• Odovzdali sme 86 krabíc plných lásky

     • S láskou naplnené a starostlivo zabalené krabice plné lásky dnes za našu základnú a materskú školu odovzdali žiaci 4. ročníka Domovu sociálnych služieb Seniorpark v Spišskom Bystrom. Ešte raz ďakujeme všetkým žiakom a rodičom za zapojenie do tejto krásnej celoslovenskej výzvy.

     • Pytagoriáda - školské kolo

     • Každoročne si žiaci môžu prostredníctvom Pytagoriády overiť svoje matematické vedomosti, logické myslenie a rýchlosť pri počítaní. Tento rok si mali po prvýkrát možnosť v dňoch 9. a 10.12.2020  vyskúšať online formu tejto matematickej súťaže. Za časový limit 60 minút museli vyriešiť 15 rôznorodých úloh, pričom bol veľmi dôležitý aj čas, za ktorý sa im to podarilo. Potrebovali minimálne 10 správne vyriešených úloh aby sa stali úspešnými riešiteľmi.

      Na základe bodov za príklady a ušetrený čas je poradie úspešných riešiteľov v jednotlivých ročníkoch nasledovné:

      3. ročník:

      1. miesto: Denis Szókovács III.B       24 bodov

      2. miesto: Katarína Lopuchová III.A  23 bodov

      3. miesto: Dávid Friedman  III.A         20 bodov

      4. miesto: Šarlota Lopušeková III.A  19 bodov

                       Matej Stašák III.B              19 bodov

      5. miesto: Matej Pirožek III.A             18 bodov         

       

      4. ročník:

      1. miesto: Ryan Husár IV.A                 21 bodov

      2. miesto: Gabriel Gajan IV.B             20 bodov

      3. miesto: Jakub Lavčák IV.B             19 bodov

                      Timotej Kikta IV.A               19 bodov

      4. miesto: Laura Zuskáčová IV.A       18 bodov

      5. miesto: Denis Lopuch IV.B             17 bodov

      6. miesto: Matej Benko IV.A                17 bodov

      7. miesto: Nela Levocká IV.B              16 bodov

      8. miesto: Filip Kolbaský IV.B             15 bodov

       

      5. ročník:

      1. miesto: Tobias Kováč V.B                21 bodov

      2. miesto: Matej Matonok V.B              18 bodov

      3. miesto:  Laura Keďuchová V.B        14 bodov

      4. miesto: Lea Szókovács V.A              13 bodov

       

      6. ročník:

      1. miesto: Tobias Ján Mirko VI.B         21 bodov

      2. miesto: Terézia Malatínová VI.A      17 bodov

      3. miesto: Oliver Ordzovenský VI.B    15 bodov

      4. miesto: Edita Kolušová VI.A            15 bodov

      5. miesto: Tamara Dubravcová VI.A    14 bodov

      6. miesto: Pavol Dominik VI.B             13 bodov

      7. miesto: Kristián Kotuľák VI.A          13 bodov

      8. miesto: Dávid Lipták VI.A                 12 bodov

       

      7. ročník:

      1. miesto: Daniel Sopko VII.A                18 bodov

       

      8. ročník:

      1. miesto: Dávid Javorský VIII.A            16 bodov

      2. miesto: Michaela Orolínová VIII.A      11 bodov

       

      Úspešným riešiteľom blahoželáme a veríme, že tí najlepší budú našu školu úspešne reprezentovať aj naďalej. 

     • Školské kolo Geografickej olympiády

     • V dňoch od 1.12.2020 do 3.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády (GO). Žiaci súťažili v troch kategóriách: kategória G 5. ročník, kategória F 6. – 7. ročník a kategória E 8. – 9. ročník. Hlavným cieľom uvedenej súťaže je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody.

      Súťaž pozostávala z dvoch častí. V prvej časti súťaže žiaci vypracovali otázky a úlohy s hodnotou 60 bodov v časovom limite maximálne 45 min., a to bez použitia atlasu. V druhej časti súťažiaci riešili úlohy zamerané na preverenie zručností v práci s atlasom s hodnotou 40 bodov a časovým limitom maximálne 60 min. Úspešným riešiteľom školského kola GO v jednotlivých kategóriách je žiak /žiačka, ktorý/á dosiahla minimálne 55 bodov. Zo školského kola do okresného kola postúpia z každej kategórie (E, F, G) maximálne prví traja úspešní riešitelia.  

       

      Výsledky školského kola Geografickej olympiády:

      kategória G 5. ročník:

      1. miesto Gregor Pomietlo V. A
      2. miesto Matej Matonok V. B
      3. miesto Tobias Kováč V. B

      Úspešní riešitelia: Kristína Bendíková V. A, Laura Keďuchová V. B, Ivana Petruľová V. A, Alex Hrkeľ V. B

      kategória F 6. – 7. ročník

      1. miesto Terézia Malatínová VI. A
      2. miesto Michaela Šelengová VII. A
      3. miesto Oliver Ordzovenský VI. B

      Úspešní riešitelia: Daniel Sopko VII. A, Liliana Lopušeková VII. A, Sebastián Štrbjan VI. B, Tamara Dubravcová VI. A, Ondrej Pavliga VII. A

      kategória E 8. – 9. ročník

      1. miesto Dávid Javorský VIII. A
      2. miesto Tomáš Orolin VIII. A
      3. miesto Silvia Šimková IX. B

      Úspešní riešitelia: Tobiáš Javorský IX. B, Patrik Švagerko IX. B, Ján Lipták IX. A, Timea Alžbetkinová IX. B, Denisa Dirová IX. A

       

      Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme a víťazom prajeme veľa úspechov na okresnom kole Geografickej olympiády.

     • Okresné kolo Olympiády zo SJL

     • Dňa 27.11.2020 sa konalo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Uskutočnilo sa prvýkrát formou online testu bez ústnej časti. Reprezentovala nás deviatačka Silvia Šimková, ktorá sa stala úspešnou riešiteľkou (21 bodov, 11. - 14. miesto).

     • OZNAM pre stravníkov ŠJ

     • Vážení rodičia, z dôvodu koncoročného zúčtovania, po 14. decembri nebude možné odhlásiť dieťa zo stravy. 

      Prosím odhlasujte cez Edupage do 14.12.2020 do 14:00 h. V prípade choroby dieťaťa si v období od 15.12. do 22.12.2020 môžete obed vyzdvihnúť v školskej jedálni v čase od 11:30 do 13:00.

      Vedúca školskej jedálne

      Ing. Lívia Zmok Palgutová

     • Ďakujeme!

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

      Srdečne ďakujeme rodičom a deťom našej základnej a materskej školy, že sa aj tento rok zapojili do zbierky vianočných balíčkov pre seniorov, ktoré ich určite potešia v tomto neľahkom období.

     • Školou sa rozliehala vôňa medovníčkov

     • K vianočným sviatkom neodmysliteľne patrí aj vôňa medovníkov. Aj my, v školskom klube detí ich každý rok pečieme. Ani tento rok to nebolo inak. Táto činnosť je medzi deťmi veľmi obľúbená. Je príjemným spestrením inak bežných dní, ktoré trávia oddychom, hrami alebo učením.

     • Zavítal k nám Mikuláš!

     • V tomto roku prišiel Mikuláš aj s pomocníkmi – anjelom a čertom do školy už v piatok 4.12.2020.
      Na 2. stupni nenašiel v triedach ani živej duše, preto sa so žiakmi stretol aspoň prostredníctvom online hodín. Na 1. stupni sa na jeho príchod deti dobre pripravili. V každej triede mu vedeli zaspievať alebo povedať básničku. Na rozlúčku mu prisľúbili, že budú aj naďalej dobrí, aby ich o rok navštívil opäť

     • Mladí reportéri predstavujú talentovaných žiakov

     • V dnešnom príspevku sa mladý reportér Jakub zameral na úspechy svojho spolužiaka v netradičnom športe, v skateboardingu. Máte aj Vy talentovaného spolužiaka, o ktorom by sme sa mali dozvedieť viac? Dajte nám o ňom vedieť.

     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • V tomto školskom roku sme vzhľadom na momentálnu nepriaznivú epidemiologickú  situáciu usporiadali školské kolá netradičnou dištančnou formou. Žiaci riešili test, ktorý pozostával zo zručností anglického jazyka: počúvania, čítania, gramatiky, slovnej zásoby. Ústna časť olympiády bola nahradená napísaním príbehu podľa obrázka. Úspešný riešiteľ musel dosiahnuť min. 60%.

      Výsledky v kategórii 1A: (7. ročník)

      1.m. Daniel SOPKO                VII.A

      2.m. Lea KOLBOVÁ                VII.A

      3.m. Michaela ŠELENGOVÁ   VII.A

      V tejto kategórii sa umiestnili na 4. m. Liliana LOPUŠEKOVÁ a na 5.m. Daniela KUBIČKOVÁ

       

      Výsledky v kategórii 1B: (8., 9. ročník)

      1.m. Timea ALŽBETKINOVÁ   IX.B

      2.m. Dominika KIKTOVÁ        VIII.A

      3.m. Silvia ŠIMKOVÁ              IX.B

       

      Na pekných priečkach sa ďalej umiestnili: 4.m. Patrik SÝKORA, na 5.m. Ondrej KROLÁK , na 6. m. Dávid JAVORSKÝ, na 7. m. Ján LIPTÁK a na 8.m. Sabina ZELINOVÁ. 

      V tejto náročnej jazykovej súťaži preukázali výborné znalosti. Bodové rozdiely medzi žiakmi boli minimálne a prvých šesť umiestnených žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi školského kola.

      Do okresného kola postupuje Timea ALŽBETKINOVÁ, ktorej želáme veľa úspechov v reprezentácii našej školy.

     • Úspech našich štvrtákov na informatickej súťaži iBobor

     • Po prvýkrát sa naši žiaci zapojili do informatickej súťaže iBobor. V kategórii Bobríci súťažili naši štvrtáci spolu s takmer 15 000 žiakmi z celého Slovenska.  V priebehu tridsiatich minút riešili 12 informaticko-matematických úloh. Z jedenástich zúčastnených žiakov bolo 8 úspešných riešiteľov. Patria k nim: Ryan Husár, Nela Levocká, Denis Lopuch, Tomáš Kolumber, Alexander a  Leonard Friedmann, Gabriel Gajan a Radovan Rusnák. Gratulujeme!