• Lyžiarsky kurz druhákov

     • Naši druháci využili príjemné počasie tohto týždňa a úspešne absolvovali lyžiarsky kurz. Strávili 5 dní v peknom prostredí na čerstvom vzduchu v spoločnosti kamarátov.
      Na svahu ich počas týždňa sprevádzali: pán riaditeľ Mgr. Š. Luha, pán učiteľ Mgr. B. Oravec a triedna pani učiteľka Mgr. E. Bobko.

      Niektorí sa s lyžami začali v pondelok ešte len zoznamovať a na konci týždňa už zvládli jazdu s doprovodom aj na veľkom kopci. Ďalší, skúsenejší lyžiari, si svoju lyžiarsku techniku zdokonalili a vyskúšali si aj malé preteky.

      Príjemne unavení, no s množstvom zážitkov, ukončili týždennú lyžovačku.

      Prajeme im veľa chuti pri ďalšom športovaní.

      VIAC FOTOGRAFIÍ 

     • Starajme sa o vtáctvo aj v zime

     • Našu školu už po niekoľkýkrát navštívila pracovníčka TANAPu pani Proháczková a opäť si pre žiakov pripravila zaujímavú prednášku o prikrmovaní a starostlivosti o vtáctvo našich záhrad v zime.
      Ako obvykle sa deti dozvedeli niečo nové a poniektorí si už doma pre vtáčiky zhotovili aj krmítka.

     • Matematický KLOKAN

     • Najväčšia žiacka matematická súťaž na svete. Každoročne sa do nej zapája 6 miliónov žiakov v 80tich krajinách sveta. Buď jedným z nich aj Ty!

      Prečo sa súťaž žiakom páči?

      Úlohy v teste sú zaujímavé, na ich riešenie je potrebný skôr zdravý sedliacky rozum ako náročná matematika. Pri každej úlohe žiaci vyberajú správnu odpoveď z piatich ponúknutých možností.

      Každému dieťaťu zostane na súťaž spomienka v podobe krásneho diplomu a malého darčeka. Tí najúspešnejší dostanú zaujímavú cenu. Päť šťastlivcov získa v žrebovaní mobil.

      Prečo sa súťaž páči rodičom?

      Riešenie úloh podporuje v žiakoch logické myslenie. Úlohy sú hravé, ukazujú žiakom, že aj matematika môže byť zaujímavá. Žiaci sa učia podať výkon v určenom čase, pracovať s odpoveďovými hárkami. Tieto skúsenosti neskôr využijú pri dôležitých testovaniach alebo na prijímacích skúškach.

      Ako súťaž prebieha?

      Prváci riešia 12 úloh, druháci, tretiaci a štvrtáci 18 úloh. Majú 45 minút času. Prvákom zadania úloh číta učiteľ, v prípade on-line testu si môžu vypočuť nahrávku.

      Starší žiaci riešia 24 úloh počas 60 minút.

       

      Súťaž sa v školách uskutoční v pondelok 11. apríla 2022. 

      V prípade zatvorených škôl sa online súťaž bude konať v dňoch 11. – 13. apríla 2022.

       

      Čo máte urobiť, ak chcete, aby sa Vaše dieťa zapojilo?

      Do 4. marca 2022 môžete vyplniť prihlášku individuálne a zaplatiť štartovné 5 €. Alebo stačí, ak dieťa osloví v škole svoju pani učiteľku matematiky a tá ho po zaplatení štartovného zaregistruje.

     • Recyklohry - zber použitých batérií

     • Aj použité a vybité batérie sa dajú recyklovať, ak skončia na správnom mieste...

      Správne vyzbierané batérie budú zrecyklované a druhotné suroviny získané recykláciou sa tak dostanú späť do obehu, zatiaľ čo batérie, ktoré skončia v nesprávnych nádobách alebo na skládkach sú pre životné prostredie záťažou.

      Naša škola v rámci zapojenia do projektu RECYKLOHRY použité batérie zbiera tiež, preto Vás chceme vyzvať, aby sme spoločne aspoň takto prospeli k ochrane prírody a zbavili sa tohto pre prírodu nebezpečného odpadu formou recyklácie.

      Použité batérie môžete vhodiť do pripravenej krabice na dolnej chodbe v budove školy

     • Vyjadrite svoj názor

     • Milí žiaci - stravníci, v rámci monitorovania kvality a obľúbenosti jedál podávaných v školskej jedálni, Vás chceme poprosiť, aby ste sa aktívne podieľali na hodnotení jednotlivých obedov prostredníctvom Edupage (v časti jedálny lístok).

      Podľa vlastného uváženia pridelíte danému obedu hviezdičky. Hodnotiť obed je možné len po odobratí obeda (na hlasovanie je potrebné byť aj odpípnutý v jedálni).

     • Týždeň vedy a techniky

     • Po minuloročnej prestávke tento školský rok od 17. do 21. januára opäť prebiehal Týždeň vedy a techniky.

      Vyučujúce fyziky, Mgr. K. ŠelengováMgr. J. Šafranková pozvali do učebne fyziky našich najmenších žiačikov z ŠKD.

      Malí vedci spoznali, že filmový pás sa skladá z obrázkov a pohybujúce sa postavičky vidíme v kine preto, lebo naše oko má zotrvačnosť a vidí obraz ešte zlomok sekundy potom, čo zmizol. Prakticky si to overili pri výrobe knižky – flipbooku, ktorého prelistovaním videli pohybujúce sa dievčatko a mačičku.

      V druhej časti zisťovali, či vzduch okolo nás je alebo nie je ťažký. Vyrobili si rovnoramenné váhy s prázdnym balónikom na jednej a vzduchom nafúknutým balónikom na druhej strane. Na ich veľké prekvapenie zistili, že balónik so vzduchom bol ťažší.

      Veríme, že sa objavovanie nových poznatkov malým vedcom páčilo a radi prídu na Týždeň vedy a techniky aj budúci rok.


      CELÝ FOTOALBUM

     • KNIŽNÁ BÚDKA

     • Zaujímavý „projekt“ pre milovníkov literatúry prišiel konečne aj k nám a v areáli školy pribudla novotou voňajúca KNIŽNÁ BÚDKA. Aj takto by sme chceli našich žiakov motivovať k čítaniu a prilákať ich ku knihám.

      Naša „búdka“ bude slúžiť na vypožičiavanie, vymieňanie a darovanie kníh. Bude takou malou exteriérovou knižnicou.

      Knihy v búdke sú voľne prístupné – dajú sa vypožičať, vymeniť za iné alebo doplniť.

      Knihy si môžete prečítať na mieste, vziať si ich domov a po prečítaní vrátiť, prípadne namiesto požičanej knihy dať do búdky inú.

      Knižné búdky fungujú už na mnohých miestach po celom Slovensku a veríme, že tá naša si nájde svojich obdivovateľov a najmä malých-veľkých čitateľov.

      Platí pravidlo: POŽIČAJ, VRÁŤ alebo VYMEŇ 😉

     • Mladí meteorológovia

     • Ani cez prázdniny žiaci 7.A7.B nezaháľali. Stali sa z nich mladí meteorológovia.

      Postavili si vlastné meteorologické stanice, kde merali teplotu ovzdušia, smer a rýchlosť vetra, množstvo zrážok a atmosférický tlak. Pozorovaním oblohy zisťovali oblačnosť. Všetky merania si zapisovali do prehľadnej tabuľky, či grafu.

      Všetky projekty boli krásne vypracované a aj žiaci potvrdili, že ich praktické skúmanie počasia bavilo.

      Veríme, že získané poznatky využijú v reálnom živote 😊

      Ich výtvory nájdete vo fotoalbume.

     • Úspech našich žiakov v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku

     • Aj v tomto školskom roku  sa víťazi školského kola olympiády v anglickom jazyku zúčastnili okresného kola, ktoré sa uskutočnilo dňa 13.01.2022, on-line formou. 

      Naši žiaci sa v silnej konkurencii  a náročnosti obsahu olympiády vôbec nestratili a dosiahli výborné výsledky.

      Samuel Šoltis zo VII.B triedy, v kat. 1A obsadil 7. miesto a stal sa úspešným riešiteľom.

      Dominika KiktováIX.A triedy, v kat. 1B obsadila 11. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou.
       

      Obidvom srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa ďalších úspechov!

     • Literárni velikáni v našej škole

     • Na hodine literatúry si žiaci VIII. A triedy overili svoje vedomosti v projektovom vyučovaní.
      Určite každý z nás pozná velikánov slovenského literárneho romantizmu či realizmu. Naši ôsmaci sa ich snažili predstaviť netradičnou formou projektov – vytvorením 3D modelov/postáv. Svojich úloh sa zhostili veľmi zodpovedne a na chodbu našej školy nainštalovali svoje výtvory – Ľ. Štúra, A. Sládkoviča so svojou láskou M. PischlovouP. O. Hviezdoslava. Pridali aj informácie zo života osobností.
      Pri prechádzaní školskou chodbou máte teda možnosť nazrieť do dávnej histórie a naštudovať si niečo o týchto výnimočných básnikoch a spisovateľoch.

     • Už sa na Vás tešíme!

     • Po vianočných prázdninách žiaci nastupujú do škôl na prezenčné vyučovanie v pondelok 10.01.2022.

      Škola sa bude riadiť podľa dokumentu Školský semafor. Výnimku z karantény majú plne očkované a prekonané osoby (túto informáciu poskytujete svojmu triednemu učiteľovi prostredníctvom Edupage). Podľa vyhlášky RÚVZ platí pre žiakov povinné nosenie rúšok v škole. Nezabudnite prosím cez Edupage vyplniť aj vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka a pred príchodom do školy pretestovať svoje dieťa  domácim Ag testom.