• Ako učiť doma a nezblázniť sa!

     • (rady psychológov a špeciálnych pedagógov)

       

      Väčšina rodičov v súčasnosti na sociálnych sieťach rieši, ako pracovať a súčasne zabezpečiť i vzdelávanie dieťaťa, zvlášť, ak ide o žiakov prvého stupňa, ktorí ešte vyžadujú viac asistencie. Deti majú teraz menej sociálnych kontaktov, nestretávajú sa s kamarátmi, a tak ďalšou úlohou rodičov je vyriešiť, čo s množstvom voľného času. Preto Vám chcem ponúknuť pár rád od psychológov a špeciálnych pedagógov, ako sa doma s deťmi správne učiť a zároveň sa nezblázniť!

      Špeciálna pedagogička Soňa Pekarovičová odporúča „domáci ustálený režim, ale zároveň radí nechať priestor aj pre viac voľnosti. Deti by mali presne vedieť, čo môžu očakávať a kedy. Nie je nutné ísť presne podľa hodiniek. Stačí, ak je zrozumiteľný rytmus v dopoludňajšej a popoludňajšej časti dňa. Dohoda podľa nej môže vyzerať napríklad tak, že po raňajkách bude učenie slovenčiny alebo matematiky. Potom môže nasledovať voľná hra. K učeniu sa vrátime poobede po tom, čo mama dokončí svoje pracovné povinnosti. Úlohy z predmetov, ktoré dieťa zvládne, má písať samostatne a rodič ich len skontroluje, ostatné môžu preberať spolu. Rodičia by sa nemali báť obrátiť sa na učiteľov svojich detí a poradiť sa s nimi!“

      Martina Vagačová, lektorka Efektívneho rodičovstva, prináša na celú situáciu pozitívny pohľad: „Možno to bude znieť paradoxne, ale na súčasnú situáciu, že deti musia zostať doma, sa dá pozrieť aj z pozitívnej stránky. Naskytuje sa výnimočná príležitosť, aby si rodičia a deti mohli budovať spoločný kreatívny čas a zážitky z toho, čo je poväčšine počas školského roka skôr povinnosťou a niekedy aj zdrojom sváru alebo predmetom kontroly. Keďže doma ostáva minimálne jeden rodič, ktorý však zároveň musí pracovať, je dobré nastaviť spoločný program a vyvážený režim práce a zábavy. Viac ako rôzne aplikácie a webstránky odporúča pohyb na čerstvom vzduchu a slnku, ktorý počas klasického vyučovania deťom chýba.“

      Psychologička Jana Ashford si myslí: „že je fajn, ak majú deti aspoň trochu zachovaný režim. Učenie však nemusí byť len z kníh. V rámci geografie si napríklad môžu pozrieť film o Afrike a potom sa rozprávať o tom, čo ich zaujalo či prekvapilo alebo o tom napísať. Deti by podľa nej nemali stagnovať, pretože to nie sú prázdniny, ale prerušené vyučovanie. Rodičia by však nemali príliš tlačiť na pílu.“

       

      Rady ako to zvládnuť:

      1. Rodičia aj deti by sa mali najprv v pokoji skonsolidovať a až potom riešiť, ako sa učiť – trochu si oddýchnite a pouvažujte, ako ďalej.
      2. Vytvorte si približný časový plán učenia sa - v závislosti od veku dieťaťa si tento spoločný plán tvorte spolu a zohľadňujte svoje povinnosti. Malým deťom to poskytuje pocit väčšej emočnej istoty, starším deťom pomáha eliminovať vyjednávanie o tom, koľko a kedy sa budeme učiť.
      3. Vypíšte si zadávané učivo z EDUpage – spokojne si zaveďte kalendár, do ktorého si postupne vpíšete termíny úloh. Tie, ktoré deti zvládnu samostatne, im vyznačte ako samostatné úlohy.
      4. Riaďte sa intuíciou - všetci učitelia a učiteľky si uvedomujú, že ich nemôžete plne nahradiť, ale robíte všetko, čo je vo vašich silách. Preto sa nebojte a neváhajte ich pomocou Edupage kontaktovať a poradiť sa o postupe. Reagujte na zadania úloh, nech učitelia vedia, že vám boli doručené a že ste ich čítali.
      5. Snažte sa denne robiť to, čo zadali učitelia a neodkladajte si to na ďalšie dni – učitelia sa snažia denne zadávať primerané množstvo úloh podľa aktuálneho rozvrhu. Verte im! Uvedomte si, prosím, že deti nemajú „len domácu úlohu“, ale súčasťou zadanej dennej práce je hlavne to, čo by mali zvládnuť v škole priamo na vyučovacej hodine! Oni vedia, čo robia a pokiaľ denne splníte zadané úlohy, stihnete všetko v primeranom čase a nenakopí sa vám to napríklad na víkend.  
      6. Nepreťažujte svoje deti – ja by som aplikácie a webstránky určite prioritne neodporúčala, aj keď existuje teraz množstvo voľne prístupných materiálov a edukačných webov. Ak svojim deťom pridáte ďalšie úlohy navyše, ktoré im zaberú veľa voľného času, môže sa stať, že vám následne odmietnu robiť zadané úlohy. Víkend by mal byť prevažne voľný! Aj vy si radi oddýchnete!
      7. Viac detí – ak máte viac ako jedno školopovinné dieťa, je vaša situácia o niečo komplikovanejšia. Je dobré, ak časový harmonogram dodržujete všetci rovnako. Nie je nutné, aby ste sedeli pri každom dieťati zvlášť v iný čas. V rovnakom čase sa dokážu deti venovať svojim úlohám a vy preberte len funkciu kontroly a zadávania úloh. Kým jednému dieťaťu vysvetľujete, druhé rieši zadanú úlohu a potom naopak. Budete sa čudovať, ale to staršie dieťa vám určite rado pomôže pri učení sa mladšieho. Deti majú prirodzenú potrebu ukázať sa.
      8. Rodič by mal prirodzene vychádzať z dynamiky svojho dieťaťa (určite nemusíte dodržiavať 45 min. hodiny ☺ ) - je jasné, že pri domácej práci „jeden na jedného“ nie je možné dlhodobé intenzívne sústredenie sa. V škole sa učitelia musia počas hodiny venovať všetkým žiakom, a preto má každý žiak istú voľnosť. Taktiež sa dieťa niektoré veci naučí oveľa skôr, ak sa učí spolu s rodičom. Preto treba sledovať, kedy dieťa ešte vníma, kedy je to ešte efektívne a učenie má zmysel. Môže to mať úplne iný časový rámec a intervalový priebeh ako v škole.
      9. Stanovte si odmeny – motivácia detí je v škole najdôležitejšia, a preto ju odporúčam aj vám. Úplne stačí, ak  im pre tentokrát na chvíľu dovolíte po vyučovaní zakazovaný mobil, pleyko či PC. A možno ich zmotivujete aj výberom obeda na druhý deň, odpustením malého neporiadku v izbe, čokoládou či akoukoľvek inou maškrtou. Vy najlepšie poznáte svoje deti ☺.
      10. Vy pomáhate deťom, nech oni pomôžu vám – keďže sa vy nemôžete naplno venovať domácim prácam, zadajte nejakú aj svojim deťom. Určite zvládnu roztriediť veci na pranie, nastaviť pračku, prišiť si gombík, umyť a upratať riad či uvariť jednoduché jedlo s vašou pomocou. Trochu vám pomôžu a zároveň im prejde čas.

       

      ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE!  SPOLU TO ZVLÁDNEME!

                   

      Mgr. Jana Neupauerová – špec. pedagóg

     • Oznámenie o prerušení vyučovania

     • Oznámenie o prerušení vyučovania na Základnej škole s materskou školou, Michalská398/8, Spišské Bystré.

            Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      Podrobnejšie informácie nájdete na webovom sídle MŠVVŠ:

      https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

          Na základe vyššie uvedeného bude prevádzka ZŠ s MŠ prerušená od 16. marca 2020, v zmysle pokynov krízového štábu SR. Prvé vyjadrenia krízového štábu sa k niektorým rodičom dostali príliš neskoro na to, aby si zabezpečili starostlivosť o deti v daný deň. Aby nedošlo k ohrozeniu starých rodičov, ktorí sú najzraniteľnejší voči tomuto ochoreniu, bolo rozhodnuté, že vyučovací proces nebude prerušený už 13.marca 2020.

          V súvislosti so zhoršením epidemiologickej situácie vedenie školy zároveň prerušuje prenájom priestorov telocvične v období od 14. marca 2020 do 29. marca 2020 vrátane. V uvedenom termíne sa rušia všetky plánované podujatia v priestoroch školy a školskom areáli.

      Porušenia tohto rozhodnutia bude považované za hrubé porušenie zmluvy a nájomcovi bude ukončená nájomná zmluva.

      Za pochopenie a rešpektovanie nariadenia veľmi pekne ďakujeme.      Mgr. Štefan Luha, riaditeľ školy

     • Otvorenie Obecnej knižnice


     • Dňa 9. 3. 2020 sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili na slávnostnom otvorení Obecnej knižnice Spišské Bystré. Obecná knižnica za posledné obdobie prešla materiálnou obnovou, rozšírila sa o nové knižné tituly. Tretiaci sa slávnostne zapísali do kroniky a poprezerali si knihy. Keďže si vedú čitateľské denníky, niektorí si našli vhodné knihy na čítanie a  plánovali si ich požičanie. Pre deti je otvorená v pondelok od 14.00 do 15.30 a v stredu od 15.00 do 17.00 hod.