• Všetkovedko, Expert

    • Ešte v decembri zabojovali naši žiaci o titul VŠETKOVEDKA. Je to vedomostná súťaž pre žiakov 2.-4. ročníka, kde si môžu zmerať svoje sily s rovesníkmi z celého Slovenska. Súťaž je špecifická svojim zameraním, pretože vyžaduje vedomosti zo všetkých vyučovacích predmetov. Okrem toho žiaci riešia  úlohy  z bežného  života a rodinného prostredia. Zároveň si precvičujú  čítanie s porozumením a logické myslenie. I keď na výsledky súťaže sme čakali  trocha dlhšie,  o to viac nás potešili. 

      

     Titul VŠETKOVEDKOV  UČEŇ  získali žiaci :

     2.A  Radoslava Frisová, Chiara Svitaňová, Oliver Kikta, Karol Hrkeľ

     2.B  Emma Bendíková

     3.A  Katarína Lopuchová, Šarlota Lopušeková, Matej Pirožek, Dávid Friedmann

     3.B  Matej Stašák

     4.A  Leonard Friedmann, Laura Zuskáčová

     4.B  Denis Lopuch, Nela Levocká, Tomáš Kolumber

      

     Titul VŠETKOVEDKO získali žiaci:

     Klára Orolinová – 2.B

     Lenka Milanová – 3.B

     Denis Szókovácz – 3.B

     Timotej Kikta - 4.A

     / títo žiaci vo svojej kategórii patria medzi 30% najúspešnejších riešiteľov/

      

     Najúspešnejšou súťažiacou na škole  a titul VŠETKOVEDKO  ŠKOLY získala Klára Orolinová  - 2.B 

      

     Všetkým žiakom k dosiahnutým úspechom  srdečne blahoželáme !