• Projektové vyučovanie v špeciálnej triede

     • Projektové vyučovanie je efektívny spôsob výučby, pri ktorom využívame vedomosti žiakov. Pri projektovej výučbe sa využívajú rôzne didaktické metódy, ako problémové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie, diskusia.

      Cieľom projektového vyučovania je aktívne zapojiť žiaka do poznávacieho procesu, zároveň ide o prehlbovanie a rozširovanie vedomostí, uvedomenie si významu daného učiva, rozvíjanie tvorivého myslenia.

      Takýto spôsob výučby zrealizovala školská psychologička aj v špeciálnej triede na hodine matematiky. Výsledok bol na prvýkrát veľmi povzbudivý.

      Veronika Chmurová špeciálny pedagóg v špeciálnej triede, školský psychológ

     • Práca školského psychológa na triednických hodinách

     • Školský psychológ má širokú škálu pôsobnosti. Pracuje skupinovo aj individuálne. Pomáha pedagógom, žiakom, rodičom.  Realizuje sa v rôznych aktivitách zameraných na triedne kolektívy, kde je cieľom zlepšenie sociálnej klímy v triede, sociálnych vzťahov, nadobúdanie vzájomného rešpektu, vzájomnej pomoci a spolupráce.

      Školská psychologička, Mgr. Veronika Chmurová, realizovala svoje aktivity postupne vo všetkých triedach školy. Triedne kolektívy v škole boli vždy veľmi spolupracujúce a ústretové. 

      V 5.A triede spoločne rozoberali problematiku vzájomného rešpektu, úcty voči sebe navzájom, vzájomnej pomoci. Veľká pochvala za rozumné riešenia a dohody patrí celej triede.  

     • Najkrajšia záložka do knihy

     • Vyhodnotenie súťaže

      Pri príležitosti Medzinárodného dňa knižníc vyhlásila školská knižnica súťaž o najkrajšiu záložku do knihy. Do súťaže sa zapojilo mnoho žiakov našej školy. Žiaci vytvorili zaujímavé záložky a skutočne bolo ťažké vybrať tú najkrajšiu, pretože spolu vyrobili až 120 záložiek. Záložky boli vytvárané rôznymi výtvarnými technikami, plné nápadov, fantázie a originality. Ocenenie získalo 27 žiakov. Autori tých najkrajších záložiek si vybrali, do ktorej knihy v školskej knižnici tú svoju založia.

       

      Súťažné kategórie:

      1. ročník:

      1. miesto:  Ambrozová K. (1.B)

      2. miesto: Jurčová I. H. (1.A)

      3. miesto: Poracká T. (1.A), Pružinská M. (1.B)

      2.-4. ročník:

      1. miesto: Tomajková M. (3.B)

      2. miesto: Krettová K. (2.A), Špirek M. (3.A)

      3. miesto: Fábry J. (4.B), Lopušeková Š. (4.A), Tomajka M.(2.A), Lišuchová K. (2.A), Hlisnikowska E. (2.A)

      V tejto kategórii bolo najviac súťažiacich, a preto cenu útechy získali: Michlíková E. (3.A), Pružinská N. (2.A), Palgutová M. M. (4.A), Dzurňáková L. (4.B), Lopušeková E. (4.A)

      5.-6. ročník:

      1. miesto: Zámečníková K. (6.A)

      2. miesto: Lešundáková L. (6.B)

      3. miesto: Zuskáčová L. (5.A), Palgutová B. (6.B)

      7.-9. ročník:

      1. miesto: Lacková V. (7.C), Hlaváčová M. (7.C), Baran N. (7.C), Čonka M. (7.C), Mirgová A. (7.C), Mirgová G. (7.C)

       

      Ďakujeme za účasť a preukázanú tvorivosť nielen výhercom, ale aj všetkým žiakom, ktorí chcú svojou záložkou urobiť radosť čitateľom našej knižnice.

      Výhercom srdečne gratulujeme!

       

      Ešte pripomíname, že školská knižnica sa nachádza v prístavbe na 2. poschodí a otvorená je každý pondelok v čase 13.00 hod. – 15.00 hod.

     • Európsky týždeň boja proti drogám

     • Európsky týždeň boja proti drogám pripadá každoročne na tretí novembrový týždeň. Aj v našej škole sme sa rozhodli žiakom zdôrazniť negatívny vplyv a problematiku užívania drog.

      Tabak a alkohol sú spoločensky tolerované drogy, sú ľahko dostupné, a preto patria  k najpoužívanejším legálnym drogám na svete. Rovnako ako iné drogy však spôsobujú mnohé zdravotné problémy, závažné chronické ochorenia či sociálne poškodenia.

      Práve táto všeobecná tolerancia tzv. „ľahkých drog“ zo strany dospelých, môže viesť k nerozvážnemu skúšaniu legálnych drog u detí. Chceli by sme našich žiakov upozorniť najmä na negatívne dôsledky spojené s ich užívaním, a preto sme na tento týždeň pre nich pripravili rôzne aktivity, ktorým sa budú venovať počas vyučovania.

      Nezabudnite, že práve MY – DOSPELÍ sme najväčším príkladom pre naše deti!

      "Povedz DROGÁM NIE, zvoľ si radšej čítanie 😉 "

     • iBOBOR - výsledky

     • Žiaci našej školy sa 12. novembra 2021 zúčastnili celoslovenskej informatickej súťaže iBobor.  Tento rok súťažili štvrtáci a piataci – spolu 23 žiakov. Medzi úspešných riešiteľov kategórie „bobrík“ patria:

      Dávid Friedmann (84 z 90 bodov) IV.A

      Marco Jurčo (84b)             IV.A

      Matej Pirožek (84b)           IV.A

      Nela Levocká (72b)           V.B

      Lenka Milanová (72b)       IV.B

      Jakub Lavčák (63b)           V.B

      Viktória Fábryová (60b)    IV.B

      Denis Lopuch (60b)           V.B

      Timotej Kikta (60b)            V.A

      Šarlota Lopušeková (60b) IV.A

      Jozef Fábry (60b)               IV.B

       

      G R A T U L U J E M E !

     • Mladý vedátor Sebastián 🧫🧪

     • Teší nás, že aj počas karantény si naši žiaci nájdu spôsob ako tráviť čas tvorivo.

      Sebastián Budz, žiak 6.B triedy, samostatne zdokumentoval pokus na hodinu fyziky. Pohral sa aj so zostrihaním a úpravou videa. 

      https://youtu.be/xEHvJv5KPvg

     • Sladká pomoc 🍫

     • Milí žiaci, aj tento rok sa môžete zapojiť do dobročinnej akcie "Sladká pomoc". Kúpou chutnej čokoládovej tyčinky pomáhate deťom v afrických krajinách.

      Tyčinky sa budú predávať počas mesiaca november - každý deň cez veľkú prestávku na dolnej chodbe hlavnej budovy. Cena jednej čokoládky je 50 centov.

     • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     • V piatok 15.10.2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ, tercie a kvarty OG). Po prvýkrát prebehlo školské kolo online na webovej stránke, kde každý súťažil pod svojím vygenerovaným kódom.

      Úlohou žiakov bolo vypracovať 25 otázok v časovom limite 35 minút. Test obsahoval iba úlohy s výberom jednej správnej odpovede zo 4 možností. Na postup do okresného kola bola potrebné dosiahnuť 18 bodov.

      Výsledky:

      1. miesto: Lea Kolbová (8.A)

      2. miesto: Michaela Šelengová (8.A)

      3. miesto: Dominik Bednár (8.A)

      Na postup do okresného kola chýbal prvým dvom dievčatám len jeden bod.

     • Najkrajšia záložka 🔖

     • POZOR!!! Koniec súťaže sa presúva
      do 5. novembra 2021

      Školská knižnica vyhlasuje súťaž o najkrajšiu záložku do knihy.

      Keďže 25. október 2021 je Medzinárodný deň školských knižníc a každá pekná kniha si zaslúži mať aj peknú záložku, pripravili sme pre vás súťaž o najkrajšiu knižnú záložku!

      Záložky zhotovené ľubovoľnou technikou nám, prosím, vhoďte do škatule s názvom „SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU ZÁLOŽKU“, ktorá bude uložená vo vestibule školy. Na zadnú stranu záložky nezabudnite napísať vaše meno a triedu.       

      Po vyhodnotení súťaže budú všetky vaše záložky vložené do kníh v našej školskej knižnici. Možno aj ty natrafíš na tú svoju! 😊

      Tvorcovia najkrajších záložiek získajú odmenu a ich dielka budú zverejnené aj na stránke našej školy.

      Koniec súťaže: 27. 10. 2021

      TEŠÍME SA NA VAŠE  PRÁCE!

     • Pripomenuli sme si deň zdravej výživy

     • Zdravá a vyvážená strava plná minerálov a vitamínov je jednou z možností, ako môžeme posilniť svoju imunitu.

      16. októbra si pripomíname Svetový deň zdravej výživy. Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Poskytuje nielen krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život, ale je spojená s emóciami. Spoločne s fyzickou aktivitou sa u podieľa na našom celkovom stave.

      Žiaci prvého stupňa si v ŠKD tento deň spríjemnili spoločnou prípravou ovocných šalátov a druháci si na vyučovaní dokonca vytvorili knihu o jablku :)

      FOTOALBUM

     • ! KARANTÉNNE OPATRENIE !

     • Vážení rodičia, od pondelka 18.10.2021 v škole evidujeme všetky triedy 2. stupňa v karanténe a taktiež pozitívnych  pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.

      Vzhľadom na túto skutočnosť nám RÚVZ nariadil karanténne opatrenie pre všetky triedy 2. stupňa od pondelka 18.10.2021 do 24.10.2021 (vrátane).

      Vyučovanie pre triedy 2.stupňa bude prebiehať dištančnou formou. 

      Prezenčné vyučovanie začne od pondelka 25.10.2021 v riadnom vyučovacom čase.

       

      Zápisnica  epidemiologickom vyšetrovaní
      zapisnica_o_epidemilogickom_setreni-_ZS_s_MS__Michalska_398__Spisske_Bystre.pdf

     • Beseda o medveďoch

     • Tentokrát nás pani Martina Prohaczková navštívila pri príležitosti svetového dňa ochrany zvierat so zaujímavou besedou o medveďoch. Žiaci 2. až 5. ročníka so zatajeným dychom počúvali zaujímavosti o spôsobe života rôznych druhov tejto najväčšej európskej šelmy.

     • Kubašská 10° 🏃‍♀️🏃‍♂️

     • Nádherné slnečné počasie, sobota a všade okolo jesenná príroda hrajúca mnohými farbami. Deň ako stvorený na športovú aktivitu a pobyt vonku. Zrejme takto nejako zmýšľali aj tohtoroční účastníci bežeckej súťaže Kubašská 10°.
      Našu školu reprezentovali po prvýkrát aj predškoláci a žiaci 1. aj 2. stupňa.
      Všetkým ďakujeme za zapojenie a víťazom v jednotlivých kategóriách blahoželáme!

      FOTOALBUM
       

      Výsledky žiackych kategórií:

      V kategórii 1.-2. ročník:

      DIEVČATÁ
      1.miesto    Nancy Husárová 2.A
      2.miesto    Sára Frisová 2.A
      3.miesto    Ema Hlisnikowská 2.A

      CHLAPCI
      1.miesto    Marko Tomajka 2.A
      2.miesto    Maxim Fris 2.A
      3.miesto    Ján Budz 2.A

       

      V kategórii 3.-4. ročník:

      DIEVČATÁ
      1.miesto   Miriama Palgutová 4.A
      2.miesto   Klára Svitaňová 4.B
      3.miesto   Šarlota Lopušeková 4.A

      CHLAPCI
      1.miesto   Alex Guzi 3.B
      2.miesto   Daniel Chalupecký 3.A
      3.miesto   Michal Lipták 3.A

       

      V kategórii na 800 m sa naši žiaci umiestnili nasledovne:

      CHLAPCI
      4.miesto   Dávid Orolin 7.A
      7.miesto   Tomáš Kikta 5.B

      DIEVČATÁ
      5.miesto   Terézia Malatínová 7.A
      6.miesto   Natália Šellengová 7.B
      7.miesto   Mária Slavkovská 7.B
      8.miesto   Eva Vitková 6.A

       

      V kategórii na 2 km:

      DORASTENCI
      2.miesto    Jonatán Bendík 8.A
      6.miesto    Viktor Čonka 7.B
      7.miesto    Nikolas Baran 7.C
      8.miesto    Jakub Čonka 8.A
      9.miesto    Milan Baran 7.C
      10.miesto  Zdeno Mirga 7.A

     • Navštívili sme seniorov

     • V mesiaci úcty k straším, v októbri, sme nezabudli ani na starkých zo Seniorparku v našej obci. Deti z prvého stupňa im vyrobili na pamiatku malé darčeky, ktoré im boli odovzdať žiaci 5.B. Predniesli im aj básničky a spoločne so starkými si zaspievali pesničku.

      Toto stretnutie bolo pre obe strany veľmi dojemné a pevne veríme, že po zmiernení opatrení sa určite stretneme na živo.

     • Október - mesiac úcty k starším

     • Milá babka, milý dedko, ďakujeme za Vaše životné skúsenosti, múdrosť, obetavosť a lásku.

      Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
      Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
      podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov,
      keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.
      Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.

     • NAŠI HERCI DOBRODRUHOVIA

     • Televízia RTVS v súčasnosti pracuje na zaujímavom ekologickom projekte, ktorý sa odohráva popri rieke Hornád a teda aj v našej malej obci. Výsledkom tohto projektu bude 12 dielny vzdelávací cyklus dokumentárnych filmov s názvom „Príbeh rieky Hornád“. Filmy zaznamenávajú približne 200 kilometrové putovanie plastovej fľaše, vyhodenej pri prameni rieky, ktorá má v sebe GPS snímač. Filmový štáb túto „príbehovú fľašu“ na jej dlhej ceste sleduje spoločne s rôznymi vedcami a žiakmi zo škôl, ktoré sa nachádzajú pozdĺž toku rieky.

      Našu ZŠ s MŠ v tomto projekte zastupujú Edita Kolušová a Oliver Ordzovenský zo 7. ročníka. Počas prvých troch dní natáčania stretli veľa zaujímavých ľudí a prežili mnoho neobyčajných zážitkov. Objavili najmenšieho chrobáčika v Európe, zabavili sa pri rôznych pokusoch a úlohách, vyskúšali si ryžovanie zlata na rieke, spolu s hvezdárom v noci sledovali hviezdy, časť rieky Hornád splavili dokonca aj na kajakoch a spoločne s horolezcom vyliezli na Tomášovský výhľad v Slovenskom raji.

      Do tohto zaujímavého projektu sa môžu v súčasnosti zapojiť aj žiaci 8. ročníka a to formou zadaných projektových úloh.

      CELÝ FOTOALBUM

     • SLÁVIK Slovenska 2021

     • Okresné kolo

      V utorok 5. októbra mala na okresnom kole speváckej súťaže ľudových piesní - Slávik Slovenska 2021 zastúpenie aj naša škola.
       

      V kategórii I.  (1. - 3. ročník)  Klára Orolinová (3.B)

      V kategórii II. (4. - 6. ročník)  Bronislava Palgutová (6.B)

      V kategórii III. (7. - 9. ročník) Diana Svitaňová (8.A)


      Dievčatá sa síce neumiestnili na prvých troch priečkach, ale svojim výkonom hrdo reprezentovali našu školu, za čo im ďakujeme.


      V III. kategórii sa podarilo obsadiť pekné 2. miesto Dominike Greňovej z 8.A (súťažila za ZUŠ).

      Gratulujeme!

       

      Viac fotografií

     • Kubašská 10°

     • Milí žiaci, pozývame vás na bežecké podujatie - Kubašská 10°, ktoré sa uskutoční v sobotu 9.10.2021 so začiatkom o 11:30 na bežeckej dráhe v areáli školy.

      Kategórie: CHLAPCI A DIEVČATÁ

      1.    Predškoláci - 125 m    (štart o 12:30)

      2.    1. - 2. ročník - 250 m   (štart o 12:30)

      3.    3. - 4. ročník - 375 m   (štart o 12:30)

      4.    5. - 7. ročník - 800 m   (štart o 13:30)

      5.    8. - 9. ročník - 2 km     (štart o 13:30)

       

      Súťažíte bez štartovného.

      Ceny: diplomy a medaily