• SLÁVIK SLOVENSKA 2021

     • Červené jabĺčko, Páslo dievča pávy, Vretienko mi padá a ďalšie slovenské ľudové piesne zneli z úst žiakov, ktorí sa zúčastnili školského kola speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA.

      Z dôvodu protipandemických opatrení sa JUBILEJNÝ 30. ROČNÍK  tejto súťaže konal bez divákov. Sme radi, že záujem o spev ľudových piesní neutícha. Porota mala ťažkú úlohu rozhodnúť o tých najlepších. Všetkým ďakujeme za účasť a želáme, aby ich neúspech neodradil. Možno nabudúce…

      Jubilejný 30. ročník speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA 2021 pozná svojich víťazov:

      I.KATERÓRIA (1.-3.ročník)

      1.miesto: Klára Orolinová 3.B

      2.miesto: Tadeáš Poracký 2.A

      3.miesto: Viera Petruľová  1.B

       

      II.KATERÓRIA (4.-6.ročník)

      1.miesto: Bronislava Palgutová 6.B

      2.miesto: Diana Šolonyová 5.A

      3.miesto: Katarína Lopuchová 4.A

       

      III.KATERÓRIA (7.-9.ročník)

      1.miesto: Diana Svitaňová 8.A

      2.miesto: Dominika Greňová 8.A

      3.miesto: Miriam Pirožeková 7.B

       

      Srdečne blahoželáme!


      CELÝ FOTOALBUM

     • VŠETKOVEDKO

     • Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími

      Súťaž pre druhákov, tretiakov a štvrtákov na ZŠ

      Ukáž všetkým, že aj TY máš čo ukázať!

      Prihlás sa do 25.10.2021

      U svojho učiteľa a zaplať štartovné 5 €.

      Súťažíme 30.11.2021

      Otázky sú zo všetkých oblastí, s ktorými sa doteraz stretli – prvouka, prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, informatická výchova, dopravná výchova.

      Zabojuj a vyhraj krásny diplom a cenu!

     • EXPERT geniality show

     • Celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ 

      Prihlás sa do 26. októbra 2021

      Súťažíme 30. novembra 2021

      Zahviezdi a získaj jedinečný titul a peknú cenu.

      Súťaž je orientovaná na všeobecný rozhľad vo viacerých oblastiach. Vyberáš si dve z ponúkaných tém.
      ​​​Ak ťa ponuka zaujala, určite oslov v škole svoju učiteľku matematiky.

      Získaš nové skúsenosti a porovnáš si vedomosti s ostatnými rovesníkmi.

      ŠTARTOVNÉ je 5 €.

      Viac informácií nájdeš na: https://sutazexpert.sk/

     • Výsledky volieb do rady školy

     • Vážení rodičia!

      Dňa 22.09.2021 sa konali voľby zástupcov rodičov žiakov ZŠ  do rady školy na nastávajúce funkčné obdobie. Rodičov žiakov ZŠ budú v rade školy zastupovať traja členovia, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov:

      Ing. Denisa Lopušeková - 85 hlasov 
      Mgr. Viera Petruľová - 73 hlasov   
      Miroslav Vitko - 64 hlasov. 

      V ďalšom poradí  získal  46 hlasov Ján Hlisnikowský a zhodne po 28 hlasov získali  Bohuš Guzi a Radovan Kolbaský.

      Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa volieb zúčastnili a novým členom rady školy blahoželáme a tešíme sa na spoluprácu!

     • Príspevok Rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ v Spišskom Bystrom

     • Výška príspevku na školský rok 2021/2022 bola odsúhlasená na 15 € na jedno dieťa.

      V prípade viacerých súrodencov sa 15 € uhrádza za najstaršie a za každé ďalšie dieťa je výška príspevku 11 €.

      Príspevok Rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ v Spišskom Bystrom
      môžete uhradiť do 31. októbra 2021 na číslo účtu:

      SK 06 1111 0000 0014 4040 8004

      Do poznámky uveďte meno a triedu dieťaťa.

     • Do školy na bicykli 2021

     • Dovoľte nám pozvať Vás do kampane zameranej na podporu zdravého, bezpečného a udržateľného dochádzania žiakov, študentov či pedagógov do škôl - Do školy na bicykli 2021

      Za každý deň v budúcom týždni, kedy prídeš do školy na bicykli, kolobežke, skejtborde dostaneš v budúcom týždni odmenu.

      Už siedmy ročník kampane sa uskutoční v dňoch 27. septembra až 8. októbra 2021. Súčasťou kampane je aj súťaž o hodnotné ceny pre školy, žiakov či pedagógov v celkovo troch súťažných kategóriách - najaktívnejšia škola, najkreatívnejšia škola a pedagóg s najväčším prínosom.

      V súťaži môžete vyhrať stojany na bicykle pre Vašu školu, konzultáciu dopravného riešenia v okolí Vašej školy či vecné ceny pre žiakov aj pedagógov. Registrujte sa už dnes na www.doskolynabicykli.sk !

       

     • Aj my pomáhame

     • Tento školský rok sme sa aj my zapojili do 12. ročníka Zbierky školských pomôcok, ktoré pomôžu a urobia radosť deťom v rodinách, pre ktoré je začiatok školského roka veľkou finančnou záťažou. Vyzbierané pomôcky sme boli odovzdať katolíckej charite v Poprade.

      Všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili, veľmi pekne ďakujeme.

     • Najkrajšia prázdninová fotka

     • Žiacka rada vyhlasuje súťaž o najkrajšiu prázdninovú fotografiu.

      Zažili ste počas tohto leta niečo výnimočné a máte to zachytené na fotografii? Podeľte sa o to s nami a vyhrajte!

      Súťaže sa môže zúčastniť každý žiak našej školy, ktorý nám pošle max. 2 pomenované fotografie na e-mail:

      maria.listinska@skolaspisskebystre.sk 

      Posielajte nám len tohtoročné fotografie, ktoré zachytávajú krásu prírody, historické pamiatky, bohatú ľudovú kultúru, ale aj zábavné fotomomenty spojené s letom.

      Koniec súťaže: 30. septembra 2021

       

      Pri zaslaní fotografie autor súhlasí, že v prípade výhry bude jeho fotografia zverejnená na stránke školy.

     • Aj netopiere majú svoju "noc"

     • Pri príležitosti Medzinárodnej noci netopierov absolvovali žiaci 1. – 4. ročníka našej školy besedu spojenú s prezentáciou a diskusiou o ochrane netopierov, na ktorú k nám zavítala pracovníčka Správy TANAPU pani Martina Proháczková

      Cieľom podujatia bolo priblížiť žiakom život týchto výnimočných živočíchov, ktorí mnohokrát v ľuďoch vzbudzujú neopodstatnené obavy. 

     • BIELA PASTELKA

     • Aj tento rok sa zapojíme do celoslovenskej zbierky pre nevidiacich a slabozrakých už v piatok 24. septembra priamo na našej škole.

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

      Za akúkoľvek podporu od vás ďakujeme.

     • Plenárna schôdza RZ

     • Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na plenárnu schôdzu Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ, Michalská 398/8, Spišské Bystré dňa 22.09.2021 (streda) o 16.30 h v jednotlivých triedach.

      Prosíme o dodržiavanie aktuálnych epidemiologických opatrení - do budovy vstupujte len s prekrytými hornými dýchacími cestami, dezinfikujte si ruky.

      Ďakujeme

       

      Pri vstupe do budovy obdržíte hlasovací lístok na voľbu troch členov do Rady školy za rodičov. Vyplnený hlasovací lístok odovzdáte do hlasovacej urny pripravenej na dolnej chodbe. Rodič môže odovzdať iba jeden hlasovací lístok bez ohľadu, koľko detí má na škole. Voliť môže iba jeden z rodičov. V záujme dodržania  protipandemických opatrení je nutné, aby ste si priniesli vlastné perá. Zároveň vás chceme poprosiť o skorší príchod do školy v čase od 16.00, aby sme voľby zvládli bez časového stresu a zbytočného zhromažďovania sa.

       

      Abecedný zoznam kandidátov   za člena do Rady školy za rodičov:

      1. Bohuš Guzy

      2. Ján Hlisnikowský

      3.  Radovan Kolbaský

      4.  Ing. Denisa Lopušeková

      5.  Mgr. Viera Petruľová

      6.  Miroslav Vitko

       

      Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na vašu účasť, ktorá je nutná.

      Mgr. Štefan Luha , riaditeľ školy

     • Didaktické hry a účelové cvičenia

     • K mesiacu september okrem začiatku nového školského roka pre nás neodmysliteľne patria aj didaktické hry a účelové cvičenia v prírode.
      Preto sme využili priaznivé počasie a vychutnali si slnečný deň so spolužiakmi a triednymi učiteľmi pozorovaním a poznávaním flóry a fauny v okolí.
      Po prvom náročnom 🙂 týždni v škole po prázdninách nám prišla vhod prechádzka na čerstvom vzduchu a utuženie triedneho kolektívu.

      Každá trieda po svojej trase pozbierala „zabudnuté“ odpadky a trochu viac tak spríjemnila okolie našej obce.

      CELÝ FOTOALBUM
       

     • Bližšie informácie k samotestovaniu antigénovými testami

     • Bližšie informácie k samotestovaniu pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR nájdete na webstránke https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19, ktorá obsahuje:

      - Sprievodca pre samotestovanie vypracovaný Ministerstvom zdravotníctva SR:

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

      - Návod výrobcu na použitie pri samotestovaní (dostanete aj vytlačený spolu s testami):

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

      - Inštruktážne video ako vykonať samotestovanie pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR:  https://youtu.be/bihiBgpM9pc

       

      Dôležité upozornenia:

       

      Preberajúci zákonný zástupca žiaka preberá antigénové testy na domáce samotestovanie. Testovanie sa realizuje v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM dvakrát týždenne, t.j. v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy a kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Vykonanie samotestu bude zákonný zástupca škole potvrdzovať buď prostredníctvom EDUPAGE, e-mailu alebo smsky, v krajných prípadoch, písomným potvrdením. Zákonný zástupca triednej učiteľke potvrdzuje vykonanie poskytnutého testu, výsledok testu triednej učiteľke oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny a zostáva doma.

      Zákonný zástupca žiaka svojím podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie:

      • Antigénové testy sú zákonnému zástupcovi žiaka odovzdávané výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID19 žiaka, ktorému sú určené.
      • V prípade, ak zákonný zástupca žiaka antigénové testy nepoužije, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu, je povinný ich škole vrátiť.
      • V prípade, ak zákonný zástupca žiaka antigénové testy použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu.
     • Súťaž „English Star“

     • Výsledky súťaže potvrdili, že na našej škole máme šikovných angličtinárov!

      Svoje znalosti si overili 19 žiaci v medzinárodnej súťaži v anglickom jazyku“ English star“, ktorá prebehla na našej škole v júni. Súťažiaci si zmerali sily s ostatnými školami a v silnej konkurencii sa nestratili. Všetci súťažiaci získali  za svoj výkon diplom. Motiváciou pre súťažiacich I. stupňa bola aj odmena v podobe pexesa.

      Naši žiaci: R. Gajdošová V.A, L. Szokovács VI.A, S. Ujčík VI.A, K. Gajdošová VII. A, S. Šoltís VII.B, D. Sopko VIII.A, D. Javorský IX.A, S. Svitaň IX.A boli mimoriadne úspešní a dosiahli v súťaži viac ako 80%.

      Blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov a chuti do učenia angličtiny!

     • Ponuka voľnočasových krúžkov na školský rok 2021/2022

     • Milí žiaci a vážení rodičia,

      aj v tomto školskom roku sme pre vás pripravili zaujímavú ponuku voľnočasových krúžkov.

      Novinkami v ponuke sú krúžky džuda a šachu s externými, skúsenými vedúcimi a taktiež zaujímavé krúžky spevu. Veríme, že každý z vás si vyberie niečo z bohatej ponuky.

      Sme predsa škola, kde každý žiak môže prejaviť a rozvíjať svoj talent. 

       

      Prosíme o vyplnenie vzdelávacieho poukazu s výberom krúžku  a jeho poukázanie triednemu učiteľovi do pondelka 13.9.2021. 

       

      Ponuka krúžkov:
       

      Krúžok: Literárno-dramatický (divadelný) 

      Vedúca krúžku: Mgr. Silvia Dubovská

      Termín: štvrtok 13:30 – 15:00

      Krúžok je určený pre žiakov 3. - 9. ročníka. Zameraný je na dramatické činnosti, rozvoj slovnej zásoby, pantomimické aktivity, prípravu divadelného predstavenia na Divadelnú Šuňavu (okresné kolo amatérskych divadiel), zapájanie sa do kultúrnych akcií školy. Žiaci budú patriť do detského divadelného súboru Kubachichi.

       

      Krúžok: Čitateľský krúžok

      Vedúca krúžku: Mgr. Lívia Glevaňáková                          

      Termín: predbežne streda

      Krúžok je určený pre žiakov 4. - 6. ročníka. Cieľom krúžku je podporiť záujem žiakov o čítanie kníh, pomôcť získať správne čitateľské návyky, vzťah ku knihám a knižnici, naučiť ich čítať s porozumením a oboznámiť ich s vhodnou detskou literatúrou a spisovateľmi.

       

      Krúžok: Popstar

      Vedúca krúžku: Mgr. Ivana Husárová

      Termín: predbežne streda

      Krúžok je určený pre žiakov 5. - 9. ročníka. Zameraný je na spev súčasnej, modernej hudby. Cieľom je podporiť záujem žiakov o spev a hudbu, naučiť žiakov spievať rytmicky a intonačne čisto, pracovať s hlasom a prekonať seba samého. Krúžok súvisí aj s prípravou na školskú SUPERSTAR a so zapojením sa do kultúrnych akcií školy.

       

      Krúžok : Chovateľský

      Vedúca krúžku: Bc. Dana Chalupecká

      Termín: deň a termín bude určený po dohode so záujemcami

      Starostlivosť o zvieratká v našej školskej záhrade,  spoznávanie  prejavov ich života  a správanie sa v spojení s pohybom v prírode.  Termín: :vyhovuje kedykoľvek  

       

      KrúžokMladý Einstein 

      Vedúca krúžku: Mgr. Jitka Šafranková

      Termín: deň a termín bude určený po dohode so záujemcami

      Fyzikálny krúžok je určený pre žiakov 7. až 9. ročníka ročníka. Je zameraný na riešenie jednoduchších aj náročnejších výpočtových úloh z fyzikálnej praxe.

       

      Moderný spev a tanec  /1.-4. ročník/

      Vedúca krúžku: Mgr. Daniela Zeleňáková

      Termín: deň a termín bude určený po dohode so záujemcami

      Spev a tanec je veľmi obľúbená forma vyjadrenia sa detí a mladých ľudí. Pohyb a radosť z tanca, rozvoj kondície, pohybovej koordinácie. Nácvik spevu karaoke verzie podľa známej relácie Tvoja tvár znie povedome na mikrofón aj bez mikrofónu, nácvik repertoáru piesní, s ktorým budú môcť deti  vystúpiť na verejnosti. Ambíciou je tiež účasť v speváckych súťažiach. To všetko čaká na deti v mojom krúžku. Nacvičíme rôzne jednoduché choreografie a verzie piesní. Teším sa aj na chlapcov!

       

      Všestranný žiak  /1. a 2. ročník/

      Vedúca krúžku: Mgr. Daniela Zeleňáková 

      Termín: deň a termín bude určený po dohode so záujemcami

      Krúžok bude zameraný na upevňovanie a precvičovanie získaných vedomostí a rôznych logopedických  zručností  najmä zo slovenského jazyka. Na krúžku budeme aj kresliť a zhotovovať zaujímavé kreatívne výrobky.

       

      Angličtina hrou  /1. ročník/

      Vedúce krúžku: Mgr. Erika Bobko,Ing. Gabriela Ivanová

      Termín: deň a termín bude určený po dohode so záujemcami

      Na krúžku si hravou formou priblížime cudzí jazyk - Angličtinu. Pomocou hier, pesničiek a kreslenia sa naučíme základné slovíčka a frázy používané v anglickom jazyku. Na krúžku pracujeme aj s učebnicou spojenou s pracovným zošitom určenou pre I. ročník. 

       

      Krúžok: Lego programovanie  /3.-6. ročník/ 

      Vedúci krúžku: Mgr. Daniela Moravčíková

      Termín: štvrtok

      Už si dal lego do pohybu? Tvoje výtvory dokázali cúvať, napredovať, točiť sa…? Rád riešiš prostredníctvom počítača zaujímavé logické úlohy? Tak sa už na Teba teším. 

       

      Krúžok: Tvorivá dielnička /1.- 4.ročník/

      Vedúci krúžku: Mgr. Terézia Šimková   

      Termín: utorok

      Žiaci sa oboznámia s novými výtvarnými technikami, ručnými prácami s prírodným materiálom. Tvoriť budeme prevažné v školskej záhrade, altánku. Kreatívne výrobky budú zdobiť areál školy.

       

      Krúžok: Lomihlav 

      Vedúca krúžku: Mgr. Katarína Šelengová

      Termín: deň a termín bude určený po dohode so záujemcami

      Krúžok je určený pre žiakov 5. ročníka. Na krúžku budeme riešiť zaujímavé matematické a logické úlohy, hlavolamy. Budeme súťažiť medzi sebou navzájom, pracovať s rôznymi matematickými pomôckami, modelmi a zabávať sa s matematikou.

       

      Krúžok: Hravá logopédia /2.roč./

      Vedúca krúžku: Mgr. Erika Bobko

      Termín: deň a termín bude určený po dohode so záujemcami

      Cieľom záujmového útvaru bude rozvoj reči, čítania, písania, jemnej a hrubej motoriky a  hravou formou odstráneniu narušenej komunikačnej schopnosti pri jednotlivých hláskach. Ak ťa nepočúva jazýček, príď, a daj mu poriadnu rozcvičku!

       

      Krúžok: Turistický   /1.-9. ročník/  

      Vedúce záujmového útvaru: Mgr. Mária Lištinská, Mgr. Kamila Demková

      Termín: 1x za dva týždne, v závislosti od počasia

      Záujmový útvar je zameraný na spoznávanie okolia obce a Vysokých Tatier. Krúžok sa bude konať 1x za dva týždne, v závislosti od počasia. Neseďme doma a poďme aktívne stráviť voľný čas s kamarátmi v prírode prechádzkou, túrou či sánkovačkou v zimnom období.

       

      Krúžok: Šachový  /1. – 9. Ročník/

      Vedúci záujmového útvaru : PhDr. Peter Roth, PhD.

      Termín: deň a termín bude určený po dohode so záujemcami

      Tento záujmový útvar je určený pre nadšencov a začiatočníkov o tejto kráľovskej hry.

      Naučia sa tam základy šachu, taktike, ale najmä zistia, že hrať šach je veľká zábava.

       

      Krúžok : Strelecký

      Vedúci krúžku: Mgr. František Teplický

      Termín: deň a termín bude určený po dohode so záujemcami

      Krúžok je určený pre žiakov , ktorí sa chcú naučiť bezpečne a zodpovedne zaobchádzať so vzduchovou puškou. Naučiť sa sebaovládať, upokojiť a sústrediť sa.

       

      Krúžok: Bedmintonový

      Vedúci krúžku: Mgr. Štefan Luha    

      Termín: deň a termín bude určený po dohode so záujemcami

      Krúžok je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť základom tejto raketovej hry. Chcú spoznať radosť z hry a zabaviť sa.

       

      Krúžok: Športový 1  /8.-9.ročník/

      Vedúci krúžku: Mgr. Ľubomír Duda   

      Termín: predbežne streda

      Krúžok je určený pre všetkých. Športový krúžok bude zameraný na rozvoj a zdokonaľovanie pohybových zručností v športoch-  florbal a futbal.V primeranej miere budú aktivity zamerané na rozvoj morálno -vôľových vlastností  s dôrazom na tímovú spoluprácu , zodpovednosť, cieľavedomosť a rešpekt voči všetkým účastníkom.

       

      Krúžok: Športový 2  /5.-7.ročník/

      Vedúci krúžku: Mgr. Ľubomír Duda   

      Termín: predbežne utorok

      Krúžok je určený pre všetkých. Športový krúžok bude zameraný na rozvoj a zdokonaľovanie pohybových zručností v športoch-  florbal a futbal.V primeranej miere budú aktivity zamerané na rozvoj morálno -vôľových vlastností  s dôrazom na tímovú spoluprácu , zodpovednosť, cieľavedomosť a rešpekt voči všetkým účastníkom.

       

      Krúžok : Biblický

      Vedúci krúžku: PaedDr. ThLic. Jozef Siska

      Termín: utorok 13:30  

      Krúžok je určený pre žiakov 8. a 9. ročníka, ktorí sa pripravujú na sviatosť birmovania. 

       

      Krúžok :  Džudo                   

      Vedúci krúžku: Ing. Jozef Lenčeš, tréner 2.kvalifikačného stupňa

      Termín :  2x týždenne po 1hodine

      Krúžok je určený pre všetkých žiakov, ktorí sa chcú stať obratnejšími, silnejšími a chcú systematicky pracovať na svojom fyzickom a duševnom rozvoji v olympijskom športe. 

       

     • Didaktické hry a účelové cvičenia - september 2021

     • V piatok 10. septembra 2021 sa uskutočnia pre I. stupeň Didaktické hry a pre II. stupeň Účelové cvičenia v prírode.

      Časový harmonogram:

      7:50 - príchod do  ZŠ s MŠ Spišské Bystré 

      7:50 - 8:30 - poučenie žiakov BOZP v triedach

      8:30 - 11:00 - peší pochod po stanovenej trase

      12:00 - návrat ,ukončenie a vyhodnotenie akcie  

       

      Plán trasy a plánovaný návrat:

      1.stupeň  - Kubašok - studnička, Majer, Náučný chodník, návrat 11:25

      5.ročník – Rovienka, návrat 11:50 hod.

      6.ročník – Majer, návrat 11:50 hod.

      7.ročník – Palesok, návrat 12:00 hod.

      8.ročník – Zoty , návrat 12:15 hod.

      9.ročník – Zoty Nové, návrat 12:15 hod.

     • Zbierka školských pomôcok 2021

     •  

      Začiatok školského roka je pre mnohé rodiny veľkou záťažou, zvlášť pre rodinky s väčšími finančnými ťažkosťami. Práve preto sme odštartovali už dvanásty ročník Zbierky školských pomôcok. Darujte deťom spolu s nami krajšie a radostnejšie dni v škole!

      Ako sa zapojiť?

      Do zbierky sa môžete zapojiť jednoducho. Prineste do našej školy alebo na jedno z odberných miest nové, ale aj použité (ale funkčné) školské pomôcky, ktoré následne budeme distribuovať tým, ktorí to najviac potrebujú.

       

      Čo darovať?

       

      • Písacie potreby (ceruzky, perá, gumy, strúhadlá, fixky)
      • Zošity, papiere (zošity všetkých veľkostí, kancelárske papiere)
      • Rysovacie potreby (kružidlá, pravítka, uhlomery)
      • Výtvarné pomôcky (farbičky, pastelky, farebné papiere, vodové farby, temperové farby)
      • Ostatné vybavenie (školská taška, vrecko na prezuvky, peračník, kalkulačka)
      • Finančná pomoc (na nákup toho, čo bude chýbať)
      • NOVINKA: zbierka elektroniky (V reakcii na situáciu pandémie sa zbierka školských pomôcok rozširuje aj o zbierku elektroniky, s ktorou sa obracia najmä na spoločnosti a organizácie operujúce s možným prebytkom funkčných zariadení, ktoré by mohli poslúžiť práve deťom zo znevýhodneného prostredia. Množstvo detí stratilo kvôli pandémii v čase zatvorenia škôl spojenie s učiteľmi a výučbou.)
        

      Komu pomôžete?

       

      • Deťom z rodín, do ktorých rozvážame potravinovú pomoc.
      • Deťom z neúplných rodín, ktorým pomáhame materiálne.
      • Deťom rodičov, ktorí bývajú v našich krízových zariadeniach.
      • Deťom, ktorým pomáha sieť farských charít.
      • Deťom z detských charitných domov a centier.
      • Tým, ktorí nás o pomoc požiadajú.

      VŠETKY ODBERNÉ MIESTA NÁJDETE NA WWW.CHARITAPOMAHA.SK

     • Krúžky od TARGET na našej škole

     • Aj v novom školskom roku spúšťame v spolupráci s Jazykovou školou TARGET na našej škole krúžky.

       

      Rodičom ponúkame prihlásenie sa na celoročný krúžok ako obvykle, s tým, že počas pandémie sa riadime podľa školského semaforu, ktorý umožňuje krúžky pre ZUŠ, CVČ a jazykové školy vo všetkých fázach okrem čiernej (v čiernej fáze sú umožnené len individuálne krúžky).

       

      Pokiaľ budú triedy alebo žiaci v karanténe, príp. budú pozastavené aktivity alebo úplne uzavreté školy, naša výučba v ZŠ automaticky prechádza do online formy s tým, že časy výučby prispôsobíme potrebám a požiadavkám žiakov a ich rodičom.

       

      Krúžky budú prebiehať priamo v priestoroch našej školy v čase po vyučovaní.

      Prihlášky odporúčame vyplniť online na webe www.target-skola.sk.

       

      Prihláška na krúžok Zážitková angličtina pre 1. stupeň

      Prihláška na krúžok Moderná angličtina pre 2. stupeň

       

       

      Prečo sú tieto kurzy obľúbené rodičmi?

      - uvidíte pokroky v jazykových zručnostiach vašich detí, najmä rozprávanie

      - deti budú mať angličtinu jednoznačne radi a spoja si ju navždy s niečím príjemným a zábavným

      - 1 x ročne slovné hodnotenie dieťaťa pošleme na email každému rodičovi

      - 1 x ročne zasielame video z vyučovacej hodiny rodičom detí z danej skupinky

      -  Dochádzku a obsah každej hodiny sledujete v reálnom čase vďaka aplikácii alebo na vašom emaily

      - Video online kurz, aplikácia a množstvo Youtube videí ku kurzu sú skvelými možnosťami ako deti môžu byť v kontakte s angličtinou čo najčastejšie

       

      Prečo sú kurzy efektívne a obľúbené u detí?

      - Lebo sú plné pohybu, zábavy a prekvapujúco rýchlom napredovaní.

      - Deti vtiahneme do deja a spolu robíme aktivity v angličtine, kde deti reagujú na slová lektora a sami rozprávajú  nielen osamotené slovíčka, ale od začiatku ich spájajú do vetičiek.

      - A čo je najlepšie – deti si angličtinu zamilujú!

       

      Cena krúžkov po zľave pre našu školu: 13,90 € mesačne (platí sa naraz alebo v troch splátkach)

       

      Bližšie informácie sú vám k dispozícii v Jazykovej škole TARGET na 0948 47 46 01 alebo na info@target-skola.sk.