• Vianočná pošta našla svojich adresátov

     • Hlavným cieľom "Vianočnej pošty" bolo šíriť radosť, dobré posolstvá a sviatočnú pohodu. Presne to sa aj podarilo. Doručili sme mnoho krásnych pozdravov.

      Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa do Vianočnej pošty zapojili a v škole tak pomohli vytvoriť radostnú atmosféru.

      Osobitne musíme poďakovať aj našim poštárikom zo 4.B - Jožkovi Fábrymu, Viktorke Fábryovej, Lenke Milanovej a Lenke Dzurňákovej ktorí boli výbornými pomocníkmi.

     • Školské kolo Pytagoriády

     • Žiaci 3. až 8. ročníka sa vo svojich kategóriách zúčastnili v dňoch 8. a 9. decembra školského kola Pytagoriády. Už druhý rok sa riešila táto zaujímavá matematická súťaž, kde nejde len o správnosť výsledkov ale aj o rýchlosť počítania v online prostredí. A ako dopadli?

      Úspešným riešiteľom blahoželáme a reprezentantom v okresnom kole prajeme veľa šťastia!

     • Báseň pre Františka

     • Žiaci našej ZŠ sa zapojili do literárno-výtvarného projektu Báseň pre Františka. Dni so Svätým Otcom na Slovensku boli dňami plnými nadšenia pre Krista a myšlienok hodných nasledovania. Vďaka médiám sme sa stali monohí priamymi účastníkmi septembrovej návštevy pápeža Františka a naši žiaci sa do súťaže zapojili s nadšením.

      KRÍŽ

      Kríž je ako kniha,

      ktorú máme otvoriť a čítať.

      Nestačí ju len kúpiť a do police dať,

      to nám neosoží...

      Ak mu srdce neotvoríme,

      ak sa nezastavíme, nezahľadíme,

      ak sa naše srdce nenaplní dojatím...

       

      Ak tak neurobíme?

      Kríž pre nás navždy ostane neprečítanou knihou.

      Otvor teda svoje srdce,

      v tichej meditácii sa stíš

      a s pokorou hľaď na Ježišov kríž, vnímaj, čo ti hovorí...

      .......................................................................................................................

      NEPREČÍTANÝ

      Kríž...

      drevený trám, na ktorom zomrel Ježiš.

      Kríž...

      slovo, ktoré v sebe skrýva mnoho myšlienok.

      Kríž,

      ktorý vidíme vyrezaný doma, v aute

      či v kostole.

       

      Kríž – slovo, ktoré je pre nás ako kniha,

      ktorá je založená na polici,

      padá na ňu prach,

      no nepozrie na ňu zrak.

       

      Kniha, ktorej sme sa ani nedotkli,

      no predsa sme si ju kúpili.

      Ilustrovaná, drevená, vyrobená...

      Len otvoriť ju a začítať sa

      a začať ju spoznávať.

       

      Kríž...

      to je to slovo,

      ktoré je záhadné a nedotknuté,

      otvoriť mu srdce,

      nechať sa očariť jeho ranami

      a naplniť ho dojatím.

       

      Kríž...

      ktorý pre nás stále ostane

      neotvorenou a neprečítanou knihou...

      .................................................................................................................................

      Láska a kríž

      Nevidieť v kríži slávu

      je ako kúpiť knihu, vystaviť a pozerať sa na ňu.

      Môžeš byť krížikmi ovenčený,

      no ak neotvoríš srdce Ukrižovanému, nebudeš spasený.

      Postoj, zastav sa, človeče!

      Uvažuj!

      Pre nás bol zranený, jeho láska k nám tečie.

      Nech kríž nie je pre nás knihou neprečítanou,

      predmet či kus dreva,

      nech bude pre nás pravdou poznanou,

      tu na zemi... kus neba.

      .............................................................................................................................................

      Kríž

      Čo je to kríž?

      Neprečítaná kniha?

      ...medený či drevený,

      v dome, na krku, v aute či chráme...

       

      Kríž...

      nezastavíme, neporazíme...

      Je ako kniha,

      lebo príbeh v knihe neovplyvníme.

       

      V kríži je ukrytá bolesť,

      bolesť Ježišova, vytesaná na kríži.

      Nebudeme plakať!

      Láska v našom srdci sa bude smiať!

       

      Kríž...

      nech nebude neprečítanou knihou,

      čítajme ho a žime s ním!

      ......................................................................................................................................

      VIERA

      Drevený kríž pred sebou mám,

      za veľkú knihu ho pokladám.

      Knihy čítam skoro každý deň,

      s Ježišom sa stretnúť chcem.

       

      Ani knihy nie sú prázdne,

      sú v nich napísané rôzne básne.

      Moje srdce veľkú lásku má,

      s Ježišom sa rozpráva.

       

      Ako sa mám? Čo mi je?

      Na kríž moju ťarchu povedať smiem.

      Aj Ježiš na kríži veľa vie,

      cez pocity to na mňa prenesie.

      .................................................................................................................................

      KRÍŽ

      Kríž je ako kniha,

      preto je v ňom veľká sila.

      Chceme ho viac spoznať,

      aby sme sa mohli radovať.

       

      Nestačí ho len vystaviť,

      ale sa aj pomodliť.

      Boh nás veľmi miluje,

      preto nám svoju lásku daruje.

       

      Ježiš rany na tele mal

      a zranený bol z lásky k nám.

      Veď kríž nie je len obyčajná vec,

      tak otvor srdce Ježišovi a ver!

      ........................................................................................................................

     • Dejepisná olympiáda - školské kolo

     • Ešte pred odchodom na vianočné prázdniny sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 14. ročníka Dejepisnej olympiády.

      Úlohou žiakov bolo vypracovať vedomostný test, ktorý sa skladal z troch častí. Prvá časť obsahovala úlohy z vybraného monotematického celku, druhá časť úlohy z príslušného učiva ročníka a tretia časť bola zameraná na úlohy z regionálnej histórie.

      Výsedky:

      7. ročník – kategória E: 1.miesto Oliver Ordzovenský

      9. ročník – kategória C: 1. miesto Tomáš Orolin

                                             2. miesto Dávid Javorský

       

      Výhercom gratulujeme a prajeme veľa šťastia na okresnom kole, ktoré sa uskutoční vo februári 2022.

     • Krabičky plné lásky

     • Ďakujeme všetkým žiakom a rodičom našej ZŠ s MŠ za opätovné zapojenie sa do celoslovenskej výzvy. Aj tento rok prostredníctvom darčekových krabičiek potešíte počas Vianoc mnohých seniorov. ❤

      FOTOALBUM z distribúcie balíčkov seniorom našej obce.

     • Tri zaslúžené predvianočné darčeky pre školu

     • Počas posledných dvoch rokov sme v škole vyvinuli veľké úsilie  na získavanie rozvojových grantov a projektov. Vďaka finančnej pomoci z nadácie ZSE, SPP, VÚB banky či Karpatskej nadácie sa nám podarilo pretvoriť zanedbanú školskú záhradu na  „Záhradu, ktorá učí“. Niekoľko náučných chodníkov, ekoučebňa v záhrade, zádržné jazierkaovocný sad, rozkvitnutá  lúka starých čias, či kútik s chovom živých zvierat, to je iba zlomok úspešných ukončených projektov, ktoré sme svojpomocne zrealizovali spolu so žiakmi a učiteľmi. 
      Počas jesenných mesiacov sme podali 12 projektových žiadostí. Z nich boli vybrané hodnotiacimi komisiami zatiaľ 3 projekty.

      A načo sa môžeme tešiť po ich realizácii?

      Prvým podporeným projektom v tejto sezóne bol „Projekt školskej knižnice Hexagon“, ktorý podporila nadácia VSE sumou 800 €. Nášmu projektu konkurovalo ďalších 85 projektov. Knižnicu zrealizujeme na hornej chodbe v budove školy a bude slúžiť na neformálne hodiny literatúry našich žiakov a stane sa dôstojným miestom pre uloženie kníh pre žiakov.Termín realizácie je stanovený na marec 2022, hneď po výmene podlahovej krytiny na chodbe. A ako bude knižnica vyzerať? Nech sa páči:

      Druhým podporeným projektom bol „Trojgeneračný štafetový beh na lyžiach“, v ktorom nás podporila nadácia Poštovej banky sumou 2000 €, za ktoré nakúpime bežkársku výstroj pre žiakov školy, aby sa do tohto krásneho športu mohli zapojiť aj žiaci, ktorí na to nemajú vybavenie.  
      ​​​​​​​Ozaj? Už ste boli túto zimu na bežkách? Podmienky sú v týchto dňoch vynikajúce.

      Tretím našim úspešným projektom je „Zdravá duša školy“  podporený sumou 1800 €Nadácie Orange. Tento projekt vybrala hodnotiaca komisia spomedzi neuveriteľných 234 ďalších konkurenčných projektov. Náš projekt je určený pre našich učiteľov, vďaka ktorému sa budú môcť zúčastniť mnohých školení zameraných na inovácie vo vzdelávaní.

      Držte nám palce pri realizácii úspešných projektov a získavaní ďalších, na ktorých vyhodnotenie stále čakáme.

     • Čo nosíme v školských taškách ...

     • Žiaci šiesteho ročníka sa na hodinách fyziky venovali fyzikálnej veličine HMOTNOSŤ. Pri tejto téme riešili aj zaujímavú úlohu, ktorá sa týka ich každodenného života. Zisťovali, koľko váži ich školská taška a či v nej nenosia aj nepotrebné veci, ktoré jej zbytočne pridávajú na hmotnosti. Odporúčaná hmotnosť školskej tašky šiestakov je maximálne 4,5 kg. Niektorí však majú tašky omnoho ťažšie. Nájdu sa však aj takí, ktorí si do školy nosia len potrebné veci a nič zbytočné im miesto v taške nezaberá.

      Okrem toho žiaci uvažovali aj o tom, ako si môžu ťažkou taškou poškodiť zdravie a chrbticu.

      Veríme, že aj takáto úloha dokáže deti motivovať k tomu, aby do školy nosili iba to, čo naozaj potrebujú.

     • Druháci a kostra - Čo sa skrýva pod kožou a svalmi človeka?

     • Druháci to už zistili na projektovej hodine prvouky ...

      V skupinách sa pohrali s kostrou, jednotlivými kosťami a nezabudli ani na naše kĺby, vďaka ktorým sa môžeme pohybovať.

      Ani chýbajúci žiaci si nenechali túto zaujímavú aktivitu ujsť, zapojili svoju fantáziu a svoj výtvor zdokumentovali fotkou.

     • Vážené pani učiteľky, páni učitelia, milí žiaci,

     • už ste stihli napísať vianočný pozdrav svojmu spolužiakovi, kamarátovi či pani učiteľke?
      Ešte nie? Tak sa poponáhľajte, aby ste to stihli do stredy 15.12. do 14:00 hod., kedy sa otvorí krabica s vianočnými pozdravmi. Tento rok môžete vhodiť pohľadnicu, pozdrav alebo list s komukoľvek,
      koho chcete zo školy potešiť a prekvapiť.

      Ako na to?

      1. Napíš  list, pohľadnicu či pozdrav. Môžeš pridať aj kresbu.
      2. Nezabudni napísať meno a triedu obdarovaného.
      3. Vhoď Tvoj pozdrav do „Vianočnej pošty“, ktorá sa nachádza na prízemí našej školy. Určite ju neprehliadneš.
      4. Naša školská rada sa určite postará, aby sa Vianočná pošta dostala do správnych rúk.
      5. Vianočné pozdravy si rozdáme piatok 17.12.2021
      6. Žiaci, ktorí v škole nebudú ich dostanú po príchode do školy v januári.

      A teraz hor sa do písania vianočných pozdravov.

     • Červený deň

     • Konečne sme sa dočkali dňa, ktorý bol iný ako ostatné! A viete akého? No predsa červeného! 
      Červená farba neodmysliteľne patrí k Mikulášovi, preto sa celý pondelok 6.12. niesol v znamení tejto farby.

      Žiaci na to nezabudli a v snahe stať sa víťazom súťaže v počte červených vecí prišli do školy od hlavy po päty v tejto farbe. Zaslúžene ju však vyhrala za 1. stupeň 1.B trieda a za 2. stupeň 6.B trieda.

      Ocenili sme aj jednotlivcov a to Kristínku Ambrozovú z 1.B za 22 kusov červeného oblečenia, Lenku Milanovú zo 4.B za 23 kusov červeného oblečenia a Tobiasa Klingu z 9.A triedy s počtom  22 kúskov červeného oblečenia.

      Za kategóriu pedagógov sa víťazkou stala triedna pani učiteľka 1.B triedy - Terka Šimková, ktorej sa podarilo skombinovať 11 kusov červeného oblečenia a doplnkov. Žiaci získali za snahu sladkú odmenu.

      Srdečne gratulujeme.

       

      Zároveň našu školu neobišiel ani Mikuláš. Deti ho privítali básničkami, pesničkami aj tancom, za čo ich Mikuláš samozrejme odmenil.

      Prežili sme spoločne krásny červený deň.

      Poďakovanie patrí červenému tímu a samozrejme Vám.

     • Krúžok Lego programovanie

     • Aj tento školský rok pracujú žiaci v krúžku Lego programovanie. Viacerí z nich tento rok iba začínajú, ale nadšenie nechýba nikomu. Občas sa im podaria veľmi pekné výtvory. Veď posúďte sami...

      Učiť sa o jednoduchých strojoch je pre niekoho "netechnického" vraj ťažké. Pozrite ako si štvrtáci hravo poradili s týmto problémom. 

     • Školou sa opäť šírila vôňa medovníkov

     • S príchodom adventného obdobia sme všetci spomalili a začíname sa tešiť na Vianoce. V školskom klube sme si spríjemnili čakanie tradičným každoročným pečením vianočných medovníčkov.

      Spolu s deťmi sme medovníčky upiekli a následne ich ozdobili podľa vlastných predstáv. Deti sa veľmi tešili a pečenie a ozdobovanie si veľmi užili.

      Samozrejme nechýbala ani ochutnávka ich výtvorov. 

     • Zahlasujte za nás

     • Naša škola sa zapojila do grantového projektu Poštovej banky a 365. nadácie pod názvom "Nápad pre 3 generácie".

      Projekt ZŠ s MŠ Spišské Bystré  - "Štafetový trojgeneračný beh"bude zapojený do hlasovania o mimoriadnu prémiu vo výške 1 000€ .

      Hlasovať bude možné od 2.12.2021 (10:00 hod) do 10.12.2021 (10:00 hod)
      na stránke www.pre3generacie.sk.

      Prosíme o Váš hlas.

      ĎAKUJEME

     • Expert geniality show

     • Posledný novembrový deň sa uskutočnila celoslovenská vedomostná súťaž Expert. Organizačne ju zabezpečovala p. učiteľka Šafranková a veľa úspechov prišiel popriať súťažiacim aj pán riaditeľ.

      Žiaci 5. a 6. ročníka súťažili v 2 oblastiach: Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry. Súťažiaci zo 7., 8. a 9. ročníka si vyberali dve témy z 6-tich oblastí: Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English? a Góly, body, sekundy.

      Pri niektorých otázkach sa žiaci poriadne zapotili. J

      Prvé výsledky budú uverejnené 21.12.2021.

     • Výtvarná súťaž v časopise Vrabček

     • Naši žiaci z prvého stupňa sa pravidelne zapájajú do výtvarných súťaží vyhlásených detskými časopismi. Tentokrát bola uverejnená práca Vierky Petruľovej z 1.B triedy

      Podarilo sa Vám nájsť Vierkin obrázok?

     • Všetkovedko

     • Posledný novembrový deň sa žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili celoslovenskej súťaže Všetkovedko. Merali si vedomosti naozaj vo všetkom: riešili matematické, informatické, prírodovedné, vlastivedné úlohy, dokonca aj z anglického jazyka, či hudobnej výchovy. Mali dostatočný prehľad o všetkom? Dozvieme sa to v januári, kedy bude súťaž vyhodnotená.