• Všetkovedko


     • Vo štvrtok 28.11. 2019 sa 19 žiaci 2. - 4. ročníka zapojili do celoslovenskej súťaže VŠETKOVEDKO a zabojovali o získanie jeho titulu. Riešili rôzne úlohy nielen z matematiky a slovenského jazyka, ale zo všetkých vyučovacích predmetov, aby dokázali, čo všetko už vedia. Výsledky súťaže budú zverejnené 20. decembra 2019. Všetci súťažiaci budú VŠETKOVEDKOM odmenení pri polročnom vysvedčení.

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     • Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia našej školy!

      V tomto predvianočnom čase sa naša základná škola zapája do aktivity po názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Ide o dobrovoľnú zbierku, ktorá sa momentálne realizuje v mestách a obciach po celom Slovensku. Princíp spočíva v tom, že v krabici od topánok darujete rôzne maličkosti, ktoré potešia seniorov v domovoch dôchodcov. V takejto krabici môžete darovať napríklad: hrnček, ponožky, knihu, kávu, čaj, krížovky, drogériu, rôzne sladkosti alebo darčekové predmety. Krabice, ktoré sa nám na našej škole podarí vyzbierať, poputujú do zariadenia pre seniorov Seniorpark n. o. v Spišskom Bystrom a na Kvetnici.

      Kontaktná osoba: Mgr. Monika Ovsiaková

     • Programovanie s Pro-botom


     • Pomocou robotickej hračky – auto Pro-Bot si žiaci vyskúšali jednoduché programovanie, ktoré napomáha rozvoju algoritmického myslenia. Spoločne navrhovali alternatívne riešenia a zadávali jednotlivé kroky programu. V rámci spolupráce sa kontrolovali a navzájom opravovali.

     • Vyučovanie ZUŠ

     • Milí rodičia, žiaci,

      p. Gabčová je ešte stále PN, preto vyučovanie jej skupín ani HN pod jej vedením nebude ešte do 2.12.2019.

     • Katarínska diskotéka

     • Milí žiaci!

      Pozývame Vás na Katarínsku diskotéku, ktorá sa uskutoční v piatok 22.11.2019 od 15:00 do 17:00 v školskej jedálni. Tešíme sa na Vás.

     • 30. výročie Nežnej revolúcie


     • Dňa 18. 11. 2019 si žiaci našej školy pripomenuli 30. výročie Nežnej revolúcie. Členovia žiackej školskej rady si pripravili krátky program, ktorým žiakov oboznámili s udalosťami a významom demonštrácií v roku 1989. V závere všetci spoločne poďakovali za slobodu a demokraciu.

     • Hodina deťom


     • Vážení rodičia, milí žiaci.


      Vo štvrtok 14. novembra prebehla v našej škole a obci zbierka na pomoc deťom - Hodina deťom. Naši dobrovoľníci vyzbierali 181 €. Ďakujeme všetkým štedrým darcom.

     • ZUŠ - klavír

     • Milí rodičia, žiaci,

       p. Gabčová oznamuje žiakom a rodičom, že kvôli chorobe bude vyučovanie klavíra a HN jej skupín zrušené do konca tohto týždňa (do 22.11.2019).

     • Tvorivé popoludnie - zrušené

     • Milí rodičia, žiaci, z dôvodu štátneho smútku, ktorý vláda SR vyhlásila na dnes, sa tvorivé popoludnie s diskotékou plánované na piatok 15.11.2019 neuskutoční. O náhradnom termíne Vás budeme včas informovať.

     • Vyučovanie hudobného odboru ZUŠ

     • Milí rodičia, žiaci,

      oznamujem Vám, že z dôvodu choroby p. uč. Gabčovej vyučovanie hudobného odboru ani hudobná náuka jej skupín nebude až do stredy (20.11.2019) budúceho týždňa.

     • Dni vedy vo fyzike


     • V dňoch 5.11. a 7.11.2019 sa na našej škole v poobedňajších hodinách konali „Dni vedy vo fyzike“ v spolupráci so školským klubom. Naším cieľom bolo, aby žiaci videli a vyskúšali si praktické využitie fyzikálnych javov.

      V utorok sme si na troch pohároch do rôznej výšky naplnených vodou ukázali, že ak trieme ich okraj prstom, vydávajú rôzny zvuk. Čím viac vody bolo v pohári, tým bol zvuk hlbší. Žiaci si uvedomili, že zvuk sú vibrácie a využili tento poznatok pri výrobe minigitary zo zápalkovej škatuľky a elastických gumičiek. Vibrácie z gumičiek sa rozniesli do vzduchu a vďaka škatuľke zosilneli. Pokračovali sme výrobou telefónu z plastových pohárov a špagátu. Vysvetlili sme si, že pri rozprávaní rozvibrujeme hlasivky, vzduch v prvom pohári a špagát privedie vibrácie do druhého pohára a ucha nášho kamaráta.

      Vo štvrtok sme skúmali silu vzduchu. V úvode sme si ukázali, ako stúpajúci teplý vzduch dokáže roztočiť papierovú špirálu. Potom sme nafúkli balónik a vypustili ho. Vzduch unikal na jednu stranu a balónik letel na stranu druhú. Zoznámili sme sa s tým, že na tomto princípe fungujú lietadlá aj rakety. Silu vetra človek využíva aj vo veterných elektrárňach a veterných mlynoch, ktoré sme si ukázali v prezentácii. Nakoniec sme si vyrobili vlastný papierový mlyn a vyskúšali silu svojho dychu.

      Aby vedecká zábava neskončila, dostali žiaci pri odchode fyzikálne omaľovánky 😊

      Viac fotiek si môžete pozrieť vo fotoalbume: Dni vedy vo Fyzike

     • Týždeň bez internetu

     • Vážení rodičia,

      podporte svoje deti v týždennom projekte „Skúsme to bez internetu“. Od 11. 11. – 17. 11. 2019 sa prihlásení žiaci budú snažiť nevyužívať internet na hry, pozeranie filmov, rozprávok, YouTube, četovanie prostredníctvom sociálnych sietí... Škola im ponúka namiesto internetu poobedňajšie aktivity. Do projektu sa môžu zapojiť aj Vaše rodiny tým, že tento týždeň obmedzíte internet a v sobotu a nedeľu, možno trochu viac ako inokedy, budete tráviť čas spolu s rodinou. Pre podrobnejší program kliknite na odkaz: 

      ​​​​​​​​​​​​​​HRY_su_neoddelitelnou_sucastou_zivota_deti.pdf

     • Darujte hodinu deťom


     • Hodina deťom je celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcich deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Každý rok spájame tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť. Celoročná verejná zbierka, ktorá ako symbol spájania sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska funguje nepretržite už 18 rokov, vytvára stabilný a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska.

      Celoslovenská zbierka pod názvom „Hodina deťom“ prebehne 14. novembra. Naši dobrovoľníci sa zapoja v našej škole a obci. Prispejme aj my, podporme túto zbierku a urobme svet krajším!

      Ďakujeme.