Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 431/2015 nákup potravín 125,44 s DPH ŠJ1/2006 9 COOP JEDNOTA Poprad, s.d. Školská jedáleň pri ZŠ
Faktúra 98/2017 potraviny 255,32 s DPH ŠJ4/2015 255,32 Mäso-Tatry s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ 28.02.2017
Faktúra 42/2018 nákup potravín 31,68 s DPH ŠJ1/2018 31,68 HOOK, s.r.o. Základná škola s materskou školou Spišské Bystré Mgr. Daniela Vyšňová riaditeľka školy 14.02.2018
Faktúra 173/2018 nákup potravín 136,80 s DPH ŠJ2/2014 136,80 INMEDIA, spol. s r. o. Základná škola s materskou školou Spišské Bystré Mgr. Daniela Vyšňová riaditeľka školy 27.04.2018
Faktúra 250/2018 nákup potravín 179,32 s DPH ŠJ3/2018 179,32 Fega Food, s.r.o. Základná škola s materskou školou Spišské Bystré Mgr. Daniela Vyšňová riaditeľka školy 12.06.2018
Objednávka 140/2018 121,43 čist.prostr.ZŠaMŠ s DPH 121,43 Tatraglobal s.r.o. Základná škola s materskou školou Spišské Bystré Mgr. Daniela Vyšňová riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva 1/2020 - zmluva na prerobenie Zmluva o prenechaní zariadenia do užívania 1 890,00 bez DPH 01.2020 Eusahub, s.r.o. Základná škola s materskou školou Spišské Bystré Mgr. Štefan Luha riaditeľ školy
s DPH
Faktúra 318/2017 nákup potravín 9,60 s DPH ŠJ5/2015 06 Tatranská mliekareň, a.s., školská jedáleň pri základnej škole 14.07.2017
Faktúra 328/2018 vymaľovanie kancelária a šk. kuchyne 210,00 bez DPH 84/2018 Eduard Valluš Základná škola s materskou školou Spišské Bystré Mgr. Daniela Vyšňová riaditeľka ZŠ s MŠ 30.08.2018
Faktúra 346/19 dvojhlehátka MŠ 525,00 bez DPH 96/52019 František Bendík Základná škola s materskou školou Spišské Bystré Mgr. Štefan Luha riaditeľ ZŠ s MŠ 27.08.2019
Faktúra 596/2015 tlačivá ŽS a MŠ 76,50 s DPH 118/2015 7_2017 596/2015 ŠEVT a.s., Základná škola s materskou školou Spišské Bystré Mgr. Daniela Vyšňová riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva 1_2005 zmluva o združenej dodávke el.energie s DPH 01.01.2005 Východoslovenská energetika a. s. Základná škola s materskou školou Spišské Bystré
Zmluva ŠJ1/2005 5543/2005 z 2.1.2005 s DPH 02.02.2005 Tatranská mliekareň, a.s., Školská jedáleň pri ZŠ
Zmluva ŠJ1/2006 Kúpna zmluva z 1.1.2006 s DPH 01.01.2006 COOP JEDNOTA Poprad, s.d. Školská jedáleň pri ZŠ
Zmluva ŠJ2/2006 Zmluva o predaji a kúpe pekárenských výrobkov zo dňa 14.2.2006 s DPH 14.02.2006 VELIČKA, s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ
Zmluva ŠJ1/2007 Obchodná zmluva z 26.11.2007 s DPH 26.11.2007 Sniežik s. r. o. Školská jedáleň pri ZŠ
Zmluva 1_2009 Zmluva o dielo s DPH 13.05.2009 IVES Košice Základná škola s materskou školou Spišské Bystré
Zmluva ŠJ1/2009 Kúpno-predajná zmluva z 18.9.2009 s DPH 18.09.2009 LUJAN Plus spol. s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ
Zmluva ŠJ2/2009 Zmluva o všeobecných nákupných podmienkach z 2.12.2009 s DPH 02.12.2009 Lunys, s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8131