• Pripomenutie - vyhlásenie o bezinfekčnosti

     • Vážení rodičia žiakov 1. - 5.ročníka!​​​​​​

      Ak ste sa rozhodli, že Vaše dieťa bude od 1.júna 2020 riadne navštevovať školu, prosím nezabudnite zabezpečiť 2 rúška na deň a hygienické vreckovky. PROSÍM, SKONTROLUJTE, ABY DETI MALI AJ ČIPY. Okrem toho zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

      vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.pdf

     • Fenomény sveta

     • Vážení rodičia,

      naša škola sa chce zapojiť prostredníctvom žiakov druhého stupňa a učiteľov matematiky do súťaže Expedícia - Fenomény sveta - peniaze. Informácie o peniazoch, platbách, bankách, úveroch sú nevyhnutnou súčasťou života každého človeka a majú byť súčasťou vzdelávania. Je to súťaž, v ktorej sa žiaci dozvedia informácie týkajúce sa finančnej matematiky, majú k dispozícii videá od youtubera Baču a od BBC, následne vyriešia nejaké úlohy týkajúce sa preberanej témy. Je pre nich pripravených 10 expedícií, ktoré sa budú postupne zobrazovať.

      Súťažiť môže každý žiak za seba - ako jednotlivec, taktiež súťaží aj za školu. Pre vstup do súťaže je potrebné, aby sa žiaci registrovali. Podľa zákonov SR ak deti nemajú 16 rokov, musí s registráciou súhlasiť rodič (musí zadať email), preto Vás prosíme o pomoc - registrujte sa vy ako rodič až potom sa môžu registrovať Vaše deti. Po ich registrácii treba zadať kód učiteľa – ten pošlú vyučujúci matematiky.

      Prikladám návod, ktorý sme vytvorili ako pomôcku pre registráciu. Ak by ste mali nejakú otázku, alebo problém, neváhajte kontaktovať p.Matonokovú

      Fenomeny_sveta_rodic.pdf​​​​​​​

      Fenomeny_sveta_ziak.pdf


     • Výber povinne voliteľného predmetu

     • Vážení rodičia terajších prvákov až ôsmakov!
      Od štvrtka 07.05.2020 do pondelka 25.05.2020 je prostredníctvom aplikácie Edupage spustené online záväzné prihlasovanie na etickú alebo náboženskú výchovu na budúci školský rok 2020/2021. V časti PRIHLASOVANIE - PRIDELENÉ AKCIE NA VYPLNENIE si vyberáte iba jednu možnosť výberu predmetu pre Vaše dieťa na budúci školský rok. Možnosti výberu: náboženská výchova (rímskokatolícka)  alebo etická výchova - stačí zaškrtnúť okienko a dať potvrdiť. Ak máte viac žiakov na našej škole, musíte výber urobiť zvlášť za každého žiaka - prosím použite rodičovské konto.
      Upozorňujeme zákonných zástupcov, že po záväznom prihlásení žiaka nie je možné počas školského roka prestupovať z jedného zvoleného predmetu na iný z organizačných dôvodov.
      V prípade problémov s prihlasovaním, kontaktujte svojho triedneho učiteľa. Ďakujeme!