• Kolotoč okresných kôl olympiád pokračuje!

     • Aj v novom kalendárnom roku sa naša škola aktívne zúčastňuje všetkých okresných kôl olympiád v jednotlivých predmetoch. Tieto náročné vedomostné súťaže prebiehajú v súčasnosti dištančne, online formou. Žiaci sa samostatne pripájajú prostredníctvom platformy Edupage a z domu riešia všetky úlohy, ktoré sú následne centrálne vyhodnotené odbornými komisiami.

      Ako prvé sa po prázdninách, 13.01.2021  uskutočnilo Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, kde reprezentovala našu školu žiačka Timea Alžbetkinová z 9.B triedy. Po vyhodnotení náročného testu, ktorý pozostával z preukázania znalostí z gramatiky, slovnej zásoby, čítania s porozumením a počúvania vo veľkej konkurencii obsadila pekné 16. miesto. Blahoželáme!

      V stredu, 27.01.2021 sa konalo Okresné kolo matematickej olympiády, v kategóriách Z5 a Z9. V kategórii Z9 súťažili Denisa Dirová - 9.A a Ján Lipták - 9.A.
      Naši reprezentanti v kategórii Z5, Tobias Kováč – 5.B a Matej Matonok – 5.B sa obaja umiestnili s plným počtom bodov na 1.- 4.mieste.
      Ku krásnemu úspechu obom srdečne blahoželáme!

      Výsledky nasledovných okresných kôl olympiád budeme postupne zverejňovať.

     • "K učeniu iba počítač nestačí"

     • Praktická domáca úloha pre všetkých :)

      V zimných mesiacoch si našu pomoc zaslúžia vtáčiky, ktoré nám celú jar a celé leto spríjemňujú pobyt v prírode svojim štebotaním. Vtáctvu môžeme pomôcť prežiť náročné zimné obdobie, kedy sa v prírode nachádza menej dostupnej potravy. Vtedy sa vtáčikom hľadá potrava veľmi ťažko a radi privítajú našu pomoc.

      Preto vyzývame všetkých našich žiakov, aby zareagovali na "Vtáčí inzerát" a v rámci každodennej vychádzky navštívili kŕmidlá pre vtáčiky a priniesli im aj vhodné krmivo.

      Budeme radi, ak nám túto svoju návštevu kŕmidiel zdokumentujete a pošlete fotografiu do stredy 3.2.2021 na mailovú adresu zsspisskebystreFB@gmail.com 
      (Nezabudnite do mailu uviesť aj svoje meno :) )

       

      Všetky svoje fotky nájdete vo fotoalbume

     • Viem, ako sa "nezamotám" do sociálnych sietí

     • Preventívna aktivita pre žiakov druhého stupňa pri príležitosti "Dňa bezpečného internetu" (9.2.2021)

      Problematika bezpečného internetu je veľmi aktuálna, nakoľko sa internetový svet stal kľúčovým komunikačným kanálom. Cieľom tejto preventívnej akcie zameranej na žiakov druhého stupňa je zvýšenie informovanosti a právneho vedomia v oblasti bezpečného používania informačných a komunikačných technológii s dôrazom na riziká súvisiace s používaním internetu.

      Danej problematike a dotazníku sa budeme bližšie venovať na tridnických hodinách.

       

     • DOPRAJME SI VIAC POHYBU

     • Že sa vám veľmi nechce chodiť a počas dištančného vzdelávania ste zleniveli? Prečítajte si slová o dôležitosti pohybu od vášho obľúbeného učiteľa telesnej výchovy Mgr. Ľubomíra Dudu:

      Milí rodičia a deti,

      pohyb je kľúčový pre udržanie správneho fyzického ale i psychického fungovania ľudského tela. Nedostatok správneho pohybu dokáže vo veľkej miere poznačiť zdravotný stav človeka. V dnešnej spoločnosti vedie k nedostatku pohybu sedavý spôsob života. Najmä mládež a už aj malé deti uprednostňujú pohodlné kreslo a počítač, mobil pred aktivitami vonku a v prírode. Poniektorí sa doslova vyhýbajú  telesnej aktivite!

      Nedostatok pohybu u detí vedie k zníženej pozornosti, nevydržia sústredene dlhší čas, majú problém vypočuť si pokyny, nevydržia sedieť alebo stáť v rade. Toto konanie má často ako následok zhoršenie zdravotného stavu. Nedostatok pohybu podstatne zvyšuje riziko vzniku ochorení srdca, osteoporózy, obezity, cukrovky, hypertenzie a psychických porúch, rôznym bolestiam kĺbov a svalov a mnohým ďalším.

      Prečo je však pohyb pre zdravie taký dôležitý?

      Pravidelný pohyb a cvičenie je jedna z najúčinnejších foriem prevencie pred týmito ochoreniami. Pohyb by mal byť každodennou súčasťou nášho života. Nehovoríme o vrcholovom športe. Hovoríme o bežnom pohybe a fyzickej záťaži, ktorá je pre každého individuálna.

      Aké druhy cvičení sú pre deti vhodné?

      Samozrejme záťaž si prispôsobíme svojim schopnostiam a možnostiam. Pre veľkú časť zdravých ľudí sa odporúča turistika, beh, bicyklovanie, korčuľovanie na  kolieskových korčuliach, plávanie, bedminton a podobne aspoň 30 minút denne. Rýchla chôdza je niečo, čo by malo byť samozrejmé pre každého z nás. Tieto pohybové aktivity nám pomáhajú predchádzať rôznym ochoreniam a prispievajú k celkovej kvalite života.

      Už polhodina denne prináša množstvo pozitív:

      • ­zlepšuje cirkuláciu krvi v tele
      • zvyšuje sa schopnosť využívať kyslík v organizme
      • zlepší sa koordinácia pohybov a motorika
      • prispieva k psychickej pohode a zlepšuje celkovú kvalitu života
      • znižuje a odbúrava stres
      • prospieva kĺbom a svalom a teda celkovej kondícii
      • udržať správnu hmotnosť

      Na záver by som doplnil, že pravidelný pohyb, vám deťom, pomáha zlepšovať koncentráciu, rozvíja spoluprácu, vzájomnú súdržnosť, bojovnosť,  férovosť potrebnú pri výhrach aj prehrách a mnoho ďalšieho. To všetko sa vám zíde v  športe, ale aj v budúcnosti pre kvalitný osobný život.

      Budem veľmi rád, ak sa nám s vašou spoluprácou podarí, aby deti znova objavili radosť z pohybu a naučíme ich, aby si program dňa vedeli zorganizovať tak, aby sa pohyb stal ich každodennou súčasťou. Verím, že sa nám to spoločne podarí. Jednoducho byť fit sa oplatí. : -)

      Športu zdar a turistike v okolí obce zvlášť.   Mgr. Ľubomír Duda

      PS: Buďte usilovní ako tie včeličky 

      Nechajte sa inšpirovať spolužiakmi - fotoalbum

     • Škola opäť úspešná v získavaní projektov

     • Školská záhrada, ktorá učí: Včelí náučný chodník

      Takto znie názov ďalšieho úspešného projektu podaného našou školou, ktorý bol podporený Karpatskou nadáciou sumou 2500 eur v grantovom programe Škola budúcnosti.

      Vlaňajší rok bol pre našu školu v oblasti získavania projektov a ich realizácií mimoriadne úspešný. S pomocou rodičov a nezištnej práce vás, žiakov, sa nám podarilo vytvoriť učebňu v prírode, vtáčí náučný chodník či vysadiť ovocný sad a vytvoriť nejedno pekné miesto v našej záhrade. Nebude tomu inak ani tento rok. Rozhodli sme sa, že našu záhradu doplníme o ďalší náučný chodník. Tentokrát bude venovaný drobnému hmyzu - pre život na našej planéte nenahraditeľnej včele medonosnej. Jej produkt, sladký med, už ochutnal každý z nás. Ale vieme niečo aj o jej živote, o jej nesmiernej dôležitosti v prírode a  o jej ochrane? Preto v našej záhrade umiestnime ďalšie náučné tabule tak, aby sa naša záhrada stala naozaj záhradou, v ktorej sa aj niečo naučíte. Už teraz sa môžete tešiť na chvíle strávené v našej záhrade, a to nielen pri prácach na realizácii chodníka, ale aj pri oddychu a získavaní vedomostí v spojení s pobytom na čerstvom vzduchu.

       

      S pobytom na čerstvom vzduchu súvisí aj náš ďalší úspešný projekt, ktorý sa podaril získať pani vychovávateľke Mgr. Márii Alžbetkinovej, ktorá vedie aj žiakmi veľmi obľúbený turistický krúžok. Jej projekt zvíťazil v grantovom programe Učiteľ budúcnosti a je zameraný na zmapovanie jednoduchých turistických trás, ktoré by ste mohli absolvovať sami alebo so svojimi rodičmi. Priznajme si, prešli ste sa už náučným chodníkmi na Zoty a na Skalicu? Viete,  kadiaľ sa ide na Findrikovu skalu, do  Majera, na Kolieska? Viete, kde je Ugovské, Krížny vrch, Rovienka, Hyľok alebo Preslop? Tieto názvy vám nič nehovoria? Nebojte sa. Všetky tieto  miesta  sa nachádzajú v najbližšom okolí našej krásnej obce. Spolu ich všetky navštívime, ba čo viac, vytlačíme si aj jednoduché mapky s popisom trasy, aby ste sa kedykoľvek mohli vybrať preskúmať zaujímavé okolie obce.

     • Školské kolo Dejepisnej olympiády

     • Ešte pred začiatkom vianočných prázdnin sa na našej škole uskutočnil 13. ročník Dejepisnej olympiády. Úlohou žiakov bolo vypracovať vedomostný test, ktorý sa skladal z troch častí. Prvá časť obsahovala úlohy z vybraného monotematického celku, druhá časť úlohy z príslušného učiva ročníka a tretia časť bola zameraná na úlohy z regionálnej histórie.

      Naši výhercovia:

      6. ročník – kategória F: 1.miesto Oliver Ordzovenský

                                              2. miesto Terézia Malatínová

      8. ročník – kategória D: 1. miesto Tomáš Orolin
       

      Výhercom gratulujeme a prajeme veľa šťastia na okresnom kole Dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutoční vo februári 2021.

     • Poďakovanie zo SENIORPARK-u

     • Dobrý deň,

      chceme vám touto cestou ešte raz veľmi pekne poďakovať za nádherné darčeky, ktoré ste pripravili spolu s deťmi pre našich starkých. Ani si neviete predstaviť tú radosť, ktorú mali. 

      Darčeky dostali presne na Štedrý deň a každý si v ňom našiel to, čo ich potešilo.

      Poďakujte sa prosím za nás všetkých vašim úžasným deťom a tešíme sa, keď už budete môcť prísť aj osobne a spríjemniť našim seniorom čas nejakým pekným programom. 

      Ešte raz ďakujeme.

      S pozdravom a prianím všetkého dobrého do roku 2021 želá celý kolektív personálu a klientov SENIORPARK, n.o..