• ZÁPIS NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

     • Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad školskej dochádzky.

      Čo naša škola ponúka:

      Na zápis si môžete zvoliť jednu z nasledujúcich alternatív:

      1. Zápis do ročníka elektronickou formou v termíne od 1.4. - 30.4.2021.

      • Vyplníte prihlášku elektronickou formou
      • Po vyplnení ju vytlačíte a podpísanú obidvoma rodičmi/ zákonnými zástupcami ju doručíte do školy v čase zápisu (poštou, osobne alebo do schránky umiestnenej na budove školy)
      • POZOR! k prihláške je potrebné priložiť kópiou rodného listu a odporúčanie všeobecného lekára 

      2. Osobne v termíne 14.4 - 15.4.2021  v čase od 14:00—16:30h. a to za dodržania všetkých platných       protipandemických opatrení.

      • na t.č.:+421 527792125 si vopred  dohodnete presný čas  zápisu
      • k zápisu je potrebné priniesť, občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, odporúčanie všeobecného lekára a v prípade neprítomnosti druhého zákonného zástupcu aj jeho splnomocnenie k zápisu dieťaťa.

       - Tlačivo Splnomocnenie k zápisu 

      3. Ak nemáte možnosť elektronicky komunikovať so školou a nechcete sa zdržiavať v budove školy, bude Vám poskytnutá prihláška v papierovej forme a to v budove školy alebo v materskej škole v Spišskom Bystrom počas celého trvania elektronického zápisu.

      • Následne postupujete podľa alternatívy č. 1.
     • Bociany sa vracajú domov! Kedy priletí ten náš?

     • Sledujte naživo, čo sa bude diať v hniezde kubašského bociana KUBA :)

       

      TEN NAŠ ŠKOLSKÝ BOCIAN "KUBO"
      KAŽDÚ JAR K NÁM PRILETÍ,
      ZASADNE SI DO HNIEZDOČKA
      A NA TEBA SI TU POČKÁ.

      JEHO PRÍLET MÔŽEŠ VIDIEŤ
      LEN SI ZAPNI VIDEO,
      KUBO SA UŽ NEVIE DOČKAŤ
      NA "LAJKY" A ŠŤASTNÉ OČKÁ.

      NA ODKAZE KUKAJ.SK
      UVIDÍŠ HO KAŽDÝ DEŇ,
      NEZABUDNI SLEDOVAŤ HO
      AKO SPRÁVNY FOLLOWER.

       

      ONLINE PRENOS

       

     • Čítam, čítaš, čítame – MAREC MESIAC KNIHY

     • Knihy sú dôležitou súčasťou každého z nás – spestrujú nám bežné dni, zlepšujú náladu, sú zdrojom informácií, prípadne naším únikom z reality a miestom fantázie.

      Sú krásne a mnohé z nich nás ovplyvnili natoľko, že si ich pamätáme dodnes.

      Čítajú nielen deti, no aj dospelí, a preto sme oslovili učiteľov našej školy, aby sme zistili, ktoré knihy čítali v detstve a ktoré z nich sa stali ich „srdcovkami“, na ktoré nevedia zabudnúť. „Sú to knihy, ktoré navždy ostanú v našich spomienkach.“

      Možno niekoho z vás inšpirujú, motivujú alebo vo vás vyvolajú zvedavosť a vy sa ich rozhodnete prečítať.

      Tak čo, nachádza sa niektorá z nasledujúcich kníh aj vo vašej knižnici?

       

      • p. uč. Neupauerová: knihy o Štoplíkovi, neskôr – Ch. Bronteová – Jana Eyrová
      • p. uč. Šimková: Z rozprávky do rozprávky
      • p. uč. Moravčíková: P. Dobšinský – Slovenské ľudové rozprávky
      • p. uč Teplická: N. Tanská – S dievčiskom sa nehráme
      • p. uč. Šafranková: J. R. R. Tolkien – Pán prsteňov, K. May – Vinnetou, J. Verne – Tajuplný ostrov
      • p. uč. Demková: K. Rowling - Harry Potter (najmä 1. – 4. diel)
      • p. uč. Cintelová: Ch. Bronteová -  Jana Eyrová, B. Němcová - Babička
      • p. uč. Glevaňáková: najmä dievčenské romány - E. Fortúnová – Celia, M. Cabot - Denník princeznej a séria kníh - Medzi nami dievčatami
      • p. uč. Dubovská: celkom v detstve – Svrček a mravce, encyklopédia Pestrá príroda a L. M. Montgomery – Anna zo Zeleného domu
      • p. uč. Ivanová: všetky knihy od A. Marca, edícia Čajka, top = trilógia od T. Gulbranssena: Večne spievajú lesy, Vanie vietor z hôr a Niet inej cesty
      • p. uč. Rachelová: J. C. Hronský – Smelý zajko v Afrike, L. M. Mongomery – Anna zo Zeleného domu
      • p. uč. Dachová: K. May: Vinnetou,  Alfred Hitchcock a traja pátrači
      • p. uč.: Alžbetkinová: F. Kráľ – Čenkovej deti, K. May – Duch Llana Estacada, A. Dumas – Gróf Monte Christo
      • p. uč. Ručková: K. Jarunková: Hrdinský zápisník, G. Holtz-Baumert – Alfonz, Vrtinôžka
     • Veľkonočné tvorivé dielne

     • Po chladných dňoch nás konečne začína slnko štekliť teplými lúčmi. Prebúdza prírodu a aj ľudia sa napĺňajú radosťou zo zmeny, ktorá prichádza.

      Tak aj žiaci prvého stupňa v piatok 26. marca „ťahali jar za nohy“.

      Na Veľkonočných tvorivých dielňach vytvárali rôzne jarné dekorácie, ktorými akoby „privolávali“ jar. Pozrite sa ako im to išlo. Možno inšpirujú aj svojich kamarátov z 2. stupňa a niečo jarné vytvoria aj oni doma.

      Všetky fotografie nájdete TU

     • MAREC - MESIAC KNIHY

     • ! Záverečná šiesta súťažná aktivita !

      Zahrajte sa na básnikov:

      Do štvrtka 1. 4. 2021 (do 15:00) napíšte minimálne 10-veršovú báseň o jari alebo Veľkej noci (verš = 1 riadok básne).

      V básni je potrebné použiť týchto 5 slov: JAR, SLNKO/SLNIEČKO, KRÁSA, KVET/KVIETOK, VESELÝ.

      Básničky vytvorte sami podľa svojej fantázie. Svoju tvorbu zasielajte na mail: silvia.dubovska@skolaspisskebystre.sk (k vašim odpovediam nezabudnite napísať aj vaše meno + priezvisko + trieda).

      Najneskôr 2. apríla sa dozviete víťazov!

      Ukážka a zadanie šiestej súťažnej aktivity

     • HODINA ZEME 2021

     • Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou akciou so zapojením verejnosti. Zhasnutím svetiel každoročne prepája viac ako miliardu ľudí na celom svete vo viac ako 7000 mestách a obciach, prepája verejný aj súkromný sektor.

      Zapojiť sa môžete aj Vy! 
      V sobotu, 27. 3. 2021 o 20:30 miestneho času na hodinu, Hodinu Zeme, zhasnite svetlá vo svojej domácnosti. Počas celej soboty pridávajte na sociálne siete fotografie z prírody spred pandémie koronavíru SARS-CoV-2 s hastagmi #MojaHodinaZeme a #spoluvprirode.

      Viac info o tejto akcii

     • Kreatívne projekty žiakov z anglického jazyka

     • Všetci vieme, že dištančné vzdelávanie prinieslo pre žiakov aj učiteľov veľa noviniek a zmien vo vyučovaní. Naši žiaci napriek sťaženým podmienkam vytvárajú inšpirujúce a kreatívne projekty, ktoré chceme predstaviť aj ostatným. Ich šikovnosť môžete posúdiť sami.

      Sú to ukážky rôznych projektov žiakov 6. až 9. ročníka spracované ako plagáty, textové dokumenty alebo prezentácie. Veríme, že sa aj naďalej v tejto oblasti budú zdokonaľovať a prezentovať svoje schopnosti v anglickom jazyku.

      Malú ukážku ich šikovnosti si môžete pozrieť vo fotoalbume a v nižšie uvedených odkazoch:

     • MAREC - MESIAC KNIHY

     • ! Piata súťažná aktivita !

      Do pondelka 29. 3. 2021 (do 15:00) si prečítaj Ezopove bájky. Dostaneš sa k ním cez odkaz uvedený nižšie.

      Vyber si jednu bájku, ktorá ťa najviac zaujala a zmeň ju na ilustrovaný komiks. Svoje vypracovanie zasielajte na mail: livia.glevanakova@skolaspisskebystre.sk (k vašim odpovediam nezabudnite napísať aj vaše meno + priezvisko + trieda).

      Vo pondelok 29.3. sa na stránke školy objaví už posledná 6. súťažná úloha.
       

      Úlohy k piatej súťažnej aktivite

     • Jarný zber papiera

     • Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia školy, prispejme spolu k ochrane životného prostredia a zapojme sa do zberu papiera.

      Pevne zviazaný papier prineste ráno v čase od 7:00 do 8:00 k budove školy, kde ho prevezme pán školník. Zber bude prebiehať do stredy 31. marca 2021. Zapojiť sa môže ktokoľvek.

      Trieda, ktorej sa podarí vyzbierať najviac papiera bude odmenená!

      Ďakujeme :)

     • Malí VŠETKOVEDKOvia

     • Ešte v decembri zabojovali naši žiaci o titul VŠETKOVEDKA. Je to vedomostná súťaž pre žiakov 2.-4. ročníka, kde si môžu zmerať svoje sily s rovesníkmi z celého Slovenska. Súťaž je špecifická svojim zameraním, pretože vyžaduje vedomosti zo všetkých vyučovacích predmetov. Okrem toho žiaci riešia  úlohy  z bežného  života a rodinného prostredia. Zároveň si precvičujú  čítanie s porozumením a logické myslenie. I keď na výsledky súťaže sme čakali  trocha dlhšie,  o to viac nás potešili. 

       

      Titul VŠETKOVEDKOV  UČEŇ  získali žiaci :

      2.A  Radoslava Frisová, Chiara Svitaňová, Oliver Kikta, Karol Hrkeľ

      2.B  Emma Bendíková

      3.A  Katarína Lopuchová, Šarlota Lopušeková, Matej Pirožek, Dávid Friedmann

      3.B  Matej Stašák

      4.A  Leonard Friedmann, Laura Zuskáčová

      4.B  Denis Lopuch, Nela Levocká, Tomáš Kolumber

       

      Titul VŠETKOVEDKO získali žiaci:

      Klára Orolinová – 2.B

      Lenka Milanová – 3.B

      Denis Szókovácz – 3.B

      Timotej Kikta - 4.A

      / títo žiaci vo svojej kategórii patria medzi 30% najúspešnejších riešiteľov/

       

      Najúspešnejšou súťažiacou na škole a titul VŠETKOVEDKO ŠKOLY získala Klára Orolinová  - 2.B 

       

      Všetkým žiakom k dosiahnutým úspechom  srdečne blahoželáme !  

     • Divadelná Šuňava

     • ,, Pokým ľudia budú hercami a herci ľuďmi, bude divadlo.“ (Karel Čapek)

      Nebyť nepriaznivej epidemiologickej situácie, konala by sa v týchto dňoch súťažná prehliadka amatérskych divadelných súborov – Divadelná Šuňava 2021.

      Do tejto súťaže by sa zapojil aj náš detský divadelný súbor Kubachichi (žiaci, ktorí sa prihlásili do dramatického krúžku). Toto podujatie organizuje Podtatranské osvetové stredisko v Poprade, ktoré na svojej novej stránke zverejnilo aj video s naším predstavením  v kategórii divadla poézie z r. 2011 – Balada, s ktorým sme nás reprezentovali na krajskej prehliadke.

      Keďže brány divadiel a kultúrnych domov ostali pre nás všetkých nateraz zatvorené, môžeme si aspoň takto pripomenúť atmosféru, ktorú sme v Šuňave každoročne zažívali. Možno niektorí aj spoznáte vašich starších kamarátov v predstavení Balada: Anička Králiková, Michaela Bukovinská, Anna Lavková, Terézia Zámečníková, Miriama Jurčíková, Jana Gavurová, Kristína Šelengová, Kristína Vitková, Karin Pitoňáková, Dominika Oravcová...

      Veríme, že o rok sa DDS KUBACHICHI opäť postaví na dosky, ktoré znamenajú svet!

     • MAREC - MESIAC KNIHY

     • ! Štvrtá súťažná aktivita !

      „KTO VEĽA ČÍTA, VEĽA SA DOZVIE.“

      Do štvrtku 25. 3. 2021 (do 15:00) si prečítajte nižšie uvedené otázky o rôznych svetových zaujímavostiach.

      Odpovede na tieto otázky vieš vyhľadať na internete, príp. v rôznych encyklopédiách.

      Pozorne si prečítajte zadanie, vyhľadajte správne odpovede na všetky otázky a svoje vypracovanie zasielajte na mail: silvia.dubovska@skolaspisskebystre.sk (k vašim odpovediam nezabudnite napísať aj vaše meno + priezvisko + trieda).

      Vo štvrtok 25.3. sa na stránke školy objaví predposledná 5. súťažná úloha.
       

      Otázky k štvrtej súťažnej aktivite 

     • Spolu pomôžeme prírode

     • V týchto dňoch prebieha v mnohých obciach na Slovensku jarné upratovanie prírody. Ani my nie sme výnimkou. V spolupráci s Obecným úradom Spišské Bystré naša ZŠ usporiadala pre žiakov zaujímavú aktivitu spojenú s prechádzkou v prírode. Každý žiak mal vyzbierať aspoň jedno vrecko odpadu a tak podať prírode pomocnú ruku.

      Žiaci spolu vyzbierali 20 plastových vriec odpadu, za čo sa im príroda určite poďakuje. Všetci boli odmenení pochvalou a čokoládovou dobrotou. 

     • MAREC - MESIAC KNIHY

     • ! Tretia súťažná aktivita !

      „Si odvážnejší, ako dúfaš, silnejší, ako vyzeráš a múdrejší, ako si myslíš.“ – Medvedík Pu

      Viera je to najdôležitejšie, čo v živote pre šťastie a úspech potrebuješ!

      Nie nadarmo sa vraví, že uver, že to dokážeš a si na pol ceste tam. A je iba na tebe, v čo budeš skutočne veriť. V Boha, v seba, v ľudí… Hlavne začni veriť a tú vieru nikdy nestrať! 

      .......................................................................................................................................................

      Do pondelka 22. 3. 2021 (do 15:00) si prečítajte uvedené hádanky, v ktorých sú skryté rôzne rozprávkové bytosti. Pripomeň si najznámejšie rozprávky a uhádni, koho meno sa skrýva v každej z nich.

      Svoje správne odpovede zasielajte na mail: livia.glevanakova@skolaspisskebystre.sk (k vašim odpovediam nezabudnite napísať aj vaše meno + priezvisko + trieda).

      V pondelok 22.3. sa na stránke školy objaví 4. súťažná úloha.

      HÁDANKY k súťažnej aktivite

       

     • SLADKÁ POMOC - Dvakrát dobrá čokoláda

     • Milí žiaci,

      v tomto pôstnom období máte možnosť zapojiť sa do dobročinnej zbierky kúpou sladkej čokoládky.

      Pamätajme na deti, ktoré zápasia s hladom, smädom, chorobami, alebo utekajú pred vojnou.
      Cena jednej čokoládky je 0,50 eur. Výťažok z predaja poputuje na pomoc a podporu projektov pre deti v misiách. Zbierku organizujú Pápežské misijné diela.
      Čokoládky si môžete zakúpiť u pani učiteľky Mgr. Moniky Ovsiakovej.

      Ďakujeme.

     • Dekanátne kolo Biblickej olympiády

     • Dňa 10. 3. 2021 sa uskutočnilo dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády.

      Do súťaže sa zapojili aj žiačky našej školy:
      Denisa Dírová (9. A), Viktória Orolínová (9.A) a Silvia Šimková (9. B).
      Kvôli protipandemickým opatreniam sa  táto vedomostná súťaž prvýkrát uskutočnila online formou.

      Dievčatá boli v súťaži úspešné a postúpili na diecézne (krajské) kolo, ktoré sa uskutoční 10. 4. 2021.
       

      Blahoželáme!

     • No uznajte! Učenie je zábava!

     • Učenie môže byť zábava aj pri zoznamovaní sa s elektrikou. My, štvrtáci, sme na pracovnom vyučovaní vytvárali jednoduché aj zložité elektrické obvody.

      Vyskúšali sme si prostredníctvom Micro:bitu vytvoriť „živý“ elektrický obvod. Pochytali sme sa za ruky, kruh sme uzavreli chytením sa svoriek pripojených na Micro:bit (zdroj len 3,5 V) a s napätím sme čakali či Micro:bit zasvieti. Zasvietil!

      A to nie je všetko. Zisťovali sme, cez ktoré materiály elektrický prúd prejde. S elektrickým prúdom sa kamarátil banán, alobal, voda, ... dokonca aj kvet. Papier a pastelka elektrický prúd neviedli.