• Poplatok za materskú školu

    •  

     Číslo účtu: SK18 0900 0000 0051 5955 0541


     Suma: 10,00 € pre deti do 3 rokov

     Suma: 8,00 € pre detí nad 3 roky

     Variabilný symbol: 20192020

     Informácie pre platiteľa: meno a priezvisko dieťaťa

     Splatnosť: do 15. dňa daného mesiaca

     Prvá platba: 15.9.2019

     Posledná platba: 15.12.2019

     Prvá platba: 15.1.2020

     Posledná platba: 15.6.2020 ak bude dieťa navštevovať MŠ do júna

     Posledná platba: 15.07.2020 ak bude dieťa navštevovať MŠ do júla

     Variabilný symbol: 20192020

     Informácie pre platiteľa: meno a priezvisko dieťaťa

     Splatnosť: do 15. dňa daného mesiaca

     Prvá platba: 15.9.2019

     Posledná platba: 15.12.2019

     Prvá platba: 15.1.2020

     Posledná platba: 15.6.2020 ak bude dieťa navštevovať MŠ do júna

     Posledná platba: 15.07.2020 ak bude dieťa navštevovať MŠ do júla