• Anglický jazyk

    • OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU  2021/2022

     Aj v tomto školskom roku  sa víťazi školského kola olympiády v anglickom jazyku zúčastnili okresného kola, ktoré sa uskutočnilo dňa 13.01.2022, on-line formou. 

     Naši žiaci sa v silnej konkurencii  a náročnosti obsahu olympiády vôbec nestratili a dosiahli výborné výsledky.

     Samuel Šoltís zo VII.B triedy, v kat. 1A obsadil 7. miesto a stal sa úspešným riešiteľom.

     Dominika Kiktová z IX.A triedy, v kat. 1B obsadila 11. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou.
      

     Obidvom srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa ďalších úspechov!

      

     ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU  2021/2022

     V minulom týždni sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Súťaž prebehla prezenčnou formou. Žiaci vypracovali test zameraný na overenie slovnej zásoby, gramatiky, čítania a počúvania s porozumením.

     V utorok 16.11.2021 súťažila kategória 1A - 6., 7. ročník

     Výsledky: 1.m. Samuel Šoltis            VII.B

                      2.m. Karin Gajdošová       VII.A

                      3.m. Terézia Malatinová    VII.A
      

     V piatok 19.11.2021 súťažila kategória 1B - 8., 9. ročník

     Výsledky: 1.m. Dominika Kiktová        IX.A

                      2.m. Sebastián Svitaň         IX.A

                      3.m. Michaela Šelengová   VIII.A

      

     Do okresného kola, ktoré sa uskutoční 13.01.2022 postupujú Samuel ŠoltisDominika Kiktová.

     Blahoželáme a držíme palce v okresnom kole!