIAM 4.A

       

      Dievčatá 5. - 6. ročník

      1. VITKOVÁ EVA 6.A

      2. PALGUTOVÁ BRONISLAVA 6.B

      3. OLEXOVÁ NELLA 5.B

       

      Dievčatá 7. - 9. ročník

      1. JAKUBČOVÁ KRISTÍNA 7.A

      2. LOPUŠEKOVÁ LILIANA 8.A

      3. MALATÍNOVÁ TERÉZIA 7.A

       

      Chlapci 1.- 2 ročník

      1. TOMAJKA MARKO 2.A

      2. FRIS MAXIM 2.A

      3. KRAJČ IVAN 2.A

       

      Chlapci 3. - 4. ročník

      1. LIPTÁK MICHAL 3.A

      2. CHALUPECKÝ DANIEL 3.A

      3. SKOKAN MICHAL 3.A

       

      Chlapci 5. - 6. ročník

      1. CHALUPECKÝ MATEJ 5.B

      2. HUSÁR RYAN 5.A

      3. KIKTA TIMOTEJ 5.A

       

      Chlapci 7. - 9. ročník

      1. KOLUMBER MATEJ 7.B

      2. SOPKO DANIEL 8.A

      3. JAVORSKÝ DÁVID 9.A

       

      Snowboard 5. - 9. ročník

      1. HUSÁR RYAN 5.A

      2. VITKOVÁ EVA 6.A

      3. LOPUŠEKOVÁ MIA 6.A

       

       

       

     • Jarné prázdniny

     • Milí žiaci, prajeme vám príjemné prežitie jarných prázdnin,
      veľa oddychu a zábavy s kamarátmi či pri športe.

      Do školy sa po prázdninách vrátine v pondelok 28. februára.

     • Fašiangové tradície v ŠKD

     • Posledný týždeň pred jarnými prázdninami sa v školskom klube niesol v duchu fašiangových tradícií. V utorok sme si spoločne upiekli aj zjedli fašiangové maškrty. A hneď v piatok sa uskutočnil aj karneval. Deti si do klubu priniesli masky, malé občerstvenie a hlavne dobrú náladu. Pred príjemným prázdninovým oddychom sme sa tak výborne zabavili.

      Presvedčte sa sami .... FOTOALBUM

     • Lyžiarsky kurz žiakov 7. a 8. ročníka

     • Aj napriek nástrahám tohtotýždňového počasia sa podarilo žiakom 7. a 8. ročníka úspešne absolvovať lyžiarsky kurz. Počas piatich dní ich na svahu sprevádzali v úlohe inštruktorov: Mgr. Š. Luha, PaedDr. M. Gabašová, Mgr. B. Oravec a Bc. D. Lopušeková.
      Lyžiarsky kurz nielenže zdokonalil športové zručnosti žiakov, ale aj utužil vzťahy v triednych kolektívoch.
      Príjemne unavení, ale plní zážitkov si žiaci môžu počas jarných prázdnin oddýchnuť.

      CELÝ FOTOALBUM

     • Lyžiarske preteky

     • Milí žiaci a priatelia lyžovania!

      ZŠ s MŠ Vás pozýva na lyžiarske preteky, ktoré sa uskutočnia dňa 27. februára 2022 (nedeľa) v Skicentre Kubašok.

      Registrácia účastníkov je od 8:45 do 9:15, cena lístka pre pretekárov je 5 € + 2 € vratná záloha.

      Registrovať sa dá cez Edupage alebo priamo na mieste v deň preteku.
       

      Súťažiť sa bude v kategóriách: lyže

      1.  Deti MŠ Spišské Bystré chlapci a dievčatá

      2.  Žiaci ZŠ Spišské Bystré: a) dievčatá   1.- 2.ročník

                                                                        3.- 4.ročník

                                                                        5.- 6.ročník

                                                                        7.- 9. ročník


                                                      b) chlapci   1.- 2. ročník

                                                                         3.- 4. ročník

                                                                         5.- 6. ročník

                                                                         7.- 9. ročník

                                                

        Snowboard:  (miešaná kategória)          1.- 4. ročník

                                                                         5.- 9. ročník

     • Biblická olympiáda

     • Školské kolo biblickej olympiády sa na našej škole konalo v piatok 11. februára formou interaktívneho online testu, čo umožnilo zúčastniť sa aj žiakom, ktorí v tomto termíne boli v domácej karanténe.

      Do dekanátneho (okresného) kola, ktoré sa bude konať taktiež online formou 22. marca postúpili žiaci V.B triedy: Nella Olexová a Markos Barilla a žiak VI.B: Sebastián Budz.

      Gratulujeme a prajeme ďalšie úspechy v reprezentácii školy! 

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Literárna súťaž Hviezdoslavov Kubín má na našej škole už dlhoročnú tradíciu. Školské kolo sa uskutočnilo na 1. stupni 10.2. a na 2. stupni dňa 14.2.2022. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – poézia a próza.
      Všetkým odvážnym recitátorom ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme!

      Výsledky:

      I. kategória - poézia:

      1. miesto: Klára Orolínová (3.B)

      2. miesto: Klára Svitaňová (4.B)

      3. miesto: Katarína Bendíková (2.A)

       

      I. kategória - próza:

      1. miesto: Tadeáš Poracký (2.A)

      2. miesto: Šartlota Lopušeková (4.A)

      3. miesto: Adrián Gajan (2.A)

       

      II. kategória – poézia:

      1. miesto: Nella Olexová (5.B)

      2. miesto:  Alexander Friedmann (5.A)

      3. miesto: Leonard Friedmann (5.A)

       

      II. kategória – próza:

      1. miesto: Klára Zámečníková (6.A)

       

      III. kategória – poézia:

      1. miesto: Diana Svitaňová (8.A)

      2. miesto: Terézia Malatínová (7.A)

      3. miesto: Karolína Gurovičová (7.A)

       

      III. kategória – próza:

      1. miesto: Dominika Greňová (8.A)

      2. miesto: neudelené

      3. miesto: Miriam Pirožeková (7.B)

     • TOP Experti v súťaži Expert geniality show

     • Celoslovenskej súťaže Expert sa zúčastnili žiaci 2. stupňa. Vyberali si dve témy, v ktorých chceli súťažiť a všetci sa stali úspešnými riešiteľmi.
       

      V prvej štvrtine všetkých súťažiacich na Slovensku sa umiestnili:

      Pavol Dominik zo 7.B v kategórii Svetobežník

      Liliana Lopušeková
      z 8.A v kategórii Od Dunaja k Tatrám

      Michaela Šelengová
      z 8.A v kategórii Od Dunaja k Tatrám

      Daniel Sopko
      z 8.A v kategórii Góly, body, sekundy.
       

      Za skvelý výkon a výborné umiestnenie získali žiaci Pavol Dominik Daniel Sopko titul TOP Expert.

      Všetkým blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj na budúci rok.

     • Projekt „Modernizácia učební“

     • Zrekonštruované školské dielne s novými pomôckami na výučbu

      Z finančných prostriedkov projektu „Modernizácia učební“ a z rozpočtu školy sa už v minulom roku zrealizovala stavebná časť, kde sa vymenili staré drevené okná za plastové, položila sa nová podlaha, zrealizovali sa nové omietky, elektroinštalácia a vymenili sa radiátory. Počas zimných mesiacov sa nám zo starého skladu vlastnými silami podarilo urobiť toalety, ktoré v starej dielni doposiaľ chýbali.
      V mesiaci január sa podarilo naplniť aj druhú časť projektu, ktorou bolo dodanie nových  didaktických pomôcok, ktoré  žiaci využijú na hodinách techniky a pracovného vyučovania.

      A načo sa možu  naši žiaci tešiť?

      Každý nový dielenský stôl je vybavený ručným náradím na opracovanie kovov, dreva a plastov, teplovzdušnou pištoľou, aku skrutkovačom a veľkou sadou univerzálnych meracích prístrojov. Žiaci si vyskúšajú strojové obrábanie dreva, kovov a plastov na nových stavebnicových sústruhoch. Nezabudli sme ani na murárov. K dispozícii máme kompletnú výbavu základného murárskeho, stavebného a maliarskeho náradia, či montážne náradie pre vodoinštaláciu

      Pri výučbe pomôžu ďalšie učebné pomôcky a modely: rez štvortaktného motora; sada na meranie spotreby el. energie;  sada na znázornenie vodovodného systému; prístroj detekujúci hladinu zvuku; autíčko na vodíkový pohon aj sadu základných druhov mechanizmov, pohonov a prevodov.  

      Veríme, že zrekonštruované priestory s novými pomôckami našich žiakov zaujmú a hodiny techniky sa pre nich stanú atraktívnejšími. Možno aj vďaka týmto pomôckam z nich v budúcnosti môžu byť šikovní remeselníci, či zdatní domáci majstri. 

     • Okresné kolo matematickej olympiády

     • Ako každý školský rok, hoci opäť netradične - dištančnou formou, sa žiaci 5. a 9. ročníka zúčastnili okresného kola matematickej olympiády. Deviataci mali na riešenie náročných matematických úloh 4 a piataci 2 hodiny.

      Za deviatakov nás reprezentovali Dávid Javorský (IX.A) a Dominika Kiktová (IX.A), obaja sa umiestnili na 14.-19. mieste.

      piatakov si riešenie matematickej olympiády prvýkrát vyskúšali Jakub Lavčák (V.B), ktorý ako úspešný riešiteľ skončil na 16.-18. miesteNela Levocká (V.B), tiež úspešná riešiteľka obsadila 19.-23. miesto.

      Blahoželáme!

      Veríme, že podobné úspechy dosiahnu aj žiaci 6. 7. a 8. ročníka, ktorých okresné kolo tejto súťaže ešte len čaká.

     • Valentínska pošta ❤

     • Žijeme len pre jeden okamih- pre lásku.

      Je len na nás,

      aby tento okamih trval večne.

       

       

      Preto potešte piesňou niekoho koho máte radi alebo mu napíšte pozdrav. Svoje odkazy vhoďte do krabíc na hlavnej chodbe.

     • Žiacke šatne v novom šate

     • Po návrate do školy po polročných prázdninách čakajú na žiakov nové farebné šatňové skrinky. V priebehu pár hodín sa staré priestory žiackych šatní zmenili na nepoznanie vďaka mužskému osadenstvu našej školy.

      Osobitné poďakovanie patrí aj deviatakom: Dávidovi Javorskému, Kevinovi PavličkoviSebastiánovi Pitoňákovi, ktorí ochotne priložili ruku k dielu.

      Nezabúdajme, že majetok školy musí slúžiť niekoľko rokov, preto sa k nemu treba správať šetrne, aby sme si ho v takomto stave uchovali čo najdlhšie aj pre ďalších spolužiakov.

     • Lepšia názornosť vo vyučovaní vďaka novým pomôckam

     • Raz vidieť je hodnotnejšie, ako dvakrát počuť. 

      Pri prírodovedných predmetoch to platí dvojnásobne. Preto sa snažíme žiakom priblížiť preberané učivo zaujímavo a názorne, čo budeme môcť aj vďaka novým pomôckam, ktoré pribudli do učebne biológie, chémie, fyziky a tiež do žiackych dielní.

     • Neustále zlepšujeme vybavenie školy

     • Aj vďaka novozakúpeným 20 tabletom sa vyučovacie hodiny môžu stať pútavejšími a aktívne zapájať žiakov do procesu získavania poznatkov prostredníctvom samostatnej práce.

     • Lyžiarsky kurz druhákov

     • Naši druháci využili príjemné počasie tohto týždňa a úspešne absolvovali lyžiarsky kurz. Strávili 5 dní v peknom prostredí na čerstvom vzduchu v spoločnosti kamarátov.
      Na svahu ich počas týždňa sprevádzali: pán riaditeľ Mgr. Š. Luha, pán učiteľ Mgr. B. Oravec a triedna pani učiteľka Mgr. E. Bobko.

      Niektorí sa s lyžami začali v pondelok ešte len zoznamovať a na konci týždňa už zvládli jazdu s doprovodom aj na veľkom kopci. Ďalší, skúsenejší lyžiari, si svoju lyžiarsku techniku zdokonalili a vyskúšali si aj malé preteky.

      Príjemne unavení, no s množstvom zážitkov, ukončili týždennú lyžovačku.

      Prajeme im veľa chuti pri ďalšom športovaní.

      VIAC FOTOGRAFIÍ 

     • Starajme sa o vtáctvo aj v zime

     • Našu školu už po niekoľkýkrát navštívila pracovníčka TANAPu pani Proháczková a opäť si pre žiakov pripravila zaujímavú prednášku o prikrmovaní a starostlivosti o vtáctvo našich záhrad v zime.
      Ako obvykle sa deti dozvedeli niečo nové a poniektorí si už doma pre vtáčiky zhotovili aj krmítka.

     • Matematický KLOKAN

     • Najväčšia žiacka matematická súťaž na svete. Každoročne sa do nej zapája 6 miliónov žiakov v 80tich krajinách sveta. Buď jedným z nich aj Ty!

      Prečo sa súťaž žiakom páči?

      Úlohy v teste sú zaujímavé, na ich riešenie je potrebný skôr zdravý sedliacky rozum ako náročná matematika. Pri každej úlohe žiaci vyberajú správnu odpoveď z piatich ponúknutých možností.

      Každému dieťaťu zostane na súťaž spomienka v podobe krásneho diplomu a malého darčeka. Tí najúspešnejší dostanú zaujímavú cenu. Päť šťastlivcov získa v žrebovaní mobil.

      Prečo sa súťaž páči rodičom?

      Riešenie úloh podporuje v žiakoch logické myslenie. Úlohy sú hravé, ukazujú žiakom, že aj matematika môže byť zaujímavá. Žiaci sa učia podať výkon v určenom čase, pracovať s odpoveďovými hárkami. Tieto skúsenosti neskôr využijú pri dôležitých testovaniach alebo na prijímacích skúškach.

      Ako súťaž prebieha?

      Prváci riešia 12 úloh, druháci, tretiaci a štvrtáci 18 úloh. Majú 45 minút času. Prvákom zadania úloh číta učiteľ, v prípade on-line testu si môžu vypočuť nahrávku.

      Starší žiaci riešia 24 úloh počas 60 minút.

       

      Súťaž sa v školách uskutoční v pondelok 11. apríla 2022. 

      V prípade zatvorených škôl sa online súťaž bude konať v dňoch 11. – 13. apríla 2022.

       

      Čo máte urobiť, ak chcete, aby sa Vaše dieťa zapojilo?

      Do 4. marca 2022 môžete vyplniť prihlášku individuálne a zaplatiť štartovné 5 €. Alebo stačí, ak dieťa osloví v škole svoju pani učiteľku matematiky a tá ho po zaplatení štartovného zaregistruje.