• Európsky deň jazykov

        • Štvrtok 26. septembra 2019 sa na našej škole niesol v duchu osláv Európskeho dňa jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v Štrasburgu v roku 2001. Cieľom tohto dňa je každoročne upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti.  Našich žiakov čakali rôzne zaujímavé aktivity. Okrem základných informácií o svetových jazykoch ich najviac zaujali najdlhšie slová, rýmovačky, jazykolamy, pozdravy v rôznych jazykoch a videá osobností rôznych národností.  Zapojení boli aj žiaci tretieho ročníka, ktorí sa oboznámili s pozdravmi vo svete. Štvrtáci a siedmaci zhotovili plagáty s tematikou Európskeho dňa jazykov. Deviataci využili tento deň v multimediálnej učebni, kde ich upútala stránka Európskej únie venovaná práve tomuto dňu. Prečítali si zaujímavosti a vyplnili kvíz.  Zaujali ich tiež ukážky rôznych jazykov. Hodinu ukončili aktivitami na Internete, kde riešili jazykové úlohy. Pripomenutie tohto dňa sme všetci privítali a zdokumentovali na priložených fotografiách, ktoré si môžete pozrieť v galérii.