• Pilotné testovanie na ochorenie COVID 19 kloktaním

     • Naša škola sa dnes ako jedna z 8 škôl na Slovensku zapojila do pilotného testovania výplachom ústnej dutiny (kloktaním). Tento druh testovania je forma PCR testu na ochorenie COVID 19 a momentálne je určený iba žiakom II. stupňa základných škôl, ktorí navštevujú prezenčnú výučbu v malých skupinách.

      Testovanie nám zabezpečili a osobne vykonali p. riaditeľ Mgr. Luha a p. uč. Mgr. Duda, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

      Testovania sa zúčastnilo 30 žiakov našej školy a výsledky im budú zaslané SMS správou na mobilný telefón.

     • S aplikáciou WOCABEE je učenie slovíčok zábavné a efektívne

     • WocaBee je nová aplikácia, ktorá výrazne pomáha žiakom naučiť sa  slovíčka cudzieho  jazyka rýchlo, jednoducho a efektívne. Aj naši žiaci 3. až do 9. ročníka majú možnosť si vyskúšať, ako sa učiť slovíčka z anglického jazyka inovatívnou a zároveň zábavnou metódou. Všetkým boli pridelené kódy, ktorými sa do aplikácie prihlásia.

      Učiteľ pridáva balíky slov napr. raz alebo dvakrát týždenne. Slovíčka korešpondujú s našimi učebnicami. Žiaci si slovíčka precvičia na domácu úlohu pred stanoveným termínom. Zároveň medzi sebou aj súťažia, naučia sa správnu výslovnosť, správne slovíčko napísať. Učiteľ má prehľad o tom, kto si slovíčka precvičil, a taktiež aj o tom, ktoré slovíčka robili žiakom najväčšie problémy.

      Výhodou je tiež , že nie je potrebná žiadna inštalácia. Funguje on-line na každom zariadení (mobil, tablet, počítač).

      TAK VYSKÚŠAJME NIEČO NOVÉ !

      Aplikáciu wocabee si žiaci môžu vyskúšať na mesiac zadarmo. V prípade, že sa stretne s pozitívnymi ohlasmi, je potrebné si ju objednať, je však cenovo dostupná pre všetkých (od 80 centov mesačne za študenta).

      Podrobnejšie informácie: www.wocabee.app

       

     • MAREC – MESIAC KNIHY

     • Zapojte sa do čitateľských aktivít a získajte knižnú odmenu

      Mesiac marec sa nespája len s prebúdzaním prírody k životu, no aj s neutíchajúcim zdrojom inšpirácií či informácií – s knihami.

      O tom, že marec je mesiacom kníh, ste už určite všetci počuli, ale viete, prečo sa knihy spájajú práve s týmto mesiacom? Bolo to takto odpradávna?

      Tradícia, prečo marec dostal prívlastok mesiac kníh, tkvie v masovej akcii, ktorú iniciovalo Ministerstvo kultúry spolu so Zväzom československých spisovateľov, nakladateľmi či knižnými obchodmi v roku 1955. K myšlienke zvýšenia počtu čitateľov sa pripojili organizácie a občania, ktorí pravdepodobne na počesť ľudového básnika Mateja Hrebendu, za mesiac kníh zvolili marec. Tým vzdali úctu mesiacu, v ktorom sa narodil aj zomrel tento významný šíriteľ a milovník knižnej kultúry. Či už patríte k verným „knihomoľom“ alebo ste príležitostný čitateľ, nezabudnite, že knihy je potrebné čítať s láskou!

      V tomto mesiaci sme pre žiakov 3. – 6. ročníka pripravili niekoľko aktivít.

      Ako sa zapojíte?

      Je to veľmi jednoduché. Sledujte stránku školy, na ktorej sa vždy vo štvrtok a v pondelok objaví nová úloha, aktivita, zadanie, ktorú bude potrebné vyriešiť do konkrétneho termínu  a elektronicky poslať. Aby ste boli úspešní v tejto marcovej výzve, je potrebné  zapojiť sa do každej úlohy a nevynechať ani jednu z nich (dohromady ich bude 6).

      Tí z vás, ktorí budú mať všetky úlohy vyriešené správne, postúpia do záverečného losovania. Resp. celkové „finále“ bude závisieť od počtu zapojených žiakov (forma losovania alebo výberu najlepších riešení).
      Víťazov zverejníme 1. apríla.

      Sledujte stránku školy už zajtra – 11.3. 2021, kedy vám zverejníme prvú úlohu pre vás.

      Tešíme sa na krásny poučno-zábavno-tvorivý mesiac, ktorý strávime spoločne s vami :)

     • MENSA Slovensko - IQ Olympiáda 2021

     • „Odváž sa používať vlastný rozum“

      Súťaž pod záštitou prezidentky Zuzany Čaputovej je určená žiakom 5. – 9. ročníka

      Všetky súťažné úlohy sú založené na všeobecných princípoch a pre ich riešenie nie je treba žiadne špeciálne vedomosti. S trochou nadsadenia sa dá povedať, že pre ich riešenie je potrebný iba „zdravý rozum“. Nejde teda o vedomostnú  súťaž, ale o súťaž rozvíjajúcu predovšetkým schopnosť samostatného logického uvažovania.

       

      Registrácia je ZDARMA a prebieha do 31. marca 2021. Nezaberie Ti viac ako 5 minút.
      Po registrácií musí ešte rodič (zákonný zástupca) odsúhlasiť účasť dieťaťa v súťaži, opäť elektronicky (mailom). Bez tohto kroku sa žiak súťaže nemôže zúčastniť.

       

      Viac o REGISTRÁCII A PRAVIDLÁCH SÚŤAŽE

       

      Školské kolo bude prebiehať on-line v apríli a bude pozostávať z 25-tich rôznych logických úloh, ktoré je potrebné vyriešiť za 30 minút.

       

      Súťažiť budete o zaujímavé ceny – notebook, tablety, knihy, inteligentné hodinky, logické hry, .... a veľa ďalších cien


      Chcem sa REGISTROVAŤ do súťaže.

     • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na 2. stupni

     • Aj v týchto neľahkých časoch, keď sa nemôžeme stretnúť osobne, sme si uctili krásu hovoreného slova v rámci celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy -  Hviezdoslavov Kubín.

      Pre žiakov 2. stupňa tentokrát súťaž prebiehala netradičným  spôsobom. Žiaci 5. – 9. ročníka nahrávali svoje recitácie na videá a posielali ich učiteľom vyučujúcim SJL. Členovia poroty si potom pozreli všetky videá a vybrali najlepších recitátorov, ktorí nás budú ďalej reprezentovať na okresnom kole v Poprade. Nechýbala slávnostná atmosféra, pekné oblečenia, tréma aj veselé úsmevy. Vypočuli sme si zaujímavé, predovšetkým vtipné a hravé texty. Žiaci budú ocenení po ich návrate do školy. Veríme, že to bude už čoskoro ;)

      Víťazom srdečne blahoželáme!

       

      VYHODNOTENIE:

      II. kategória – POÉZIA

      1. Kristína Bendíková, 5. A
      2. Mia Lopušeková, 5. A
      3. Karolína Gurovičová, 6. A

      II. kategória – PRÓZA

      1. Klára Zámečníková, 5. A
      2. Tobias Kováč, 5. B
      3. Oliver Ordzovenský, 6. B

      III. kategória – PRÓZA

      1. Laura Dragošová, 9. B
      2. Liliana Lopušeková, 7. A

      Ďakujeme aj ostatným zapojeným žiakom za milé videá a odvahu: Viktória Wierna, Bronislava Palgutová a Matej Matonok :)

     • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na 1. stupni

     • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na 1. stupni sa uskutočnilo netradičnou formou. Žiaci prichádzali do školskej knižnice po ročníkoch, aby predniesli literárne texty pred porotou a ukázali svoj recitátorský talent. Porotu zaujali veku primerané, vtipné a zároveň aktuálne texty. Všetkým zúčastneným sa okrem poroty osobne poďakoval aj pán riaditeľ.

      Do obvodového kola postupujú Nela Olexová a Šarlota Lopušeková.

      Blahoželáme!

       

      VYHODNOTENIE:

      HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2021 - školské kolo

      I. kategória

      Poézia:

      1. miesto: Nela Olexová IV.B
      2. miesto: Chiara Svitaňová II.A
      3. miesto: Ema Lopušeková III.B

      Próza:

      1. miesto: Šarlota Lopušeková III.A
      2. miesto: Melánia Tomajková  II.B
      3. miesto: Alex Friedman IV.A
                     Katarína Lopuchová III.A 

      Fotoalbum              

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

     • dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o poukázanie 2% z Vašej zaplatenej dane za rok 2020 pre Rodičovské združenie pri Základnej škole v Spišskom Bystrom

      Vaše poukázané 2% z dane tvorili aj v minulých rokoch významnú časť príjmu Rodičovského združenia pri základnej škole v Spišskom Bystrom, ktoré tieto získané finančné prostriedky vždy veľmi účelne a transparentne použilo na  podporu školy, skvalitnenie vyučovania, na nákup školských  pomôcok a podporu žiakov v rôznych aktivitách a súťažiach.

      Budeme veľmi radi, ak nám aj v tomto školskom roku zachováte Vašu priazeň a oslovíte aj ďalších členov rodiny, Vašich priateľov alebo spriaznené podnikateľské subjekty.

       

      S úctou a poďakovaním za Vašu podporu                                                                                                               

      Mgr. Štefan Luha, riaditeľ školy

       

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný NÁVOD, ako na to.

      Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na daňový úrad alebo do 31.5.2021 odovzdať priamo v škole.

       

     • Ďalšie úspechy našich žiakov na okresných kolách olympiád!

     • Aj keď za neobvyklých podmienok, ktorým sme sa museli všetci prispôsobiť, prebiehajú naďalej okresné kolá olympiád vo viacerých vyučovacích predmetoch a aj naša škola v nich má svojich zástupcov. Tí zatiaľ zvládajú jej reprezentáciu na výbornú!

      Svoje vedomosti z Geografie si už stihli v hojnom počte otestovať 5. februára účastníci okresného kola Geografickej olympiády.

      Ako úspešní riešitelia sa umiestnili v kategórii E: Silvia Šimková (9.B), Dávid Javorský (8.A), Tomáš Orolin (8.A).

      V kategórii F boli úspešní riešitelia: Oliver Ordzovenský (6.B) a Terézia Malatínová (6.A).

      kategórii G, kde súťažili naši piataci sme zaznamenali mimoriadné úspechy. Na 1. mieste v okrese sa umiestnil Matej Matonok (5.B), na 6. mieste Gregor Pomietlo (5.A)13. miesto obsadil Tobias Kováč (5.B).

       

      Žiaci nepoľavili ani na okresnom kole Dejepisnej olympiády, ktoré sa konalo 11. februára, kde tiež preukázali svoje vedomosti a umiestnili sa ako úspešní riešitelia.

      V kategórii D obsadil 11. miesto Tomáš Orolin (8.A)

      V kategórii F sa na 4. mieste umiestnil Oliver Ordzovenský (6.B) a 6. miesto patrí Terézii Malatínovej (6.A).

       

      Všetkým blahoželáme k peknému umiesteniu!

       

       

     • Nuda počas lock-downu? Nehrozí!

     • Ak máš nápad a chuť tvoriť, neváhaj a zapoj sa do poľsko-slovenskej výtvarnej súťaže Euroregión ,,Tatry“ očami detí

      Viac informácií o pravidlách a priebehu výtvarnej súťaže nájdeš na tomto ODKAZE