• 2 % z dane

     • Vážení rodičia, zamestnanci a priatelia školy,

      dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o poukázanie 2 % z Vašej zaplatenej dane za rok 2019 pre:

       

      Rodičovské združenie pri Základnej škole v Spišskom Bystrom.

       

      Vaše poukázané 2 % z dane tvorili aj v minulých rokoch významnú časť príjmu Rodičovského združenia pri Základnej škole v Spišskom Bystrom, ktoré tieto získané finančné prostriedky vždy veľmi účelne a transparentne použilo na podporu školy, skvalitnenie vyučovania, na nákup školských pomôcok a podporu žiakov v rôznych aktivitách a súťažiach.

       

      Budeme veľmi radi, ak nám aj v tomto roku zachováte Vašu priazeň  a oslovíte aj ďalších členov rodiny, priateľov alebo spriaznené podnikateľské subjekty.

       

      S úctou a poďakovaním za Vašu  podporu

                                                                                                Mgr. Štefan Luha

                                                                                                     riaditeľ školy

       

       

       

      2% z Vašej DANE

      Ako postupovať, aby ste podporili vaše-naše deti:

      - požiadať zamestnávateľa o potvrdenie o zaplatení dane,

      - prísť s ním do školy a spolu s Vami vyplníme vyhlásenie k 2% dane, vyhlasenie_k_2perc_zaRok2019.pdf

      - za Vás o odnesieme na daňový úrad. :-)


     • Hviezdoslavov Kubín - postup na okresné kolo

     • Dňa 27. 02. 2020 sa v priestoroch Podtatranskej knižnice konalo obvodové kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu v tejto súťaži reprezentovali víťazky školského kola. Súťažilo sa v troch kategóriách, v ktorých sa úspešne umiestnili aj niektoré naše dievčatá. Postúpili tak do okresného kola súťaže, ktoré sa uskutoční 18. 03. 2020:

      1. kategória (1. – 4. ročník)

      Katarína Lopuchová (2.A) – postup do okresného kola

      Klára Zámečníková (4.A) – postup do okresného kola

      Mia Lopušeková (4.A)

      2. kategória (5. – 6. ročník)

      Diana Svitaňová (6.A) – postup do okresného kola

      Lea Kolbová (6.A)

      3. kategória (7. – 9. ročník)

      Andrea Gavurová (9.A)

      Všetkým recitátorom ďakujeme za účasť a reprezentáciu školy. Katke, Kláre a Diane blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšej reprezentácii a prednese!


       

     • Strieborná medaila patrí našim dievčatám


     • V septembri na našej škole začala činnosť bedmintonového krúžku, ktorý sa medzi našimi žiakmi teší veľkej obľube. Po skromných začiatkoch bez regulérnych ihrísk, sa nám podarilo namaľovať v telocvični štyri bedmintonové kurty, ktoré slúžia všetkým žiakom školy aj na hodinách telesnej  a športovej výchovy. S bedmintonom  sa nám podarilo dosiahnuť  aj pekný športový úspech  na okresnom kole žiakov a žiačok základných škôl, ktoré sa konalo 25.2.2020 v Poprade – Matejovciach. Naše bedmintonistky  Timea Alžbetkinová (VIII.B) a Gabriela Fábryová (VII.A) v silnej konkurencii vybojovali pre našu školu v súťaži dvojíc striebornú medailu. Vo finálovej skupine porazili súperky zo ZŠ Švábovce a v boji o zlato nestačili na skúsenejšie súperky zo ZŠ Komenského. O popularite bedmintonu svedčí aj to, že sa  súťaže zúčastnilo celkovo 12 škôl z okresu Poprad.  Obidvom žiačkam blahoželáme a prajeme veľa síl do ďalšieho tréningu. V súťaži sa nestratili ani naši chlapci Tobiáš Javorský (VIII.B) a Jonatán Bendík (VI.A), ktorý bol najmladším účastníkom turnaja. Aj keď sa chlapcom nepodarilo prebojovať zo základnej skupiny, boli zdatnými súpermi ostatným hráčom a nazbierali cenné skúsenosti.  Našim reprezentantom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a ostatných žiakov pozývame na bedmintonový krúžok, ktorý prebieha v telocvični každý utorok od 13:30.

     • Svetový deň mokradí

     •  

      2. február je vyhlásený za Svetový deň mokradí. Problematiku tohtoročnej témy- MOKRADE a BIODIVERZITA  nám na besede predstavila pracovníčka správy TANAPu p. Martina Proháczková. Žiaci sa prostredníctvom edukačných materiálov, prezentácií, ale hlavne zaujímavého rozprávania dozvedeli o mokradiach a spoznali ich biodiverzitu. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie pri environmentálnych témach.   

      Všetky fotky TU

     • Kubašský Ľemhalz


     • Vo štvrtok 20. 2. 2020 sa žiaci 6. A triedy zúčastnili  otvorenia Kubašského Ľemhalzu. Po príhovore pána starostu si všetci prítomní prezreli priestory Ľemhalzu.  Žiakov expozícia interiéru veľmi zaujala. Zaujímavou formou sa oboznámili s históriu obce a života jej občanov v minulosti. Ďakujeme za pozvanie na milú obecnú akciu.


       

     • Lyžiarske preteky

     • LYŽIARSKE PRETEKY 2020

      Dňa 16.februára 2020 sa v areáli lyžiarskeho strediska v Kubašku uskutočnili s podporou Rodičovského združenia pri ZŠ Spišské Bystré a Lyžiarskeho strediska v Kubašku  lyžiarske preteky našich žiakov. Počasie bolo pekné, slnečné a prežili sme pekný športový deň. Víťazmi sú všetci, ktorí prišli a zasúťažili si so spolužiakmi. Poďakovanie patrí všetkým rodičom, učiteľom, pracovníkom lyž.strediska a hlavne žiakom, ktorí prišli a prežili príjemný lyžiarsky sviatok. Všetci súťažiaci mali zabezpečené občerstvenie - pirohy a čaj, za čo patrí vďaka firme Hope family - sponzorovi pretekov. Podrobné výsledky nájdete v sekcii Akcie, súťaže - v časti Športové súťaže.

      Do galérie Lyžiarske preteky boli pridané fotografie.

     • Nordic walking - turistický krúžok


     • Nordic walking – severská chôdza s paličkami je mladý druh športu, ktorý vznikol vo Fínsku ako letná tréningová metóda pre bežcov na lyžiach. Prvú februárovú sobotu si chôdzu s paličkami mohli vyskúšať pod vedením inštruktorky Barbory Zaharekovej aj deti z turistického krúžku spolu so svojimi mamičkami. Po príjemne strávenom popoludní v prírode všetci zúčastnení pochopili, prečo popularita tohto športu po celom svete prudko narastá.

     • Malí reportéri - Anketa o škole

     • Prváci už majú za sebou viac ako 6 mesiacov školy. Malí reportéri zisťovali, čo prváci o nej hovoria.

      "Páči sa Ti v prvej triede?"

       

      Liana M. (1.B)

      Prvá trieda je pekná a nikto sa u nás nebije. Mám tu veľa kamarátov. Najobľúbenejšia je matematika.

       

      Viktória V. (1.B)

      Je to super trieda, úžasná škola. (Prečo?) Lebo má rôzne farby. Páči sa mi „slovina“ a „matika“, lebo na nej čítame a píšeme písmená... Niekedy tancujeme a skáčeme.

       

      Chiara S. (1.A)

      Najradšej mám geometriu, trojuholníky... a mám aj dobrú pani učiteľku. Dáva nám dobré známky. Páči sa mi hudobná, lebo na nej spievame a tancujeme.

       

      Radka F. (1.A)

      V triede máme dobrých žiakov, dobrú pani učiteľku a novú tabuľu. Najradšej mám matematiku, lebo je ľahká.

       

      Karinka K. (1.B)

      Máme super pani učiteľku. V škole je pekne... Najradšej mám matematiku, počítanie čísel.

       

      Emka M. (1.B)

      Mne sa páči tabuľa na kriedy, lebo je nová.

       

      Emka B. (1.A)

      Mne sa páči interaktívna tabuľa, niekedy na nej čítame zo šlabikára.

       

      A čo hovoria na školu naši deviataci?

      "Čo hovoríš na našu školu po deviatich rokoch? Aký odkaz necháš pre žiakov našej školy?"

       

      Henrieta F.

      ... chcela by som všetkých terajších žiakov povzbudiť, aby sa nevzdávali svojich snov a počas štúdia zo seba vydali maximum, lebo práve vedomosti, ktoré máme a ktoré nadobúdame, sú to, čo nás posúva ďalej...

       

      Michal R.

      ...škola ma naučila zodpovednosti, naučil som sa rešpektovať ľudí, pracovať v kolektíve...

       

      Andrea G.

      ...skoro každá trieda má interaktívnu tabuľu a tá je výborným prostriedkom na "učenie sa inak". Pomocou nej môžeme sledovať veľa edukačných videí, a tak sa lepšie pripraviť na prax. ...Učitelia nás podporujú v našich záujmoch a cieľoch, ktoré chceme dosiahnuť. Pripomínajú nám, aké je vzdelanie dôležité. Toto všetko si na nich vážim. Myslím, že naša škola ponúka naozaj kvalitné vzdelanie a možnosť rozvíjania samých seba.

       

      Daniela V.

      ...Škola nás celý čas učí, ako spolupracovať, komunikovať, vychádzať medzi sebou...

       

      Paula O.

      ...V škole máme jedáleň, kde nám vyvárajú naše dobré pani kuchárky. Sú k nám milé a tešia sa, keď ich pochválime a všetko zjeme. Jedlo v školskej jedálni chutí ako jedlo od starkej...Na tejto škole sa mi študuje dobre. A po ukončení štúdia sa do nej vždy rada vrátim...

       

      Linda L.

      ...Na tejto škole som prežila veľa nezabudnuteľných zážitkov, a to nie len s kamarátmi, ale aj s učiteľmi. ...

       

      Dominika J.

      ...Naša škola je príjemné a dobré miesto na vzdelávanie, a to nie len kvôli dobrým, príjemným a zhovievavým učiteľom a žiakom, ale aj vďaka pekným priestorom a modernému vybaveniu. ...

       

      Dominika Ch.

      ...Na hodinách robíme pokusy a aktivity, pri ktorých sa niečo naučíme a aj zasmejeme. Mávame aj všelijaké koncerty, na ktorých môžu žiaci ukázať svoje talenty...

     • Malí reportéri - Čipy

     • Od februára na našej škole žiaci používajú čipy. Chcete vedieť názory žiakov 1. stupňa na ne?

      Pýta sa "malý reportér" Gregor P. (4.A)
       

      Aký názor máš na čipy?

      Kristína B. (4.A): Podľa mňa je to výborná vec.

      Chcela by som sa čipovať každú sekundu, baví ma to!

      Alica J. (3.A): Dobrý, lebo bezpečnosť je na prvom mieste.

      Miriam P. (2.A): Aspoň sa starší žiaci nemôžu túlať...

      Michal Š. (1.A): Obávam sa jeho stratenia, lebo potom musíme zaň zaplatiť!

      Viktória W. (4.B): Pre mňa je to zbytočné, akurát mám len starosti, oberá ma to o čas.

       

      Zabúdaš sa niekedy čipnúť? Kedy najčastejšie?

      Ivana P. (4.A): Najčastejšie na obede, lebo som zvyknutá pokojne si zobrať jedlo a nečipovať sa.

      Markos B. (3.B): Raz ráno som sa zabudol čipnúť.

      Denis S. (2.B): Nikdy som nezabudol, lebo nepatrím medzi tých zábudlivých.

      Viktória W. (4.A): Najčastejšie, keď odchádzam domov.

      Sebastián B. (4.B): Ešte som sa nezabudol čipnúť.“

       

      Zozbieral a pripravil:Gregor Pomietlo


       

     • Lyžiarsky výcvik - 2. ročník


     • V dňoch 10.-14.2.2020 sa konal lyžiarsky výcvik pre žiakov druhého ročníka. Pod vedením skúsených inštruktorov - p. uč. Alžbetkinovej a p. uč. Dudu sa všetkým podarilo naučiť sa lyžovať a zároveň si užiť veľa zábavy.

      Všetky fotky nájdete vo FOTOALBUME

     • Chyba v aplikácii edupage

     • Milí rodičia,

      edupage má dočasnú chybu v aplikácii v časti Jedálny lístok - odhlasovanie. Ak by ste chceli odhlásiť svoje dieťa zo stravy, je tam možnosť Zatvoriť, nie odhlásiť, ale tlačidlo funguje na odhlásenie. Ak potrebujete odhlásiť žiakov zo stravy, stlačte ZATVORIŤ a ďalšie otázky aplikácie sa už týkajú odhlásenia zo stravy. Firma aSc agenda už pracuje na odstránení chyby.

     • Valentínska diskotéka

     • Do galérie Valentínska diskotéka boli pridané fotografie.

      V piatok 14. 2. 2020 sa na našej škole uskutočnila valentínska diskotéka.  Tanečné kolá striedali zaujímavé súťaže. Všetci sme sa dosýta vytancovali a zabavili. Ďakujeme ôsmakom a členom žiackej školskej rady za zorganizovanie milej akcie.

       

     • Fyzkvíz


     • Na prelome januára a februára prebiehala školská vedomostná súťaž z fyziky – FYZKVÍZ. Zúčastnili sa jej žiaci 6. až 9. ročníka a porovnali si svoje vedomosti pri lúštení krížovky, vysvetlení jednoduchého fyzikálneho pokusu a riešení úlohy.
       

      Víťazmi sa stali:

      6. ročník – Bernadeta Rút Benková
      7. ročník – Benedikt Ruben Benko
      8. ročník – Silvia Šimková
      9. ročník – Dominika Jakubčová

       

       

     • Hurááá lyžiarak...


     • Takto nejako sme zareagovali na novinku, že my, siedmaci pôjdeme na lyžiarsky kurz. Veď koho by nepotešil týždeň bez skúšania a školy, navyše na lyžiach a so spolužiakmi. Po úvodnej teoretickej príprave a poučení o pravidlách správania sa na lyžiarskom svahu nás naši učitelia rozdelili do dvoch skupín - na začiatočníkov a pokročilých lyžiarov. Už na druhý deň sa však ukázalo, že aj naši spolužiaci, ktorí stáli na lyžiach po prvýkrát, zvládnu veľký svah na jednotku. Dni sa míňali ako voda, naša lyžiarska technika sa stále viac zlepšovala a aj vďaka príjemnému zimnému počasiu sme prežili nezabudnuteľný týždeň na lyžiach. Naše očakávania dobrej lyžovačky a zábavy sa nám spoločne s našimi učiteľmi podarilo naplniť na 100%. Sme presvedčení, že viacerí z nás sa budú stretávať na svahu aj vďaka lyžiarskemu kurzu častejšie.
      Do lyžovania :)

     • Anketa o stravovaní

     • V polovici januára sme chodili do každej triedy s anketovými lístkami. Mali ste možnosť vyjadriť sa k niektorým otázkam týkajúcich sa stravovania. Do ankety sa zapojilo 147 žiakov. Odpovedali ste na tieto otázky:

      1. KTORÉ  JEDLO BY SI PRIDAL NA JEDÁLNY  LÍSTOK?

      Prvenstvo  získali palacinky, za ktoré hlasovalo 28 žiakov. Nasledovala pizza (19), vyprážaný syr (17). 9 žiakov by chcelo pridať sushi, hamburger s cheesburgerom získal  12 hlasov. No, mládež, uznajte, že tento výber je na míle vzdialený od zdravého stravovania! Bolo veľa návrhov jedál s 1-2 hlasmi – niekto by si na obed  predstavoval praženicu, pečenú klobásu, langoš...dokonca aj krupicovú kašu... ešte že to majú v rukách dospelí. Z tých zaujímavých návrhov vyberáme tieto  - lazane, kuracie krídelká, džatky, gemerské gule s kapustou.

      2. KTORÉ JEDLO BY SI ŠKRTOL Z JEDÁLNEHO LÍSTKA?

      Na prvom mieste sa objavila tarhoňa s počtom hlasov 20, na druhom zeleninové prívarky (19), najmä kelový (15), ryba (17), veľa žiakov nechce polievku (17) a z polievok prvenstvo získala rybacia, potom špenátová, zemiaková... Za povšimnutie stoja aj huby (4) a cestoviny s hubami (5), hovädzie mäso (5).  6 % žiakov by neškrtlo z jedálneho lístka nič.

      3. ČO BY SI ZMENIL V STRAVOVANÍ V JEDÁLNI?

      15% žiakov sa k tejto otázke nevyjadrilo. Asi sú spokojní ... 12 žiakov sa vyjadrilo o možnosti výberu z dvoch jedál, 10 žiakov by chcelo viac sladkého (objavila sa aj zmrzlina – ako dezert), viac bezmäsitých jedál (4), viac vody – zrejme možnosť kedykoľvek si doplniť pohár (14). Zaujímavé návrhy boli zaviesť aj bezlepkovú stravu (3), tácky na jedlo, viac ticha, teplejšie jedlo, viac stolov. Niektorí by vynechali utieranie  stolov (4), čakanie na obed (4), vymenili by zariadenie jedálne (napr. príbory).

      4. OBED JE PRE MŇA ČASOM:

      • ODDYCHU
      • NAHÁŇANIA SA

      77% žiakov pri obede ODDYCHUJE, 23% si myslí, že obed je časom NAHÁŇANIA SA... Je to na zamyslenie, ako sa máme cítiť v jedálni... nie je to síce reštaurácia, ale asi by sme sa mali naučiť pokojne jesť a vytvárať svojim správaním pokojnú atmosféru.

      Anketu pripravili a zorganizovali Malí reportéri, Levocká Nela, Gregor Pomietlo, Sofia Poracká, Laura Keďuchová, Viktória Wierna,  Broňa Palgutová, Samuel Ujčík, Sebastián Budz a vyhodnotila p. uč. Moravčíková.

     • Ja Utekajko

     • My, malí reportéri, sme Vás spolužiaci,  raz sledovali... v jedálni ... Vymysleli sme príbeh o Utekajkovi,  v ktorom sa vidíme občas aj my – ako utekajúci, rýchli, prví a prečo vlastne? ... Máš niečo spoločné s Utekajkom aj Ty?

      Sedím v triede, pozerám na hodiny a čakám kedy konečne zazvoní . Čaká ma každodenná výzva  - prísť do jedálne prvý. „Cŕŕŕn“. Hurá! Zazvonilo! Rýchlo nahádžem veci do tašky, v behu vyložím stoličku a „pomaly“ utekám ku dverám triedy, aby ma náhodou učiteľka nevrátila späť. Áno, som prvý! A teraz rýchlo do jedálne. Schody beriem po 5 a s ľahkosťou vyberám zákruty, občas sa pošmyknem, stratím prezúvku,  vrazím do pár detí.  Ale držím si prvenstvo. Prichádzam k jedálni. Musím pobehnúť, lebo ma dobiehajú ďalší „súťaživí“. Dúfam, že nebudem musieť ukladať tašku a slimačím tempom ísť ku okienku... Našťastie nie! Behom utekám k okienku a dostávam obed. SOM FAKT DOBRÝ!!!

      Cestou domov sa na chvíľu v myšlienkach dostávam k obedu. Čo som obedoval? Určite sa ma budú doma pýtať! ... Prvé sa mi vybaví farba jedla... červené, asi niečo paradajkové, nejaké mäso a čo k tomu? Asi zemiaky...

      Tak čo?! Našiel si sa v Utekajkovi aj Ty?