• Lyžiarsky výcvik druhákov

     • Naši druháci využili príjemné počasie tohto týždňa a úspešne absolvovali lyžiarsky výcvik. Strávili 5 dní v peknom prostredí na čerstvom vzduchu v spoločnosti kamarátov.
      Na svahu ich počas týždňa sprevádzali: pán riaditeľ Mgr. Š. Luha, pán učiteľ Mgr. B. Oravec a triedna pani učiteľka Mgr. E. Bobko.

      Niektorí sa s lyžami začali v pondelok ešte len zoznamovať a na konci týždňa už zvládli jazdu s doprovodom aj na veľkom kopci. Ďalší, skúsenejší lyžiari, si svoju lyžiarsku techniku zdokonalili a vyskúšali si aj malé preteky.

      Príjemne unavení, no s množstvom zážitkov, ukončili týždennú lyžovačku.

      Prajeme im veľa chuti pri ďalšom športovaní.

      VIAC FOTOGRAFIÍ 

     • Starajme sa o vtáctvo aj v zime

     • Našu školu už po niekoľkýkrát navštívila pracovníčka TANAPu pani Proháczková a opäť si pre žiakov pripravila zaujímavú prednášku o prikrmovaní a starostlivosti o vtáctvo našich záhrad v zime.
      Ako obvykle sa deti dozvedeli niečo nové a poniektorí si už doma pre vtáčiky zhotovili aj krmítka.

     • Matematický KLOKAN

     • Najväčšia žiacka matematická súťaž na svete. Každoročne sa do nej zapája 6 miliónov žiakov v 80tich krajinách sveta. Buď jedným z nich aj Ty!

      Prečo sa súťaž žiakom páči?

      Úlohy v teste sú zaujímavé, na ich riešenie je potrebný skôr zdravý sedliacky rozum ako náročná matematika. Pri každej úlohe žiaci vyberajú správnu odpoveď z piatich ponúknutých možností.

      Každému dieťaťu zostane na súťaž spomienka v podobe krásneho diplomu a malého darčeka. Tí najúspešnejší dostanú zaujímavú cenu. Päť šťastlivcov získa v žrebovaní mobil.

      Prečo sa súťaž páči rodičom?

      Riešenie úloh podporuje v žiakoch logické myslenie. Úlohy sú hravé, ukazujú žiakom, že aj matematika môže byť zaujímavá. Žiaci sa učia podať výkon v určenom čase, pracovať s odpoveďovými hárkami. Tieto skúsenosti neskôr využijú pri dôležitých testovaniach alebo na prijímacích skúškach.

      Ako súťaž prebieha?

      Prváci riešia 12 úloh, druháci, tretiaci a štvrtáci 18 úloh. Majú 45 minút času. Prvákom zadania úloh číta učiteľ, v prípade on-line testu si môžu vypočuť nahrávku.

      Starší žiaci riešia 24 úloh počas 60 minút.

       

      Súťaž sa v školách uskutoční v pondelok 11. apríla 2022. 

      V prípade zatvorených škôl sa online súťaž bude konať v dňoch 11. – 13. apríla 2022.

       

      Čo máte urobiť, ak chcete, aby sa Vaše dieťa zapojilo?

      Do 4. marca 2022 môžete vyplniť prihlášku individuálne a zaplatiť štartovné 5 €. Alebo stačí, ak dieťa osloví v škole svoju pani učiteľku matematiky a tá ho po zaplatení štartovného zaregistruje.

     • Recyklohry - zber použitých batérií

     • Aj použité a vybité batérie sa dajú recyklovať, ak skončia na správnom mieste...

      Správne vyzbierané batérie budú zrecyklované a druhotné suroviny získané recykláciou sa tak dostanú späť do obehu, zatiaľ čo batérie, ktoré skončia v nesprávnych nádobách alebo na skládkach sú pre životné prostredie záťažou.

      Naša škola v rámci zapojenia do projektu RECYKLOHRY použité batérie zbiera tiež, preto Vás chceme vyzvať, aby sme spoločne aspoň takto prospeli k ochrane prírody a zbavili sa tohto pre prírodu nebezpečného odpadu formou recyklácie.

      Použité batérie môžete vhodiť do pripravenej krabice na dolnej chodbe v budove školy

     • Vyjadrite svoj názor

     • Milí žiaci - stravníci, v rámci monitorovania kvality a obľúbenosti jedál podávaných v školskej jedálni, Vás chceme poprosiť, aby ste sa aktívne podieľali na hodnotení jednotlivých obedov prostredníctvom Edupage (v časti jedálny lístok).

      Podľa vlastného uváženia pridelíte danému obedu hviezdičky. Hodnotiť obed je možné len po odobratí obeda (na hlasovanie je potrebné byť aj odpípnutý v jedálni).

     • Týždeň vedy a techniky

     • Po minuloročnej prestávke tento školský rok od 17. do 21. januára opäť prebiehal Týždeň vedy a techniky.

      Vyučujúce fyziky, Mgr. K. ŠelengováMgr. J. Šafranková pozvali do učebne fyziky našich najmenších žiačikov z ŠKD.

      Malí vedci spoznali, že filmový pás sa skladá z obrázkov a pohybujúce sa postavičky vidíme v kine preto, lebo naše oko má zotrvačnosť a vidí obraz ešte zlomok sekundy potom, čo zmizol. Prakticky si to overili pri výrobe knižky – flipbooku, ktorého prelistovaním videli pohybujúce sa dievčatko a mačičku.

      V druhej časti zisťovali, či vzduch okolo nás je alebo nie je ťažký. Vyrobili si rovnoramenné váhy s prázdnym balónikom na jednej a vzduchom nafúknutým balónikom na druhej strane. Na ich veľké prekvapenie zistili, že balónik so vzduchom bol ťažší.

      Veríme, že sa objavovanie nových poznatkov malým vedcom páčilo a radi prídu na Týždeň vedy a techniky aj budúci rok.


      CELÝ FOTOALBUM

     • KNIŽNÁ BÚDKA

     • Zaujímavý „projekt“ pre milovníkov literatúry prišiel konečne aj k nám a v areáli školy pribudla novotou voňajúca KNIŽNÁ BÚDKA. Aj takto by sme chceli našich žiakov motivovať k čítaniu a prilákať ich ku knihám.

      Naša „búdka“ bude slúžiť na vypožičiavanie, vymieňanie a darovanie kníh. Bude takou malou exteriérovou knižnicou.

      Knihy v búdke sú voľne prístupné – dajú sa vypožičať, vymeniť za iné alebo doplniť.

      Knihy si môžete prečítať na mieste, vziať si ich domov a po prečítaní vrátiť, prípadne namiesto požičanej knihy dať do búdky inú.

      Knižné búdky fungujú už na mnohých miestach po celom Slovensku a veríme, že tá naša si nájde svojich obdivovateľov a najmä malých-veľkých čitateľov.

      Platí pravidlo: POŽIČAJ, VRÁŤ alebo VYMEŇ 😉

     • Mladí meteorológovia

     • Ani cez prázdniny žiaci 7.A7.B nezaháľali. Stali sa z nich mladí meteorológovia.

      Postavili si vlastné meteorologické stanice, kde merali teplotu ovzdušia, smer a rýchlosť vetra, množstvo zrážok a atmosférický tlak. Pozorovaním oblohy zisťovali oblačnosť. Všetky merania si zapisovali do prehľadnej tabuľky, či grafu.

      Všetky projekty boli krásne vypracované a aj žiaci potvrdili, že ich praktické skúmanie počasia bavilo.

      Veríme, že získané poznatky využijú v reálnom živote 😊

      Ich výtvory nájdete vo fotoalbume.

     • Úspech našich žiakov v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku

     • Aj v tomto školskom roku  sa víťazi školského kola olympiády v anglickom jazyku zúčastnili okresného kola, ktoré sa uskutočnilo dňa 13.01.2022, on-line formou. 

      Naši žiaci sa v silnej konkurencii  a náročnosti obsahu olympiády vôbec nestratili a dosiahli výborné výsledky.

      Samuel Šoltis zo VII.B triedy, v kat. 1A obsadil 7. miesto a stal sa úspešným riešiteľom.

      Dominika KiktováIX.A triedy, v kat. 1B obsadila 11. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou.
       

      Obidvom srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa ďalších úspechov!

     • Literárni velikáni v našej škole

     • Na hodine literatúry si žiaci VIII. A triedy overili svoje vedomosti v projektovom vyučovaní.
      Určite každý z nás pozná velikánov slovenského literárneho romantizmu či realizmu. Naši ôsmaci sa ich snažili predstaviť netradičnou formou projektov – vytvorením 3D modelov/postáv. Svojich úloh sa zhostili veľmi zodpovedne a na chodbu našej školy nainštalovali svoje výtvory – Ľ. Štúra, A. Sládkoviča so svojou láskou M. PischlovouP. O. Hviezdoslava. Pridali aj informácie zo života osobností.
      Pri prechádzaní školskou chodbou máte teda možnosť nazrieť do dávnej histórie a naštudovať si niečo o týchto výnimočných básnikoch a spisovateľoch.

     • Už sa na Vás tešíme!

     • Po vianočných prázdninách žiaci nastupujú do škôl na prezenčné vyučovanie v pondelok 10.01.2022.

      Škola sa bude riadiť podľa dokumentu Školský semafor. Výnimku z karantény majú plne očkované a prekonané osoby (túto informáciu poskytujete svojmu triednemu učiteľovi prostredníctvom Edupage). Podľa vyhlášky RÚVZ platí pre žiakov povinné nosenie rúšok v škole. Nezabudnite prosím cez Edupage vyplniť aj vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka a pred príchodom do školy pretestovať svoje dieťa  domácim Ag testom.

     • Vianočná pošta našla svojich adresátov

     • Hlavným cieľom "Vianočnej pošty" bolo šíriť radosť, dobré posolstvá a sviatočnú pohodu. Presne to sa aj podarilo. Doručili sme mnoho krásnych pozdravov.

      Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa do Vianočnej pošty zapojili a v škole tak pomohli vytvoriť radostnú atmosféru.

      Osobitne musíme poďakovať aj našim poštárikom zo 4.B - Jožkovi Fábrymu, Viktorke Fábryovej, Lenke Milanovej a Lenke Dzurňákovej ktorí boli výbornými pomocníkmi.

     • Školské kolo Pytagoriády

     • Žiaci 3. až 8. ročníka sa vo svojich kategóriách zúčastnili v dňoch 8. a 9. decembra školského kola Pytagoriády. Už druhý rok sa riešila táto zaujímavá matematická súťaž, kde nejde len o správnosť výsledkov ale aj o rýchlosť počítania v online prostredí. A ako dopadli?

      Úspešným riešiteľom blahoželáme a reprezentantom v okresnom kole prajeme veľa šťastia!

     • Báseň pre Františka

     • Žiaci našej ZŠ sa zapojili do literárno-výtvarného projektu Báseň pre Františka. Dni so Svätým Otcom na Slovensku boli dňami plnými nadšenia pre Krista a myšlienok hodných nasledovania. Vďaka médiám sme sa stali monohí priamymi účastníkmi septembrovej návštevy pápeža Františka a naši žiaci sa do súťaže zapojili s nadšením.

      KRÍŽ

      Kríž je ako kniha,

      ktorú máme otvoriť a čítať.

      Nestačí ju len kúpiť a do police dať,

      to nám neosoží...

      Ak mu srdce neotvoríme,

      ak sa nezastavíme, nezahľadíme,

      ak sa naše srdce nenaplní dojatím...

       

      Ak tak neurobíme?

      Kríž pre nás navždy ostane neprečítanou knihou.

      Otvor teda svoje srdce,

      v tichej meditácii sa stíš

      a s pokorou hľaď na Ježišov kríž, vnímaj, čo ti hovorí...

      .......................................................................................................................

      NEPREČÍTANÝ

      Kríž...

      drevený trám, na ktorom zomrel Ježiš.

      Kríž...

      slovo, ktoré v sebe skrýva mnoho myšlienok.

      Kríž,

      ktorý vidíme vyrezaný doma, v aute

      či v kostole.

       

      Kríž – slovo, ktoré je pre nás ako kniha,

      ktorá je založená na polici,

      padá na ňu prach,

      no nepozrie na ňu zrak.

       

      Kniha, ktorej sme sa ani nedotkli,

      no predsa sme si ju kúpili.

      Ilustrovaná, drevená, vyrobená...

      Len otvoriť ju a začítať sa

      a začať ju spoznávať.

       

      Kríž...

      to je to slovo,

      ktoré je záhadné a nedotknuté,

      otvoriť mu srdce,

      nechať sa očariť jeho ranami

      a naplniť ho dojatím.

       

      Kríž...

      ktorý pre nás stále ostane

      neotvorenou a neprečítanou knihou...

      .................................................................................................................................

      Láska a kríž

      Nevidieť v kríži slávu

      je ako kúpiť knihu, vystaviť a pozerať sa na ňu.

      Môžeš byť krížikmi ovenčený,

      no ak neotvoríš srdce Ukrižovanému, nebudeš spasený.

      Postoj, zastav sa, človeče!

      Uvažuj!

      Pre nás bol zranený, jeho láska k nám tečie.

      Nech kríž nie je pre nás knihou neprečítanou,

      predmet či kus dreva,

      nech bude pre nás pravdou poznanou,

      tu na zemi... kus neba.

      .............................................................................................................................................

      Kríž

      Čo je to kríž?

      Neprečítaná kniha?

      ...medený či drevený,

      v dome, na krku, v aute či chráme...

       

      Kríž...

      nezastavíme, neporazíme...

      Je ako kniha,

      lebo príbeh v knihe neovplyvníme.

       

      V kríži je ukrytá bolesť,

      bolesť Ježišova, vytesaná na kríži.

      Nebudeme plakať!

      Láska v našom srdci sa bude smiať!

       

      Kríž...

      nech nebude neprečítanou knihou,

      čítajme ho a žime s ním!

      ......................................................................................................................................

      VIERA

      Drevený kríž pred sebou mám,

      za veľkú knihu ho pokladám.

      Knihy čítam skoro každý deň,

      s Ježišom sa stretnúť chcem.

       

      Ani knihy nie sú prázdne,

      sú v nich napísané rôzne básne.

      Moje srdce veľkú lásku má,

      s Ježišom sa rozpráva.

       

      Ako sa mám? Čo mi je?

      Na kríž moju ťarchu povedať smiem.

      Aj Ježiš na kríži veľa vie,

      cez pocity to na mňa prenesie.

      .................................................................................................................................

      KRÍŽ

      Kríž je ako kniha,

      preto je v ňom veľká sila.

      Chceme ho viac spoznať,

      aby sme sa mohli radovať.

       

      Nestačí ho len vystaviť,

      ale sa aj pomodliť.

      Boh nás veľmi miluje,

      preto nám svoju lásku daruje.

       

      Ježiš rany na tele mal

      a zranený bol z lásky k nám.

      Veď kríž nie je len obyčajná vec,

      tak otvor srdce Ježišovi a ver!

      ........................................................................................................................

     • Dejepisná olympiáda - školské kolo

     • Ešte pred odchodom na vianočné prázdniny sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 14. ročníka Dejepisnej olympiády.

      Úlohou žiakov bolo vypracovať vedomostný test, ktorý sa skladal z troch častí. Prvá časť obsahovala úlohy z vybraného monotematického celku, druhá časť úlohy z príslušného učiva ročníka a tretia časť bola zameraná na úlohy z regionálnej histórie.

      Výsedky:

      7. ročník – kategória E: 1.miesto Oliver Ordzovenský

      9. ročník – kategória C: 1. miesto Tomáš Orolin

                                             2. miesto Dávid Javorský

       

      Výhercom gratulujeme a prajeme veľa šťastia na okresnom kole, ktoré sa uskutoční vo februári 2022.

     • Krabičky plné lásky

     • Ďakujeme všetkým žiakom a rodičom našej ZŠ s MŠ za opätovné zapojenie sa do celoslovenskej výzvy. Aj tento rok prostredníctvom darčekových krabičiek potešíte počas Vianoc mnohých seniorov. ❤

      FOTOALBUM z distribúcie balíčkov seniorom našej obce.

     • Tri zaslúžené predvianočné darčeky pre školu

     • Počas posledných dvoch rokov sme v škole vyvinuli veľké úsilie  na získavanie rozvojových grantov a projektov. Vďaka finančnej pomoci z nadácie ZSE, SPP, VÚB banky či Karpatskej nadácie sa nám podarilo pretvoriť zanedbanú školskú záhradu na  „Záhradu, ktorá učí“. Niekoľko náučných chodníkov, ekoučebňa v záhrade, zádržné jazierkaovocný sad, rozkvitnutá  lúka starých čias, či kútik s chovom živých zvierat, to je iba zlomok úspešných ukončených projektov, ktoré sme svojpomocne zrealizovali spolu so žiakmi a učiteľmi. 
      Počas jesenných mesiacov sme podali 12 projektových žiadostí. Z nich boli vybrané hodnotiacimi komisiami zatiaľ 3 projekty.

      A načo sa môžeme tešiť po ich realizácii?

      Prvým podporeným projektom v tejto sezóne bol „Projekt školskej knižnice Hexagon“, ktorý podporila nadácia VSE sumou 800 €. Nášmu projektu konkurovalo ďalších 85 projektov. Knižnicu zrealizujeme na hornej chodbe v budove školy a bude slúžiť na neformálne hodiny literatúry našich žiakov a stane sa dôstojným miestom pre uloženie kníh pre žiakov.Termín realizácie je stanovený na marec 2022, hneď po výmene podlahovej krytiny na chodbe. A ako bude knižnica vyzerať? Nech sa páči:

      Druhým podporeným projektom bol „Trojgeneračný štafetový beh na lyžiach“, v ktorom nás podporila nadácia Poštovej banky sumou 2000 €, za ktoré nakúpime bežkársku výstroj pre žiakov školy, aby sa do tohto krásneho športu mohli zapojiť aj žiaci, ktorí na to nemajú vybavenie.  
      ​​​​​​​Ozaj? Už ste boli túto zimu na bežkách? Podmienky sú v týchto dňoch vynikajúce.

      Tretím našim úspešným projektom je „Zdravá duša školy“  podporený sumou 1800 €Nadácie Orange. Tento projekt vybrala hodnotiaca komisia spomedzi neuveriteľných 234 ďalších konkurenčných projektov. Náš projekt je určený pre našich učiteľov, vďaka ktorému sa budú môcť zúčastniť mnohých školení zameraných na inovácie vo vzdelávaní.

      Držte nám palce pri realizácii úspešných projektov a získavaní ďalších, na ktorých vyhodnotenie stále čakáme.

     • Čo nosíme v školských taškách ...

     • Žiaci šiesteho ročníka sa na hodinách fyziky venovali fyzikálnej veličine HMOTNOSŤ. Pri tejto téme riešili aj zaujímavú úlohu, ktorá sa týka ich každodenného života. Zisťovali, koľko váži ich školská taška a či v nej nenosia aj nepotrebné veci, ktoré jej zbytočne pridávajú na hmotnosti. Odporúčaná hmotnosť školskej tašky šiestakov je maximálne 4,5 kg. Niektorí však majú tašky omnoho ťažšie. Nájdu sa však aj takí, ktorí si do školy nosia len potrebné veci a nič zbytočné im miesto v taške nezaberá.

      Okrem toho žiaci uvažovali aj o tom, ako si môžu ťažkou taškou poškodiť zdravie a chrbticu.

      Veríme, že aj takáto úloha dokáže deti motivovať k tomu, aby do školy nosili iba to, čo naozaj potrebujú.