Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 274/2013 nákup potravín 108,06 s DPH ŠJ1/2009 17.06.2013 LUJAN Plus spol. s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ
Zmluva Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu - depozit 2013 s DPH 09.12.2013 VÚB, a. s. Základná škola s materskou školou Spišské Bystré
Zmluva Kolektívna zmluva na rok 2013 s DPH 28.12.2012 ZO OZ PŠVV na Slovensku, Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Spišské Bystré
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov 332,00 bez DPH 22.10.2013 Obec Kravany Základná škola s materskou školou Spišské Bystré
Zmluva Kolektivna zmluva 2011 s DPH 27.12.2010 ZO OZ pracovníkov školstva Základná škola s materskou školou Spišské Bystré
Zmluva Zmluva o servisnej službe 147,60 s DPH 31.03.2011 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. Základná škola s materskou školou Spišské Bystré
Zmluva Zmluva o servisnej službe 139,20 s DPH 11.04.2011 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. Základná škola s materskou školou Spišské Bystré
Zmluva Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre šk. rok 2011/2012 s DPH 03.06.2011 HOOK, s.r.o. Základná škola s materskou školou Spišské Bystré
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 27.09.2011 Centrum voľlného času Spišské Bystré Základná škola s materskou školou Spišské Bystré
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov CVČ 220.-- s DPH 01.10.2012 Centrum voľlného času Spišské Bystré Základná škola s materskou školou Spišské Bystré
Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 07.03.2013 Slovak Telekom, a.s., Základná škola s materskou školou Spišské Bystré
Zmluva zmluva o poskytovaní základného plaveckého výcviku s DPH 26.02.2013 Súkromná škola plávania, Silvia Zavatská Základná škola s materskou školou Spišské Bystré
Zmluva zmluva o bežnom učte - depozit 2012 s DPH 13.12.2012 VÚB, a. s. Základná škola s materskou školou Spišské Bystré
VO: Súhrnná správa zákazky 1. štvrťrok 2014 s DPH 01.01.2014
Zmluva Nájomná zmluva s DPH 31.07.2013 Centrum voľného času ako súčasť Základnej školy s materskou školou sv. Kríža Základná škola s materskou školou Spišské Bystré
Zmluva dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 21-11192 - úrazové poistenie žiakov 2,14 s DPH 15.01.2015 Union poisťovňa, a. s. Základná škola s materskou školou Spišské Bystré
s DPH
Zmluva zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre šk. rok 2013/2014 s DPH 19.06.2013 HOOK, s.r.o. Základná škola s materskou školou Spišské Bystré
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Spišské Bystré v roku 2014 2 500,00 bez DPH 04.03.2014 OBEC Spišské Bystré Základná škola s materskou školou Spišské Bystré
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 02.01.2014 Prvá cateringová spol. s r. o. Základná škola s materskou školou Spišské Bystré
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8131