• Fyzika

    • Okresné kolo Fyzikálnej olympiády kategória G - Archimediáda

     Minulý týždeň 20. mája sme ďalším úspechom ukončili kolotoč vedomostných súťaží tohto neobvyklého školského roka.

     Daniel Sopko a Ondrej Pavliga zo 7.A triedy sa zúčastnili okresného kola jednej z najnáročnejších súťaží – Fyzikálnej olympiády v kategórii G – Archimediáda.  Svoje vedomosti a logické zmýšľanie museli preukázať počas 4 hodín pri riešení zložitých výpočtových úloh. Čas strávený prípravou pod vedením p. uč. Šafrankovej priniesol svoje výsledky.

     Obaja naši žiaci sa umiestnili ako úspešní riešitelia. Daniel Sopko obsadil výborné 4. miesto a Ondrejovi Pavligovi patrí 13. miesto v rámci okresu.

     Ďakujeme za reprezentáciu našej školy a obom srdečne blahoželáme!