• 🌞LETNÝ ŠKOLSKÝ KLUB 2021🌞

     • Hoci cez prázdniny zatvoria sa brány našej školy,
      Letný školský klub nudiť sa Ti nedovolí!

      PONUKA DENNÉHO LETNÉHO ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ:

      TURISTICKÉ LETO

       

      Vážení rodičia, milé deti.

      Aj tento školský rok sme pre vás pripravili denný letný školský klub pod názvom Turistické leto s bohatým programom v prírode!

       

      Program vás prevedie náučnými chodníkmi v okolí obce, na ktorom spoznáte krásu našich lesov a lúk, naučíte sa ochraňovať prírodu, poznávať liečivé bylinky, zbierať lesné plody, či vychutnávať si pobyt na čerstvom vzduchu. V neposlednom rade prežijete časť prázdnin zmysluplne so svojimi rovesníkmi a profesionálnym pedagogickým dozorom. V prípade zlého počasia budú pre vás pripravené priestory školy, spoločenské hry, kvízy, tvorivé dielne, či športové alebo pohybové hry v telocvični.

      Aktivity flexibilne prispôsobíme počasiu, veku prihlásených detí a pandemickej situácii.

      Veková kategória účastníkov: klub je určený pre žiakov 1. – 4. ročníka.

       

      Termín: 01. 07. – 16. 07. 2021

       

      Deti je možné prihlásiť na jednotlivé dni. Počet dní nie je obmedzený.

       

      Predbežný program:

      • 7.00 – 8.30 príchod detí, oddychové aktivity v priestoroch ŠKD, spoločenské hry, kreslenie, tematické hry, kvízy,
      • 8.30 – 12.30 vychádzky do okolia obce – podľa počasia, športové hry, pohybové hry
      • 12.30 – 13.30 obed, oddychové aktivity
      • 13.30 – 15.00 tvorivé dielne, športové a pohybové hry na ihrisku, v telocvični
      • 15.00 – 15.30 odchod detí domov

       

      Poplatok: 5€/deň/dieťa

      Poplatok zahŕňa: obed, pitný režim, spotrebný materiál

      Výška poplatku sa môže meniť podľa počtu prihlásených detí.

      Pre otvorenie letného školského klubu je potrebný minimálny  počet 10 detí. Pri nižšom počte sa klub neotvorí.

       

      Svoj záujem o letný školský klub detí môžete potvrdiť cez Edupage od 1.6. do 15. 06. 2021 vedúcej letného školského klubu Mgr. Márii Alžbetkinovej. (Rodičom žiakov 1. stupňa bol zaslaný prostredníctvom Edupage odkaz na elektronické prihlasovanie.)

       

      V Spišskom Bystrom, dňa 31. 05. 2021

       

                                                                                                               Mgr. Štefan Luha

                                                                                                                  riaditeľ školy

     • "Ovocné piano" v podaní malých programátorov

     • Naši školskí programátori Vám dnes predstavujú "Ovocné piano", ktoré zostrojili pomocou Micro:bitu. Na záver školského roka Vám ukážu aj niektoré zaujímavé projekty s legom Wedo. ​​​​​​​

     • Pozývame všetkých žiakov na Deň detí s Rosničkou

     • Príďte osláviť svoj sviatok spolu s nami...

      KEDY? v sobotu 5. júna 

      KDE? v telocvični našej školy

      Akcia bude zameraná na tvorivé bloky vo výtvarnom a tanečnom umení hravou formou, takže je vhodná aj pre žiakov základnej školy, ktorí ZUŠ nenavštevujú. 

      Vstup na akciu je ZADARMO, ale je potrebné prihlásiť sa najneskôr do štvrtka 3.6. u pána učiteľa Horvátha alebo p.uč. Michlíkovej.

      Trvanie akcie od 09:00-17:00 po blokoch a ročníkoch, aby sa deti nepremiešavali (45 minút výtvarného bloku a 45 minút tanečného bloku). Viac info s presným časovým oknom jednotlivých ročníkov žiaci dostanú na propagačných materiáloch.

      Žiaci si na akciu donesú vyhlásenie o bezinfekčnosti a informovaný súhlas - tlačivá včas rozdáme všetkým prihláseným žiakom.

      TEŠÍME SA NA VÁS!!!

     • Program e Twinning aj na našej škole

     • Program eTwinning je spoločenstvo škôl z celej Európy, ktoré je financované Európskou komisiou ako súčasť programu Erasmus+. Podporuje využívanie moderných informačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl a ich vzájomnú spoluprácu. Všetko sa odohráva v bezpečnom virtuálnom prostredí TwinSpace.

      V tomto školskom roku sa aj naši žiaci z tretích ročníkov na hodinách anglického jazyka zapojili do eTwinning projektu „LET´S TELL ME YOURSELF“.

      Do projektu sme sa zapojili spolu s tureckou školou z Aksaray. Na hodinách anglického jazyka mal každý žiak možnosť napísať list v angličtine, precvičiť si svoju slovnú zásobu, nájsť si anglicky hovoriaceho kamaráta a zároveň si aj v praxi precvičiť svoje vedomosti z cudzieho jazyka.

      Aj napriek tomu, že naši tretiaci majú cudzí jazyk v školskom rozvrhu len prvý rok, zvládli svoju úlohu v projekte bravúrne a so žiakmi z euroázijského kontinentu sme si vymenili niekoľko listov. Dozvedeli sme sa, ako rôzne znejú turecké mená či ako vyzerá ich bežný školský deň.

      Naším cieľom bolo rozvíjať predovšetkým žiacke sebavyjadrovanie, tvorivosť a aktivitu žiakov. Momentálne sa naši žiaci tešia na poslednú poštu, ktorá k nám z Turecka má prísť už čoskoro.

      Veríme, že o rok sa opäť zapojíme do zaujímavého projektu a precvičíme si svoje znalosti z angličtiny prostredníctvom iného zaujímavého projektu.

      p. uč. Dubovská

     • Nenechali sme sa zahanbiť ani na Fyzikálnej olympiáde

     • Minulý týždeň 20. mája sme ďalším úspechom ukončili kolotoč vedomostných súťaží tohto neobvyklého školského roka.

      Daniel Sopko a Ondrej Pavliga zo 7.A triedy sa zúčastnili okresného kola jednej z najnáročnejších súťaží – Fyzikálnej olympiády v kategórii G Archimediáda

      Svoje vedomosti a logické zmýšľanie museli preukázať počas 4 hodín pri riešení zložitých výpočtových úloh. Čas strávený prípravou pod vedením p. uč. Šafrankovej priniesol svoje výsledky.

      Obaja naši žiaci sa umiestnili ako úspešní riešitelia. Daniel Sopko obsadil výborné 4. miestoOndrejovi Pavligovi patrí 13. miesto v rámci okresu.

      Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu našej školy a obom srdečne blahoželáme!

     • Obrovský úspech na krajskom kole Biologickej olympiády

     • Dlhodobá poctivá príprava opäť priniesla výsledky ...

      18. mája sa konalo krajské kolo Biologickej olympiády, kde nás úspešne reprezentovala žiačka 9.B Silvia Šimková. Pod vedením p. uč. Ráchelovej v kategórii E – botanika obsadila nádherné 2. miesto.

      Medzi konkurenciou uspela precízne vypracovaným herbárom a správou z dokumentácie pozorovania 10 rastlín za určité obdobie. Ďalšou náročnou disciplínou bola identifikácia 50 rastlín vrátane ich latinských názvov.

      Veríme, že aj tento úspech bude motiváciou pre ďalších našich žiakov, aby rozvíjali svoje záujmy a pracovali na svojom talente.

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu!

     • Výtvarná súťaž DEŇ ZEME

     • Naši žiaci 1. stupňa sa zapojili do výtvarnej súťaže DEŇ ZEME, ktorú usporiadala Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť so sídlom v Poprade.

      Téma životného prostredia bola žiakom veľmi blízka. Maľovali s veľkým nadšením. Za výtvarné diela získali hodnotné ceny.

      Zapojení žiaci:

      Marek Benko I.A, Šarlota Lopušeková III.A, Matej Stašák III.B, Matej Pirožek III.A,

      Dávid Friedman III.A, Miriam Palgutová III.A, Katarína Lopuchová III.A,

      Nela Fašková III.A, Adrián Lopuch III.A, Marco Jurčo III.A

     • FOTOGRAFOVANIE triednych kolektívov 4.6.2021

     • Po minuloročnej prestávke budeme mať opäť možnosť získať pamiatku na tento školský rok v podobe fotografie s kamarátmi a triednym kolektívom.

      PRVÁCI budú odfotografovaní so Šlabikárom ako pamiatka na 1. ročník ZŠ. (foto ako na plagáte s kresielkom)

      OSTATNÍ majú možnosť okrem kolektívnej fotografie aj skupinové fotografovanie s kamarátmi.


      Cenník:

      Jednotlivec - 1 ks - 10 x 15 cm - 1 €

      Kamarátska skupinka - 1 ks - 10 x 15 cm - 1 €

      Triedny kolektív - 1 ks - 18 x 13 cm - 1,50 €


      PRE KAŽDÉHO ODFOTOGRAFOVANÉHO ŽIAKA JE ZAKÚPENIE FOTOGRAFIE ZÁVÄZNÉ!


      Záujem o fotografovanie (kolektívne alebo aj kamarátske fotky) môžete už teraz hlásiť triednemu učiteľovi, ktorému rovno prinesiete aj príslušnú sumu za fotografie.

       

       

     • Medzinárodné testovanie úrovne čitateľskej gramotnosti PIRLS

     • V dňoch 13. a 14. mája 2021 sa naši štvrtáci zúčastnili medzinárodného testovania úrovne čitateľskej gramotnosti PIRLS. (PIRLS je medzinárodná štúdia, ktorá sa uskutočňuje v päťročných cykloch a poskytuje medzinárodné dáta o tom, ako dobre deti vedia čítať po štyroch rokoch primárneho vzdelávania. Štúdie sa zúčastňuje vyše 60 krajín.)

      Štvrtáci si okrem úrovne čitateľskej gramotnosti zmerali sily aj v digitálnych zručnostiach, pretože po prvýkrát toto testovanie absolvovali on-line.

     • KRÁSNY DEŇ MATIEK!

     • Na svete sú poklady, ktoré kde kto hľadá.

      Ja však hľadať nemusím, to čo mám tak rada.

      Netreba mi nádheru kráľovského zámku.

      Stačí mi, keď pri sebe, mám vždy svoju mamku.

      Deň matiek je ten správny čas, kedy môžeme našim mamám povedať, ako ich máme radi, čo všetko pre nás znamenajú a vyjadriť im veľkú vďaku za všetko, čo pre nás robia. Pri tejto príležitosti sme pre vás, milé mamky, pripravili aspoň krátke video, ktorým vás chceme potešiť a aspoň takouto cestou vám v mene vašich detí chceme poďakovať za vašu lásku, starostlivosť a obetavosť.

     • Koľko kilometrov sa dá prejsť za 45 minút?

     • Žiaci sa nám do škôl síce vrátili, ale hodiny telesnej a športovej výchovy ešte stále nemôžu prebiehať v plnom režime. Žiakom tak ostávajú iba odporúčané turistické vychádzky.

      Slovo "iba" treba napísať v úvodzovkách, pretože ak tempo chôdze zrýchlime, telo sa na rýchlosť musí adaptovať, zrýchli sa tep, prekrvia sa svaly, a spotreba kyslíka sa úmerne tomu zvyšuje. Toľko k fyziológii...

      Ak k tomu pridáme ešte príjemný pocit z krásnej jarnej prírody a spevu vtákov v lese, je hodina telesnej výchovy dokonalá. 

      S deviatačkami sme prešli presne 4,5 km.

      Koľko sa chystáte prejsť cez víkend Vy?

     • Poďakovanie za dar od spoločnosti AT&T Global Network Services, Slovakia

     • Naše rodičovské združenie sa zapojilo do zamestnaneckého grantu AT&T Global Network Services, Slovakia, ktorý nám sprostredkoval jej zamestnanec a náš rodič, pán Štefan Lipták.

      V žiadosti o grant sme poprosili o 10 notebookov, ktoré by boli vhodné pre žiakov školy počas online vzdelávania alebo na hodinách informatiky. 

      Spoločná snaha bola zavŕšená túto stredu v Košiciach slávnostným odovzdaním notebookov pre našu školu. 

      Spoločnosti  AT&T a pánovi Liptákovi patrí naše úprimné  poďakovanie za nezištnú pomoc a podporu, ktorá nám pomôže skvalitniť vyučovanie. 

     • MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ V ANGLICKOM JAZYKU “ENGLISH STAR“

     • prvýkrát aj na našej škole

      ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Súťaž umožňuje žiakom písomnou a zároveň aj zábavnou formou porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl a získať titul ENGLISH STAR a tiež iné vecné ocenenia úspešných žiakov.

      Súťaž prebieha  kategóriách: 3.- 9. ročník.

      Podmienkou účasti žiaka v súťaži je uhradenie účastníckeho poplatku („štartovného“), ktorého výška je v šk. roku 2020/21 stanovená na 5,00 € na súťažiaceho.

      Tak neváhajte a prihláste sa u svojich vyučujúcich anglického jazyka !