• Hudobná výchova

    • SLÁVIK Slovenska 2021

     Okresné kolo

     V utorok 5. októbra mala na okresnom kole speváckej súťaže ľudových piesní - Slávik Slovenska 2021 zastúpenie aj naša škola.
      

     V kategórii I.  (1. - 3. ročník)  Klára Orolinová (3.B)

     V kategórii II. (4. - 6. ročník)  Bronislava Palgutová (6.B)

     V kategórii III. (7. - 9. ročník) Diana Svitaňová (8.A)


     Dievčatá sa síce neumiestnili na prvých troch priečkach, ale svojim výkonom hrdo reprezentovali našu školu, za čo im ďakujeme.


     V III. kategórii sa podarilo obsadiť pekné 2. miesto Dominike Greňovej z 8.A (súťažila za ZUŠ).

     Gratulujeme!

      

     Školské kolo - Slávik Slovenska 2021

      

     Červené jabĺčko, Páslo dievča pávy, Vretienko mi padá a ďalšie slovenské ľudové piesne zneli z úst žiakov, ktorí sa zúčastnili školského kola speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA.

      

     Z dôvodu protipandemických opatrení sa JUBILEJNÝ 30. ROČNÍK  tejto súťaže konal bez divákov. Sme radi, že záujem o spev ľudových piesní neutícha. Porota mala ťažkú úlohu rozhodnúť o tých najlepších. Všetkým ďakujeme za účasť a želáme, aby ich neúspech neodradil. Možno nabudúce…

      

     Jubilejný 30. ročník speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA 2021 pozná svojich víťazov:

     I.KATERÓRIA (1.-3.ročník)

     1.miesto: Klára Orolinová 3.B

     2.miesto: Tadeáš Poracký 2.A

     3.miesto: Viera Petruľová  1.B

      

     II.KATERÓRIA (4.-6.ročník)

     1.miesto: Bronislava Palgutová 6.B

     2.miesto: Diana Šolonyová 5.A

     3.miesto: Katarína Lopuchová 4.A

      

     III.KATERÓRIA (7.-9.ročník)

     1.miesto: Diana Svitaňová 8.A

     2.miesto: Dominika Greňová 8.A

     3.miesto: Miriam Pirožeková 7.B

      

     Srdečne blahoželáme!