• Slávnostné ukončenie školského roku 2020/2021

     • Konečne sme sa dočkali vytúženého dňa... Prežili sme naozaj náročných 10 mesiacov, počas ktorých sme sa museli prispôsobovať neustále sa meniacim nariadeniam, nepriaznivej situácii, využiť svoje vedomosti a technické zručnosti pri online vzdelávaní.

      Prváčikovia majú úspešne za sebou svoj prvý rok v školských laviciach, poznajú všetky písmenká, naučili sa písať aj počítať.

      Dnešný deň bol zároveň posledným dňom v našej škole pre deviatakov. Do ďalšieho štúdia aj života im prajeme hlavne veľa zdravia, úspechov a spokojnosti. 

      Fotoalbum

     • Revitalizácia školského areálu

     • V mesiacoch máj a jún sa žiaci 2. stupňa, prevažne z 9. ročníka a 6.C aktívne podieľali na prácach  v školskej záhrade. Najväčšou výzvou bolo vybudovanie náučného včelieho chodníka a osadenie tabúľ s tematikou zo života včiel.

      Okrem toho sme revitalizovali jazierko s fontánou, osadili vkusné zábradlie, vysadili nové rastliny, zhotovili odkladacie ohrady na kompost, palivové drevo a na seno pre králiky. Pri telocvični sa vybodoval chodník, nasadila nová tráva, opravili ďalšie chodníky a schody pri ihriskách.

      Teraz vyzerá záhrada a a celé okolie základnej a materskej školy k svetu, deviataci nám zanechávajú areál v výbornom stave.

      Milí žiaci, pedagógovia a zamestnanci, skúsme v budúcom a ďalších rokoch udržať a ešte viac zveľadiť náš spoločný priestor.

      FOTOALBUM

     • Úspešní olympionici 🏃‍♂️🏃‍♀️

     • Slovenský olympijský a športový výbor pripravil projekt pre všetky ZŠ na území Slovenskej republiky s názvom "Olympijský odznak všestrannosti OLOV". Sme veľmi radi, že aj naši žiaci sa aktivne zapojili. Vo veľkej konkurencii sa podarilo získať bronzový odznak zdatnosti Matejovi Kolumberovi (6.B), Tobiasovi Jánovi Mirkovi (6.B), Miriam Malatinovej (6.B), Tamare Dubravcovej (6.A) a Kristíne Jakubčovej (6.A).

      Našim najúspešnejším športovcom srdečne blahoželáme a pevne veríme, že ich úspech bude motiváciou pre ostatných žiakov našej školy.

     • Výtvarná súťaž „Moje ľudské práva“

     • Výtvarné práce žiakov a žiačok našej školy prispeli k vysokej umeleckej aj ľudskoprávnej úrovni tejto súťaže.

      Aj takéto aktivity patria do výchovno-vzdelávacieho procesu a umožňujú žiakom hlbší osobnostný a vedomostný rozvoj.

     • Slávnostné ukončenie šk. roku 2020/2021

     • 8:00 - Svätá omša v Kostole sv. Michala 

      9:00 - Slávnostné ukončenie školského roku v školskej záhrade, neskôr presun do tried, kde si žiaci prevezmú vysvedčenia; rozlúčka s deviatakmi

      1. stupeň končí 4. vyučovacou hodinou

      2. stupeň končí 5. vyučovacou hodinou

      ŠKD funguje v štandardnom režime, pokiaľ rodič žiaka neodhlásil zo stravy, ide na obed.

     • Oslavy 60. výročia ZŠ

     • “Vzdelávanie je spoločným záväzkom medzi oddanými učiteľmi, motivovanými študentmi a nadšenými rodičmi s vysokými očakávaniami.“  – Bob Beauprez

      Uplynulo už 60 rokov odkedy si do školských lavíc našej Základnej školy zasadli jej prví žiaci. Tento míľnik v jej „živote“ sa patrilo si slávnostne pripomenúť.

      Okrem kultúrneho programu bolo súčasťou osláv aj slávnostné otvorenie školskej záhrady, ktorá učí a tiež novej budovy materskej školy.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným, že si prišli s nami toto jubileum pripomenúť.

      A čo popriať našej škole do ďalších rokov? Ako sa píše v úvodnom citáte, hlavne žiakov „hladných“ po vedomostiach, zanietených učiteľov, ktorý budú žiakov viesť tým správnym smerom a rodičov, ktorým bude na vzdelaní  a smerovaní svojich detí neustále záležať.

      FOTOALBUM

     • Kráľ a kráľovná čítanky 2021

     • K záveru školského roka už tradične patrí na 1.stupni korunovácia kráľa a kráľovnej čítanky. 

      Säžaž prebehla v 1. - 4. ročníku. Žiaci predviedli svoje schopnosti v hlasnom čítaní a porozumení textu. Ukázali, ako vedia samostatne pracovať s textom, a čo je pre nich v príbehoch dôležité.

      Titul kráľ a kráľovná čítanky tento rok získali :                                  

      1.ročník:

      Adrián Gajan (1.A)

      Katarína Krettová (1.A)


      2.ročník:

      Alexander Guzi (2.B)

      Rebeka Petruľová (2.A)


      3.ročník:

      Denis Szókovács (3. B)

      Sebastián Baran (3.A)

      Katarína Lopuchová (3.A)

       

      4. ročník:

      Leonard Friedman (4.A)

      Lenka Chmurová (4.B)

       

      S potešením môžeme konštatovať, že máme v „Čítankove“ veľa šikovných čitateľov, a teda veľa princov a princezien pripravených stať sa kráľom alebo kráľovnou  budúci školský rok.

      Všetkým prajeme krásne čítanie!

       

      FOTOALBUM

     • Oznam o priebehu vyučovania nasledujúce dni

     • Nasledujúce dni - štvrtok, budúci týždeň v pondelok a utorok bude prvý stupeň končiť 4. vyučovacou hodinou a druhý stupeň 5. vyučovacou hodinou.

      Vo štvrtok je naplánované odovzdávanie učebníc. Učebnice musia byť čisté, vygumované, v prípade nutnosti polepené.

      Ďalšie dni sú na programe triednické práce, športové aktivity a pobyt v školskej záhrade.

      ŠKD je v štandardnej prevádzke. 

     • Výtvarná súťaž "Vojaci očami deti"

     • Práca našej žiačky Dominiky Kiktovej z 8.A triedy postúpila medzi najlepších 10 prác v kategórii starší žiaci a jej práca sa nachádza medzi vybranými prácami, ktoré budú vystavené v OC VIVO na Vajnorskej ulici v Bratislave.

     • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

     • Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Spišské Bystré oznamuje, že v súlade
      s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon)

      rozhodol o udelení riaditeľského voľna dňa 25. júna 2021 (piatok)
      žiakom 1. až 9. ročníka ZŠ z organizačných dôvodov. 

     • Výsledky okresného kola Hviezdoslavovho Kubína

     • V tieto posledné júnové dni sa v Poprade uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

      Tentokrát sa súťaž v prednese poézie a prózy konala netradičnou formou - porota vyhodnocovala víťazov na základe zaslaných videonahrávok.

      Našu školu reprezentovali 2 žiačky prvého stupňa - Šarlota Lopušeková, Nella Olexová a 3 žiačky druhého stupňa Krisína Bendíková, Klára Zámečníková a Laura Dragošová. 

      Porota okresného kola 67. Recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín udelila krásne 3.miesto Kláre Zámečníkovej. 

      Srdečne blahoželáme!

     • Vernisáž súťažných prác - VČIELKINE MEDONOSNÉ KVETY

     • Naša Základná škola s materskou školou Spišské Bystré usporiadala v tomto školskom roku okresnú výtvarnú súťaž VČIELKINE MEDONOSNÉ KVETY 2020-2021.

      Cieľom súťaže bolo spoznať život včiel a najmä medonosné rastliny. Do súťaže sa zapojilo 19 škôl. Žiaci prezentovali svoj talent i výtvarné zručnosti.

      Slávnostné vyhodnotenie spojené s vernisážou sa uskutočnilo 11. júna 2021 v priestoroch hlavnej budovy základnej školy. Výstava bola sprístupnená do 21. júna 2021.

      Víťazné práce boli ocenené diplomom a vecnými cenami. Najkrajšie výtvarné diela budú zobrazené na edukačnej tabuli Včelieho náučného chodníka.

      Ďakujeme všetkým pedagógom a žiakom, ktorí svojimi prácami prispeli k vysokej úrovni súťaže.

      FOTOGALÉRIA

     • Účelové cvičenie v prírode

     • V piatok sme pre našich žiakov pripravili účelové cvičenie, ktoré sa nieslo v duchu zdravého pobytu v prírode. Krásne počasie len zdôraznilo množstvo pozitívnych vecí, ktoré nám príroda poskytuje.

      Nezabúdajme, že prírodu si musíme chrániť a starať sa o ňu tak, aby bola prospešná všetkým aj v budúcnosti!

      FOTOALBUM

      10 dôvodov ako príroda pozitívne pôsobí na zdravie človeka

       

      1. Čistejší vzduch: Stromy a rastliny produkujú kyslík, ktorého obsah je v lesoch vyšší, čo má samo o sebe blahodárny vplyv na ľudský organizmus.

       

      2. Zmierňuje stres, úzkosti a príznaky depresie: kontakt s prírodou z nás robí šťastnejších a zdravších ľudí.

       

      3. Zlepšuje imunitný systém: Pobyt v lese spúšťa v našom organizme aktivitu buniek, ktorej výsledkom je aj podpora imunitného systému. Posilnený imunitný systém efektívnejšie bojuje s chorobami ako je napríklad nachladnutie a iné infekcie.

       

      4. Pomáha redukovať vysoký krvný tlak: Stačí iba 30 minútová prechádzka lesnou cestičkou denne. Ak máte problém s vysokým krvným tlakom, môže vám pomôcť úprava stravovania.

       

      5. Zmierňuje bolesť a pomáha rýchlejšie sa zotavovať po operáciách: Návrat medzi stromy, rastliny a potoky nás dokáže natoľko pohltiť, že aspoň na chvíľu zabudneme na bolesť a nepohodlie.

       

      6. Zlepšuje pamäť a sústredenie: V prírode nás rozptyľuje menej vzruchov ako v mestách, vďaka čomu sa naša priama pozornosť zameriava len jedným smerom. Prírodná scenéria pomáha aj deťom s poruchou pozornosti (ADHD) zvýšiť rozsah ich pozornosti.

       

      7. Poskytuje únik pred obrazovkami, ktorými sme bežne obklopení: Pohľad na skutočné kopce pred nami nenamáha náš zrak tak, ako slávne pozadie pracovnej plochy na našich počítačoch. Hlavne pre deti je trávenie času vonku najlepšou prevenciou rozvinutia krátkozrakosti.

       

      8. Príroda je najlepším "balzamom na dušu" :  Prostredníctvom svojej krásy nám dovoľuje hľadať v nej úľavu, útočisko pred stresom, šumom civilizácie a večným náhlením sa.

       

      9. Pomáha nám kreatívne myslieť a riešiť problémy: Príroda bola vždy inšpiráciou pre básnikov, umelcov, ale aj pre „obyčajných“ ľudí. 
       

      10. Pobyt v prírode je často spojený s fyzickou aktivitou: Podľa odporúčaní lekárov by sme sa mali hýbať aspoň 30 minút denne. V spojení s účinkami prírody na naše zdravie je okolitá príroda ideálnym miestom, kde tento cieľ dosiahnuť.

       

      Neváhajte a choďte sa teda prejsť, previesť na bicykli...

       

     • Práca nadšených mladých bádateľov v laboratóriu

     • BÁDATELIA v rámci záujmového útvaru pomocou vedeckého kufríka (čakal na nich od decembra 2020) izolovali DNA z ovocia a to z jahody, kivi, banána.

      Čo je DNA? Deoxyribonukleová kyselina, ktorá je nositeľkou genetickej informácie väčšiny organizmov, vrátane človeka. Sú v nej zakódované všetky informácie dôležité pre život. DNA môže za to ako vyzeráme aj prečo sme každý iný...

     • Pohľad do sveta pátrania (budúcich) environmentálnych kriminalistov

     • Trojica žiakov – Tobias Klinga, Daniela Kubičková, Daniel Sopko sa zapojila do celoslovenskej súťaže Objavujeme čaro chémie, ktorá bola tento rok neobvyklá, ale o to zaujímavejšia.

      Pustili sa do pátrania  neznámej vzorky, ktorú obdržali od organizátorov súťaže. Ich  počiatočnou indíciou bola informácia, že vzorka pochádzala z environmentálnej záťaže, čiže z takej lokality, ktorá v minulosti bola znečistená. Pomocou ďalších postupov hľadali odpovede v laboratóriu.

     • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže VČIELKINE MEDONOSNÉ KVETY 2020-2021

     • 1. kategória: 1. – 2. ročník ZŠ

      1. miesto

      ZŠ s MŠ Vikartovce: Lenka Stasová „Kráľovstvo včiel“

      2. miesto

      ZŠ Hôrka: Diana Šterbáková „Včielky na výlete“

      3. miesto

      ZŠ s MŠ Lučivná: Viktória Pavlíková „Nezbedná včela“

       

      Čestné uznania

      ZŠ s MŠ Dostojevského, Poprad: Natália Načeva „Práca robotníc v záhrade“

      ZŠ s MŠ Kravany: Martina Sagulová „Veselé včielky“

       

      2. kategória: 3. – 4. ročník ZŠ

      1. miesto

      ZŠ s MŠ Štefana Náhalku, Liptovská Teplička: Marianna Bulavová „Raj včielok“

      2. miesto

      ZŠ s MŠ Vikartovce: Emma Šebestová „Svet, ktorý vonia včelám, taký vám všetkým želám“                                                              

      3. miesto

      ZŠ Štrba: Tereza Simová „Usilovná včielka“

       

      Čestné uznania

      ZŠ s MŠ Dostojevského, Poprad: Lívia Janíková „Sladký zvonček“

      ZŠ s MŠ Koperníkova, Matejovce: Tatiana Bujňáková „Včelia lúka“

       

      Cena detskej poroty

      SŠ Mierová, Svit: Timotej Machovič „Lúka“

       

      Cena poroty

      ZŠ Ždiar

       

      Absolútny víťaz

      ZŠ s MŠ Spišské Bystré: Matej Benko „Čarovná lúka“

       

       

      Do výtvarnej súťaže sa zapojili:

       

      ZŠ s MŠ Kravany

      ZŠ s MŠ Vikartovce

      ZŠ Štefana Náhalku, Liptovská Teplička

      ZŠ s MŠ Gerlachov

      SŠ Mierová, Svit

      ZŠ Komenského 2, Svit

      ZŠ Štrba

      ZŠ Šuňava

      ZŠ s MŠ Koperníkova, Poprad – Matejovce

      ZŠ s MŠ Dostojevského, Poprad

      ZŠ s MŠ Lučivná

      ZŠ s MŠ Švábovce

      ZŠ Hôrka

      ZŠ Jánovce

      ZŠ s MŠ Vydrník

      ZŠ Ždiar

      ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, Komjatice

      ZŠ J. M. Petzvala, Spišská Belá

      ZŠ s MŠ Spišské Bystré

      Ďakujeme 

       

     • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže "Požiarna ochrana očami detí"

     • Výtvarná súťaž vyhlásená hasičským zborom ešte v minulom školskom roku sa po nepriaznivom období konečne dočkala svojho vyhodnotenia:

      2. miesto obsadila Radka Gajdošová (4.A) a 3. miesto patrí Emme Lopušekovej (3.B)

      Blahoželáme!