• OZNAM vedúcej ŠJ

     • Oznamujeme všetkým stravníkom, že obedy sa v septembri 2022 začnú podávať od pondelka 05.09.2022. Výdaj obeda v pondelok bude od 11.00 h do 14.00 h.

       

      Obed bude vydaný iba pre vopred nahlásených stravníkov, to znamená:

      • je do 25.08.2022 na účte ŠJ zálohová platba za stravu na mesiac september 2022,
      • stravník má vyplnenú a odovzdanú záväznú prihlášku na stravovanie v školskej jedálni (uvedené tlačivo nájdete na hlavnej stránke školy - školská jedáleň - prihláška na stravovanie, resp. TU),
      • vyplnenú a podpísanú prihlášku je možné zaslať aj mailom na: jedalen.spbystre@gmail.com alebo doniesť osobne do ŠJ v pracovných dňoch od 18.08.2022 v čase od 07.00 h do 14.00 h alebo odovzdať v kancelári školy.

      Desiata sa bude podávať taktiež pre vopred prihlásených stravníkov od pondelka 12.09.2022.

       

      Termín úhrady mesačnej paušálnej platby stravného:

      a) do 15. kalendárneho dňa v predchádzajúcom mesiaci za stravníkov nepoberajúcich dotácie na podporu stravovacích návykov.
      Paušálne platby:
         I. stupeň obedy – 26 €
         I. stupeň obedy s desiatou – 36 €
         II. stupeň obedy – 28 €
         II. stupeň obedy s desiatou – 39 €

      b) za stravníka, ktorý má nárok na dotáciu navštevujúceho ZŠ formou zálohovej platby vo výške 10 € do 25.08. príslušného kalendárneho roka.

       

      Platba za stravné sa uhrádza jednou z foriem: trvalým príkazom, internetbankingom alebo vkladom na účet.
      Bankové spojenie pre žiakov ZŠ: IBAN: SK84 0900 0000 0051 5955 0517
      Konštantný symbol: 0308
      Do poznámky príkazu na úhradu uviesť variabilný symbol, meno stravníka a ročník, ktorý dieťa navštevuje.

       

          Prihlásiť na stravu alebo odhlásiť dieťa zo stravy je potrebné najneskôr deň vopred do 14:00 hod, v pondelok je možné odhlásiť do 6:30 hod cez webovú stránku a mobilnú aplikáciu Edupage.
          Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11:30 – 14:00 hod.

       

      Prajeme Vám a Vášmu dieťaťu veľa zdravia a úspechov v novom školskom roku!

      Ing. Lívia Zmok Palgutová, vedúca ŠJ

       

      PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE:  zapisny_listok_na_stravovanie_v_SJ_-_01.09.2022.pdf

     • Slávnostné ukončenie školského roku 2021/2022

     • Konečne sme sa dočkali vytúženého dňa... Prežili sme náročných 10 mesiacov, počas ktorých sme sa museli prispôsobovať neustále sa meniacim nariadeniam, nepriaznivej situácii a sem tam stráviť pár dní na dištančnom vzdelávaní.  

      Prváčikovia majú úspešne za sebou svoj prvý rok v školských laviciach, poznajú všetky písmenká, naučili sa písať aj počítať.

      Dnešný deň bol zároveň posledným dňom v našej škole pre deviatakov. Do ďalšieho štúdia aj života im prajeme hlavne veľa zdravia, úspechov a spokojnosti a všetkým žiakom aj učiteľom zaslúžený oddych a načerpanie nových síl počas letných prázdnin.

      FOTOALBUM

     • Školské výlety úspešne za nami

     • Po dvojročnej prestávke sme opäť mohli spoločne poznávať krásy nášho regiónu a utužovať vzťahy v triednych kolektívoch na školských výletoch. A poriadne sme si to užili!

      1.A a 1.B - Spišská Nová Ves  - ZOO a divadelné predstavenie 

      2.B, 3.A a 3.B - Spišská Nová Ves  - ZOO a divadelné predstavenie 

      4.A a 4.B - Stará Ľubovňa - hrad a návšteva skanzenu

      5.A a 5.B - Stará Ľubovňa - Ľubovniansky hrad, Stredoveký vojenský tábor 

      6.A a 6.B - Stará Ľubovňa - Dom ľubovnianskeho mešťana, Ľubovniansky hrad, Stredoveký vojenský tábor 

      7.A, 7.B a 8.A - Liptovský Mikuláš - Jánošíkova mučiareň, Múzeum Janka Kráľa, Synagóga

      7.C - Kežmarok - prehliadka Kežmarského hradu a expozícia historických vozidiel

     • Kráľ a kráľovná čítanky

     • Posledný týždeň školského roka si žiaci na 1.stupni spestrili hodiny čítania každoročnou čitateľskou súťažou „Kráľ a kráľovná čítanky“.

      Pri hodnotení sa kládol dôraz na tempo, prízvuk a intonáciu prečítaného textu. Pochopenie a interpretácia obsahu textu zohrala ďalšiu úlohu pri hodnotení.

      V tomto školskom roku boli korunovaní za Kráľa a kráľovnú títo žiaci:

      1.ročník:             
      Viera Petruľová (1.B)

      Marek Lopúch (1.A)

      2.ročník:             
      Diana Krajčová (2.A)

      Tadeáš Poracký (2.A)

      3.ročník:             
      Melanie Tomajková (3.A)

      Karol Hrkeľ (3.B)

      4.ročník:             
      Katka Lopuchová (4.A)

      Klára Svitaňová (4.B)

      Kráľom a kráľovnám prajeme príjemné vládnutie počas ďalšieho školského roka a všetkým princeznám a princom  ďakujeme za účasť v súťaži. Šanca stať sa kráľom či kráľovnou je tu o rok zas.

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

     • 8:00 - svätá omša v kostole sv. Michala
      9:00 - predpokladaný príchod do školy
      9:15 - presun do školskej záhrady na slávnostné ukončenie školského roka,     
                 následne v triedach odovzdávanie vysvedčení
              - obed a odchod domov na letné prázdniny

     • Čitateľský maratón „ČÍTAJME SI...“

     • Záver školského roka sa v našej škole niesol v duchu čítania. Po dvojročnej prestávke sa totiž na celom Slovensku konal 13. ročník projektu „Čítajme si...“, do ktorého sa zapojila aj naša škola.

      Organizátorom projektu je Linka detskej istoty a jeho cieľom je zapojiť čo najväčší počet detí do čítania, ako aj motivovať deti k čítaniu kníh, rozvíjaniu ich fantázie a k pravidelným návštevám knižnice.

      Tento rok sa čítalo v týždni od 20.6. do 24.6.2022 v mnohých knižniciach, kluboch a školách po celom Slovensku.

      V našej škole sa do čítania zapojilo 226 detí. Podľa vopred stanoveného harmonogramu starší žiaci chodili čítať mladším žiakom rozprávky alebo povesti. Žiaci sa pri čítaní striedali a pekne jeden po druhom prečítali úryvky z vybranej knihy. Zúčastnení sa podpísali na diplom vo forme plagátu a každý čitateľ dostal záložku do knihy.

      Rekord z roku 2017 (46 040 čitateľov) sa podarilo prekonať! Tentoraz sa do čítania zapojilo 62 062 čitateľov.

      Poďakovanie patrí všetkým žiakom našej školy, ktorí sa do čítania zapojili.

       

      FOTOALBUM

     • Turistická výzva - vyhodnotenie

     • Našu turistickú výzvu na absolvovanie piatich nenáročných trás v okolí obce v termíne do 15. júna zatiaľ úspešne zvládli štyria žiaci.

      Najmladšou úspešnou turistkou sa stala Dominika Janečeková z 1.B triedy a zahanbiť sa nedalo ani trio kamarátov z 5.B triedy v zložení Markos Barilla, Matej Chalupecký a Tomáš Kikta. Úspešným turistom blahoželáme a tak ako sme sľúbili ich snahu odmeníme. Držíme prsty aj ostatným nádejným turistom, ktorí si síce mapy okolia obce vyzdvihli, ale z rôznych príčin, najčastejšie z pohodlnosti :-) trasy neabsolvovali.

      Prichádzajúce letné prázdniny sú priam stvorené na ľahkú turistiku spojenú s poznávaním nádherného okolia našej obce, preto predlžujeme našu výzvu až do 31.8.2022. Tešíme sa na ďalšie pekné fotografie.

      Športu zdar a turistike zvlášť!

       

      FOTOALBUM

     • Škola našla svoju SUPERSTAR

     • Hudba je radosť aj liek, spája ľudí...​​​​

      Takto spojila aj nás v krásny slnečný deň v areáli školy, kde sa uskutočnilo finále školskej SUPERSTAR. Finále sa zúčastnilo osem súťažiacich, ktorí sa poctivo pripravovali sa a cvičili pod vedením p. uč. Ivany Husárovej. Aj keď najväčším problémov bol výber piesní, žiaci sa nenechali odradiť. Mnohí bojovali s trémou, no nakoniec vystúpenia dopadli nad očakávanie. Na finále sa všetci zabavili, zatancovali si a podporovali svojich favoritov potleskom. Každý žiak mal možnosť odovzdať hlas svojmu favoritovi.

      Škola si našla svoju SUPERSTAR:

      1.miesto  MATÚŠ FRIS 6.A

      2.miesto KATKA LOPUCHOVÁ 4.A

      3.miesto KARIN HOZZOVÁ 1.A

       

      Gratulujeme!

     • Ďalší úspech v Kozmixe

     • Žiaci 1.stupňa sa zapojili do čitateľskej súťaže v Kozmixe. Postupne si prečítali 10 príbehov, dozvedeli sa zaujímavosti zo sveta Kozmixu, spoznali jeho priateľov a správne splnili úlohy pri každom texte. Nezabudli svoje odpovede vždy odoslať a tak sa im podarilo získať jednu zo zaujímavých cien.

      Výhra v podobe 10 tém na projektové vyučovanie poteší žiakov 2.A. Plánujú ich vyskúšať v budúcom školskom roku.

     • MAKSÍK - matematická súťaž pre bystré hlavičky

     • Tento školský rok si v matematickej súťaži MAKSÍK potrápili hlavičky: Katka Lišuchová - 2.A, Kristián Lopušek - 2.A a Matej Lišuch - 3.A.

      Od septembra riešili samostatne päťkrát po 5 úloh, ktoré im občas dali zabrať, ale ich námaha bola odmenená diplomom a pekným darčekom od organizátorov súťaže.

      Gratulujeme!

     • Náš súbor KUBACHICHI na divadelnom festivale v Kežmarku

     • V pondelok 20. júna sa náš detský súbor Kubachichi zúčastnil festivalu Divadlenie v Kežmarku (festival divadla hraného deťmi a divadla mladých).

      Naši nádejní herci sa predstavili vystúpením "Traja(?) kamaráti" a opäť raz okúsili dosky, čo znamenajú svet. V horúcom letnom počasí zahrali divákom príbeh zo zimnej krajiny, za čo si vyslúžili veľký potlesk.

      Divadelné dopoludnie bolo pre nás veľkou inšpiráciou a sme radi, že sme mohli byť súčasťou tohto milého kultúrneho podujatia

     • Cvičenia v prírode a účelové cvičenia - jún 2022

     • Slnečný deň, ako stvorený pre pobyt v prírode...

      Dnes, 14. júna, sa žiaci našej školy v sprievode triednych učiteľov vybrali na pravidelné júnové cvičenia v prírode a účelové cvičenia.

      Kým žiaci 1. stupňa poznávali blízke okolie našej obce, pre žiakov 2. stupňa bol v Areáli Kubašok pripravený zaujímavý program v podaní členov Horskej záchrannej služby Vysoké Tatry, ktorým zároveň ĎAKUJEME za zaujímavé sprievodné slovo.

      Tí nám predviedli, aké je náročné pohybovať sa vo vysokohorskom teréne a snažiť sa pomôcť ľudom zasypaných lavínou. Samozrejme, nechýbali ani ukážky prvej pomoci a možnosť vyskúšať si prepravu zranených na nosidlách.

      Všetkých zabavili aj športové aktivity, hod granátom, preteky s naloženými krosnami či preťahovanie lanom...

      FOTOALBUM

     • Exkurzia na Poľnohospodárskom družstve Špišské Bystré

     • Naši druháci vo štvrtok 9. júna navštívili PD Spišské Bystré, kde ich privítala pani Milosláva Bendíková, ktorá ich previedla po celom areáli.
      Ukázala im všetky zvieratká – ošípané, sliepky a podrobne priblížila chov kravičiek od ich narodenia. Dozvedeli sa, ako sa zvieratká ošetrujú a ako sa o nich starajú.
      Okrem blízkeho kontaktu so zvieratami, čo bolo prirodzene pre deti to najzaujímavejšie, deti zaujal aj proces získavania – dojenia, spracovania a prípravy mlieka na vývoz do mliekárne Tami.

      Dôkazom, že návšteva družstva mala úspech je aj fakt, že cestou späť väčšina detí vedela, že chcú byť v budúcnosti poľnohospodármi a ošetrovateľmi zvierat.

      Veľmi pekne ďakujeme PD Spišské Bystré za možnosť exkurzie a menovite pani M. Bendíkovej za pútavý výklad.

     • Naši žiaci na Spartan Kids

     • Vyštartuj, bež, skáč, lez, šplhaj, rúčkuj, zašpiň sa, hýb sa!

      V bežeckom areáli na Štrbskom Plese sa v piatok uskutočnilo zaujímavé podujatie pre deti. Základná škola zo Štrby zorganizovala prekážkový detský beh. Zúčastnila sa ho aj naša škola, konkrétne 20 odvážnych športovcov, z každého ročníka po dvoch, /chlapec, dievča/. Trať bola pripravená tak, aby to všetko mohli deti absolvovať.

      Spartan race učí deti pozerať sa na prekážky z inej perspektívy. Medaile zo Spartan Kids si musia získať, nerozdávajú sa zadarmo a aj keď je to všetko iba zábava, získajú aj vytrvalosť a mentálnu odolnosť. 

      V piatok na Štrbskom Plese zvíťazil každý, no oceniť mohli iba prvých troch v každej kategórii.
      Z našich žiakov svoje kategórie vyhrali Michaela Orolínová /9.A/ a Alex Guzi /3.B/. Na druhých priečkach skončili Sabína Teplická /6.A/ a Mário Lešundák /4.A/ Bronzový stupienok obsadil Adrián Gajan /2.A/. Za zmienku stojí, že Sabína štartovala v kategórii s o tri roky staršími dievčatami.

      Všetkým reprezentantom našej školy srdečne blahoželáme!

       

      FOTOALBUM

     • ENTER micro:bit projektové programovanie so smart home sadou

     • V rámci MDD organizácia AJ TY V IT pripravila pre našich žiakov micro:bit workshop. Zúčastnili sa ho žiaci siedmeho ročníka a mohli si preveriť svoje zručnosti s micro:bitmi  získané na hodinách informatiky. Pod vedením lektorky Lenky Gondoľovej prepojili čidlo na meranie vlhkosti s miničerpadlom, ktoré v prípade nízkej vlhkosti dočerpávalo vodu napr. do črepníka s kvetom. Naši žiaci z workshopu odchádzali spokojní z vydarenej práce a s pochvalou od pani lektorky, ktorá vyzdvihla ich digitálne zručnosti.