• Rómska paleta

     • Žiačka Nina Čonková z 3.B triedy získala čestné uznanie v CELOSLOVENSKEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽI ŽIAKOV RÓMSKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY.
      Srdečne blahoželáme!

      Podtatranské osvetové stredisko v Poprade zrealizovalo výtvarnú súťaž Rómska paleta 2023 s témou ZA SIEDMIMI DIVMI SVETA. V I. kategórii, z 324 žiackych prác, udelila porota 14 diplomov a 34 čestných uznaní. Výstava ocenených prác je v Spišskej Sobote v budove Podtatranskej knižnice v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 do 31. októbra 2023.

      Po ukončení výstavy  budú vystavené ocenené práce ponúknuté domom sociálnych služieb, nemocniciam v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča na skrášlenie prostredia. Vybrané práce zo súťaže z minulých ročníkov sú už roky súčasťou Národnej transfúznej služby v Poprade.

      Mgr. Terézia Šimková

     • OKTÓBER - mesiac úcty k starším

     • ZŠ s MŠ Spišské Bystré pozýva starých rodičov na kultúrny program pri príležitosti mesiaca úcty k starším, ktorý sa uskutoční 22.októbra 2023 (v nedeľu) o 15.30 hod. v kultúrnom dome Villa Cubach.

      Tešia sa na Vás deti z MŠ, Kubašanček a žiaci zo ZŠ!

     • Týždeň zdravej výživy

     • Tento týždeň v našej škole prebiehal Týždeň zdravej výživy. Cieľom tohto týždňa bolo podporiť u žiakov zdravý životný štýl, viesť ich k zdravej výžive a vhodnej životospráve. O zásadách zdravej výživy sa žiaci dozvedeli cez školský rozhlas. Pri vstupe - v hlavnej budove si mohli žiaci všimnúť plagáty s vitamínmi, ktoré sa práve v ovocí a zelenine nachádzajú. Keďže aj desiata je dôležitá súčasť stravovacieho režimu každého dieťaťa, počas celého týždňa na škole fungovala desiatová hliadka, ktorá žiakom a učiteľom kontrolovala, čo si na desiatu priniesli. Vo štvrtok počas veľkej prestávky sa po škole vznášala vôňa čerstvej zeleniny a ovocia, vďaka ochutnávke ovocia a zeleniny, ktorú si pre svojich spolužiakov pripravili žiaci ôsmeho a deviateho ročníka.

      RNDr. Anna Mrázová

     • Do Prešova za kultúrou...

     • V jedno mrznúce jesenné ráno - 18.10.2023 -  sa žiaci 7. – 9. ročníka vybrali za kultúrnym zážitkom do Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Našou voľbou bola bláznivá komédia od H. Lewisa: ZBABRANÁ HRA - vražda na Havershamskom panstve v podaní divadelného krúžku, počas ktorej nič nepôjde podľa plánu.
      „Ako prezrádza už názov hry, počas predstavenia sa pokazí naozaj všetko, čo sa pokaziť môže.  Hlavnú ženskú hrdinku jej kolegovia takmer pripravia o život, celú divadelnú scénu takmer zdemolujú a zapamätať si texty? Nemožné! Napriek všetkým katastrofám herci predstavenie s nasadením všetkých síl (a skoro aj života) dohrajú.“
      Situačná komédia, ktorá získala niekoľko ocenení, bola pre nás garanciou dobrej zábavy. V priestoroch krásneho Divadla sme ocenili herecké výkony a na záver sme mladých hercov ocenili veľkým potleskom. Predstavenie sme si spoločne užili a už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu divadla.

      Mgr. Silvia Dubovská

     • Folklórny súbor KUBAŠAN

     • Baví ťa tanec, spev a ľudová hudba? Tak sa pridaj k nám do Folklórneho súboru KUBAŠAN!

      🕒 každá streda od 15:00-16:00

      📍 malá telocvičňa ZŠ s MŠ Spišské Bystré 

      Budeme Ťa čakať....👣

     • Čisté hory

     • Žiaci z turistického krúžku sa v sobotu 14.10. zúčastnili 45. ročníka akcie ČISTÉ HORY. Hromadné jednodňové upratovanie Tatier sa nekonalo, pretože tento rok Správa TANAP-u rozhodla úsilie dobrovoľníkov rozptýliť do dvoch mesiacov.

      Naši žiaci čistili úsek od Starého Smokovca po Hrebienok. Počasie bolo prekrásne a tak spojili príjemný výlet s užitočnou činnosťou.

      Mgr. Zuzana Maškulková

     • Usilovní tretiaci!

     • Naše včielky – tretiaci,
      nesklamú ťa pri práci.
      Stihli nám už aj plávať,
      dobré známky tiež dostávať.
      Tablety majú už v malíčku
      aj učenie na slniečku.
      Na návšteve v knižnici,
      čakajú na nich knihy v polici.
      Čítanie im robí radosť,
      zabudnú aj na inú starosť.
      Motiváciu nám chytili
      a tým triednu potešili.
      Sú to usilovné včeličky,
      Áčkari sú jedničky.

      triedna učiteľka Mgr. Petra Teplická

     • Kam na strednú?

     • Dnes 12.10.2023 sa v priestoroch SSOŠ služieb v Poprade konala Burza stredných škôl. Táto akcia bola zameraná na predstavenie 25 stredných škôl v okrese Poprad a niektorých vybraných škôl v okrese Levoča a Kežmarok.
      Žiaci 9. ročníka a ich rodičia si tak mohli na jednom mieste zistiť informácie o školách a odboroch, o ktoré sa budú uchádzať v blížiacom sa prijímacom konaní. Organizátorom akcie boli UPSVaR Poprad a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Poprad, ktorým veľmi pekne ďakujeme za organizáciu a možnosť spoznať stredné školy.

      Mgr. Jana Neupauerová

     • Prvácka pasovačka

     • Prechod zo škôlkárskeho života na školský ... toto zažívajú naši prváci. Veru, nie vždy je to pre nich ľahké. V škole sa treba viac sústrediť, dlhšie vydržať sedieť, dostať do ceruzky presný tvar písmena, nemôcť sa ísť každé doobedie hrať na ihrisko a doma si urobiť úlohy,...
      V stredu 11.10.2023 si prvákov vyskúšali starší žiaci - deviataci. Keď prváci splnili dané úlohy, boli slávnostne pasovaní na školákov.
      Prajeme im, aby sa z nich stali cieľavedomí a múdri žiaci!

      PaedDr. Martina Gulákova, Mgr. Daniela Moravčíková, PaedDr. Mária Novotná - triedne učiteľky prvých ročníkov

     • Jesenný zber papiera

     • Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia školy,
      prispejme spolu k ochrane životného prostredia a zapojme sa do zberu papiera!

      📅  Zber bude prebiehať od 23.10.2023 do 27.10.2023.

      Ďakujeme VÁM za pomoc.

     • Súťaže EXPERT a VŠETKOVEDKO

     • Milí žiaci,
      aj v tomto školskom roku máte možnosť zapojiť sa do zaujímavých súťaží VŠETKOVEDKO a EXPERT GENIALITY SHOW!

      Súťaž VŠETKOVEDKO je určená pre žiakov 1. - 4. ročníkaOtázky sú zo všetkých oblastí, s ktorými sa doteraz stretli – prvouka, prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, informatická výchova, dopravná výchova.

      Súťaž EXPERT je určená pre žiakov 5. – 9. ročníkaŽiaci 5. a 6. ročníka ZŠ riešia test zložený z dvoch tém (Päť jazykov kultúry a Ako funguje svet), kde nájdu otázky z prírodných aj spoločenských vied. Žiaci vyšších ročníkov si vyberajú dve zo šiestich ponúkaných tém: Od Dunaja k Tatrám, Svetobežník, Do you speak English?, Mozgolamy, Tajomstvá prírody a Góly, body, sekundy.

      Súťaž sa uskutoční v stredu 28. novembra 2023. Prihlásiť sa a uhradiť štartovné 5 € je potrebné u triednych pani učiteliek (na prvom stupni) a u vyučujúcich matematiky (na druhom stupni) do 24.10.2023.
      Viac informácií o súťažiach nájdete TU: VŠETKOVEDKO a EXPERT.

     • Jesenné aktivity v ŠKD

     • Jeseň patrí medzi zaujímavé ročné obdobia. Príroda zmení svoje farby do pestrých odtieňov. Deťom sa začínajú povinnosti v škole. Ale určite sa nekončí čas hier a spoznávania. Práve naopak. Jeseň ponúka príležitosť rozšíriť si vedomosti a využiť zmeny v prírode na mnohé zaujímavé hry a aktivity.

      Preto sme sa so žiakmi 2.A a 2.B triedy rozhodli spríjemniť si popoludnie výrobou vlastného šarkana. Deťom sa aktivita veľmi páčila. Každý si vytvoril šarkana podľa vlastnej fantázie.

      Presvedčte sa sami!

      p. vychovávateľka Ľ. Bodyová

     • Druháci na návšteve v každej triede

     • Naši usilovní druháci prišli do školy dnes oblečení vo farbách žltej, modrej, zelenej, hnedejčervenej. Postupne navštívili každú triedu na škole, kde im vysvetlili, čo patrí do ktorej zbernej nádoby. No mali čo robiť, aby to zvládli, ale podarilo sa im to.
      Dúfajme, že všetci žiaci priložia ruku k spoločnému dielu a v každej triede sa bude triediť odpad tak ako sa má. Však tým pomáhame nielen sebe, ale hlavne našej planéte Zem.

      Mgr. Zuzana Maškulková

     • Školenie mladých fotografov

     • Vo štvrtok sa 44 žiakov druhého stupňa základných škôl, medzi nimi aj Matej Benko (7.A) a Tomáš Kikta (7.B), zišlo v Tatranskej Lomnici na kurze fotenia Neviditeľní. Okrem remesla fotografie sa priučili aj maskovaniu v teréne a wildlife či makro fotografii.

      Viac o tomto školení sa môžete dočítať TU a fotografie našich mladých fotografov si môžete pozrieť v galérii.

     • Predvolebný prieskum našich žiakov

     • Žiaci 8. - 9. ročníka v rámci hodín Občianskej náuky vypracovali v dňoch 11.9. – 22.9. malý predvolebný prieskum v našej obci. Ich úlohou bolo nájsť vo svojom okolí voličov, ktorí boli ochotní im odpovedať na jedinú otázku, a to: „Koho budete voliť v najbližších parlamentných voľbách?“

      Spolu sa im podarilo osloviť až 133 respondentov z rôznych vekových skupín, drvivá väčšina respondentov boli ich najbližší rodinní príslušníci. Vekové kategórie našich respondentov síce neboli vyvážené, ale aj napriek tomu sme dospeli k zaujímavým výsledkom.

      Najmenej respondentov - 28 bolo vo vekovej kategórii 18 – 30 rokov. V kategórii 31 – 50 rokov ich bolo 51 a v kategórii 51 a viac rokov sme mali účasť 54 respondentov.

      Naše výsledky sme následne porovnali s výsledkami volieb v obci Spišské Bystré a zároveň s celoslovenskými výsledkami.

      Škola JE a vždy BUDE apolitická inštitúcia, ale viesť žiakov k záujmu o veci verejné je našou povinnosťou aj hlavnou úlohou. So žiakmi sme prešli volebné programy jednotlivých politických strán a rovnako sme sa zaujímali o prebiehajúcu predvolebnú kampaň či ciele politických strán a rozobrali sme preferencie žiakov. Naším cieľom bolo skúsiť si vytvoriť svoj vlastný politický program, ktorý by vyhovoval väčšine a urobili sme aj nezávislý predvolebný prieskum, v ktorom sme si vyskúšali jeho spracovanie a vyhodnotenie v praxi.

      Touto cestou by sme sa chceli poďakovať každému zapojenému respondentovi. Veríme, že aj týmito témami, o ktoré by sa mali zaujímať všetci občania, pritiahneme pozornosť a záujem našich žiakov o veci verejné. Veď možno už v najbližších voľbách, rozhodnú aj ich hlasy.

      žiaci 8. a 9. ročníka, p.uč. Neupauerová

     • Ďalší ročník Kubašskej 10° je úspešne za nami!

     • Dnešnú sobotu (07.10.2023) sa uskutočnil už 8. ročník Kubašskej 10°. Pred pretekármi, ktorí sa rozhodli zdolať desať či päť kilometrovú trať sa postavili na trať aj naši škôlkari a žiaci z prvého i druhého stupňa.

      Mladší žiaci sa pasovali s okruhmi na školskom ihrisku a najlepší z nich boli:
      Chlapci, 1. – 2. ročník:
      1. miesto – Ľuboš Parák, 2.B
      2. miesto – Oliver Hlisnikowski, 2.A
      3. miesto – Ján Lipták, 1.AMatúš Fris, 2.A
      Dievčatá, 1. – 2. ročník:
      1. miesto – Katarína Dúbravská, 2.A
      2. miesto – Karolína Kuffová, 2.A
      3. miesto – Lenka Orolínová, 1.B
      Chlapci, 3. – 4. ročník:
      1. miesto – Marko Tomajka, 4.A
      2. miesto – Jakub Šavel, 4.A
      3. miesto – Maxim Fris, 4.A
      Dievčatá, 3. – 4. ročník:
      1. miesto – Barbora Skokanová, 3.A
      2. miesto – Katarína Lišuchová, 4.A
      3. miesto – Nancy Husárová, 4.A

      Starší žiaci si zmerali sily aj s cezpoľnými žiakmi a behali ulicami našej obce.
      V kategórii Žiaci (800 m) sa na celkovom treťom mieste umiestnil Ján Hlaváč a poradie na prvých troch miestach v hodnotení žiakov našej školy bolo nasledovné:

      1. miesto – Ján Hlaváč, 4.B
      2. miesto – Ryan Husár, 7.A
      3. miesto – Marek Gažik, 5.B
      V kategórii Žiačky (800 m) sa najlepšie darilo Kláre Svitaňovej, ktorá skončila celkovo na treťom mieste. Prvé tri miesta v hodnotení žiačok našej školy si odniesli:

      1. miesto – Klára Svitaňová, 6.A
      2. miesto – Melanie Tomajková, 5.B
      3. miesto – Rebeka Petruľová, 5.A
      V kategórii Dorastenci (2 km) sa na celkovom druhom mieste umiestnil Viktor Čonka. Prvé tri miesta spomedzi žiakov našej školy si odniesli:

      1. miesto – Viktor Čonka, 9.B
      2. miesto – Nikolas Baran, 9.C
      3. miesto – Martin Čonka, 7.B
      V kategórii Dorastenky (2 km) sa na prvých troch miestach v hodnotení žiačok našej školy umiestnili:

      1. miesto – Sabína Teplická, 8.A
      2. miesto – Mária Slavkovská, 9.B
      3. miesto – Eva Vitková, 8.A
      Zastúpenie sme mali aj v kategórii Muži – 5 kilometrov, v ktorej sa umiestnil Milan Baran (9.C) na desiatom mieste.

      Všetkým ďakujeme za zapojenie a víťazom v jednotlivých kategóriách blahoželáme!

      Mgr. Katarína Šelengová

     • Celý týždeň sme sa venovali cudzím jazykom

     • Aj v tomto školskom roku sme si 26.09.2023 v našej škole pripomenuli Európsky deň jazykov. Počas celého týždňa sme so žiakmi absolvovali zaujímavé aktivity, ktoré mali žiakom pripomenúť nevyhnutnosť učenia sa cudzích jazykov. Žiaci pracovali v skupinách, osvojovali si pravidlá spolupráce, komunikácie a vypracovali rôzne zaujímavé projekty.

      Tretiaci spoznávali „Vlajky rôznych krajín“ a „Pozdravy z celého sveta“. Naučili sa písať pozdravy v rôznych jazykoch.
      Štvrtáci si s využitím tabletov prekladali nimi zvolené slová do piatich cudzích jazykov, vypracovali všetci jeden „Spoločný projekt rúk“.
      Piataci si vyhotovili „Osobný pas do zahraničia“ podľa nimi zvoleného štátu. Druhá skupina spoznávala rôzne druhy vlajok sveta a zhotovila „Špagát plný vlajok“.
      Šiestaci si precvičili geografické znalosti, ktoré doplnili aj cudzími jazykmi a vypracovali zaujímavý projekt „ Geografického sprievodcu štátmi“.
      Siedmaci si vyučovaciu hodinu spestrili „Medzinárodným kinom“ a pozreli si ukážky filmov z rôznych kútov sveta“. Oboznámili sa s rozličnými kultúrami, a tým rozvíjali svoje kritické myslenie na danú problematiku. Druhá skupina vypracovala veľký „Spoločný projekt pozdravov v rôznych jazykoch“. Tretia skupina si pripomenula existenciu rôznych jazykov a porekadiel a zhotovila „Medzinárodné záložky“.
      Ôsmaci sa na internete oboznámili s rýmovačkami a pozdravmi v rôznych jazykoch. Po vypočutí ukážok hádali aký jazyk počuli. Predviedli aj svoju výtvarnú zručnosť a zapojili sa aj do „Súťaže v návrhu loga EDJ“ na tričko. Všetky návrhy budú zaslané do medzinárodnej súťaže. Druhá skupina ôsmakov sa počas Európskeho dňa jazykov najprv zahrala na jazykových detektívov a na základe zobrazovaných textov hádali, o ktorý európsky jazyk ide – gruzínčina, katalánčina, maltčina a pod. Potom si vypočuli rôzne veselé pesničky v menej známych jazykoch a napokon sa zamerali na obľúbený futbal. Žiaci pracovali s tabletmi, vyhľadali v rôznych jazykoch slovíčka: futbal, ihrisko, lopta, gól...., nakreslili znaky futbalových klubov z metropol Európy a spoločne vytvorili veselý farebný plagát.
      Deviataci absolvovali „Hodinu jazykových hier“. Spoločne sa zabavili, zasmiali a prostredníctvom hry si precvičili svoje jazykové komunikačné zručnosti.

      Prvýkrát sa do Európskeho dňa jazykov zapojili aj naši nemčinári - žiaci siedmeho ročníka, ktorí s týmto jazykom ešte len začínajú. Spoločne vytvorili projekt, ktorý bude slúžiť ako názorná pomôcka pri učení prvej slovnej zásoby a gramatiky.

      Celý týždeň žiaci spolupracovali spolu so svojimi vyučujúcimi a vytvorili zaujímavé práce. Táto forma vyučovania bola motivujúcim spestrením a žiaci ju prijali s veľkým nadšením a záujmom.

      Ing. Gabriela Ivanová

     • Ako tretiaci plávali

     • Hodiny telesnej výchovy v treťom ročníku už tradične zahŕňajú základný plavecký výcvik. Naši tretiaci ho v tomto školskom roku absolvovali v dňoch od 25.9. do 29.9.2023.

      Cieľom základného plaveckého výcviku je prekonať strach z vody a zvládnuť základné plavecké návyky. K tomu nám slúžia rôzne hry, kde sa žiaci učia dýchať do vody, loviť predmety z vody, splývať na bruchu i na chrbte. Neskôr sa učia správne pohyby nôh pri kraule a znaku s dýchaním do vody. Vyskúšajú si aj zoskok a vynorenie sa v malej aj veľkej vode.

      Motiváciou na každodenné plávanie v sviežej vode bol aj vodník „Svitík“, ktorý ich čakal pred bránami plavárne a zabavil ich aj pri vode. Za usilovnosť počas celého týždňa ich čakala odmena v podobe Mokrého vysvedčenia a malej sladkosti.

      Všetkým žiakom želáme radosť z vody a bezpečné plávanie v budúcnosti!

      Mgr. Erika Bobko

     • Domáci chlebík

     • Domáci chlebík ... mňam ... už málokto vie, ako chutí. A naši žiaci ho včera ochutnali. Pred pár týždňami sa boli pozrieť na poľnohospodárske stroje, ktoré prispievajú k jeho zrodu a vďaka pánovi J. Jurčíkovi mali možnosť chlebík ochutnať a preskúmať rôzne druhy obilia.
      Chlebík veľmi chutil a potešila aj sladká odmena. Pánu Jurčíkovi posielame veľké ĎAKUJEM.

      Mgr. Daniela Moravčíková

     • Viete čo navštívili naši druháci?

     • Komunitné centrum. Tam sa dozvedeli, načo slúži, komu slúži, kedy je otvorené a odpovede na ďalšie otázky. Ale Komunitné centrum slúži hlavne na vzdelávanie. Tak sa naši druháci pustili do učenia v podobe jazykových hier v slovenčine a aj trochu v poľštine. No bola to zábava. A popritom všetkom sa stihli zahrať aj rôzne spoločenské hry. Druháci, zvládli ste to skvele!

      Mgr. Zuzana Maškulková